Program konferencji
9.30 -10.00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie zaproszonych gości. Wprowadzenie do tematu konferencji
•
Jacek Misiuk- Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K.
Baczyńskiego w Lublinie
10:15 Młodzi ludzie na rynku pracy - wykład inauguracyjny
11.00 Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy
•
Paweł Słowikowski - Dyrektor Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska – Białoruś – Ukraina
2007-2013
•
Michał Wójcik - Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
11:15 Projekt „Kompetencje młodzieży” - założenia, przebieg, efekty
•
Iwona Lipiec - koordynator mikroprojektu
•
Mariana Olliarnyk - koordynator działań na Ukrainie, Wicedyrektor Szkoły w Czerwonogradzie
11:30 Przerwa kawowa
11:45 Rola kompetencji społecznych w rozwoju zawodowym. Jak rozwijać kompetencje społeczne
uczniów we współczesnej szkole?
•
dr Małgorzata Sitarczyk - psycholog, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji
13:00 Prezentacja wyników diagnozy kompetencji uczniów szkół zawodowych w Polsce i na
Ukrainie. Prezentacja narzędzi do kształtowania kompetencji personalnych, społecznych
i organizacji pracy małych zespołów.
•
Monika Różycka – Górska: Rzecznik Prasowy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
•
Beata Kopycka: ekspert do tworzenia narzędzi kształtowania kompetencji młodzieży
•
Bożena Gabryś – Szulińska: ekspert do tworzenia narzędzi kształtowania kompetencji młodzieży
13: 30 Fundusze europejskie, a kształcenie zawodowe: Program Erasmus +, programy
współpracy transgranicznej
14:15 Obiad
15:15 Warsztaty upowszechniające narzędzia do kształtowania kompetencji społecznych młodzieży
•
Arkadiusz Guzenda: ekspert do tworzenia narzędzi kształtowania kompetencji młodzieży
Dystrybucja publikacji zawierającej opracowane narzędzia
Projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" realizowany jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
Download

Program konferencji - Europejski Dom Spotkań