Refleksler
S.Karamürsel (2009)
1
Uyarı
Duysal
Nöron
Kuadriseps
(ekstansör)
S.Karamürsel (2009)
Kas İğciği
Biseps
femoris
Fleksör
Ekstansör
motor
nöron
(aktive)
Omurilik
Fleksör
motor
nöron
(inhibe)
İnhibitör
ara nöron
2
Tendon Refleksleri
•
•
•
•
•
•
Patella
Aşil
Biseps
Triseps
Stiloradyal
Çene
S.Karamürsel (2009)
3
Tendon Refleksleri
•
•
•
•
•
•
Patella
Aşil
Biseps
Triseps
Stiloradyal
Çene
S.Karamürsel (2009)
N.Femoralis (L2-L4) 4
Tendon Refleksleri
•
•
•
•
•
•
Patella
Aşil
Biseps
Triseps
Stiloradyal
Çene
S.Karamürsel (2009)
N.Tibialis (S1,S2)
5
Tendon Refleksleri
•
•
•
•
•
•
Patella
Aşil
Biseps
Triseps
Stiloradyal
Çene
S.Karamürsel (2009)
N.Muskulokutaneus (C5-C6)
6
Tendon Refleksleri
•
•
•
•
•
•
Patella
Aşil
Biseps
Triseps
Stiloradyal
Çene
S.Karamürsel (2009)
N.Radialis (C6-C7)
7
Tendon Refleksleri
•
•
•
•
•
•
Patella
Aşil
Biseps
Triseps
Stiloradyal
Çene
S.Karamürsel (2009)
N.Radialis (C5-C6)
8
Tendon Refleksleri
•
•
•
•
•
•
Patella
Aşil
Biseps
Triseps
Stiloradyal
Çene
S.Karamürsel (2009)
N.Trigeminus (Pons) 9
Yüzeyel Refleksler
• Mukoza refleksleri
– Kornea
– Yumuşak damak
– Farinks
• Deri refleksleri
– Taban derisi
– Karın derisi
S.Karamürsel (2009)
10
Yüzeyel Refleksler
• Mukoza refleksleri
– Kornea
– Yumuşak damak
– Farinks
• Deri refleksleri
– Taban derisi
– Karın derisi
S.Karamürsel (2009)
V.-VII. Kranyal sinir (Pons)
11
Yüzeyel Refleksler
Yumuşak
damak
• Mukoza refleksleri
– Kornea
– Yumuşak damak
– Farinks
Tonsiller
Uvula
Dil
• Deri refleksleri
– Taban derisi
– Karın derisi
Bulbus
S.Karamürsel (2009)
12
Yüzeyel Refleksler
• Mukoza refleksleri
– Kornea
– Yumuşak damak
– Farinks
• Deri refleksleri
– Taban derisi
– Karın derisi
IX.-X. Kranyal sinir (Bulbus)
S.Karamürsel (2009)
Sol yarıdamak felci nedeniyle hastanın
uvulası sağa kaymıştır
13
Yüzeyel Refleksler
• Mukoza refleksleri
– Kornea
– Yumuşak damak
– Farinks
Babinski (-)
Babinski (+)
• Deri refleksleri
– Taban derisi
– Karın derisi
N.Tibialis (S1-S2)
S.Karamürsel (2009)
14
Yüzeyel Refleksler
• Mukoza refleksleri
– Kornea
– Yumuşak damak
– Farinks
• Deri refleksleri
– Taban derisi
– Karın derisi (interkostal sinirler)
– Üst (D7-D9)
– Orta (D9-D11)
– Alt (D12-L1)
S.Karamürsel (2009)
15
Viseral Refleksler
• Pupilla (Işık)
• Yoldaşlık
• Akomodasyon
S.Karamürsel (2009)
16
Viseral Refleksler
• Pupilla (Işık)
• Yoldaşlık
• Akomodasyon
S.Karamürsel (2009)
Optik sinir->okülomotor sinir
orta beyin
17
Viseral Refleksler
• Pupilla (Işık)
• Yoldaşlık
• Akomodasyon
3. sinir
Optik
sinir
çekirdekleri
Orta beyin
Pretektal alan
Optik sinir->okülomotor sinir
orta beyin
Normal
Her iki pupilla
daralır
S.Karamürsel
(2009)
3.sinir lezyonu
Yoldaşlık ışık
refleksi yok
2.sinir lezyonu
Direkt ve yoldaşlık
ışık refleksi kayıp
18
Viseral Refleksler
• Pupilla (Işık)
• Yoldaşlık
• Akomodasyon
Optik sinir->okülomotor sinir
orta beyin
S.Karamürsel (2009)
19
Reaksiyon Zamanı
• Gerçek
• Tahmini
S.Karamürsel (2009)
20
Reaksiyon Zamanı
• Gerçek
• Tahmini
S.Karamürsel (2009)
21
S.Karamürsel (2009)
22
Reaksiyon Zamanı
• Gerçek
• Tahmini
S.Karamürsel (2009)
23
S.Karamürsel (2009)
24
Sinir Uyarısı
• Reobaz
• Kronaksi
• Şiddet-süre
eğrisi
S.Karamürsel (2009)
25
Download

Refleks