T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
2014 YILI
YATIRIM PROGRAMI
(2014)
İÇİNDEKİLER
1. 2014YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI
2. 2014 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI
3. 2014 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI
İCMALİ........................
İCMALİ.........................
İCMALİ.........................
I
II
III
1 - Bülent Ecevit Üniversitesi..........................................
1
1 0 -Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü .................................
11
2 - TTK
Genel Müdürlüğü.............................................
2
1 1 - İl
Milli Eğitim Müdürlüğü.......................................
12
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü......................
3
1 2 -İl Sağlık M üdürlü ğü......................................................
17
....................................
4
1 3 -İl Özel İd a re s i.................................................................. 18
5 Ulaştırma, Denizcilik ve Hab XIII Böl.Müd.............
6
14- İl Bilim Sanayi ve Tek. Md..........................................
6 - Orman Bölge M üdürlü ğü.........................................
7
15- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü.................. 27
7 - TCDD 2.Bölge M üdürlüğü......................................
8
16- İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Md.................................
3-
4- DSİ 232. Şube Müdürlüğü
8 -1 0 9-
EÜAŞ Çatalağzı B.Termik İşletme Müd............ 9
TEİAŞ Şebeke Tesis 5. Grup Müdürlüğü............ 10
26
28
17- Orman ve Su işleri Zonguldak Şube Müdürlüğü...... 29
2014 YILI İLÇELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI İCMALİ
NO
(Bin TL)
PROJE
SAYISI
1
MERKEZ
100
556.369,00
127.915,00
140.222,00
2
ALAPLI
23
38.771,00
1.084,00
7.859,00
3
ÇAYCUMA
60
1.020.886,00
65.709,00
162.085,00
4
DEVREK
35
87.884,00
288,00
6.867,00
5
KDZ.EREĞLİ
73
797.895,00
254.200,00
62.835,00
6
GÖKÇEBEY
16
14.751,00
2.932,00
4.438,00
7
MUHTELİF
41
124.395,00
12.607,00
51.531,00
8
KOZLU
12
38.406,00
13.726,00
19.798,00
9
KİLİMLİ
14
173.201,00
300,00
3.701,00
374
2.852.558,00
478.761,00
459.516,00
SIRA
İLÇESİ
TOPLAM
PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI ÖDENEĞİ
2014 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI İCMALİ
(Bin TL)
S NO SEKTÖRÜ
1
TARIM
2
PROJE
SAYISI
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
43
110.127,00
13.307,00
32.238,00
MADENCİLİK
5
58.415,00
94,00
58.321,00
3
ENERJİ
9
256.900,00
27.642,00
28.182,00
4
ULAŞTIRMA
125
1.037.868,00
239.620,00
36.988,00
5
EĞİTİM
104
276.063,00
87.988,00
108 186,00
6
SAĞLIK
7
160.358,00
71.614,00
10.723,00
7
DKH
81
952.827,00
38.496,00
184.878,00
2.852.558,00
478.761,00
459.516,00
TOPLAM
374
2014 YILI KURULUŞLARA GÖRE YATIRIM PROGRAMI İCMALİ
(Bin TL)
o
z
I
OT
YATIRIMCI KURULUŞ
1
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2
TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE
SAYISI
PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
153.350,00
78.813,00
59.443,00
58.415,00
94,00
58.321,00
956.598,00
232.575,00
18.241,00
142.342,00
27.218,00
15.519,00
815.700,00
3.976,00
142.324,00
KARAYOLLARI 15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
12
4
DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
35
5
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAB. XIII. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ_______________________________
6
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
26.176,00
0,00
26.176,00
7
TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
70.056,00
7.000,00
7.660,00
8
EUAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALİ İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ__________________________________
151.800,00
300,00
1.800,00
9
TEİAŞ 5. İLETİM TESİS VE İŞL.GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
105.100,00
27.342,00
26.382,00
10
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
12.260,00
89,00
1.870,00
11
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
125.713,00
9.175,00
52.043,00
12
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
157.358,00
71.614,00
7 423,00
13
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
29 880,00
1 208,00
25 862,00
14
İL BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.750,00
0,00
3.250,00
15
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
15
43.035,00
18.659,00
12.658,00
İL GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
12
500,00
473,00
244,00
525,00
225,00
300,00
3
16
17
96
150
ORMAN VE SU İŞLERİ ZONGULDAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
374
2.852.558,00
478.761,00
459.516,00
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
PROJE NO
Bin TL
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SEKTÖR
PROJENİN ADİ VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
MERKEZ
2014-2014
100,00
0,00
100,00
MERKEZ
2006-2016
87.500,00
43.626,00
27.412,00
MERKEZ
2009-2016
32.000,00
22.287,00
4.500,00
MERKEZ
2014-2014
4.000,00
0,00
4.150,00
MERKEZ
1994-2015
7.500,00
3.400,00
3.886,00
KOZLU
2014-2014
3.000,00
0,00
3.300,00
Onkoloji Merkezi (4.402m2)(inşaat+Mak.Teç.)
KOZLU
2012-2014
11.000,00
8.400,00
8.945,00
Diyabet ve Obezite Arş.ve Uygulama
Merkezi(inşaat+Mak.Teç.)
Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. (1)(İleri
Ar.Mak.Teçh.inş.)
MERKEZ
2013-2014
6.000,00
1.100,00
4.900,00
MERKEZ
2014-2014
2.250,00
0,00
2.250,00
153.350,00
78.813,00
59.443,00
1
EĞİTİM
2
EĞİTİM
3
EĞİTİM
4
EĞİTİM
5
EĞİTİM
6
SAĞLIK
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(Etüd-Proje ve
Müş.)
Derslikler ve Merkezi Birimler inşaatı(İnş+Don.
0ditoryum(7800m2) Müh. Fak.(5300m2) )
Kampus Altyapısı(Knl.,EI.,Su, Çev.D.,D.Gaz
Yol,Isı Mrk.,Art.)
Muhtelif İşler (Döner
Sermaye)(Mak.Teç.+B.On.+Taşıt Alımı)
Açık ve Kapalı Spor Salonu Tesisleri(inş.(Yarı
OI.Kp.Yüz.Hav))
Muhtelif İşler
7
EĞİTİM
8
EĞİTİM
9
EĞİTİM
TOPLAM
1
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1
MADENCİLİK
Rehabilitasyon Etüdleri (Etüd Proje)
MERKEZ
2012-2014
344,00
94,00
250,00
2
MADENCİLİK
Arama ihrazat(1990 m.galeri,1691 m sondaj)
MERKEZ
2014-2014
24.285,00
0,00
24.285,00
3
MADENCİLİK
İnşaat İşleri(İnşaat)
MERKEZ
2014-2014
1.168,00
0,00
1.168,00
4
MADENCİLİK
Muhtelif işier(Makine-Teçhizat,Bilgisayar)
MERKEZ
2014-2014
32.118,00
0,00
32.118,00
5
MADENCİLİK
Üretimde Mekanizasyon Projesi (Etüd-Makine- MERKEZ
Teçhizat)
2011-2014
500,00
0,00
500,00
58.415,00
94,00
58.321,00
TOPLAM
2
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
PROJE NO
Bin TL
KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1
ULAŞTIRMA
Bartın Çaycuma (Devrek Zong.) Ayr.
ÇAYCUMA
2003-2016
30.631,00
9.720,00
0,00
2
ULAŞTIRMA
ÇAYCUMA
2005-2017
64.179,00
4.180,00
500,00
3
ULAŞTIRMA
(Çaycuma-Zonguldak) Ayr. - Devrek4.BI.Hd.(BY 52 Km)
Devrek Çaycuma Ayr. Zonguldak
MERKEZ
2006-2017
145.998,00
5.923,00
1.000,00
4
ULAŞTIRMA
Zonguldak Ereğli (ZBK)
KDZ.EREĞLİ
1974-2017
310.792,00
131.639,00
8.500,00
5
ULAŞTIRMA
Ereğli Çevre Yolu
KDZ.EREĞLİ
2012-2017
99.241,00
4,00
2,00
6
ULAŞTIRMA
Çaycuma Perşembe Kozcağız
ÇAYCUMA
1996-2017
34.814,00
17.208,00
0,00
7
ULAŞTIRMA
Ereğli Devrek
KDZ.EREĞLİ
2004-2017
10.872,00
4.466,00
3.940,00
8
ULAŞTIRMA
DEVREK
2011-2017
64.077,00
12,00
4,00
9
ULAŞTIRMA
Devrek Zong. Ayr. Beycuma Devrek Ereğli
Ayrımı
Ankara Köprüsü
MERKEZ
2011-2016
300,00
45,00
150,00
10
ULAŞTIRMA
ÇAYCUMA
2012-2014
17.301,00
15.416,00
1.201,00
11
ULAŞTIRMA
ÇAYCUMA
2013-2014
6.707,00
299,00
2.444,00
12
ULAŞTIRMA
KDZ.EREĞLİ
1993-2017
171.686,00
43.663,00
500,00
956.598,00
232.575,00
18.241,00
Çaycuma Zong. Ayr. Devrek. BI.Hd. Yolunda
Filyos I - II Köprüleri Yapımı işi
Filyos II Köprüsü Mansabındaki Kazıklı Birit
Yapılması işi
Düzce Akçakoca Ereğli
TOPLAM
3
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1
TARIM
Zonguldak Ereğli Kızılcapınar Sulaması AİH
KDZ.EREĞLİ
2002-2014
3.143,00
3.038,00
105,00
2
TARIM
Kızlcapınar Sulaması AİH Inş. F.F.
KDZ.EREĞLİ
2002-2014
4.218,00
4.013,00
205,00
3
DKH
Zonguldak Ereğli Içmesuyu Arıtma Tesisi
KDZ.EREĞLİ
2013-2015
12.843,00
0,00
4.000,00
4
DKH
Zonguldak Ereğli İçmesuyu Isale Hattı
KDZ.EREĞLİ
2013-2015
20.644,00
0,00
2.800,00
5
DKH
Filyos Çayı Taşkın Koruma 2. Kısım Inş.
ÇAYCUMA
2009-2014
7.050,00
6.521,00
200,00
6
DKH
Filyos Çayı Taşkın Koruma 2. Kısım İnş. F.F.
ÇAYCUMA
2009-2014
3.077,00
2.864,00
100,00
7
DKH
Filyos Çayı Taşkın Koruma 3. Kısım İnş.
ÇAYCUMA
2010-2014
7.747,00
2.970,00
1.500,00
8
DKH
Filyos Çayı Taşkın Koruma 3.Kısım inş. F.F.
ÇAYCUMA
2010-2014
2.400,00
785,00
700,00
9
DKH
Filyos Çayı Taşkın Koruma
ÇAYCUMA
2010-2014
500,00
0,00
1,00
10
DKH
Zonguldak Ereğli Kızılcapınar Sulaması
KDZ EREĞLİ
2005-2014
1.400,00
1.244,00
75,00
11
TARIM
Çatalağzı Beldesi Gelik Deresi
MERKEZ
2010-2014
12.000,00
0,00
1,00
12
TARIM
Zong. Ereğli İlçe Merkezi Kavakdibi 1
KDZ.EREĞLİ
2010-2013
1.765,00
1.183,00
581,00
13
TARIM
Zong. Merkez Çay Deresi
MERKEZ
2010-2014
2.459,00
0,00
63,00
14
TARIM
KDZ.EREĞLİ
2010-2014
3.061,00
658,00
700,00
15
TARIM
Kdz. Ereğli Kabasakal, Sarıkorkmaz ve
Kacaali Dereleri 2. Kısım
Gökçebey Yenice Çayı
GÖKÇEBEY
2012-2014
6.715,00
0,00
400,00
16
TARIM
Alaplı Çayı ve Yankolu
ALAPLI
2012-2014
1.704,00
877,00
827,00
17
TARIM
Kdz. Ereğli Penceş Menba Dereleri
KDZ.EREĞLİ
2013-2015
2.500,00
0,00
1,00
18
TARIM
Merkez Acılık Menba Dereleri
MERKEZ
2011-2014
6.600,00
0,00
1,00
19
TARIM
Kozlu deresi 2. Kısım
KOZLU
2013-2014
3.500,00
0,00
1,00
20
TARIM
Çaycuma Cevizlik Deresi Temizlik 2. Kısım
ÇAYCUMA
2012-2014
3.207,00
0,00
189,00
4
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
21
TARIM
Beycuma Beldesi Kara Dere
MERKEZ
2013-2014
1.546,00
0,00
63,00
22
TARIM
Gökçebey Agustu Deresi 2. Kısım
GÖKÇEBEY
2011-2014
2.310,00
2.214,00
96,00
23
DKH
Merkez 232. Şube Binası Onarımı
MERKEZ
2014-2014
230,00
0,00
25,00
24
DKH
MERKEZ
2014-2014
2.500,00
0,00
250,00
25
TARIM
MUHTELİF
2012-2014
1.484,00
217,00
325,00
26
TARIM
MERKEZ
2012-2014
116,00
0,00
116,00
27
TARIM
Merkez 232. Şube ve Kurtarma Tesisleri
Onarımı
Filyos Havzası Yerleşim içmesuyu Planlama
Raporu Müh. Hiz.
Zong. İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü
3. Kısım istikşaf Raporu Hazırlanması
Zonguldak il Göletleri Ön inceleme Müh. Hiz.
MERKEZ
2011-2014
535,00
318,00
218,00
28
TARIM
Zong. Ereğli içmesuyu isale Hattı Proje Yapımı KDZ.EREĞLİ
2011-2014
338,00
316,00
21,00
29
TARIM
Devrek Uzunöz Deresi Taşkın Koruma
DEVREK
2013-2014
2.500,00
0,00
1,00
30
DKH
232.Şube Tesisleri Doğalgaz Dönüşümü
MERKEZ
2014-2014
500,00
0,00
50,00
31
TARIM
Alaplı Göleti
ALAPLI
2014-2016
19.000,00
0,00
1.900,00
32
TARIM
İl Taşlın Tehlike Alanları Belirleme Çalışması
MUHTELİF
2013-2014
1.500,00
0,00
1,00
33
TARIM
MUHTELİF
2014-2015
500,00
0,00
1,00
34
TARIM
MUHTELİF
2014-2015
2.500,00
0,00
1,00
35
TARIM
Zonguldak ili Dereleri Taşkın ve Rusubat
Kontrolü 4.Kısım istikşaf Raporu Hzırlanması
Zonguldak ili Göletleri Planlama Raporları
Hazırlanması 2. Kısım
Zonguldak Taşkın Tesisleri Proje Yapımı
MERKEZ
2014-2014
250,00
0,00
1,00
142.342,00
27.218,00
15.519,00
TOPLAM
5
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HAB. XIII. BÖLGE MD.
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1 2013E020130
DKH
Filyos Limanı
ÇAYCUMA
2013-2017
810.000,00
0,00
140.600,00
2 2012A040040
DKH
Kozlu Balıkçı Barınağı Mendirek İkmal
İnşaatıiMendirek inşaata
KOZLU
2012-2014
5.700,00
3.976,00
1.724,00
815.700,00
3.976,00
142.324,00
TOPLAM
6
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1
TARIM
Kadastro Projesi (5 alt proje)
MUHTELİF
2014-2014
77,00
0,00
77,00
2
TARIM
Fidan üretimi Projesi (12 alt proje)
MUHTELİF
2014-2014
1.030,00
0,00
1.030,00
3
TARIM
MERKEZ
2014-2014
86,00
0,00
86,00
4
TARIM
MUHTELİF
2014-2014
2.475,00
0,00
2.475,00
5
TARIM
MUHTELİF
2014-2014
1.389,00
0,00
1.389,00
6
TARIM
MUHTELİF
2014-2014
19.065,00
0,00
19.065,00
7
TARIM
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi
(3 alt proje)
Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi (49 alt
proje)
Ağaçladırma ve Toprak Muhafaza Projesi (46
alt proje)
Ormanların Bakımı ve Geliştirme Projesi (4 alt
proje)
Orman Köylerinin Kalkındırılması Destekleme
(2 alt proje)
MERKEZ
2014-2014
2.054,00
0,00
2.054,00
26.176,00
0,00
26.176,00
TOPLAM
7
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
MUHTELİF
2012-2016
67.515,00
6.930,00
5.250,00
ÇAYCUMA
2013-2014
90,00
70,00
90,00
GÖKÇEBEY
2014-2014
250,00
0,00
119,00
ÇAYCUMA
2014-2014
197,00
0,00
197,00
KİLİMLİ
2014-2014
94,00
0,00
94,00
Zonguldak Gar Binası Tadilatı
MERKEZ
2014-2014
1.700,00
0,00
1.700,00
Çatalağzı Depo Müdürlüğünün Elektrik
Tesisatının Yenilenmesi
Çaycuma Gar Binası Doğalgaz Dönüşümü
KİLİMLİ
2014-2014
60,00
0,00
60,00
ÇAYCUMA
2014-2014
150,00
0,00
150,00
70.056,00
7.000,00
7.660,00
1
ULAŞTIRMA
2
ULAŞTIRMA
3
ULAŞTIRMA
4
ULAŞTIRMA
5
ULAŞTIRMA
Irmak-Karabük-Zonguldak (415 km)
Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve
Çaycuma Gar Saha Aydınlatma Tesisatının
Yenilenmesi İşi
Gökçebey Gar Sahasında Punta Kaynaklı
ihata yapılması
Filyos Gar Sahasında Bulunan 10 Adet
Hizmetevinin Tadilatı
Çatalağzı Revizörlük Binası Tadilatı
6
ULAŞTIRMA
7
ULAŞTIRMA
8
ULAŞTIRMA
TOPLAM
8
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
EUAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALİ İŞLETME MD.
SEKTÖR
1
ENERJİ
2
ENERJİ
3
ENERJİ
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
1. ve 2. Ünite Kazan Rehab. ve Yanma
Optimiz. Rehabilitasyon
Arıza Takip Sistemi Reh.
1. 2. Ünite Bacalarına Asansör Merdiven ve
Platform Yapılması
TOPLAM
9
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
KİLİMLİ
2009-2016
150.000,00
0,00
500,00
KİLİMLİ
2011-2014
800,00
300,00
300,00
KİLİMLİ
2013-2014
1.000,00
0,00
1.000,00
151.800,00
300,00
1.800,00
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
PROJE NO
Bin TL
TEİAŞ ŞEBEKE TESİS 5. GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
2009-2015
50.000,00
10.000,00
15.000,00
2009-2014
10.850,00
8.850,00
2.000,00
ENERJİ
KDZ.EREĞLİ
Eren TES-Ereğli-Osmanca EİH (49 km
mevcut hat yerine) (Toprak teli fiber optkli)
Yeniçates-Karabük OSB EİH Yenileme (66 kV MERKEZ
Hat Güzergahında)
MUHTELİF
154 kV Yeni Çates-Zonguldak 2-Ereğli II EİH
2010-2014
11.500,00
5.000,00
6.500,00
4
ENERJİ
Ereğli TM Tevsiat
KDZ.EREĞLİ
2011-2014
3.750,00
3.370,00
380,00
5
ENERJİ
MERKEZ
2012-2015
25.000,00
120,00
2.500,00
6
ENERJİ
Zetes-Amasra TES (HEMA) EİH (Toprak Telli
Fiber Optikli)
Ereğli-1 TM Tevsiat
KDZ.EREĞLİ
2012-2016
4.000,00
2,00
2,00
105.100,00
27.342,00
26.382,00
1
ENERJİ
2
ENERJİ
3
TOPLAM
10
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
MERKEZ
2014-2014
60,00
0,00
60,00
MERKEZ
2012-2015
3.500,00
0,00
1.200,00
DKH
Zonguldak Merkez Lojman Yapımı Etüt Proje
64 Daire
Zonguldak Kadastro ve Tapu Müdürlüğü
Hizmet Binası İnşaatı
Kdz.Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü
KDZ.EREĞLİ
2012-2016
3.500,00
89,00
110,00
DKH
Zonguldak Devrek 60 Kişilik Huzurevi İnşaatı
DEVREK
2011-2015
5.200,00
0,00
500,00
12.260,00
89,00
1.870,00
1
DKH
2
DKH
3
4
TOPLAM
11
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1
EĞİTİM
Kozlu Cengiz Topel İlköğretim Okulu
KOZLU
2013-2014
1.414,00
1.344,00
70,00
2
EĞİTİM
Merkez Dilaver İlkokulu
MERKEZ
2013-2014
1.749,00
0,00
1.749,00
3
EĞİTİM
Merkez Fener Ortaokulu
MERKEZ
2013-2014
3.700,00
0,00
370,00
4
EĞİTİM
Kozlu Esenköy ilkokulu
KOZLU
2013-2014
1.500,00
0,00
150,00
5
EĞİTİM
Çaycuma Ahatlı İlkokulu
ÇAYCUMA
2013-2014
1.000,00
0,00
100,00
6
EĞİTİM
Çaycuma Atatürk İlkokulu
ÇAYCUMA
2013-2014
1.864,00
846,00
1.018,00
7
EĞİTİM
Gökçebey İmam Hatip Ortaokulu
GÖKÇEBEY
2013-2014
1.595,00
0,00
1.595,00
8
EĞİTİM
Devrek Karşıyaka ilkokulu
DEVREK
2013-2014
2.321,00
0,00
2.321,00
9
EĞİTİM
Ereğli Kırmacı Ortaokulu
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
1.856,00
0,00
1.856,00
10
EĞİTİM
Ereğli Ören Ortaokulu
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
2.245,00
0,00
2.245,00
11
EĞİTİM
Ereğli Kavaklı İmam Hatip Ort.
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
3.700,00
0,00
370,00
12
EĞİTİM
Ereğli Ormanlı Ortaokulu
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
2.089,00
0,00
2.089,00
13
EĞİTİM
Alaplı Aşağı Doğancılar Ortaokulu
ALAPLI
2013-2014
3.700,00
0,00
370,00
14
EĞİTİM
Çaycuma Taşcılı ilkokulu
ÇAYCUMA
2013-2014
1.709,00
0,00
1.709,00
15
EĞİTİM
Ereğli Kurtlar İlkokulu
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
1.398,00
0,00
1.398,00
16
EĞİTİM
Ereğli Kızılcapınar ilkokulu
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
1.896,00
0,00
1.896,00
17
EĞİTİM
Ereğli Çiğdemli İlkokulu
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
1.334,00
0,00
1.334,00
18
EĞİTİM
Ereğli Kızılca İlkokulu
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
1.686,00
0,00
1.686,00
19
EĞİTİM
Alaplı Küçük Kaymaz ilkokulu
ALAPLI
2013-2014
1.621,00
0,00
621,00
20
EĞİTİM
Alaplı Kasımlı İlkokulu
ALAPLI
2013-2014
1.283,00
0,00
1.283,00
12
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
21
EĞİTİM
Çaycuma Perşembe Anaokulu
ÇAYCUMA
2013-2014
595,00
0,00
595,00
22
EĞİTİM
Merkez Fener Anaokulu
MERKEZ
2013-2014
800,00
0,00
80,00
23
EĞİTİM
Alaplı Karşıyaka Anaokulu
ALAPLI
2013-2014
800,00
0,00
80,00
24
EĞİTİM
Kdz. Ereğli Anaokulu
KDZ.EREĞLİ
2013-2014
673,00
0,00
673,00
25
EĞİTİM
Çaycuma Anaokulu Onarımı
ÇAYCUMA
2014-2014
60,00
0,00
60,00
26
EĞİTİM
Çaycuma Hisarönü Zübeydehanım İlkokulu
ÇAYCUMA
2014-2014
40,00
0,00
40,00
27
EĞİTİM
Alaplı Mollabey İlkokulu
ALAPLI
2014-2014
60,00
0,00
60,00
28
EĞİTİM
Çaycuma Akçahatipler Ortaokulu
ÇAYCUMA
2014-2014
50,00
0,00
50,00
29
EĞİTİM
ÇAYCUMA
2014-2014
50,00
0,00
50,00
30
EĞİTİM
Çaycuma Burunkaya Şehit Emrah Kartal
Ortaokulu
Çaycuma Gemiciler Ortaokulu
ÇAYCUMA
2014-2014
170,00
0,00
170,00
31
EĞİTİM
Çaycuma Hisarönü Seçil Şanlı Ortaokulu
ÇAYCUMA
2014-2014
50,00
0,00
50,00
32
EĞİTİM
Çaycuma Mimar Sinan Ortaokulu
ÇAYCUMA
2014-2014
150,00
0,00
150,00
33
EĞİTİM
ÇAYCUMA
2014-2014
60,00
0,00
60,00
34
EĞİTİM
"Çaycuma Perşembe Şehit Astsubay Salim
Uçar ilkokulu"
Devrek Fatih ilkokulu
DEVREK
2014-2014
60,00
0,00
60,00
35
EĞİTİM
Devrek istiklal ilkokulu
DEVREK
2014-2014
50,00
0,00
50,00
36
EĞİTİM
Ereğli Armurçuk Madenci İlkokulu
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
150,00
0,00
150,00
37
EĞİTİM
Ereğli Dikmen ilkokulu
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
38
EĞİTİM
Ereğli Gazi ilkokulu
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
39
EĞİTİM
Ereğli Kepez izmirlioğlu İlkokulu
KDZ EREĞLİ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
40
EĞİTİM
Ereğli Nimet İlkokulu
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
13
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
61
EĞİTİM
Ereğli Ormanlı ilkokulu
KDZ EREĞLİ
2014-2014
70,00
0,00
70,00
62
EĞİTİM
Gökçebey Atatürk ilkokulu
GÖKÇEBEY
2014-2014
50,00
0,00
50,00
63
EĞİTİM
Gökçebey Ortaokulu
GÖKÇEBEY
2014-2014
50,00
0,00
50,00
64
EĞİTİM
Merkez Anıl Cömert Ortaokulu
MERKEZ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
65
EĞİTİM
Kilimli Başöğretmen Şükrü Yavuz Ortaokulu
KİLİMLİ
2014-2014
70,00
0,00
70,00
66
EĞİTİM
Merkez Karaelmas İlkokulu
MERKEZ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
67
EĞİTİM
Çaycuma Nebioğlu Ortaokulu
ÇAYCUMA
2014-2014
50,00
0,00
50,00
68
EĞİTİM
Kilimli Mehmet A kif Ersoy Ortaokulu
KİLİMLİ
2014-2014
90,00
0,00
90,00
69
EĞİTİM
Merkez Mimar Sinan Ortaokulu
MERKEZ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
70
EĞİTİM
Merkez Murat Kayhan Ortaokulu
MERKEZ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
71
EĞİTİM
MERKEZ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
72
EĞİTİM
"Beycuma Şehit Öğretmen Hamza Halit
Sülün İlkokulu"
Kozlu Vali Tevfik Başakar Ortaokulu
KOZLU
2014-2014
50,00
0,00
50,00
73
EĞİTİM
Merkez Zafer ilkokulu
MERKEZ
2014-2014
70,00
0,00
70,00
74
EĞİTİM
Kilimli Ziya Gökalp Ortaokulu
KİLİMLİ
2014-2014
130,00
0,00
130,00
75
EĞİTİM
Kilimli Işıkveren Ortaokulu
KİLİMLİ
2014-2014
60,00
0,00
60,00
76
EĞİTİM
Kilimli Çatalağzı Ortaokulu
KİLİMLİ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
77
EĞİTİM
Merkez Rürgariımeşe ilkokulu
MERKEZ
2014-2014
500,00
0,00
500,00
78
EĞİTİM
Merkez Özel Eğitim İş Okulu
MERKEZ
2014-2014
350,00
0,00
350,00
79
EĞİTİM
ilköğretim Okulları Küçük Onarımları
MUHTELİF
2014-2014
1.595,00
0,00
1.595,00
80
EĞİTİM
Ortaöğretim Okulları Küçük Onarımları
MUHTELİF
2014-2014
1.221,00
0,00
1.221,00
15
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
MUHTELİF
2014-2014
33,00
0,00
200,00
KİLİMLİ
2012-2014
12.000,00
0,00
0,00
ALAPLI
2012-2014
7.000,00
0,00
0,00
Devrek öğrenci Pansiyonu 200 Öğ.
DEVREK
2012-2014
4.000,00
0,00
0,00
KDZ EREĞLİ
2011-2014
12.000,00
5.240,00
6.759,00
EĞİTİM
Fen Lisesi Yapımı 32 Derslik+Sp.SI.+300
Öğ.Pan+10 Daire Loj.
Merkez Çelikel Anadolu Lisesi Sp.SI.
MERKEZ
2012-2014
1.250,00
0,00
450,00
87
EĞİTİM
Merkez imam Hatip Lisesi Kaba inşaatı
MERKEZ
2012-2014
1.358,00
1.177,00
180,00
88
EĞİTİM
Merkez imam Hatip Lisesi İkmal İnşaatı
MERKEZ
2014-2014
2.500,00
0,00
2.500,00
89
EĞİTİM
Gökçebey Anadolu Lisesi Yapımı (16 Derslik)
GÖKÇEBEY
2013-2014
1.776,00
568,00
1.208,00
90
EĞİTİM
Kozlu İmam Hatip Lisesi (24 Derslik)
KOZLU
2013-2015
7.000,00
0,00
4.000,00
91
EĞİTİM
Kozlu Teknik ve End.Mes.Lisesi Atölye Binası
KOZLU
2014-2014
382,00
0,00
382,00
92
EĞİTİM
Nebioğlu Çok Programlı Lise
ÇAYCUMA
2014-2016
6.500,00
0,00
650,00
93
EĞİTİM
Ereğli İmam Hatip lisesi
KDZ.EREĞLİ
2014-2016
8.500,00
0,00
850,00
94
EĞİTİM
Kozlu Tek.End. Meslek Lisesi
KOZLU
2014-2016
3.500,00
0,00
350,00
95
EĞİTİM
Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi
KDZ.EREĞLİ
2014-2016
4.500,00
0,00
450,00
96
EĞİTİM
Devrek Sebahat Cemil Ulupınar Andadolu
Öğretmen Lisesi Spor Salonu
DEVREK
2014-2016
3.000,00
0,00
520,00
125.713,00
9.175,00
52.043,00
81
EĞİTİM
EĞİTİM
"Deprem Tahkiki ve Güçlendirme Projesi
(Merkez Ahmet Erdoğan ve Ereğli Atatürk
Çatalağzı EML 16 Derslik+200
Öğ.Pan.+Atölye 10 Dairelik Lojman
Alaplı Çok Programlı Lisesi 24 Derslik
82
EĞİTİM
83
84
EĞİTİM
85
EĞİTİM
86
TOPLAM
16
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
2011-2014
26.221,00
22.427,00
2.000,00
2011-2014
9.303,00
4.061,00
2.000,00
KDZ.EREĞLİ
2011-2014
46.638,00
45.126,00
1.000,00
İlçe ASM ler Engelli Düzenlemesi
MUHTELİF
2013-2014
90,00
0,00
226,00
SAĞLIK
Çaycuma Sağlık Müdürlüğü ve 112 Onarımı
ÇAYCUMA
2014-2014
106,00
0,00
197,00
SAĞLIK
Merkez İlçe Devlet Hastanesi (400 Yataklı)
MERKEZ
2014-2016
75.000,00
0,00
2.000,00
157.358,00
71.614,00
7.423,00
MERKEZ
1
SAĞLIK
100 Yataklı Devrek Devlet Hasatnesi İnşaatı
2
SAĞLIK
75 Yataklı Çaycuma Devlet Hastanesi Ek Bina ÇAYCUMA
3
SAĞLIK
400 Yataklı Ereğli Devlet Hastanesi
4
SAĞLIK
5
6
TOPLAM
17
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
SEKTÖR
1
ULAŞTIRMA
2
ULAŞTIRMA
3
ULAŞTIRMA
4
ULAŞTIRMA
5
ULAŞTIRMA
6
ULAŞTIRMA
7
ULAŞTIRMA
8
ULAŞTIRMA
9
ULAŞTIRMA
10
ULAŞTIRMA
11
ULAŞTIRMA
12
ULAŞTIRMA
13
ULAŞTIRMA
14
ULAŞTIRMA
15
ULAŞTIRMA
16
ULAŞTIRMA
17
ULAŞTIRMA
18
ULAŞTIRMA
19
ULAŞTIRMA
20
ULAŞTIRMA
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
Bld.Snr. Karapınar K.-Saraycık K.-Cumayanı
mah.-Sağanlı mah.- Ereğli ilçe snr.bağ.y. (3
A.Ortacı K.-Danışman Mh.-imzell Mh. Y. (2,5
Km)(Köy Yolları Asfalt Kaplama)
Çiğdemli K.-Yunuslu Bağ.Y. (3 Km)(Köy
Yolları Asfalt Kaplama)
Asfalt Yama 2300 Ton (ö.i)(Köy Yolları Asfalt
Yama)
Asfalt Yama 1300 Ton (Ö.İ)(Köy Yolları Asfalt
Yama)
Asfalt Yama 1100 Ton (Ö.I)(Köy Yolları Asfalt
Yama)
Asfalt Yama 3500 Ton (Ö.İ)(Köy Yolları Asfalt
Yama)
Asfalt Yama 1500 Ton (ö.i)(Köy Yolları Asfalt
Yama)
Bld.Snr. Karapınar K.-Sraycık K.-Cumayanı
mah.-Sağanlı mah - Ereğli İlçe snr.bağ.y. (3
Bld.Snr.ilt.Kumtarla K.Taşçılar K. Dereköy
K.Bozca K.Balçıklı K . Aş.Çayır K.Kızılcakese
Grp.K.y.llt.Yahma K.Üçköy K.-Abacıoğlu Mh.Balçıklı Ky. (1,5 Km)(Köy Yolları Stabilize
Sofular K.-Çaycuma İI.Snr.Bağ.Y. (0,5
Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
Mollabey Mah. Yolu (5 Km)(Köy Yolları
Stabilize Yapımı)
ll.y.İlt.Ferahlı Mh.Fındıklı K.Belen K.-Kocaman
K.-Dy.Baq. (6 Km)(Köy Yolları Stabilize
K.y.llt.Musabeyli K.-Durallar Mh.-Atalay
Mh Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Stabilize
Grp.K.y.lltTarlabaşı Mh.Sefalar Mh.-Pelitveren
Mh. Gr.Ky.Bağ. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize
İl.y.Dere Mh y.Yeşilöz Mh.y. (2 Km)(Köy
Yollan Stabilize Yapımı)
Kozlugüney K.-Kozlukadı K. Bağ.Y (0,5
Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
Çolakpehlivan Köy y. (1 Km)(Köy Yolları
Stabilize Yapımı)
ll.y.İlt.Yağmurca Yazıcık İl Snr.Bağ. (2
Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
18
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
MERKEZ
2014-2014
119,00
0,00
119,00
ALAPLI
2014-2014
99,00
0,00
99,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
119,00
0,00
119,00
MERKEZ
2014-2014
182,00
0,00
182,00
ALAPLI
2014-2014
103,00
0,00
103,00
ÇAYCUMA
2014-2014
87,00
0,00
87,00
DEVREK
2014-2014
278,00
0,00
278,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
119,00
0,00
119,00
MERKEZ
2014-2014
31,00
0,00
31,00
MERKEZ
2014-2014
21,00
0,00
21,00
MERKEZ
2014-2014
16,00
0,00
16,00
MERKEZ
2014-2014
5,00
0,00
5,00
ALAPLI
2014-2014
53,00
0,00
53,00
ALAPLI
2014-2014
63,00
0,00
63,00
ALAPLI
2014-2014
21,00
0,00
21,00
DEVREK
2014-2014
10,00
0,00
10,00
DEVREK
2014-2014
21,00
0,00
21,00
DEVREK
2014-2014
5,00
0,00
5,00
DEVREK
2014-2014
10,00
0,00
10,00
DEVREK
2014-2014
21,00
0,00
21,00
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
SEKTÖR
21
ULAŞTIRMA
22
ULAŞTIRMA
23
ULAŞTIRMA
24
ULAŞTIRMA
25
ULAŞTIRMA
26
ULAŞTIRMA
27
ULAŞTIRMA
28
ULAŞTIRMA
29
ULAŞTIRMA
30
ULAŞTIRMA
31
ULAŞTIRMA
32
ULAŞTIRMA
33
ULAŞTIRMA
34
ULAŞTIRMA
35
ULAŞTIRMA
36
ULAŞTIRMA
37
ULAŞTIRMA
38
ULAŞTIRMA
39
ULAŞTIRMA
40
ULAŞTIRMA
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
K.y.ilt.-Çomu Mh-Mahmutoğlu Ky.Bağ. (1,5
Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
Kurudere K-Pür Mah.y. (0,5 Km)(Köy Yolları
Stabilize Yapımı)
K.y. i İt. Göliçi Mh.Akköy K.İbrahimci Mh.
Kirazoğlu Bağ.Y. (1 Km)(Köy Yolları Stabilize
076 K.K.N. Akköy K.- ibrahimci Mh-0752K.K.N Bağlantı yolu (4 Km)(Köy Yolları
Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (2 Km)(Köy
Yolları Stabilize Yapımı)
il.y. i İt. Yazıcılar K. Burgucu Mh.Azizbeyler
Mh.Ovaköy K.Zoroğlu Mh.y. (1 Km)(Köy
Ky.ilt.Karaçallı Mh.-Davutlar K.y.bağ.y (1
Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
Ruşenler K.-Osmanlar K.Y. (1 Km)(Köy
Yolları Stabilize Yapımı)
İl.y. İlt. Göleviç Mh.Süleymanbeyler K. Bağ.Y.
(2 Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
il.y. ilt. Kadıköy Mh.Çomaklar Mh.Şevler
Mh.Yeşilköy K.-Gr.Ky.Bağ. (2 Km)(Köy Yolları
Grp.K.y. İlt. Küreşler Mh.-Toyfanlı K.Bağ.Y. (2
Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
Grp.K.y. İlt. Emirali Mh.-Kınca Mh.Y. (1,5
Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
K.y. İlt. Buruncuk Mh.Uzunmehmet Mh.y. (1,5
Km)(Köy Yolları Stabilize Yapımı)
Grp.K.y. İlt. Recepbey Mh.Duhancılar
K.Geqekoqlu Mh.Pazarlıoğlu K. (1 Km)(Köy
Uzunahmetler K.y. (0,3 Km)(Köy Yolları
Stabilize Yapımı)
Bld.Snr. Karapınar K.-Sraycık K.-Cumayanı
mah.-Sağanlı mah.- Ereğli İlçe snr.bağ.y. (3
Bld.Snr.ilt.Kumtarla K.TaşçılarK. Dereköy
K.Bozca K.Balçıklı K . Aş.Çayır K.Kızılcakese
Grp.K.y.ilt.Yahma K.Üçköy K.-Abacıoğlu Mh.Balçıklı Ky. (1,5 Km)(Köy Yolları Onarım
Sofular K.-Çaycuma İI.Snr.Bağ.Y. (1 Km)(Köy
Yolları Onarım Yapımı)
Kozlu Bld.Snr.ilt.Olukyanı K. - ihsaniye Sarımsak K.Alancık k.Grp.K.y.Bağ. (0,5
19
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
DEVREK
2014-2014
16,00
0,00
16,00
DEVREK
2014-2014
5,00
0,00
5,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
10,00
0,00
10,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
42,00
0,00
42,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
21,00
0,00
21,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
10,00
0,00
10,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
10,00
0,00
10,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
10,00
0,00
10,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
21,00
0,00
21,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
21,00
0,00
21,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
21,00
0,00
21,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
15,00
0,00
15,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
15,00
0,00
15,00
GÖKÇEBEY
2014-2014
10,00
0,00
10,00
GÖKÇEBEY
2014-2014
3,00
0,00
3,00
MERKEZ
2014-2014
90,00
0,00
90,00
MERKEZ
2014-2014
60,00
0,00
60,00
MERKEZ
2014-2014
45,00
0,00
45,00
MERKEZ
2014-2014
30,00
0,00
30,00
MERKEZ
2014-2014
15,00
0,00
15,00
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
SEKTÖR
41
ULAŞTIRMA
42
ULAŞTIRMA
43
ULAŞTIRMA
44
ULAŞTIRMA
45
ULAŞTIRMA
46
ULAŞTIRMA
47
ULAŞTIRMA
48
ULAŞTIRMA
49
ULAŞTIRMA
50
ULAŞTIRMA
51
ULAŞTIRMA
52
ULAŞTIRMA
53
ULAŞTIRMA
54
ULAŞTIRMA
55
ULAŞTIRMA
56
ULAŞTIRMA
57
ULAŞTIRMA
58
ULAŞTIRMA
59
ULAŞTIRMA
60
ULAŞTIRMA
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
ll.y.llt.Ferahlı Mh.Fındıklı K.Belen K -Kocaman
K.-Dy.Bağ. (6 Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)
Grp.K.y.İltTarlabaşı Mh.Sefalar Mh.-Pelitveren
Mh. Gr.Ky.Bağ. (1 Km)(Köy Yolları Onarım
il.y.Dere Mh.y.Yeşllöz Mh.y. (2 Km)(Köy
Yollan Onarım Yapımı)
Kozlugüney K.-Koziukadı K. Bağ.Y (0,5
Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)
Çolakpehllvan Köy y. (1 Km)(Köy Yolları
Onarım Yapımı)
il.y.ilt.Yağmurca Yazıcık İl Snr.Bağ. (2
Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)
K.y.llt.-Çomu Mh-Mahmutoğlu Ky.Bağ. (1,5
Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)
Kurudere K-Pür Mah.y. (0,5 Km)(Köy Yolları
Onarım Yapımı)
K.y. ilt. Göliçi Mh.Akköy K.ibrahimci Mh.
Kirazoğlu Bağ.Y. (1 Km)(Köy Yolları Onarım
076 K.K.N. Akköy K - ibrahimci Mh-0752K.K.N Bağlantı yolu (4 Km)(Köy Yolları
Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (1 Km)(Köy
Yolları Onarım Yapımı)
Toyfanlı K. - Frenkler Mh.y. (1 Km)(Köy Yolları
Onarım Yapımı)
il.y. ilt. Yazıcılar K. Burgucu Mh.Azizbeyler
Mh.Ovaköy K.Zoroğlu Mh.y. (1 Km)(Köy
Grp.y.ilt.E.Sofular K.-Çiller Mh.y. (0,5
Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)
Ky.llt.Karaçallı Mh.-Davutlar K.y.bağ.y (1
Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)
Ruşenler K.-Osmanlar K.Y. (1 Km)(Köy
Yolları Onarım Yapımı)
K.y. ilt. Buruncuk Mh.Uzunmehmet Mh.y. (1,5
Km)(Köy Yolları Onarım Yapımı)
Grp.K.y. İlt. Recepbey Mh.Duhancılar
K.Geqekoqlu Mh.Pazarlıoğiu K. (1 Km)(Köy
Uzunahmetler K.y. (0,3 Km)(Köy Yolları
Onarım Yapımı)
Osmanlı K.-Ömeroğlu mah.y. (1,4 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
20
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
ALAPLI
2014-2014
180,00
0,00
180,00
DEVREK
2014-2014
30,00
0,00
30,00
DEVREK
2014-2014
60,00
0,00
60,00
DEVREK
2014-2014
15,00
0,00
15,00
DEVREK
2014-2014
30,00
0,00
30,00
DEVREK
2014-2014
60,00
0,00
60,00
DEVREK
2014-2014
45,00
45,00
0,00
DEVREK
2014-2014
15,00
0,00
15,00
KDZ EREĞLİ
2014-2014
30,00
0,00
30,00
KDZ EREĞLİ
2014-2014
120,00
0,00
120,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
30,00
0,00
30,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
30,00
0,00
30,00
KDZ EREĞLİ
2014-2014
30,00
0,00
30,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
15,00
0,00
15,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
30,00
0,00
30,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
30,00
0,00
30,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
45,00
0,00
45,00
GÖKÇEBEY
2014-2014
30,00
0,00
30,00
GÖKÇEBEY
2014-2014
9,00
0,00
9,00
MERKEZ
2014-2014
55,00
0,00
55,00
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
SEKTÖR
61
ULAŞTIRMA
62
ULAŞTIRMA
63
ULAŞTIRMA
64
ULAŞTIRMA
65
ULAŞTIRMA
66
ULAŞTIRMA
67
ULAŞTIRMA
68
ULAŞTIRMA
69
ULAŞTIRMA
70
ULAŞTIRMA
71
ULAŞTIRMA
72
ULAŞTIRMA
73
ULAŞTIRMA
74
ULAŞTIRMA
75
ULAŞTIRMA
76
ULAŞTIRMA
77
ULAŞTIRMA
78
ULAŞTIRMA
79
ULAŞTIRMA
80
ULAŞTIRMA
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
Karadere K.-Asmacı mah.y. (1 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Uzungüney K.-kargalar bağ.y. (1 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Şirinköy K.-Çalça mah. bağ.y. (1,2 Km)(Köy
Yollan Asfalt Temel Hazırlığı)
Muhsinler, Esentepe Dereköseler Pazaryeri,
Çakmakçıoğlu Kamberoğlu.öcebeyoğlu,
Akyamaç K. Merkez Katırcılar Bağlısı (1,5
Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Karaahmetler k. Şeyhler Bağlısı (0,6 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Karamusa K. Aydınlar Bağlısı (0,5 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Şeyler K. Göyyolu Bağ. Y. (1 Km)(Köy Yolları
Asfalt Temel Hazırlığı)
Musausta K. Helvacılar K. Sandallar K. Bağ.
Y. (1,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Ihsanoğlu K.- Eysanlar- Helimler Bağ. Y. (2
Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Hacıosmanlar K-Akçalar Bağ. Y. (2 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Coburlar K.-Alibeyoğlu Bağ.Y. (1 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Kızılbel K.- Mahmutoğlu.Mosmoslar, Sağırlar
Bağ.Y. (2,5 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel
Hacıbadi K.-Baloğlu,Kozlar, Şabanoğlu Bağ.Y.
(2 KmHKöy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Yeşilyurt K.-İmamlar Bağ.Y. (2 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Muharremşah K.-Yörükbaşoğlu, Kıran,Seferler
Bağ.Y. (2 Km)(Köy Yolları Asfalt Temel
Kerimler K.-Rahmetoğlu Bağ.Y (1,7 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Kayabaşı K.-Halaşlı,Günyüzü Bağ.Y (1,5
Km)(Köy Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
Yeşilköy K.-Yeşilyayla Bağ.Y. (1 Km)(Köy
Yolları Asfalt Temel Hazırlığı)
ilçe Stablize Yol Genel Top. (45,1 Km)(Köy
Yollan Malzemeli Bakım)
21
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
MERKEZ
2014-2014
39,00
0,00
39,00
MERKEZ
2014-2014
39,00
0,00
39,00
KİLİMLİ
2014-2014
47,00
0,00
47,00
ÇAYCUMA
2014-2014
230,00
0,00
230,00
ÇAYCUMA
2014-2014
59,00
0,00
59,00
ÇAYCUMA
2014-2014
23,00
0,00
23,00
ÇAYCUMA
2014-2014
19,00
0,00
19,00
ÇAYCUMA
2014-2014
39,00
0,00
39,00
ÇAYCUMA
2014-2014
59,00
0,00
59,00
ÇAYCUMA
2014-2014
79,00
0,00
79,00
ÇAYCUMA
2014-2014
79,00
0,00
79,00
ÇAYCUMA
2014-2014
39,00
0,00
39,00
ÇAYCUMA
2014-2014
99,00
0,00
99,00
ÇAYCUMA
2014-2014
79,00
0,00
79,00
ÇAYCUMA
2014-2014
79,00
0,00
79,00
ÇAYCUMA
2014-2014
79,00
0,00
79,00
ÇAYCUMA
2014-2014
67,00
0,00
67,00
ÇAYCUMA
2014-2014
59,00
0,00
59,00
ÇAYCUMA
2014-2014
39,00
0,00
39,00
MERKEZ
2014-2014
700,00
0,00
700,00
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
PROJE NO
Bin TL
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
SEKTÖR
81
ULAŞTIRMA
82
ULAŞTIRMA
83
ULAŞTIRMA
84
ULAŞTIRMA
85
ULAŞTIRMA
86
ULAŞTIRMA
87
ULAŞTIRMA
88
ULAŞTIRMA
89
ULAŞTIRMA
90
ULAŞTIRMA
91
ULAŞTIRMA
92
ULAŞTIRMA
93
ULAŞTIRMA
94
ULAŞTIRMA
95
ULAŞTIRMA
96
ULAŞTIRMA
97
ULAŞTIRMA
98
ULAŞTIRMA
99
ULAŞTIRMA
100
ULAŞTIRMA
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
İlçe Stablize Yol Genel Top. (29,4 Km)(Köy
Yolları Malzemeli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (94,8 Km)(Köy
Yolları Malzemeli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (13,4 Km)(Köy
Yolları Malzemeli Bakım)
ilçe Stablize Yol Genel Top. (52,5 Km)(Köy
Yolları Malzemeli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (38,0 Km)(Köy
Yolları Malzemeli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (210,0 Km)(Köy
Yollarında Greyderli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (90,0 Km)(Köy
Yollarında Greyderli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (180,0 Km)(Köy
Yollarında Greyderli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (335,0 Km)(Köy
Yollarında Greyderli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (235,0 Km)(Köy
Yollarında Greyderli Bakım)
İlçe Stablize Yol Genel Top. (35,0 Km)(Köy
Yollarında Greyderli Bakım)
Kumtarla K.Maden mh. Kirazlı Mh.Bağ.y. (2
Km)(Köy Yollarında Tesviye Yapımı)
Mollabey Mah. Yolu (1 Km)(Köy Yollarında
Tesviye Yapımı)
Özyurt K.-Aksu K - Bağ.Y. (2,7 Km)(Köy
Yollarında Tesviye Yapımı)
Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (0,5 Km)(Köy
Yollarında Tesviye Yapımı)
SANAT YAPILARI(Köprü, Sanat Yapısı, Trafik
İşaretleri, Mak. Teçhizat Alımı)
TRAFİK İŞARETLERİ(Köprü, Sanat Yapısı,
Trafik İşaretleri, Mak. Teçhizat Alımı)
PATLAYICI MADDE(Köprü, Sanat Yapısı,
Trafik işaretleri, Mak. Teçhizat Alımı)
KOYYOLLARI BETON YOL VE BETON
KANAL YAPIMI(Köprü, Sanat Yapısı, Trafik
HEMZEMİN GEÇİT VE BARİYER(Köprü,
Sanat Yapısı, Trafik İşaretleri, Mak. Teçhizat
22
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
ALAPLI
2014-2014
456,00
0,00
456,00
ÇAYCUMA
2014-2014
1.472,00
0,00
1.472,00
DEVREK
2014-2014
208,00
0,00
208,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
815,00
0,00
815,00
GÖKÇEBEY
2014-2014
590,00
0,00
590,00
MERKEZ
2014-2014
161,00
0,00
161,00
ALAPLI
2014-2014
69,00
0,00
69,00
ÇAYCUMA
2014-2014
138,00
0,00
138,00
DEVREK
2014-2014
256,00
0,00
256,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
180,00
0,00
180,00
GÖKÇEBEY
2014-2014
26,00
0,00
26,00
MERKEZ
2014-2014
40,00
0,00
40,00
ALAPLI
2014-2014
20,00
0,00
20,00
DEVREK
2014-2014
55,00
0,00
55,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
10,00
0,00
10,00
MUHTELİF
2014-2014
56,00
0,00
56,00
MUHTELİF
2014-2014
69,00
0,00
69,00
MUHTELİF
2014-2014
74,00
0,00
74,00
MUHTELİF
2014-2014
50,00
0,00
50,00
MUHTELİF
2014-2014
80,00
0,00
80,00
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
Bin TL
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
PROJE NO
SEKTÖR
101
ULAŞTIRMA
102
ULAŞTIRMA
103
ULAŞTIRMA
104
ULAŞTIRMA
105
ULAŞTIRMA
106
DKH
107
DKH
108
DKH
109
DKH
110
DKH
111
DKH
112
DKH
113
DKH
114
DKH
115
DKH
116
DKH
117
DKH
118
DKH
119
DKH
120
DKH
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
KÖPRÜ BAKIM-ONARIM, KORKULUKBARİYER YAPIMI(Köprü, Sanat Yapısı, Trafik
"MEVCUT DAR KÖPRÜLERİN
GENİŞLETİLMESİ - KÖPRÜ
KARAPINAR BELDİYESİ YOL YAPIM
PROJESİ(Köprü, Sanat Yapısı, Trafik
ARAÇ TAKİP İZLEME VE KONTROL
SİSTEMİ(Köprü, Sanat Yapısı, Trafik İşaretleri,
023 KKN. Merkez İlçe Hanyanı Mah.-Yeni
Mah-Beycuma Bld. Snr. Yolu (10,0
Alancık Grubu İçmesuyu !nşaatı(Devam
Eden ihaleli İçmesuyu İşleri)
Çağlar-Velibeyler Grubu İçmesuyu
inşaatı(Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri)
Helvacılar, Basat, Kerimler, Hacıbadi,
Muhsinler Grb.(Devam Eden ihaleli İçmesuyu
Aktarla, Veyisoğlu, Uzunahmetler, Saraçlar
Grb.(Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri)
Yalnızçam Köyü İçme suyu lnşaatı(Yeni İhaleli
İçmesuyu İşleri)
Şamlar-Külah Köyleri grup İçme suyu
lnşaatı(Yeni ihaleli İçmesuyu İşleri)
Hasbeyier Köyü İçme suyu inşaatı(Yeni ihaleli
İçmesuyu işleri)
Sakallar Köyü İçme suyu lnşaatı(Yeni İhaleli
İçmesuyu İşleri)
Kızılcapınar Köyü(Aylar Mah.) İçme suyu
inşaatı(Yeni ihaleli içmesuyu İşleri)
Akşeyh Köyü İçme suyu inşaatı(Yeni ihaleli
içmesuyu İşleri)
Göbü-Şirinköy Köyleri grup İçme suyu
inşaatı(Yeni ihaleli İçmesuyu İşleri)
Hacıali Köyü içme suyu lnşaatı(Yeni İhaleli
içmesuyu işleri)
HasanlI Köyü (Boru Alımı)(Yeni ihaleli
içmesuyu İşleri)
Mumcuoğlu Köyü İçme suyu lnşaatı(Yeni
ihaleli İçmesuyu işleri)
Akçabey Köyü İçme suyu lnşaatı(Yeni ihaleli
İçmesuyu işleri)
23
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
ALAPLI
2014-2014
200,00
0,00
200,00
MUHTELİF
2014-2014
277,00
0,00
277,00
ÇAYCUMA
2014-2014
50,00
0,00
50,00
MERKEZ
2014-2014
50,00
0,00
50,00
MERKEZ
2014-2014
1.118,00
0,00
1.036,00
MERKEZ
2012-2014
447,00
239,00
256,00
DEVREK
2012-2014
416,00
231,00
200,00
ÇAYCUMA
2013-2015
2.645,00
300,00
300,00
GÖKÇEBEY
2013-2015
1.285,00
150,00
200,00
KDZ EREĞLİ
2014-2015
30,00
0,00
30,00
KDZ EREĞLİ
2014-2015
50,00
0,00
50,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2015
40,00
0,00
40,00
KDZ. EREĞLİ
2014-2015
80,00
0,00
80,00
KDZ.EREĞLİ
2014-2015
40,00
0,00
40,00
MERKEZ
2014-2014
60,00
0,00
60,00
MERKEZ
2014-2014
40,00
0,00
40,00
MERKEZ
2014-2014
200,00
0,00
200,00
ALAPLI
2014-2014
39,00
0,00
39,00
DEVREK
2014-2015
50,00
0,00
50,00
DEVREK
2014-2015
100,00
0,00
100,00
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
Bin TL
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
PROJE NO
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
ÇAYCUMA
2014-2014
40,00
0,00
40,00
DKH
Kayabaşı Köyü içme suyu lnşaatı(Yeni İhaleli
İçmesuyu İşleri)
İçme Suyu Limit Yardımları
MUHTELİF
2014-2014
200,00
0,00
200,00
123
DKH
İçme Suları bakım ve onarım işleri
MUHTELİF
2014-2014
166,00
0,00
166,00
124
DKH
Köylere Sağlıklı İçmesuyu Temini (Klorlama)
MUHTELİF
2014-2014
101,00
0,00
101,00
125
DKH
MUHTELİF
2014-2014
161,00
0,00
161,00
126
DKH
içmesuyu Kontrol ve Denetleme İzlemesi
Analiz Çalışmaları
Dağdemirciler Köyü Sondaj
GÖKÇEBEY
2014-2014
26,00
0,00
26,00
127
DKH
Duhancılar Köyü Sondaj
GÖKÇEBEY
2014-2014
26,00
0,00
26,00
128
DKH
Yazıcılar Köyü Kanalizasyon işleri
KDZ EREĞLİ
2012-2014
378,00
149,00
258,00
129
DKH
Yazıcık Köyü Kanalizasyon işleri
DEVREK
2014-2015
100,00
0,00
100,00
130
DKH
Koruge Boru Alımı
MUHTELİF
2014-2014
100,00
0,00
100,00
131
DKH
2014-2014
1.153,00
0,00
1.400,00
132
DKH
Köylerdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması ve MUHTELİF
Aktarma istasyonlarından Merkeze Nakli
Gayrimenkul Mal Alım Bakım ve Onarım Gideri MUHTELİF
2014-2014
150,00
0,00
150,00
133
DKH
Hizmet Binaları Büyük Onarım Giderleri
MUHTELİF
2014-2014
69,00
0,00
69,00
134
DKH
100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü inşaat Mal Alımı
MUHTELİF
2014-2014
30,00
0,00
30,00
135
DKH
Gökgöl Mağarası inşaat Mal Alımı
MERKEZ
2014-2014
29,00
0,00
29,00
136
DKH
MUHTELİF
2014-2014
1.231,00
0,00
1.231,00
137
DKH
İl Genel Meclis ve öze l İdare Hizmet Binası
Yapımı
Köylere Durak Yapımı Projesi
MUHTELİF
2014-2014
150,00
0,00
150,00
138
DKH
Asri Şehit Mezarlığı Onarımı
MERKEZ
2014-2014
56,00
0,00
70,00
139
DKH
MERKEZ
2014-2014
300,00
0,00
300,00
140
DKH
Zonguldak Hükümet Konaği Jeneratör Ve
Hidrofor Tesisi
Parke Alımı
MERKEZ
2014-2014
21,00
0,00
21,00
121
DKH
122
24
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
Bin TL
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
PROJE NO
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
141
DKH
Çevre Düzeni Planı
MUHTELİF
2011-2014
410,00
93,00
70,00
142
DKH
Kırsal Tip Yapı Projelerinin Hazırlanması
MUHTELİF
2014-2014
0,00
1,00
60,00
143
DKH
Toprak ve Su Tahlil Lab. Cihaz Alımı
MERKEZ
2014-2014
130,00
0,00
215,00
144
DKH
Cenaze Aracı Satın Alınması
MERKEZ
2014-2014
90,00
0,00
90,00
145
DKH
Mevcut Asfalt Plentleri Bakım ve Onarım
MERKEZ
2014-2014
100,00
0,00
100,00
146
DKH
MUHTELİF
2014-2014
3.010,00
0,00
3.010,00
147
DKH
MUHTELİF
2014-2014
2.022,00
0,00
2.022,00
148
DKH
KÖYDEŞ Kapsamında 19 Köyyoluna Asfalt
Kaplama İşi (43 km)
KÖYDEŞ Kapsamında 13000 ton Asafalt
Yama işi
KÖYDEŞ Kapsamında Köprü Yapımı (1 adet)
MERKEZ
2014-2014
250,00
0,00
250,00
149
DKH
DEVREK
2014-2014
166,00
0,00
166,00
150
DKH
KÖYDEŞ Kapsamında Asfalt Temel Hazırlığı
Yapılan Yollar
KÖYDEŞ Kapsamında Içmeyuyu işleri (28 alt
proje)
MUHTELİF
2014-2014
2.479,00
0,00
2.479,00
29.880,00
1.208,00
25.862,00
TOPLAM
25
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
Bin TL
İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1
DKH
Filyos Endüstri Bölgesi (Etüd)
ÇAYCUMA
2013-2016
2.000,00
0,00
1 500,00
2
DKH
Çaycuma OSB Atıksu Kollektör Hattı Yapımı
ÇAYCUMA
2013-2014
1.500,00
0,00
1.500,00
3
DKH
Zonguldak Alaplı OSB Karma Altyapı
ALAPLI
2013-2013
250,00
0,00
250,00
3.750,00
0,00
3.250,00
TOPLAM
26
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
Bin TL
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1
DKH
Merkez 1500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı
MERKEZ
1996-2014
20.400,00
17.961,00
5.137,00
2
DKH
Ferdi Spor Salonu Bakım Onarımı
MERKEZ
2013-2014
472,00
0,00
200,00
3
DKH
Gençlik Merkezi Yapımı
ÇAYCUMA
2013-2014
1.250,00
244,00
600,00
4
DKH
Alaplı Sentetik Çim Futbol Sahası Yapımı
ALAPLI
2013-2014
600,00
207,00
415,00
5
DKH
Alaplı Gümeli Spor Salonu Yapımı
ALAPLI
2013-2014
1.400,00
0,00
700,00
6
DKH
Gençlik Merkezi Yapımı
KOZLU
2013-2014
1.350,00
0,00
1.000,00
7
DKH
MERKEZ
2013-2014
124,00
47,00
144,00
8
DKH
MERKEZ
2013-2014
390,00
0,00
412,00
9
DKH
MERKEZ
2013-2014
1.000,00
200,00
800,00
10
DKH
Karapınar Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı
İşi
Merkez Fener Sentetik Saha Sentetik Halı
Değişimi
Kilimli İlçesi Karadon Mahallesi ve Karaman
Beldesine Futbol Sahası Yapım İşi
Kdz.Ereğli Gençlik Merkezi Yapımı
KDZ.EREĞLİ
2014-2014
2.500,00
0,00
300,00
11
DKH
Devrek Stadı Trübün inşaatı
DEVREK
2014-2014
4.000,00
0,00
1.000,00
12
DKH
Kilimli Kapalı Yüzme Havuzu
KİLİMLİ
2014-2014
8.000,00
0,00
1.000,00
13
DKH
Kilimli Gençlik Merkezi Yapımı
KİLİMLİ
2014-2014
800,00
0,00
300,00
14
DKH
ÇAYCUMA
2014-2014
145,00
0,00
50,00
15
DKH
Çaycuma Futbol Sahasi Portatif Trübün
Yapımı
Devrek Sentetik Antreman Sahası
DEVREK
2014-2014
604,00
0,00
600,00
43.035,00
18.659,00
12.658,00
TOPLAM
27
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
PROJE NO
S NO
Bin TL
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖR
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
PROJE YERİ
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
1
TARIM
Bitkisel Üretimi Gel. Projesi
MUHTELİF
2014-2014
89,00
42,00
52,00
2
TARIM
Hayvancılığı Gel. Pr.
MUHTELİF
2014-2014
17,00
53,00
9,00
3
TARIM
Su Ürünleri Üret. Gel Projesi
MERKEZ
2014-2014
6,00
5,00
4,00
4
TARIM
Kırsal Kal.Yat. Des.Prj.
MERKEZ
2014-2014
16,00
9,00
10,00
5
TARIM
İdari Kapasitenin Geliştirilmesi
MERKEZ
2014-2014
5,00
3,00
3,00
6
TARIM
Kont. Hiz. Gel. Projesi
KOZLU
2014-2014
10,00
6,00
6,00
7
TARIM
Tarımsal Yayım Hiz. Dest. Projesi
MERKEZ
2014-2014
60,00
53,00
36,00
8
TARIM
Gıda Denetim Hizmetleri
MERKEZ
2014-2014
9,00
30,00
4,00
9
TARIM
Hayv. Kop. Gel.Prj.
MERKEZ
2014-2014
5,00
0,00
7,00
10
TARIM
Hayvan Hast. Ve Zararlıları ile Mücadele Proj.
MUHTELİF
2013-2013
176,00
193,00
71,00
11
TARIM
Bitki Sağlığı Uyg. Ve Kont. Proj
MUHTELİF
2014-2014
101,00
78,00
38,00
12
TARIM
Çevre AMÇ. Tar. Al. Kor. (ÇATAK)
MERKEZ
2014-2014
6,00
1,00
4,00
500,00
473,00
244,00
TOPLAM
28
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
YATIRIMCI KURULUŞ :
S NO
ORMAN VE SU İŞLERİ ZONGULDAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NO
1
SEKTÖR
DKH
PROJENİN ADI VE KARAKTERİSTİĞİ
Milli Egemenlik T.P. Yardımcı Bina ve
Tesisleri Bakım Onarımı
TOPLAM
29
PROJE YERİ
ÇAYCUMA
BAŞ.
BİTİŞ
TARİHİ
2013-2014
PROJE
TUTARI
ÖNCEKİ
YILLAR
HARCAMASI
2014 YILI
ÖDENEĞİ
525,00
225,00
300,00
525,00
225,00
300,00
Download

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI