3/2012
Innowacje
03
04-05
06
07
08-09
10-11
12-13 14
15
16
17-18
19
Wstęp
Edycja konkursu Młode Opakowanie
Zmodernizowana tekturnica
Co łączy jazz z kreatywnym designem opakowań?
Model tłoczy także na zimno
Wywiad z Markiem Kmiecikem
Ferrero Rondnoir po face liftingu
Woda dla dzieci z całego świata
Rowerowy wehikuł czasu
Po co więcej?
Produkty i innowacje
Konkurs
Koperta została wydrukowana na drukarce KBA Rapida 106
w opavskim zakładzie Model Obaly a. s. Wykorzystano
technologię tłoczenia na zimno, o której możecie Państwo
więcej przeczytać na stronach 8 – 9.
wstĘP
Szanowni Kontrahenci!
W obecnych czasach efektywność wszelkich
procesów handlowych stanowi absolutnie zasadniczy
czynnik zapewnienia jakości, krótkich terminów dostawy
i atrakcyjnej ceny produktu. Dlatego optymalizacja
procesów handlowych nie może już ograniczać się
wyłącznie do samej produkcji w ramach jednej firmy, ale
musi obejmować cały łańcuch wartości, a przy tym nie
może pomijać dostawców i klientów. Materiał
dostarczony do firmy, stosowany do produkcji,
a następnie poddawany obróbce przez klienta i
ewentualnie przekazywany kolejnym, powinien podlegać
tzw. „flow principle”, czyli zasadzie pomiaru przepływu.
Oznacza to, że powinno się dążyć do maksymalnej
eliminacji jakiegokolwiek marnotrawstwa czasu,
przepływu materiału, miejsca lub magazynowania, czyli
czynników, które nie wpływają na tworzenie wartości
dodanej, a zatem nie są niezbędne. Takie
„marnotrawienie” nie dodaje produktowi końcowemu
żadnej wartości, a jedynie zwiększa koszty łańcucha
dostaw. Materiał powinien „przepływać” od dostawców
do klientów w jak najbardziej efektywny sposób.
W firmie Model pracujemy nad nowymi
koncepcjami eliminowania różnego typu
marnotrawstwa, m.in. czasu, miejsca i materiału.
Naszym celem są niezawodne dostawy „just in time”,
czyli dostawy w uzgodnionym terminie – i to nie tylko
dzięki utrzymywaniu dużej ilości zapasów opakowań, ale
także dzięki produkcji „just in time”. Niezawodność
i elastyczność bez konieczności magazynowania
nadmiaru zapasów powinny być celem całego łańcucha
dostaw. Magazynowanie podwyższa koszty,
a w ostatecznym efekcie także cenę produktów.
Magazynowanie nadmiernych ilości towaru jest dla
klienta ryzykowne, bez względu na to, czy odbywa się
to u niego, czy u dostawcy. Nagła zmiana w planie
produkcji, jej niespodziewane zakończenie czy zmiana
dotycząca samego produktu mogą wymuszać
modyfikację opakowania. Przygotowane wcześniej
pudełka, zgromadzone w magazynie stają się
niepotrzebnym odpadem, powodującym marnotrawienie
materiałów.
Przemysł papierniczy i opakowaniowy są ciągle
daleko w tyle za przemysłem motoryzacyjnym, gdzie
koncepcje eliminacji marnotrawstwa są już od dłuższego
czasu wdrożone. Nasz przemysł raczej nie osiągnie
poziomu przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ obecnie
zbyt wiele czynników ogranicza ich implementację. Tym
niemniej przymierzamy się do wprowadzenia w życie
koncepcji, której realizacja nie wymaga zaangażowania
całego łańcucha dostaw, tj. dostawców, przetwórców i
klientów. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że nasz zamiar
opracowania przyszłych koncepcji mających na celu
poprawę efektywności łańcucha dostaw oraz tworzenia
wartości i usuwania wszystkich form marnotrawstwa
czasu, miejsca i materiału cieszy się pełnym poparciem
wszystkich naszych klientów.
Walo Hinterberger,
CEO Region Europy Środkowej
i Południowo-Wschodniej
02–03
model box
m Łode opakowanie
17. Edycja konkursu Młode Opakowanie
„Coraz częściej uświadamiam sobie, jak ważne są
»niewidoczne« szczegóły, niby niepozorne, ale
wszędobylskie. Nie przywiązujemy większej wagi do
zwykłych rzeczy, przedmiotów codziennego użytku. A
to w łaśnie one mają na nas wpływ – działają
niepostrzeżenie, dyskretnie, lecz nieustannie. Prawie
codziennie pijemy herbatę – dla jednych jest to
kwestia przyzwyczajenia, dla innych rodzaj rytuału.
Doznajemy przyjemnych wrażeń, subtelnych, ale
bardzo intensywnych. Na te odczucia składają się
otaczające nas przedmioty, takie jak opakowania,
torebki, pudełka. To, co małe, staje się wielkim,
zwyczajne − wyjątkowym, nieistotne − kluczowym.
Zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę... Herbata i
jej opakowanie”.
Jan Činčera, przewodniczący jury
Młode Opakowanie to konkurs na design opakowania. Jest on skierowany do twórców, którzy nie osiągnęli 30. roku życia. Od czasu pierwszej edycji, która odbyła
się w 1996 r., konkurs zyskał międzynarodową renomę i
znalazł swoje miejsce wśród innych tego typu wydarzeń, ważnych dla młodych projektantów. Każdego roku
do udziału zgłasza się kilkuset uczestników z kilkudziesięciu krajów.
Tegoroczna edycja konkursu Młode Opakowanie
2012 znów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Ogółem zgłoszono rekordową liczbę 855 prac konkursowych z 41 krajów, takich jak Kanada, Francja, Węgry,
Słowacja, USA, Portugalia, Polska i oczywiście Czechy.
Spośród wszystkich otrzymanych prac, 64 zaprezentowano w katalogu, a siedem, w dwóch kategoriach
wyróżniło pięcioosobowe jury. Tematem konkursu był
MODEL BOX
04–05
projekt opakowania na herbatę, wykonanego głównie z
papieru.
W kategorii przeznaczonej dla studentów uczelni i
projektantów do 30. roku życia zgłosiło się 460 twórców. Najlepszym w opinii jury okazał się projekt zatytułowany „Tylko moja filiżanka herbaty” autorstwa
chorwackiego tandemu Katarina Matković i Tihana Pecirko. Opakowanie jest wykonane w taki sposób, że nie
wymaga użycia filiżanki, ponieważ samo nią jest. Drugie
miejsce, zajęło opakowanie herbaty Yunnan Martina
Štěpánka wyróżniające się ciekawą szatą graficzną,
trzecie zaś węgierskie rozwiązanie Rip & Tea autorstwa
Veroniki Pethö, która zaproponowała zabawny kartonik
do odrywania. Nagrodę Słowackiego Centrum Designu
otrzymał pomysłowy liść zielonej herbaty autorstwa
słowackiej projektantki Martiny Ľuptákovej.
W najwęższej kategorii, skierowanej do uczniów
szkół średnich i studentów uczelni technicznych,
reprezentowanej tylko przez uczestników z Czech,
zwyciężył Matěj Picek z przewrotnym projektem
opakowania FruiTea w postaci rolki. Drugie miejsce
zajął Matyáš Kočnar, który zaprezentował pracę
stylizowaną na starodawny kredens, zatytułowaną
„Jestem opakowaniem herbaty i upieram się przy
tym”. Na trzecim miejscu znalazło się opakowanie
Zhong zaprojektowane przez Marię Vávrovą, nawiązujące formą do chińskiego naczynia na herbatę, noszącego tę samą nazwę.
Katalog Młodego Opakowania 2012 jest do pobrania
na stronie: http://www.young-package.com
Z lewej strony u góry: Pierwszą nagrodę w
kategorii szkół wyższych i projektantów
do 30 roku życia zdobyła „Kieszonka na
herbatę” pary chorwackiej Katarina
Matković i Tihana Pecirko. Na drugim
miejscu uplasował się Martin Štěpánek z
udaną grafiką na opakowaniu Yunnan.
Trzecie miejsce zajął węgierski projekt
Veroniky Pethö z nazwą Rip & Tea.
Nagrodę słowackiego Centrum Design
otrzymał Liść Zielonej Herbaty słowackiej
twórczyni Martiny Ľuptákovej.
Z lewej strony u dołu: W kategorii szkół
średnich oraz wyższych szkół technicznych wygrał Matěj Picek ze swoim
projektem FruiTea. Matyáš Kočna zajął
drugie miejsce z opakowaniem „Jestem
opakowaniem herbaty i upieram się przy
tym”. Na trzecim miejscu uplasowała się
Maria Vávrová z opakowaniem Zhong
imitującym chińskie naczynie na herbatę.
model opava
Zmodernizowana tekturnica produkuje
tekturę falistą lepszej jakości
W lipcu, w opavskim zakładzie przeprowadzono
modernizację maszyny do produkcji tektury falistej
(tekturnicy). Modernizacja polegała na wymianie
suchej części, zakupionej w roku 1999 u włoskiego
producenta FOSBER. Nowy moduł firmy BHS odpowiada współczesnym wymogom zaawansowania technologicznego parków maszynowych, wykorzystywanych do
produkcji tektury falistej.
Wymieniona sucha część jest o kilka metrów
dłuższa, niż wcześniejsze urządzenie firmy FOSBER, co
korzystnie wpływa na jakość suszenia świeżo sklejonej
tektury, jej podłużne i poprzeczne cięcie na arkusze oraz
przechowywanie w stosach. „Sezonowanie” tektury
falistej odbywa się już w maszynie. Do tej pory zdarzało
się, zwłaszcza w przypadku tektur falistych o wysokiej
gramaturze, że arkusze dojrzewały dopiero w kartonażu,
co często negatywnie wpływało na ich równość.
Jednocześnie z wymianą suchej części wybudowano nową wieżę z jednostkami sterującymi BHS, jak też
wymieniono przenośniki taśmowe do transportu stosów
wyprodukowanych arkuszy z maszyny na przenośnik
wałkowy. Przenośniki łańcuchowe zastąpiono bardziej
oszczędnymi przenośnikami plastikowymi.
Inwestycja w tekturnicę wkrótce przyniosła kilka
pozytywnych efektów dla produkcji wyrobów kartonowych. Dzięki najnowocześniejszej technologii poprawie
uległa jakość produkowanych arkuszy. Możliwości
techniczne maszyny pozwoliły, tuż po jej uruchomieniu
zwiększyć efektywność produkcji o 15-20%.
MODEL BOX
06–07
Jednocześnie z wymianą
suchej części wybudowano
nową wieżę z jednostkami
sterującymi BHS, jak też
wymieniono przenośniki
taśmowe do transportu
stosów wyprodukowanych
arkuszy z maszyny na
przenośnik wałkowy.
Przenośniki łańcuchowe
zastąpiono bardziej
oszczędnymi przenośnikami
plastikowymi.
design
Co łączy jazz z kreatywnym designem
opakowań?
Dla tak zagorzałego miłośnika jazzu jak ja, odpowiedź
jest prosta. Krótko mówiąc, chodzi o to, że zarówno
jazz, jak i design opakowań wymagają ciągłych
twórczych poszukiwań, jeśli mają przyciągać uwagę.
Istotą obecnych problemów, w tej dziedzinie, jest
sam klient. Gdyby zachowywał się jak kapela Duka
Ellingtona, to pozwoliłby, aby kreatywność przejawiała
się w melodii swobodnie granej przez kapelę. Tymczasem większość klientów, czyli dużych organizacji,
podobnie jak orkiestra symfoniczna, kurczowo trzyma
się ustalonych reguł i schematów. Po prostu tak jest
pewniej. Trzymanie się pewnych rozwiązań i niechęć do
ryzyka to elementy charakteryzujące współczesne firmy.
Kapela jazzowa także gra z nut, choć tylko w
pewnym stopniu. Podobnie jak design, kieruje się
ustalonymi zasadami, zostawiając jednak przestrzeń dla
wybitnych solistów, którzy interpretują muzykę po
swojemu i czynią ją interesującą, dzięki wprowadzaniu
nieustannych zmian. Odnawiają ją jak gazetę, która co
dzień jest inna.
Moim zdaniem, mocną stroną dzisiejszego przemysłu spożywczego są techniczne aspekty produkcji –
ciągle udoskonalane materiały, szybkość napełniania,
efektywność itp. Jeśli jednak przyjrzymy się stronie
marketingowej, czyli temu, co właściwie drukujemy na
opakowaniach, to stwierdzimy, że utknęliśmy w pewnych schematach, podobnie jak orkiestra symfoniczna,
która musi ściśle trzymać się partytury. Jeśli chcemy
tworzyć ciekawsze opakowania, musimy nauczyć się
grać inaczej.
Dzięki temu, projekt każdego opakowania będzie
snuł swą własną opowieść, tak jak robią to opakowania
na nabiał marki Arla, w Szwecji, czy opakowania na
Special K marki Kellogg’s. Jeśli nauczymy się w taki
sposób pracować z projektem opakowań, to konsumenci będą bardziej zwracać na nie uwagę i może za
każdym razem dowiedzą się czegoś nowego, jak przy
czytaniu gazet.
Czy naprawdę nie możemy części standardowo
podawanych informacji – wartości odżywczych, wagi
netto, symboli ekologicznych i innych – przenieść na
stronę internetową, gdzie konsumenci będą mogli je
znaleźć, jeśli te informacje naprawdę ich interesują?
W końcu dla tych, którzy chcieliby wiedzieć o
produkcie więcej, np. jakieś ciekawostki, poznać jego
pochodzenie czy proces produkcji, powinniśmy w
designie opakowań naśladować Milesa Davisa i tak jak
on stawiał ciągle słuchaczy przed nowymi dźwiękami,
stale dodawać nowe informacje.
Jak widzicie, design opakowań i
kreatywną muzykę jazzową
coś łączy. A więc nie
bójmy się eksperymentować i
nadajmy w
końcu
designowi
jazzowy
styl!
technologia
Model tłoczy także na zimno
W zakładzie Opava uruchomiono nową maszynę
drukarską firmy KBA - z technologią tłoczenia na zimno.
Ta unikatowa maszyna ma stosunkowo skomplikowane
oznaczenie KBA 106 SIS SPC-8+L+T+T+1 CXFOFAPC
ALV2 675. Wydawca czasopisma „Packaging”, pan Jiří
Richtr, odwiedził nas osobiście, aby ją zobaczyć.
opakowań. Te nowe możliwości chcemy zaoferować
przede wszystkim przemysłowi kosmetycznemu,
farmaceutycznemu i, w ogóle, segmentowi towarów
luksusowych. Także z tego powodu chcieliśmy mieć
możliwość stosowania lakieru parcjalnego na ostatniej
wieży drukującej.
Tłoczenie na zimno nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby aplikacja folii nie stanowiła bezpośredniego
elementu technologii maszyny drukarskiej i nie dawała
tylu rozmaitych możliwości, jakie posiada maszyna
drukarska KBA. Rozmawiałem z inż. Jiřím Matýskem,
kierownikiem produkcji, a także z Jaromírem Jeklem,
który szefuje działowi przygotowania produkcji.
Inż. Matýsek kontynuuje: Rozważaliśmy możliwości wykorzystania funduszy unijnych i zgłosiliśmy się do
programu „Innowacje”, w którym otrzymaliśmy promesę dotacji do wysokości 40% ceny kupna maszyny. W
międzyczasie doprecyzowaliśmy szczegółową konfigurację oraz określiliśmy warunki i kryteria przetargu.
Zgłosiły się do niego firmy Heidelberg, KBA i Manroland. To wszystko odbywało się jakoś w połowie
ubiegłego roku. W ocenie ofert zwyciężyła firma KBA.
Dostawa maszyny nastąpiła pod koniec ubiegłego roku,
po czym niezwłocznie przystąpiliśmy do jej „ożywienia”
i przeszkolenia drukarzy.
Zadałem im poniekąd głupie pytanie: „Po co
kupiliście nową maszynę drukarską?”.
Inż. Matýska to rozbawiło, więc odpowiedział mi:
„Coś przecież musimy robić z tymi pieniędzmi”.
Rozmowę kontynuowaliśmy już jednak w poważniejszym tonie.
Inż. Matýsek: Zdecydowaliśmy się na zakup nowej
maszyny, ponieważ chcieliśmy rozwinąć nasz potencjał,
zarówno pod względem mocy produkcyjnych, jak i
możliwości druku. . Parę lat temu, w dziale przygotowania produkcji pojawił się pomysł, na trochę zwariowaną
konfigurację maszyny. Miała mieć ona określoną liczbę
kolorów, na końcu, za jednostką lakierującą jeszcze
jeden zbiornik na lakier parcjalny, a my dodaliśmy do
tego urządzenie do nanoszenia folii metalicznej. Jednym
słowem - chcieliśmy naszym klientom zaoferować
możliwość wyprodukowania jeszcze bardziej luksusowych, pomysłowych i odmiennych od zwykłych
MODEL BOX
08–09
Dla firmy Model Obaly z pewnością kolejną korzyścią
jest także to, że ma już kilka maszyn drukarskich tego
samego producenta, co likwiduje konieczność uczenia się
nowej „filozofii” maszyny - nawet jeśli inż. Matýsek
twierdzi, że powód ten nie miał żadnego znaczenia dla
końcowego wyboru. Z uwagi na poniekąd niezwykłą
konfigurację wystąpiły opóźnienia w rozruchu urządzenia
do aplikacji folii metalicznej. Jest to dla nas nowe ustawienie, więc wszyscy jeszcze się uczymy. Tym niemniej
wyniki i efekty już teraz są nadzwyczaj zadowalające.
Zasada umieszczenia aplikatora folii jest odmienna,
niż w przypadku maszyn innych producentów. KBA
ulokowało go z boku, poza maszyną. Korzyść polega na
tym, że takie usytuowanie daje więcej możliwości
wykorzystania i prowadzenia folii. Ponadto, pozwala to zaoszczędzić folię.
Pierwsza wieża nanosi lakier parcjalny, a na drugiej wieży następuje oddzielenie folii od warstwy nośnej i „naklejenie” jej na arkusz - mówi dalej inż.
Matýsek.
Aby firma Model Obaly mogła zaprezentować klientom to, co potrafi
nowa maszyna KBA, jeden dzień w tygodniu został wyznaczony na próby, i
testy oraz drukowanie własnych materiałów promocyjnych, które pozwalają
zaprezentować wszystkie walory zainstalowanej technologii. Byłem ciekawy,
czy opavski zakład na pomysł zakupu maszyny z tą technologią naprowadziły
wymagania klientów. Obaj panowie, czyli Jaromír Jekel i Jiří Matýsek,
wyjaśnili mi, że to tak nie działa. Przede wszystkim to maszyna drukarska,
która daje pewne możliwości, z których klient może wybierać. Klienta o
słuszności wyboru przekonuje dopiero jakiś konkretny wzór, który mu się
spodoba i zostaje zamówiony. Pan Jekel uzupełnia: „Wytypowaliśmy
niektórych naszych klientów, o których pomyśleliśmy, że nasza nowa technologia mogłaby ich zainteresować i przygotowaliśmy dla nich próbki opakowań.
Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem i wkrótce uzgodniliśmy kilka
dużych zamówień eksportowych. To przekonało nas, że nasz - początkowo
trochę zwariowany - pomysł był właściwy.”
Inż. Matýsek: Tłoczenie na zimno posiada kilka zalet. Należą do nich
precyzja druku, oraz specjalne efekty kolorystyczne, wynikające z połączenia
folii metalicznej i farby drukraskiej. W technologii tłoczenia na gorąco, nawet
jeśli oferuje ona szeroką gamę folii do tłoczenia, byłoby to trudne do osiągnięcia. Należy zwrócić także uwagę na oszczędność czasu. Nie możemy
zapominać, że w odróżnieniu od tłoczenia na gorąco tłoczenie na zimno
odbywa się w jednym cyklu razem z drukiem pozwala nam ono osiągnąć
więcej efektów, niż np. druk farbami metalicznymi. Ale najlepiej, zamiast to
opisywać lub pokazywać na zdjęciu, zaprezentujemy to Panu, a przede
wszystkim czytelnikom w Państwa czasopiśmie. Może wśród nich są nasi
nowi klienci - podsumował przed wizytą w zakładzie inż. Matýsek. I tak też
uzgodniliśmy, z obydwoma panami z działu produkcji, a także z panem inż.
Radovanem Wichą. Na bożonarodzeniowej okładce „Packagingu”, zaprezentują nam swój kunszt drukarski.
w y wiad
Wywiad z Markiem Kmiecikem
W 2008 roku, Kofola kupiła trzeciego największego
polskiego producenta napojów niealkoholowych – firmę
HOOP, która na polski rynek dostarcza napoje pod
dziewięcioma markami. Jak w ciągu tych lat od akwizycji firmy zmienił się rynek napojów niealkoholowych w
Polsce?
„Rynek napojowy w Polsce w przeciągu ostatnich
lat bardzo dojrzał. Kategorie napojów owocowych, które
od lat były bardzo mocne, osłabiły swoje udziały na
rzecz wody, która dynamicznie urosła. Kategorie, które
również się umocniły na całym rynku to kategoria coli
oraz syropów. W tych dwóch ostatnich Hoop Polska ma
mocne marki: Hoop cola oraz syropy Paola. W roku 2012
wprowadziliśmy na rynek nowy brand wody - Białowieski Zdrój.”
Marek Kmiecik, Dyrektor
Marketingu, Członek
Zarządu Hoop Polska.
MODEL BOX
10 –11
pozycję w kategorii cola. Obecnie jesteśmy silnym
numerem 3 za Coca colą i Pepsi. Cieszy również sukces
marki syropów Paola, która jest obecnie marką nr 2 w
kategorii.”
Na czym polegała zmiana w pozycjonowaniu marki, o
której Pan wspomniał?
„Po szczegółowych badaniach potrzeb konsumenckich oraz warsztatach strategicznych, dopracowaliśmy
platformę komunikacji, która ma zwrócić uwagę na
potrzebę „otwierania się“ na drugiego człowieka.
Kolejnym krokiem były kampanie reklamowe „Hoop
cola. Odkręć się na innych“ oraz stworzenie cyklicznego
„Dnia Przytulania z Hoop cola“, który jest od kilku lat
obchodzony 24 czerwca.”
Czy dynamiczny wzrost kategorii „woda“, to Pana
zdaniem kwestia mody, zdrowego stylu życia?
Na jakich docelowych grupach konsumentów koncentrują się działania marketingowe firmy Hoop SA?
„Polacy wciąż piją ok. dwa razy mniej wody „per
capita“, niż mieszkańcy innych krajów Środkowej
Europy, np. Niemcy, Czesi czy Węgrzy. Nie wspomnę o
krajach z południa Europy, gdzie spożycie jest jeszcze
większe. Można powiedzieć, ze „uczymy się pic wodę“,
bardziej o siebie dbamy.”
„W portfolio mamy różne marki dla różnych grup
docelowych. Hoop cola to brand skierowany do ludzi
młodych, syropy Paola kierujemy do grupy kobiet –
matek, dla dzieci mamy markę Jupik. Uzupełniliśmy
nasze portfolio o markę wody Białowieski Zdrój. To
marka, która ma stać się marką wolumenową dla
szerokiej grupy konsumentów.”
W ubiegłym roku zdobył Pan prestiżowy tytuł Dyrektora Marketingu Roku. Które ze zrealizowanych działań /
kampanii uważa Pan osobiście za swój największy
sukces?
Czy wykorzystujecie Państwo do pakowania swoich
produktów opakowania z tektury falistej, litej lub
kaszerowanej?
„Cieszę się z efektów repozycjonowania marki
Hoop cola, którą wdrożyliśmy przed trzema laty. Razem
z redesignem opakowań, wprowadziliśmy nowe
pozycjonowanie marki oraz nową platformę komunikacji
- „Otwórz się na innych“. Od tego czasu udziały
rynkowe marki i sprzedaż rosną. Umocniliśmy swoją
„Opakowania kartonowe stają się coraz bardziej
istotne w kategorii napojów. Stosujemy je, jako opakowania zbiorcze z perforacją (np. syropy Paola) umożliwiającą ekspozycję na półce. Tekturę litą stosujemy przy
multipackach promocyjnych np. w przypadku naszego
Jupika. Tekturę falistą stosujemy przy produkcji standów
reklamowych, ekspozytów, materiałach POS, itd.”
Czy wybór konkretnego opakowania tekturowego, to
kwestia Państwa polityki marketingowej, czy również
wymogów sieci handlowych, które coraz częściej
oczekują wielokolorowych, atrakcyjnych displejów?
„Myślę, że to coraz bardziej wymagający konsument, aktywna konkurencja wymagają od nas innowacyjnego podejścia do opakowania lub materiałów POS.
Taki materiał jest niezbędnym elementem całościowej
komunikacji i może wzmocnić komunikację mediową.”
edycjach. Ostatnio stosowaliśmy limitowane edycje
związane z piłkarskim Euro dla Hoop coli. W tym roku
planujemy, również opakowania promocyjne na sezon
świąteczny: Boże Narodzenie.”
W ostatnich miesiącach zauważyliśmy zwiększone
zainteresowanie klientów displayami z tektury falistej i
kaszerowanej. Czy rozważacie Państwo taką formę
wsparcia sprzedaży Waszych napojów?
W odniesieniu do hasła „opakowanie sprzedaje”, do
jakiego stopnia, według Pana, dobrze zaprojektowane
opakowanie wpływa na decyzje zakupowe konsumentów napojów?
„Kartonowe standy, kosze, ekspozytory stosujemy
regularnie od kilku lat. Duża aktywność większości
producentów, rosnąca konkurencja oraz oczekiwania
konsumentów, wymagają od nas coraz większej
kreatywności w ich przygotowaniu. Materiały te muszą
być również funkcjonalne, dlatego też przygotowujemy
je z takimi dostawcami jak np. Model.”
„Opakowanie produktu jest jednym z podstawowych elementów komunikacji z konsumentem. Musi być
dobrze zaprojektowane i zawierać łatwą komunikację
wszystkich atrybutów.”
M
Co Pana zdaniem ma największe znaczenie w projekcie
opakowania - kolorystyka, czytelność informacji,
konstrukcja...?
„Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Myślę, że wszystkie te elementy są równorzędne oraz
niezbędne.”
Co komunikujecie Waszym klientom poprzez opakowanie napoju?
„Poprzez dobrze zaprojektowane opakowanie
komunikujemy jego pochodzenie, atrybuty, skład,
benefity racjonalne i emocjonalne. Często opakowanie
bywa elementem komunikacji promocyjnej z konsumentem. Szczególnie wykorzystujemy to w limitowanych
arek Kmiecik - w branży FMCG od 1995 roku. Do
2006 roku Dyrektor Marketingu w giełdowej
firmie Mieszko SA - producent m.in. czekoladek:
„Klejnoty“ i „Michaszki“. Wykreował silną markę
cukierków dla dzieci „Zozole“. W latach 2006-2008 w
centrali Kofola Holding w Czechach odpowiadał za
strategię owocowych napojów na rynku polskim,
czeskim, słowackim, węgierskim. Stworzył nową
strategię marki napojów dziecięcych „Jupik“ oraz
soków, syropów i napojów „Jupi“. Po przejęciu przez
grupę Kofola w 2008 roku firmy Hoop SA objął stanowisko Dyrektora Marketingu, Członka Zarządu Hoop
Polska. Odpowiada za strategię wszystkich marek z
portfolio. W kwietniu 2012 roku zdobył tytuł Dyrektora
Marketingu Roku, w grupie firm między 200 mln a 2 mld
zł obrotu rocznego, w konkursie organizowanym przez
Mediarun.
Niektóre z napojów
produkowanych przez
firmę Hoop.
design
Ferrero Rondnoir po face liftingu
Zawsze podziwiałem opakowania i materiały POS marki Ferrero, ale
największe wrażenie zrobił na mnie face lifting opakowania na bombonierę Rondnoir.
Poprzednia wersja była niewątpliwie wyjątkowa, miała osobowość, była
bardzo zachęcająca i elegancka pod względem projektu, druku i tłoczenia.
Marketerzy z firmy Ferrero jednak szybko zrozumieli, że związek między
markami Ferrero i Rondnoir nie jest idealny i zdecydowali się na zmianę marki
Rondnoir. Podkreślając słowo ROND (z j. francuskiego „okrągły”) stworzyli
nowe unikatowe logo i design, osłabiając jednocześnie markę korporacyjną,
co niewątpliwie było dobrym posunięciem. Strategią firmy Ferrero jest
posiadanie silnych linii produktów (Mon Chéri, Rocher, Kinder itd.), co wiąże
się z osłabieniem marki korporacyjnej.
MODEL BOX
12 –13
Tło na grafice zostało przerzedzone i stonowane,
zapewniając opakowaniu wyraźniejszą obecnie pozycję
w regale. A więc w Ferrero zrobili coś, co osobiście
bardzo mi się podoba. Firma wprowadziła na opakowanie elementy ozdobne, które podkreślają jego osobowość i jednocześnie informują o nowej recepturze.
Czytelnik mógłby tu zgłosić zastrzeżenie: „No tak, ale
teraz opakowanie jest znowu bardziej zapełnione”. To
prawda, ale jestem przekonany, że design opakowania
musi mieć przede wszystkim charakter, a nowe opakowanie dzięki bogatemu zdobieniu, powinno być łatwe do
zapamiętania.
Tym razem firma Ferrero pomyślała nie tylko o
przedniej stronie, ale także o pozostałych stronach
pudełka. Poza płaszczyznami zewnętrznymi, odpowiednio wiele uwagi poświęciła także wnętrzu opakowania, co w efekcie uczyniło go JESZCZE BARDZIEJ
INTERESUJĄCYM.
Myślę, że od Ferrero możemy się jeszcze sporo
nauczyć, np.:
• Na przedniej stronie nie należy podawać wagi, ale
liczbę sztuk.
• Doskonały dobór materiałów, bez względu na to, czy
w grę wchodzi tworzywo sztuczne czy karton.
• Stosowanie tłoczeń wszędzie tam, gdzie pozwoli to
wzmocnić siłę ilustracji.
• Łatwe otwieranie i zamykanie.
Dobra robota, Ferrero!
W ystawa
Woda dla dzieci z całego świata
W dniach 11–22 czerwca, w opavskim kościele św.
Wacława odbyła się wystawa pt.„Woda dla dzieci z
całego świata”. Średniowieczny kościół odwiedziło
ponad 5 tysięcy gości, którzy mogli obejrzeć wyjątkową
wystawę, przygotowaną z kilku rodzajów tektury.
Za pośrednictwem fotografii wielkoformatowych i
tekstu, wskazywała ona na katastrofalne niedobory
wody pitnej w niektórych regionach świata. Zestawienie
ich ze zdjęciami pokazującymi, jak traktujemy wodę my,
cieszący się jeszcze jej względnym dostatkiem, wzmagało wrażenia. Wystawa spotkała się z niesamowitym
przyjęciem publiczności. Jak powiedział szef firmy
Model Obaly, pan Hinterberger, „mimo że wystawione
eksponaty wykonane zostały z papieru, wody na
wystawie nie brakowało, ponieważ także tektura falista
zawiera od 3 do5% wody w formie wilgoci. Gdyby wody
tej nie zawierała, łamałaby się z powodu nadmiernej
suchości”.
Największym zainteresowaniem wystawa cieszyła
się wśród uczniów – autorów 3,5 tysiąca portretów
dzieci, różnych ras i narodowości, którymi obklejono
kostki z tektury falistej, ustawione w monumentalne
ściany. Licealistów dodatkowo włączono do projektu,
pod hasłem „Nie bądźcie obojętni!”. W szkołach
otrzymali oni butelkę dobrej wody, o poj. 0,25 dcl,
zapakowaną w opakowanie z tektury litej, które ich
rodzice mogli wykupić jako cegiełki, warte 20 CZK.
Łączny dochód z tej akcji wyniósł 50 741 CZK. Firma
Model Obaly kwotę tę podwyższyła do 150 tysięcy
CZK, które w formie symbolicznego czeku WaloHinterberger przekazał przedstawicielce Czeskiego Komitetu
UNICEF Denisie Šiškovej.
MODEL BOX
14 –15
model bi Łgora j
Rowerowy wehikuł czasu
W pogodny poranek, 16-tego czerwca plac przed siedzibą
firmy Model Opakowania z Biłgoraja, zapełnił się
uczestnikami V Modelowego Rajdu Rowerowego. Aktywny
wypoczynek połączony z lekcją historii roweru odniósł
pełny sukces.
Gościliśmy 300 osób, w tym około 150 dzieci,
w różnym wieku. Zainteresowanie było tak duże, że
musieliśmy ograniczyć liczbę uczestników, a w ciągu
dwóch dni, lista chętnych była już pełna.
Około godziny 9 rano, pojawili się pierwsi uczestnicy
Rajdu, którzy odebrali koszulki, odblaski, wodę, czapeczki
oraz karnety i wyruszyli w drogę. Razem z Powiatowym
Ośrodkiem Informacji Turystycznej, przygotowaliśmy dwie
trasy Rajdu, o długości 18 i 8 km, dostosowane do tego, by
mogli zmierzyć się z nimi nawet najmłodsi rowerzyści.
W tym roku, zaproponowaliśmy mieszkańcom Biłgoraja
połączenie aktywnego wypoczynku, rodzinnej zabawy i
nietypowej lekcji historii. Pokaz bicykli oraz modeli przełomowych rowerów przeniósł nas w epokę renesansu, w
której powstały ich pierwsze prototypy. Uczestnicy poznali
wynalazców tych pierwszych maszyn, którzy ubrani w
stroje swojej epoki prezentowali kunszt w sztuce ujeżdżania
i opowiadali nam o tym, jak stworzyli swoje wynalazki.
By w pełni sprostać potrzebom naszych małych gości,
przygotowaliśmy dla nich także inne atrakcje - specjalny
plac zabaw, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, lody
i watę cukrową, występy na scenie oraz upominki dla
wszystkich dzieci. Najmłodsi nie kryli swojego zachwytu
i radości, deklarując, że za rok, również będą bawić się
z nami.
design
Po co więcej?
Oto opakowanie, które dzięki temu, że nie przedstawia
prawie nic, mówi wiele.
Jeden z kolegów, z www.packagingsense.com
otrzymał zamówienie na projekt opakowania na słuchawki będące dziełem szwedzkiego artysty Ulfa
Rollofa. Chodziło o unikatowy produkt przeznaczony do
sprzedaży w specjalnych sklepach, czyli prawdziwe
przeciwieństwo szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych. Gdyby na opakowaniu tym zamieszczono
większą ilość tekstu lub informacji, niewątpliwie efekt
nie byłby tak wartościowy, jak ten. Co zatem projektant
– Peter Herrmann – zrobił?
Po pierwsze: wybrał surowiec - szarą tekturę, która
w tym przypadku jest odpowiedniejsza niż np. polerowany metal.
Po drugie: jedyny tekst zamieszczony na opakowaniu brzmi „Ulf Rollof Headphones”. Tekst jest drobny i
został wytłoczony w rogu opakowania, specjalnie
MODEL BOX
16 –17
zaprojektowaną czcionką dla tego projektu. Projektant
nie zastosował żadnych ilustracji.
Po trzecie: gotowe!
Opakowanie, oprócz słuchawek, zawiera również
akcesoria: ręcznie szyty woreczek i książeczkę oprawioną w czarną skórę. Książeczka wyjaśnia, na czym
polega patent na te specjalne słuchawki i zawiera
fotografie przedstawiające, jak używają ich ludzie w
krajach rozwijających się. Takie podejście jest źródłem
niemałego szoku kulturowego wynikającego z kontrastu
między dwoma światami – światem nowoczesnych
technologii i światem prostej wsi.
Czego nas ten projekt może nauczyć? Jeśli produkt
jest wyjątkowy, potrafi sprzedać sam siebie i nie
potrzebuje marketingowych głupot, którymi pokrywamy
dziś opakowania. Oczywiście, w sklepie jest jeszcze
sprzedawca, który domyka transakcję.
Inne prace Petera Herrmanna zobaczyć można na
http://www.herrmann.se.
ciekawe opakowania
Produkty i innowacje
Pudełko o nowym designie
Z myślą o pierwszych perfumach burleskowej
tancerki Dity Von Teese, zaprojektowano
pudełko w eleganckim odcieniu matowej czerni,
które zdobią filigranowe tłoczenia. Emblemat
artystki, która użyczyła swego nazwiska
perfumom, wykonano na pudełku za pomocą
srebrnej, kaszerowanej folii PET z tłoczeniem
w formie obramowania. Wewnętrzna część
pudełka została pokryta drukiem w odcieniu
ciemnej czerwieni. W pudełku umieszczono
matowo-czarny, szklany flakonik z perfumami.
Displej Stand Up-Star,
który automatycznie się
stawia, można
wykorzystać do
promocji sprzedaży
napojów w puszkach.
Po lewej: Pudełko o matowych i połyskliwych
efektach kaszerowane srebrną folią.
Pomoc w ochronie delikatnych produktów podczas ich składowania
Z myślą o delikatnych produktach zapakowanych na palety, które nie pozwalają na układanie ich
w sterty, proponujemy ochronę w postaci tekturowych nakładek na palety. Posiadają one nadruk
ostrzegawczy, dzięki czemu na pewno nie umkną niczyjej uwadze. Nakładki dostarczane są w
formie złożonej na płasko, po czym składa się je w kształt trójścianu. Produkowane są w formie
potrójnego arkusza z perforacją i można go
używać pojedynczo lub w oddzielnych
pasmach. Każda nakładka posiada na spodzie
warstwę samoprzylepną, jednak do palety
można ją przymocować także za pomocą
taśmy. Arkusze, z których złożyć można
zawsze trzy nakładki, mają wymiar 626 × 1000
mm. Każda nakładka ma długość 333 mm i
wysokość ok. 130 mm. Nakładki w formie
potrójnej taśmy mają długość 1000 mm i
wysokość ok. 130 mm. Na palecie mieści się
550 arkuszy, z których można złożyć 1650
nakładek. Nakładki zostały wyprodukowane w Szwajcarii.
Oferowane są w czerwonym kolorze z białymi napisami.
Displej reklamowy, który sam się składa
Displej reklamowy wyprodukowany został z
dwóch zadrukowanych i sklejonych ze sobą
kartonowych przekrojów. Przekroje są w środku
jeszcze raz złożone, co umożliwia łatwy transport
gotowego ekspozytora, a przewoźnikowi
pozwala zaoszczędzić miejsce. Wewnątrz
przymocowane są cztery gumowe taśmy, dzięki
którym stojak sam ustawia się na miejscu.
Prosta zasada, którą producent zgłosił do
opatentowania, umożliwia automatyczne
postawienie displeja w formie stabilnego stojaka
– kolumny, i to bez jakiejkolwiek instrukcji
obsługi. Displeje, które oferowane są w różnych
wysokościach i formatach, mogą być w całości
wykorzystane jako płaszczyzna reklamowa. Za
pomocą poprzecznego elementu dwa lub więcej
stojaków można połączyć w formę portalu lub
złączyć je z innym systemem. Model można
także wyposażyć w elementy świetlne lub
ruchome. Producent oferuje tę konstrukcję także
w wersji ze środkowym otworem, w którym jako
reklamę umieścić można np. puszki z napojami.
Wysoka stabilność kolumny umożliwia nośność
produktów do maks. 8 kg.
ciekawe opakowania
Strategia prezentacji produktu
Firma Straumann Hüppen AG zaczęła pakować swoje tradycyjne wafle w pudełka. Celem tego
zabiegu jest promocja marki Straumann Hüppen i nadanie jej nowego oblicza. Konstrukcję i
grafikę opakowań zaprojektował sam właściciel firmy, Guido Straumann.
Pierwsze wafle tej marki zaczęto piec w Szwajcarii 400 lat temu. Rodzinna firma Straumann
Hüppen AG z Wädenswil jest jednym z przedsiębiorstw, które szwajcarską tradycję kontynuowały z sukcesem. Od roku 2009 wafle Straumann Hüppen sprzedawane są w piekarniach
hurtowych Pistor, które prowadzą ich dystrybucję na terenie całej Szwajcarii. Guido Straumann, właściciel firmy, chciał stworzyć zupełnie nową koncepcję prezentacji swego produktu.
Wafle, pakowane do tej pory w celofanowe torebki, postanowił umieścić w nowym
opakowaniu, które podkreślałoby ich pochodzenie. Opracowanie projektu tekturowego
opakowania, mieszczącego się w kartonach zbiorczych do dystrybucji, właściciel wziął
na siebie. Na opakowaniach umieścił przezroczyste okienko, które pozwala na
wizualną prezentację zawartości, bez konieczności umieszczania zdjęcia całego
produktu na opakowaniu. W projekcie wykorzystano fotografię różowych opłatków,
a brązowy odcień przywołuje wrażenie spokoju i bardzo dobrze pasuje do tego
tradycyjnego produktu. Nazwa i marka wydrukowane są na opakowaniu w technologii tłoczenia na gorąco, na złotej folii, co pomaga w uplasowaniu produktu jako tradycyjnego specjału, o wysokiej jakości. Standardowy asortyment w gramaturze 50, 100, 200 i
400 g uzupełnia także seria, której opakowania zdobią motywy krajobrazowe oraz miasta.
Jednolity wygląd wszystkich opakowań:
oferta obejmuje pudełka o pojemności 50,
100, 200 i 400 g oraz opakowanie zbiorcze
700 g, w którym wafle Hüppen pakowane
są pojedynczo.
Po prawej: Seria z oferty Hüppen, której opakowania zdobią
motywy krajobrazowe oraz miasta.
MODEL BOX
18 –19
Marvinpac oferuje Burgopack
Opakowanie Burgopack od wielu lat fascynuje
konsumentów niezwykłym mechanizmem otwierania. Pociągnięcie z jednej strony powoduje
wysunięcie się produktu z drugiej strony.
Opakowanie zostało opracowane w Londynie i
początkowo miało służyć jako pudełko na
płyty CD. Tymczasem zaczęło być używane
dla całego szeregu innych produktów, także w
Szwajcarii. Stosuje je również firma Nespresso,
jako opakowanie na owoce kandyzowane. Przedstawiciele firmy zlecili produkcję bardzo eleganckiego opakowania w
typowym dla Nespresso odcieniu, które uszlachetnione byłoby
złotą folią. Zastosowano wariant pierwotnej zasady otwierania,
jednak mechanizm otwierania umieszczony został tylko po jednej
stronie: pociągnięcie z jednej strony opakowania powoduje
wysunięcie się nośnika z kawałkami owoców, a jednocześnie
połowa górnej część opakowania wsuwa się pod drugą połowę.
Zaskakujące, a jednocześnie bardzo komfortowe rozwiązanie.
Lekkie pociągnięcie
wystarczy, aby ujrzeć słodką
zawartość: opakowanie dla firmy
Nespresso zawierające 100g
owoców kandyzowanych.
konkurs
Konkurs
WKRÓTCE
Dziękujemy za lekturę magazynu Model Box
nr 3/2012. Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie. Odpowiadając
na poniższe pytania macie Państwo szansę
na wylosowanie jednej z pięciu nagród –
naczyń do sushi wraz z książką. Odpowiedzi
prosimy przesyłać do 20.11.2012, na adres:
[email protected]
1. Temat przewodni tegorocznej edycji
konkursu Młode Opakowanie to:
a. projekt opakowania na herbatę
b. projekt opakowania na czekoladki
c. projekt opakowania na perfumy
2. W roku bieżącym, Model Opakowania
zorganizował już:
a. V edycję Modelowego Rajdu Rowerowego
b. III edycję Modelowego Rajdu RoweroRegulamin Konkursu Model Box
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i nagrody konkursu organizowanego przez Model Opakowania Sp. z o.o., z
siedzibą w Biłgoraju, ul. Szwajcarska 1, wpisaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000121898. Konkurs ogłaszany jest na łamach czasopisma Model Box.
2. Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane w czasopiśmie Model Box pytania konkursowe.
3. Uczestnicy konkursu
a. Uczestnikami konkursu są czytelnicy czasopisma Model Box.
b. Prawo udziału w konkursie nie przysługuje organizatorom
konkursu.
4. Warunki uczestnictwa
a. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Konkurs nie wiąże się z koniecznością zakupu produktów Organizatora.
b. Przystąpienie do konkursu oznacza równoczesną akceptację
Regulaminu Konkursu.
c. Osoba przystępująca do konkursu staje się jego Uczestnikiem
poprzez nadesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe, aktualnie publikowane w czasopiśmie Model Box
wego
c. VIII edycję Modelowego Rajdu Rowerowego
3. Modernizacja tekturnicy w Model Obaly
polegała na:
a. Wymianie suchej części
b. Wymianie mokrej części
c. Wymianie paletyzatora
Życzymy powodzenia!
Dziękujemy Państwu za udział w ostatnim
konkursie Model Box.
Nagrody wylosowały następujące osoby:
Pani Bogusława Kartasiewicz
Pani Katarzyna Kilian
Pan Adam Jasiński
Pani Justyna Kowalska
d. Odpowiedzi należy kierować pod wskazany adres poczty
elektronicznej: [email protected]
e. Wszystkie odpowiedzi powinny zostać nadesłane w określonym na łamach czasopisma terminie.
Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie czytelników do aktywnego czytania i zgłębiania wiedzy z branży opakowaniowej.
Nagrody
a. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu Firma Model
Opakowania Sp. z o.o.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia puli nagród, tak co do rodzaju nagrody, jak i jej zakresu - np. ewentualnego przyznania nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród
nie będzie powodować zmian co do sposobu ich przyznawania, a
może oznaczać jedynie powiększenie puli nagród lub przyznanie
nagród dodatkowych.
c. Nagrody przyznawane są w drodze losowania spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi. Nagradzanych jest pięć poprawnych odpowiedzi.
d. Lista laureatów publikowana jest w czasopiśmie Model Box,
przy okazji ogłaszania nowego konkursu. Jednocześnie laureaci
otrzymują powiadomienia pocztą elektroniczną.
Termin trwania konkursu
Konkurs trwa do czasu odwołania go przez Organizatora na
stronach czasopisma Model Box.
Książka pełna czekolady
Model Box
Czasopismo dla klientów firmy Model
13. rocznik, ukazuje się 3-4 razy w roku
© Model Central 2012
www.modelgroup.com
Nakład
1700 czeskich, 700 polskich, 400
chorwackich
Redakcja
Ing. Radovan Wicha,
[email protected]
Model Obaly a. s., tel. (+420) 553 686
368
Skład i druk
Model Obaly a. s., Opava
Download

Innowacje - Model Group