Plannja Siba
Instrukcja montażu
Plannja Siba
Wielkość rynien i rur spustowych zależna jest od powierzchni dachu. Dla powierzchni do 100 m2 stosujemy rynny
o przekroju 125 mm i rury spustowe o przekroju 90 mm. Dla większych powierzchni należy stosować rynny 150 mm
i rury 100 mm. Jeśli długość budynku jest mniejsza niż 12 m, to wystarczy jedna rura spustowa. Dobór wymiarów
systemów oraz ilości spustów należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale „Projektowanie systemów odprowadzania wody deszczowej”.
RYNAJZY
Aby zachować stabilność rynny, konieczne jest montowanie
rynajz maksymalnie co 60 cm. Rynny montuje się ze spadkiem w stronę rury spustowej - spadek powinien wynosić
min. 5 mm na długości 1 m. Należy zwrócić uwagę na montaż rynny w jej najwyższym położeniu ok. 25 mm poniżej
linii spadku połaci (rys. 1).
25 mm
rys. 1
Rynajzy DDC należy montować za pomocą wkrętów
4,2 x 30 z płaskim łbem (min. 20 µm cynku) w odległościach nie większych niż 60 cm. Rynajzy długie wyginane
są odpowiednio do kąta nachylenia dachu (nie dotyczy to
rynajz typu kompakt do deski czołowej) i mocuje się je tak,
aby rynna wykazywała spadek min. 5 mm na długości 1 m.
Rynajzy należy ponumerować i zamocować pierwszą i ostatnią w odległości min. 100 mm od obrzeża dachu (np. deski
wiatrowej) (rys. 2).
W celu zamontowania pozostałych rynajz należy pomiędzy
pierwszą z brzegu i ostatnią przed sztucerem rozpiąć sznur,
który wyznaczy właściwą linię montażu, zapewniając odpowiednie nachylenie rynny do odpływu (rys. 3).
rys. 2
Przykład: Długość domu 10 m
Spadek/m 5 mm = 50 mm
rys. 3
Sznur
2
Siba – instrukcja montażu
Rynny i rury spustowe
Rurę spustową należy zamontować w odpowiednio zaplanowanym miejscu
rynny. Otwór odpływowy pod sztucer wycinamy piłką do metalu tak, jak
na rysunku lub w kształcie koła o średnicy mniejszej od górnego wlotu leja
sztucera (rys. 4).
Sztucer montujemy pod zawinięty brzeg rynny (tzw. wulsztę). Sztucer dociskamy do rynny i zaginamy języki zaciskowe do środka rynny (rys. 5).
Rynny układamy na wewnętrznych łukach rynajzy i przesuwamy do właściwej pozycji. Przy wkładaniu rynny należy ścisnąć lekko oba jej brzegi
w górnej części tak, aby wulszta wskoczyła we właściwe miejsce zewnętrznej końcówki rynajzy (rys. 6).
Dekle 115 zakładamy na wulsztę rynny. Powierzchnię styku dekla i rynny
uszczelniamy silikonem dekarskim, po czym dociskamy. Dekiel mocujemy
do rynny przez oznaczony otwór dekla od wnętrza rynny, stosując nity lub
krótkie wkręty farmerskie (rys. 7).
Dekiel uniwersalny 114 zakładamy zawsze na fabrycznie ucięty koniec rynny
tak, aby jego prawe lub lewe ucho zakrył otwór wulszty rynnowej. Położenie dekla z rynną uszczelniamy silikonem dekarskim. Pozostałe ucho dekla
znajdujące się od strony przeciwnej wulszty zaginamy równolegle do rynny. Położenie dekla z rynną od strony wewnętrznej uszczelniamy silikonem
dekarskim (rys. 8).
Siba – instrukcja montażu
3
Na zewnątrz dekla w jego obustronnych wycięciach widoczna jest krawędź
rynny, którą należy zagiąć tak, aby zabezpieczyć dekiel przed wysunięciem
(rys. 9).
Do łączenia rynien służą złączki rynnowe, które pełnią jednocześnie funkcję dylatacji rynny. Po zsunięciu obu końców rynien zostawiamy 4-5 mm
odstępu, po czym nakładamy zaczep złączki na jej tylny brzeg, a następnie
jej przedni zaczep rozciągamy lekko i zaciskamy na wulszcie rynny (rys. 10).
Elementem usztywniającym połączenia rynien i narożników jest łącznik
wulszty. Wsuwamy go do wnętrza wulszty obu elementów i zsuwamy. Dodatkowo zakładamy złączkę rynny dla prawidłowego uszczelnienia (rys. 11).
Połączenie rynien sposobem tradycyjnym: rozginamy tylne zgięcie rynny
dolnej. Rynnę górną lekko ściskamy w miejscu wulszty tak, aby można było
wsunąć ją na głębokość 50-100 mm w wulsztę dolnej rynny. Na miejscu styku obu rynien należy nałożyć warstwę silikonu dekarskiego. Rynnę znajdującą się wyżej dociskamy szczelnie, a odchylone zgięcie wyginamy do pozycji
pierwotnej (rys. 12).
Odcinek pośredni
Długość odcinka pośredniego rury spustowej między dwoma kolanami
mierzy się w następujący sposób. Wcisnąć górne kolano (1) na sztucer
i skierować w stronę zakładanego miejsca montażu rury spustowej. Trzymać
w górze dolne kolano (2) i skierować w stronę górnego. Odstęp między
kolanami a ścianą ma wynosić 35 mm. Ustawić kolana tak, aby znajdowały
się w jednej linii. Użyć miarki jako przykładnicy. Zmierzyć odległość między kolanami i dodać 10 cm. Elementy pośrednie występują w odcinkach
po 0,5 m ze zwężonym końcem. W domach z dużym zwisem dachu można
zastosować przyciętą rurę spustową (rys. 13).
4
Siba – instrukcja montażu
Uchwyt rury spustowej
Uchwyty rury spustowej są dostępne w dwóch wersjach - do ścian drewnianych (na wkręty) lub do ścian murowanych ocieplonych (z bolcem wkręcanym) i nieocieplanych (z bolcem wbijanym). Górny uchwyt montujemy
bezpośrednio pod kolanem. Odstęp między uchwytami powinen wynosić
2 m. Należy się upewnić, czy rura spustowa jest ustawiona pionowo (rys. 14).
Uchwyt rury spustowej można zamykać w sposób umożliwiający demontaż lub
trwały, przekręcając zamek za pomocą śrubokręta (rys.15).
UWAGA!!!
Jeżeli planujemy w przyszłości wykonać demontaż rur
spustowych, zamek przekręcamy o 900 w prawo.
90O
Demontaż odbywa się przez przekręcenie zamka w lewo
o 900 i naciśnięcie śrubokrętem w otwory technologiczne
ułatwiające rozłączenie.
Po przekręceniu zamka o 1800 uzyskujemy stałe połączenie rury spustowej. Dalsze przekręcanie zamka w lewą
lub prawą stronę może doprowadzić do trwałego uszkodzenia uchwytu rury spustowej!
180O
Siba – instrukcja montażu
5
Projektowanie systemu odprowadzania
wody deszczowej
Projektując system odprowadzania wody z dachu należy brać pod uwagę wymagania dotyczące rynien i rur spustowych zawarte w normie PN-EN 612:2006, a także uwarunkowania lokalne np. ulewne opady deszczu, obfite opady śniegu, możliwość blokowania rynien
przez liście i igliwie na obszarach zalesionych. Jednym z ważniejszych zaleceń jest stosowanie rynien w odcinkach nie większych niż 10 m pomiędzy rurami spustowymi. Używając
poniższego wzoru do obliczania i odnajdując średnice rynny i rury spustowej na wykresach
obok możemy w łatwy sposób zaprojektować odpowiednie wymiary systemu odprowadzania wody z dachu. Poniżej przykład:
Rynny
Tabela RA JT/5 w budynku RA 08
Maks. powierzchnia dachu w m2
75
125
200
275
100
125
150
D 125*
4100
5500
8900
11000
Średnica nominalna (mm)
Przybliżone pole przekroju powierzchni spływu wody (mm2)
* Kwadratowa
Tabela Plannja
75
125
200
275
100
125
150
D 125*
4400
6100
8900
11000
Maks. powierzchnia dachu w m2
Średnica nominalna (mm)
Przybliżone pole przekroju powierzchni spływu wody (mm2)
* Kwadratowa
*Wymiary rynien kwadratowych są obliczane przy zastosowaniu tej samej minimalnej powierzchni przekroju (mm2)
jak w przypadku rynny półokrągłej dla danej powierzchni dachu.
Rury spustowe
Tabela RA JT/6 w budynku RA 08
Maks. powierzchnia dachu w m2
80
125
180
230
Średnica nominalna (mm)
75
90
100
111
120
4400
5900
7800
9700
11300
Przybliżone pole przekroju powierzchni spływu wody (mm2)
300
Projektując system odprowadzania wody z dachu gwarantujący prawidłowe
jego działanie należy brać pod uwagę następujące czynniki:
•
•
Podatność rynny na zablokowanie zanieczysz-
•
turalny sposób ulegają przepełnieniu. Rynny
cy rynny, a także kąta nachylenia spadku rynny.
Plannja Siba są tak zaprojektowane, aby ewen-
Rozmiar otworu odpływowego w rynnie,
tualny nadmiar wody został odprowadzony na
do którego podłączany jest sztucer, ma kluczo-
zewnątrz budynku, chroniąc w ten sposób fa-
we znaczenie dla osiągnięcia możliwie najlepszego odprowadzania wody. Sztucery Plannja
sadę domu przed zalaniem.
•
Siba mają kształt stożkowy po podłączeniu
do rynny, co zapewnia około 30% (objętościo-
•
6
Sposób montażu rynny na krótkim okapie
wo) lepsze odprowadzanie wody w porówna-
lub ukrycie rynny w gzymsie może wymagać
niu do sztucera cylindrycznego.
zastosowania rynien o większych średnicach.
Sita w rynnach ulegają czasem zablokowaniu.
W tego typu rozwiązaniach rynna powinna
montowana na rurze spustowej.
•
Rura spustowa i rynna powinny być właściwie
dopasowane do siebie.
•
Wygodniejszym rozwiązaniem jest rewizja za•
Przy ulewnych opadach deszczu rynny w na-
czeniami np. liśćmi, zależy nie tylko od średni-
być zaprojektowana z „nadmiarem”.
•
Należy pamiętać, że koszty eksploatacji mogą
Łatwiej jest zapobiegać oblodzeniu rury spu-
być kilka razy większe niż dodatkowy koszt
stowej, jeżeli jest ona podłączona do kanaliza-
lepiej zaprojektowanego i właściwie zwymia-
cji podziemnej.
rowanego
Wąskie rury są bardziej podatne na oblodzenie.
deszczowej.
Siba – instrukcja montażu
systemu
odprowadzania
wody
A - powierzchnia dachu
W - współczynnik przeliczeniowy
Plannja Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Annopol 24b, 03-236 Warszawa, tel. 22 510 17 00, fax 22 510 17 01;
Olkusz, ul. Kluczewska 2a, 32-300 Olkusz, tel. 32 494 39 12, fax 32 495 39 10;
Gdańsk, ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk, tel. 58 522 00 15, fax 58 522 00 23;
Poznań, Bugaj ul. Kobylnicka 52, 62-007 Biskupice, tel. 61 897 76 40, fax 61 897 76 41.
www.plannja.com.pl
Download

Plannja Siba - instrukcja montażu