0
O
(ı)
e
e
0
e
aıta
ff
O
e
(§)
e
r§
,R
sERAMix
TURKUAZ sERAMir snıv. ve Tic. A.ş.
Merkez Adres: 1_. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:].5 38070 Kayseri/ T-ı,( ,€
Şube: İncesu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 15 İncesu Kayseri Türkiye
Kapsam: Seramik sıhhi tesisat gereçleri üretimi
Sertifika No: NiS 593-02
Verildiği Yer ve Tarihi: ANKARA-13.72.2aL3
OHSAS 18001:2007
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Kuruluşumuz, yukarıdaki bilgiieri bulunan kuruluşun İş Sağlığı ve Güven iğ
Sistemi'ni kurmuş ve sürdürmekte olduğunu belge|endirir. İşbu belge, llİSSlRr' ı
sertifikasyon şartlarına, yukarıda belirtilen standardın gereklerine uyulduğu
periyodik denetlemeleri yapıldığı sürece L2.L2.ZOL6 tarihine kadar geçerlidir.
€)
1aj*=ş,!7
5.
1. Yıl
periyodik denetleme vizesi: a7.t2,2OL4
2. Yıl periyodik denetleme vizesi:
a2.1Z.2aI5
G)
a
a
il
Bu belgenin geçerliliği ile ilgili bilgiyi aşağıdaki telefon ve mail adresinde araştırabilirsıniz. Perı,,,cc.
denetlemeler yapılınca ilgili bölüme bandrol yapıştırılıp imzalanır. 1. yı| ve 2. yıl periyodik denet e.rıe e. "
tarihi geçtiği halde bandrol yapıştırılıp imzalanmamış olan belgeler geçerli değildir
Adres: Gimat 3. Blok No:29 PK 06370
Macunköy Ankara - Türkiye
Tel. 0312-397 60 09-397 07 87
Faks: 0312-397 00 58 E-mail: .]:ii.:ııiiiii:,.;e ıi i]i.,ı
^
ü)
@
e
c
0
0
e
e
O
a
a
6
a
Ç)
.o
sERAMir
TURKuAz sERAMix saıu. ve ric.
ı.ş.
Head Quarter: 1. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:15 38070 Kayseri/ Tu:<
Branch: İncesu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 15 İncesu Kayseri Türkiye
Scope: Production of ceramic sanitary system tools
Certificate No: NiS 593-a2
lssuing Place and Date: ANKARA-I3.12.2013
OHSAS 18001:2007
Occupational Health and Safety Management System
Nissert has verified that the organisation above has established and applies a
occupational Hea|th and Safety Management System . lf certification conditions of
NiSSrRı, and requirements of this Standard are obeyed and surveillance audits are
carried out; this certificate is valid until 12.12.ZOL6
1. Surveillance Audit Visa: a2,\2.2074
2. Surveiilance Audit Visa: 02.12.2015
a-*
,
J'.
p
_:,
۟
,:,Y+ ğü,üL;n,ı;ı, _
On eehalf of Nissert\
ş
address which are below. When surveillance audits are done, stamp is taped on relevant space a^.
signed. Certificates which aren't stamped and signed after the date of surveillance
f§)
ffi
-'
you can observe the information of the validation of this certificate from the phone or e-ı'a
Adress- Gimat 3- B|ok No:29 PK 06370
Macunköy Ankara - Türkiye
Tel 0312-397 60 09-397 07 87
Fax: 0312-397 00 58 E-mail: ]|j11j_,a_:j:::j:
,,e
Download

Züisr zina EGiTiM üGiieTlivı vıLl