YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ
VİZYON VE STRATEJİ GELİŞTİRME
HOŞGELDİNİZ
BAHATTİN GENGÖRÜ
KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ
VİZYON VE STRATEJİ GELİŞTİRME
VİZYON VE STRATEJİ
GELİŞTİRME
VİZYON ve STRATEJİ GELİŞTİRME
İçerik
1. Vizyon Tanımı ve Vizyon Özellikleri
2. Vizyonun Değerler, Misyon ve Eylemlerle İlişkisi
3. Vizyon Geliştirme Süreci
4. Strateji Geliştirme
5. Vizyoner Liderlik
6. Stratejik Planlama
Vizyon
•
•
•
•
Fr: Vision
Tr: Özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü
Gösterim, geniş görüş, ileri görüş
Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve
seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü
ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme
(TDK)
Vizyon
Kelime anlamı; görünüm, ileri görüş
Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize
eder. En geniş, en genel ve en kapsamlı amaçları içerir.
Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve
gerçekçi bir ifadesidir.
6
Vizyon
Teminat
Senedi
Güç
Kaynağı
Muhatapların
Güven Kaynağı
Vizyon
Geçmiş
Bugün
Gelecek
Vizyon
Bugün
bulunulan
Gelecekte
istenen
Kurumun görünüşünü,
ayırt ediciliğini,
düşüncelerini temsil
eder.
Vizyon
Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu,
ilerlenecek yönü gösterir.
Vizyon; şevk ve hırsı talep eder, geleneksel anlayışın
ötesine taşar, var olan politika ve normlara meydan
okur, yüksek performans beklentilerini içerir ve bütün
bunlara rağmen, örgüt üyelerinin vizyonu
gerçekleştirebileceklerine dair özgüvenlerini asla
sarsmaz.
Vizyon
 Kurum açısından iddia,
 Çalışanlar açısından hedefe ulaşma yolunu
gösteren geleceğe yolculuğun haritası,
 İlgili paydaşlar için de gelecekle ilgili
verilmiş sözdür.
Vizyon
İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki
özellikleri gösterir:
• Kısa ve akılda kalıcıdır.
• İlham verici ve iddialıdır.
• Gelecekteki başarıları ve ideal olanı
tanımlayıcıdır.
Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir
 İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.
 Özgündür; kuruluşa aidiyeti belirgindir. Okulu
diğer okullardan farklı kılar.
 Çekicidir; kuruluş içinden olan ve olmayan
kişilerin ilgisini çeker, sinerji yaratır.
Vizyon
Güçlü
bir
vizyon
İdealisttir;
yürekten
gelmesi,hissedilm
esi gerekir.
İyi ifade
edilmiş
vizyon
Kısa ve akılda
kalıcıdır.
Özgündür;
kuruluşun
vizyonunu
diğerlerinden ayırt
edici özelliğe
sahiptir.
İlham verici ve
iddialıdır.
Çekicidir; kuruluş
çalışanları kadar
diğer paydaşların
da ilgisini çeker.
Gelecekteki
başarıları ve ideal
olanı
tanımlayıcıdır.
14
Vizyonun Ögeleri
DEĞERLER
MİSYON
AMAÇ VE
HEDEFLER
VİZYON
Vizyon
BİRLİKTE
KAMU
YARARI
YÜKSELME
VİZYON
Vizyon
VİZYON BİLDİRİMİ İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
Kuruluşun ideal geleceği nedir?
Kuruluş; çalışanları ve yararlanıcıları
tarafından nasıl algılanmak istiyor?
Hesap verme sorumluluğu taşıyan idari ve
siyasi otoriteler nasıl bir gelecek
öngörüyor?
17
VİZYON ÖRNEKLERİ
18
Sony - 1950
Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak,
Microsoft-1970’ler
Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü,
Boing – 1950
Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına
getirmek
Nike-1960’lar
Adidas’ı silmek,
Honda-1970’ler
Yamaha’yı imha edeceğiz,
General Electric:
“Hayata iyi şeyler katmak”
Ford:
“Otomotiv ürünleri ve hizmetlerinde dünyanın en önde gelen firması olmak”
Philips:
“Birlikte daha iyiye”
MEB 2015-2019 Stratejik Planı Vizyonu (Taslak)
“Düşünme, anlama ve sorun çözme yetkinliği
gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve
millî kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat
becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek,
girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin
yetişmesine ortam ve imkân sağlamak.”
21
İZMİR MEM 2015-2019 Stratejik Planı
Vizyonu (Taslak)
Her alanda öncü, yenilikçi, nitelikli bireyler
yetiştirmek için kaliteli eğitim
Demokratik, yaratıcı kişilik
eğitimini esas alan, evrensel
eğitim-öğretim ilkeleri
doğrultusunda sürekli gelişime
dönük "öğrenen okul" modeliyle
“Bilgi Toplumu’nun” örnek ve
lider okullarından biri olmak.
X OKULU
Vizyon
Sonuçta..
• Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece hayaldir.
• Eğer vizyonsuz bir takım eylemler içindeyseniz bu
sadece bir koşuşturmacadır.
• Fark; vizyonu belirlenmiş ve o vizyonu
gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapan kurumu
oluşturarak gerçekleştirilir.
Misyon
Misyon Kavramı
• Fr: Mission
• Tr: Ulu görev, öz görev, amaç, görev
• Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, bir kimse,
kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK
Sözlüğü).
• Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK
Kurumun varlık nedenidir…
Misyon
Kelime anlamı olarak bir kimseye, bir kurula
verilen özel görevdir.
Yönetim açısından örgütü benzer örgütlerden
ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli görev veya amaç
olarak tanımlanabilir.
26
Misyon
Bir kuruluşun Anayasasıdır, varlık sebebidir.
Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin
için yaptığını açıkça ifade eder. Kurumdaki tüm çalışanlara
ortak bir yön verir.
27
Misyon
Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer
kısımlarına da temel oluşturur, şemsiye kavramdır.
Misyon bildirimi kuruluşun yasal
düzenlemelerinde yer alır.
28
Misyon
Misyon ifadesi neden önemlidir?
• Hizmet alanlarımızı gösterir
• Ne yapmamız gerektiğini belirler
• Kurumun değişmez karakterini tanımlar
Misyon
Misyon ifadesi oluşturulurken dikkat
edilmesi gereken durumlar
• Kurumun temel iş alanı ne olduğunun sorgulanması
gerekmektedir.
• Kurumu özel veya ayrı kılan özellikler listelenebilir.
• Kurumdan hizmet alan kesimler, sunduğu hizmetler
listelenmelidir.
Misyon
Misyon Analizi
• NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program
geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan
kaynakları oluşturmak ve geliştirmek.
• NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller
yetiştirmek için.
• NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak.
• KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.
Misyon
NEDEN
YAPIYORUZ?
NE
YAPIYORUZ?
NASIL
YAPIYORUZ?
KİMİN İÇİN
YAPIYORUZ?
Misyon
KURUM MEVZUATINA UYGUN
AÇIK ve ÇARPICI
UYGULANABİLİR
MİSYON
Misyon Bildirimi
Özlü,açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir.
Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.
Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve
yetkiler çerçevesinde belirlenir.
Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir.
Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.
34
Misyon Bildirimi
MİSYON BİLDİRİMİ İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
Kuruluşun varoluş nedeni nedir?
Kuruluş kimlere hizmet sunuyor?
Kuruluş hangi alanda çalışıyor?
Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler
nelerdir?
Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?
35
Misyon Örnekleri
NEDEN
NASIL
KİME
NE
MİSYON
“Kurum
ve kuruluşların daha etkin yönetilmesi ve sürekli
gelişimi için, eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın
hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlar ile gerçekleştirmek.”
36
Misyon Örnekleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Misyonu
“Sosyal ve ekonomik sektörlerin işgücü taleplerini
mesleki ve teknik eğitim ile karşılamak, isteyenleri meslek
sahibi yapmak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun
mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek, mesleği değerli
kılmak için strateji ve politikalar geliştirmek ve uygulamak. “
37
2015-2019 İl MEM Misyon İfadesi
• Şeffaf ve demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde, katılımcı ekip ruhu
ile eğitim kalitesinin artırılması için etkileşim içinde olduğumuz tüm
bireylere eğitimin her alanında hizmet sunmak .
• Nasıl
• Neden
• Kime
• Ne
TEMEL DEĞERLER
TEMEL
DEĞERLER
B
TEMEL
DEĞERLER
TEMEL
DEĞERLER
A
C
STRATEJİK
PLAN
E
D
TEMEL
DEĞERLER
TEMEL
DEĞERLER
TEMEL DEĞERLER
Bir sosyal grup veya topluluğun
kendi varlık, birlik, işleyiş ve
devamını sağlamak ve sürdürmek
için üyelerinin çoğunluğu
tarafından doğru ve gerekli
oldukları kabul edilen ortak
düşünce, amaç, temel ahlaki ilke
yada inançlardır.
TEMEL DEĞERLER
Temel değerler; kuruluşun kurumsal ilkeleri ve
davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.
Temel değerler kuruluşun kararlarına,
seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik
eder.
•Vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için ortak temel
değerleri ifade eder,
•Çalışanları güdüler en iyi performansı sağlayacak temel
inançları ifade eder.
41
TEMEL DEĞERLER
Temel ilkeleri ve inançları açık ve
kesin bir dille ortaya koymalıdır.
Çalışanların işlerini en iyi şekilde
yapacakları şartlara ilişkin temel
düşünceyi belirtmelidir.
Kuruluşun vizyonunu
gerçekleştirmesini sağlayacak sistem
ve süreçleri desteklemelidir.
42
TEMEL DEĞERLER
Kişiler
• Kuruluş çalışanlarına ve
paydaşlarla ilişkilere
yönelik değerler
Süreçler
• Kuruluşun yönetim, karar
alma ve hizmet üretimi
sürecine ilişkin değerler.
Performans
• Kuruluşun ürettiği hizmet
ve/veya ürünlerin
kalitesine yönelik
beklentiler.
43
TEMEL DEĞERLER
TEMEL DEĞERLER İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR
Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?
Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden
ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir?
Kuruluşun personeli tarafından benimsenen
değerler ve inançlar nelerdir?
44
TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER
Yenilikçi
 Adil
 İşbirlikçi
 Empati
.
.
TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER
T.C Başbakanlık 2011/2015 Stratejik Planı Temel Değerler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saygınlık ve Güvenilirlik
Tarafsızlık
Öncülük ve Yönlendiricilik
Yenilikçilik
Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Etik Değerlere Bağlılık
Tutarlılık ve Öngörülebilirlik
İhtiyaç ve Beklentilere Duyarlılık
Katılımcılık
Sürekli Gelişim
Yetkinliğe ve Uzmanlığa Önem Vermek
46
VİZYONUN
MİSYON, DEĞERLER ve EYLEMLER
İLİŞKİSİ
VİZYON
MİSYON
DEĞERLER
STRATEJİ
EYLEM
Stratejik Yönetim
Vizyon
Nerede olmayı
hayal ediyoruz?
Stratejik
Amaçlar
5 yıl sonra
nerede olmak
istiyoruz?
5
Misyon
Neden varız?
Mevcut Durum
Analizi
Şu anda
neredeyiz?
4
3
2
1
Yıllık hedefler
VİZYON GELİŞTİRME
Vizyonun
Geliştirilmesi
5 temel
asamadan
oluşur
1-Bireysel fikir taslakları
• İlk adım olarak bireyler kendi hayal güçlerine ve değerlerine göre fikirleri taslak
olarak hazırlar. Bu, örgütün varlık nedeninin ve bireylere düşen rollerin
sorgulandığı aşamadır. Vizyon geliştirme, bu aşamada fantezilerin düş kurma
yoluyla ortaya çıkarılması olarak görülebilir. Bu bir tür gönlünde yatan aslanın
resmini çizmektir.
2-Grup içinde fikir alışverişi
• Bu aşamada, zihinlerde oluşan fikir taslakları gruptaki diğer üyelerle paylaşılır ve
ortak beklentiler, olasılıklar, özlemler ortaya çıkar. Böylece, insanlar üstün, sıra
dışı, metafizik bir ufuk yaratma sürecine katılmış olur. Bu ise, ortak bir değer
yaratmak, değişiklik için güçler ve sinerji kullanımı için yol ve yöntemleri aramaya
neden olur.
3-Uzlaşma
• Tek tek her düşüncenin ele alındığı ve ortaklaşa ufuklar üzerinde çalışıldığı, grup
içi karar ve paylaşma işleminin yerleştirildiği bir aşamadır.Böylece, bireysel
vizyonlar genel anlam kazanır ve örgütsel vizyon oluşur. Vizyon, bu anlamda bir
formül değil, bir görüntü olarak algılanır. Bu bireye sonsuz bir yorum olanağı ve
malzemesi sunar.
4-Duyu kaybının dengesi
• Vizyon, insanlardaki duyu kaybına denge olarak gelişmiştir. Duyular, insan
varlığını anlamlı kılan ve eylemlerinde itici güç oluşturan değerlerdir. Vizyon
arayışının temelinde, sürekli değişen yeri bir türlü doldurulamayan duyu boşluğu
yatmaktadır.
5-Yapılanma
• Bu asama, bir tür stratejik planlama aşamasıdır. Burada ortaya çıkan görüşlerin,
çizilen tabloların doğurduğu yeniden yapılanma gereği gelişme ve yönlendirme
üzerinde durulur. Stratejik planlama belirlendiğinde, vizyonun hala görüntü
olarak kalması sağlanmalıdır.
Vizyon geliştirme sürecinde
cevaplanacak sorular
1.
2.
3.
4.
Okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
Bizim olmasını istediğimiz gelecek nedir?
Bu geleceğe ulaşmak için nasıl bir örgüt olmalıyız?
Okulumuzun temel amaç ve misyonları neler
olmalıdır?
5. Okulumuz beş yıl sonra ne yapıyor olacaktır?
6. Okulumuzun gelecekte oynayacağı rolü nedir?
7. Değerlerimiz nelerdir?
8. Biz olmazsak toplum ne kaybeder?
9. Rakibimiz var mı, gelecekte ne olur?
10. Nasıl cazibe merkezi olabiliriz?
Vizyon oluşturma sürecinin dokuz evresi şöyledir:








Dünyaya yeni bir bakış.
Düşünceye dayalı bireysel vizyon.
Düşünsel vizyonu paylaşmak.
Sezgiye dayalı bireysel vizyon.
Sezgisel vizyonu paylaşma.
Bütünleyici vizyon.
Mevcut geçerlilik evresi.
Eylem planı.
 Yeniden gözden geçirme.
Okul Vizyonunu Geliştirme
•
•
•
•
•
•
Vizyon toplantıları- sunulan vizyon fikri
Vizyon kelimeleri-anahtar kelimelerin belirlemesi
Vizyon imajı-imaj öğelerinin belirlenmesi
Vizyonu şekillendirecek değerlerin belirlenmesi
Bir vizyon ifadesi önerisi
Vizyonun kesinleştirilmesi
STRATEJİ GELİŞTİRME
Vizyon
Misyon
Durum
Temel
Analizi
Değerler
belirlenmiş olacak
Sonraki Adım mı?
STRATEJİK AMAÇLAR
Kuruluşun vizyon ve misyonuna ulaşmasındaki temel
kavramlardır.
Stratejik amaç ve hedefler, stratejik planlama sürecinde
kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.
• Amaçlar, belirli bir süre içinde
gerçekleştirilmesi arzu edilen veya
ulaşılmak istenen sonuçlar demektir
• Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği
sonuçların kavramsal ifadesidir.
• Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin
politikaların uygulanması ile elde
edilecek sonuçları ifade eder.
SAM BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Misyonu destekleyecek bir şekilde yazılmalı,
Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalı,
GZFT analizi sonuçları göz önünde bulundurulmalı,
Genel deyimlerle ifade edilmeli
Sayısallaştırma yapılmamalı, tarih belirtilmemeli
Anlamı açık ve net olmalı, karmaşık ve uzun cümlelerden
kaçınılmalı
Bir çerçeve çizmelidir
Orta ve uzun vadeli bir zaman dilimini kapsamalı
Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemeli.
Motive edici ve birbiriyle uyumlu olmalıdır.
VİZYON-AMAÇ-HEDEF UYUMU
MİSYON
VİZYON
TEMEL DEĞERLER
AMAÇ 1
AMAÇ 2
AMAÇ 3
HEDEF 3 HEDEF 4
HEDEF 1 HEDEF 2 HEDEF 1HEDEF 2 HEDEF 3 HEDEF 1 HEDEF 2
ÖRNEK AMAÇ CÜMLELERİ
• Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli fiziki
altyapı ihtiyacını karşılamak
• Zorunlu eğitim çağındaki çocukların tümünün
okullaşmasını sağlamak
• Tüm ilkokullarda normal eğitim uygulamasına geçmek
HEDEFLER
STRATEJİK HEDEF
Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için
ortaya konulan özellikli ve ölçülebilir alt
amaçlardır.
Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal
olarak ifade edilir ve daha kısa vadeyi kapsarlar.
SPESİFİK
ÖNEMLİ
SOMUT
GERÇEKLEŞEBİLİR
ÖLÇÜLEBİLİR
ZAMAN SINIRLI
SPESİFİK
SOMUT
Sınırları belirgin ve belli bir konuya
odaklanmış alt amaçlardır.
Hangi alandaki gelişimin ne yönde olacağı
açık bir şekilde ifade edilir.
ÖNEMLİ
ÖLÇÜLEBİLİR
Sorun alanı listesinden okul/kurum
için önemli olanlar belirlenmelidir.
Ölçemediğimiz bir şeyi
değerlendiremeyiz, geliştiremeyiz.
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
Hedefin kurumun etki alanında
bulunması gerekir.
ZAMAN İLİŞKİLİ
Ulaşılması öngörülen çıktı
ve sonuçlar tanımlanmış
bir zaman dilimi içinde olmalıdır.
HEDEF ÖRNEKLER-1
Hedef: Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır.
DOĞRU MU YANLIŞ MI?
Yanlış Neden?
Gerçekçi değil.
Zaman sınırlaması bulunmamaktadır.
HEDEF ÖRNEKLER-2
Hedef: ilimizdeki okulöncesi okullaşma oranı 2015 yılı
sonuna kadar %65’ten %75’e çıkarılacaktır.
DOĞRU MU YANLIŞ MI?
Doğru Neden?
Gerçekçi
Zaman sınırlaması var, spesifik, somut
OKUL/KURUM İÇİN STRATEJİK AMAÇ CÜMLELERİ
• Stratejik Amaç 1. Sektörün ihtiyaçlarına
nitelikte işgücü yetiştirmek
cevap verecek
• Stratejik Hedef 1.1 2013 Yılı itibariyle mezun oldukları alanda
%40 olan işe yerleşme oranını bir önceki yıla göre %5’er
artırarak 2019’a kadar %54’e çıkarmak
• Stratejik Amaç 2. Velilerin eğitime ilişkin
duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi
ailenin temel önceliklerinden biri haline
getirmek.
• Stratejik Hedef 2.1. Okulumuzda 2013
yılında %55 olan veli memnuniyet oranını
2019 yılı sonuna kadar %65’ e çıkarmak
• Stratejik Amaç 3. Okulumuzun nitelikli bir
eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü
donanım ihtiyacını karşılamak.
• Stratejik Hedef 3.1 Okulumuzda plan
dönemi sonuna kadar ihtiyaç analizi
sonuçlarına göre tüm sınıfların donanım
ihtiyacını karşılamak.
Sonraki Adım…
SWOT ANALİZİ
Strengths
Weakness
Opportunities
Threats
üçlü yön
ayıf yön
ırsat
ehdit
güçlü yön
→Üstünlüklerimiz nelerdir?
→ Neleri iyi yaparız?
→ Kurumumuzun başarılı
olmasını sağlayacak olumlu
yönlerimiz nelerdir?
→ Başkaları, güçlü yanlarımız
olarak neleri görmektedir?
zayıf yön
→Neleri kötü yapıyoruz?
→Neleri iyileştirmeye
gereksinimimiz var?
→Kurumumuzun başarısına
engel olacak eksikliklerimiz
neler?
→Başkaları hangi konuda
bizden iyiler?
fırsat
→Kurumumuzun
başarılı olmasını
sağlayacak fırsatlar
nelerdir?
→Çevremizde ne gibi
gelişmeler var?
tehdit
→Başarımızı
engelleyecek ne gibi dış
faktörler var?
→Bizim elimizde
olmadan değişen ne gibi
koşullar var?
ÖRNEK
•Yönetmeliklerin
sıklıkla değişmesi.
ÖRNEK
•Yönetmeliklerin
sıklıkla değişmesi.
Tehdit
ÖRNEK
•Çevredeki okulların spor
salonlarının
kullanılabilmesi.
ÖRNEK
•Çevredeki okulların spor
salonlarının
kullanılabilmesi.
Fırsat
ÖRNEK
•Sportif ve sosyal
faaliyetlerin az olması
ÖRNEK
•Sportif ve sosyal
faaliyetlerin az olması
Zayıf Yön
ÖRNEK
•Sınıfların teknolojik alt
yapısının yeterli olması.
ÖRNEK
•Sınıfların teknolojik alt
yapısının yeterli olması.
.
Güçlü Yön
Devamı…
TOWS MATRİSİ
G
Z
F
T
TOWS MATRİSİ NEDİR?
GZFT analizi ile tespit ettiğimiz güçlü yönlerimizi yakaladığımız fırsatlarla
pekiştirmek, okul/kurumumuzun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak ve
zayıf yönlerimizi güçlendirmek için, yine bu durumları kendi lehimizde kullanarak
geliştirdiğimiz stratejilerdir.
Strateji Oluşturma Yöntemleri
TOWS Matrisi
GF Stratejileri
GT Stratejileri
ZT Stratejileri
ZF Stratejileri
İÇ FAKTÖRLER
VE
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
G-F Stratejileri
Z-F Stratejileri
DIŞ FAKTÖRLER
FIRSATLAR
Kurumun güçlü taraflarını
destekleyen fırsatları
belirlemek ve
değerlendirmek için
geliştirilen stratejilerdir.
G-T Stratejileri
TEHDİTLER
Kurumun dış tehditlere karşı
hassasiyetini azaltmak için
birimin güçlü yanlarının nasıl
kullanılması gerektiğini
ortaya koyan stratejilerdir.
Kurumun zayıf yönlerini
kuvvetlendirmek için
fırsatları kullanarak
geliştirilen stratejilerdir.
Z-T Stratejileri
Kurumun zayıf yönlerinin dış
tehditlerden kolayca
etkilenmesini engelleyecek
savunma planlarını
hazırlamaya yarayan
stratejilerdir.
G-F Stratejileri
Kurumun güçlü taraflarını destekleyen fırsatları
belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen
stratejilerdir.
G: Okulumuzda
öğrencilerin proje
hazırlamaya istekli
olması
F: Okulumuzun çevresinde
sanayi kuruluşlarının
bulunması
G-F : Okulumuz çevresindeki sanayi kuruluşlarıyla
işbirliği yapılarak daha etkili ve kapsamlı projeler
yapılması sağlanacaktır.
Z-F Stratejileri
Kurumun zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için
fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir.
Z: Anasınıfında bulunan
ders materyallerinin
yetersizliği.
F: İlçemizde faaliyet
gösteren hayırsever
derneklerinin bulunması
Z-F : İlçemizde faaliyet gösteren derneklerle
işbirliği yapılarak okulumuzun anasınıfı
materyallerinin temini sağlanacaktır.
G-T Stratejileri
Kurumun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak
için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması
gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir.
G: Rehberlik servisimizin
bulunması
T: Göç ile gelen
öğrencilerimizin okula
uyum sürecinde sorun
yaşaması.
G-T : Okulumuza göç ile gelen öğrencileri
rehberlik servisine yönlendirerek okula uyum
sürecinin kısalması ve kolaylaştırılması
sağlanacaktır.
Z-T Stratejileri
Kurumun zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca
etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını
hazırlamaya yarayan stratejilerdir.
Z: Okulumuzdaki sportif
faaliyetlerin azlığı
T: Okulumuz çevresindeki
madde bağımlısı
bireylerin öğrencilerimize
olumsuz örnek olması
Z-T : Okulumuzdaki spor takımlarının çoğaltılarak,
öğrencilere sporcu kişiliği kazandırılıp, madde
bağımlılığına yönelme seviyesinin azaltılması
sağlanacaktır.
Strateji oluşturmak için ÖZETLE:
Durum Analizi
Vizyon
Misyon
Temel Değerler
Tema/Amaç
Hedef
GZFT-TOWS
Stratejiler
VİZYONER LİDERLİK
Marchel Proust şöyle diyor:
• “Bir buluşa doğru yolculuk yapabilmek için yeni manzaralara değil,yeni gözlere
gereksinim vardır.”
Vizyoner liderin özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vizyonu paylaşan
Yetenekleri idare edebilen
Güven inşa eden
Girişimde bulunmaya hevesli
İş odaklı faaliyetler
İlişkilerde dürüstlük
Stratejilerde rasyonellik
Alçakgönüllü yaklaşım
Yanındakilere yetki devretme
Sürekli amaca odaklanmadır
Vizyoner Liderlik Rolleri
• Yolu Görmek
• Yolda Yürümek
• Yol Almak
Yolu Görmek
• Vizyoner liderlik açısından
öncelikle yolu görmek büyük
önem taşımaktadır. Yol,
vizyonun gelecekteki
görüntüsüdür. Ulaşılmak
istenen hedeftir. Yol, değişik
yollardan en uygun olan
yolu görebilmektir.
Yolda Yürümek
• Vizyoner lider başarısı,
sadece yolu görmeyle sınırlı
değildir. Yolu gören, ancak
yolda yürümeyen çok lider
vardır. Yolda yürümek,
vizyoner liderin kararlılığını
göstermektedir. Yolda
yürümeyle vizyona
ulaşılabilir. Görülen yol ve
yürünen yol ayrı ise vizyona
ulaşılmaz.
Yol Olmak
• Vizyoner liderlik, vizyonuyla
insanları arkasından
sürükleyen kişilerdir. Bu
liderler ürettikleri
vizyonlarla yeni yollar açan
kişilerdir. Vizyoner liderin
üçüncü önemli rolü, yol
olmaktır. Yol olmak yol
açmak demektir. İzleyenler
vizyoner liderin açtığı yolda
yürümeye çalışırlar.
Etkili bir vizyoner lider
• İdare edici
• Değişim ajanı
• Sözcü
• Öğretmen
Okul Yöneticisinin Vizyoner Liderliği
Vizyoner lider olarak okul yöneticisinin en önemli rolü, ortak
vizyonun okul kültürüyle kaynaşmasını sağlamaktır. Paylaşılan vizyon ve
kültür bütünlüğü, vizyonun eylemselleştirilmesini kolaylaştırır. Böylece
okul yöneticisi vizyondan eyleme geçebilir
Vizyoner bir lider olarak okul yöneticisi gelecek yönelimli olmak
zorundadır. Okul yöneticisi eğitim alanında meydana gelen
değişmeleri izleyerek geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmalıdır.
Vizyoner okul yöneticisi, hem sezgi hem de düşünce gücünü
kullanarak, vizyonun okulun ortak bir resmi haline gelmesini
sağlayabilir.
Bunun için okul yöneticisinin gelecekte okulunu nasıl görmek
istediğini belirlemesi gerekir. Okul yöneticisi bu konuda
öğretmenlerle işbirliği yapar
Soğan model, vizyonla çelişen yapısal sorunların ortaya çıkmasına
ve belli bir kimliğin oluşmasına yardımcı olur.
Vizyon, bir örgüt olarak okulun genel olarak bütünleşmesinde bir
çerçeve oluşturur.
Okulların sağlığı, soğanın katmanları arasındaki uyuma bağlıdır.
Her kat diğer katlarla ilişki halindedir. Okulun politikaları
amaçlarıyla, programları da amaç ve politikalarıyla tutarlı olmalıdır
(Starratt, 1995, s. 54)
SOĞAN MODELİ
Vizyon ve İnançlarla Enerjilendirilen Okul Modeli
STRATEJİK PLANLAMA
STRATEJİK PLANLAMA
Kurumun belirlediği hedeflere; hangi süre, kaynak ve
yöntemlerle erişeceğini sistematik bir biçimde ortaya
koyduğu orta ve uzun vadeli plan.
Stratejik Plan Mevzuatı
5018 sayılı Kanunda stratejik plan,
“kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.
STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik Planlama Nedir?
Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu
ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.
•Sonuçların planlanmasıdır
•Değişimin planlanmasıdır
•Gerçekçidir
•Kaliteli yönetimin aracıdır
•Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur
•Katılımcı bir yaklaşımdır
STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik Planlama Ne Değildir?
•
Günü kurtarmaya yönelik değildir
•
Bir şablon değildir
•
Salt bir belge değildir
•
Sadece bütçeye dönük değildir
MEB 2015 -2019 Stratejik Planı Hazırlık
Programı
AMAÇ
“Okul
Merkezli
Stratejik
Yönetim”
yaklaşımını
benimseyen Bakanlığımızın, Stratejik Plan Hazırlık
Programını hazırlamasının temel amacı, Bakanlık
merkez, il ve ilçe her tür ve kademedeki eğitim
kurumlarının ikinci plan dönemi stratejik planlarının
(2015-2019)
etmektir.
hazırlanma
sürecine
rehberlik
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURUL VE EKİPLERİNİN
OLUŞTURULMASI
Stratejik planlama üst
kurulları stratejik planlama
çalışmalarını takip etmek
ve ekiplerden bilgi alarak
çalışmaları
kurulların
yönlendirmek
çalışmaları
üzere
kurulurlar.
Üst
şekilde
belirli
yönlendirebilecek
aralıklarla toplanması zorunludur.
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURUL VE EKİPLERİNİN
OLUŞTURULMASI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZEYİNDE
 İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında,
 Şube müdürleri
 En az iki okul müdüründen
oluşur.
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURUL VE EKİPLERİNİN
OLUŞTURULMASI
OKUL/ KURUM DÜZEYİNDE
 Okul Müdürünün Başkanlığında,
 Bir Okul Müdür Yardımcısı,
 Bir öğretmen
 Okul/Aile Birliği Başkanı ile
bir yönetim kurulu üyesi
olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Kaliteli yönetimin aracıdır
Sonuçların planlanmasıdır
Değişimin planlanmasıdır
Gerçekçidir
Hesap verme sorumluluğuna
temel oluşturur
Katılımcı bir yaklaşımdır
Stratejik Planın Avantajı
•
•
•
•
•
Artık her çalışma önceden planlanacak,
Yapılan planlar bütçelendirilecek,
Planlar Maliye Bakanlığı denetiminde olacaktır,
Bireysel talepler yerine getirilmeyecek. Kurumsallaşma sağlanacak,
Kişilere göre bir yönetim anlayışından, kurumsallaşmış, beraberce hedef
koyan bir anlayışa geçilecektir.
Stratejik Plan Aşamaları
1. NEREDEYİZ ?
2. NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ ?
3. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL
ULAŞABİLİRİZ ?
4. BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE
DEĞERLENDİRİRİZ ?
STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik Planlanda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar
• Durum analizi (özet)
• Katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama
• Misyon, vizyon, temel değerler
• En az bir amaç
• Her amacın altında en az bir hedef
• Hedef ölçülebilir şekilde ifade edilememişse ölçüm
kriter(ler)i
• Stratejiler
• Tüm amaç ve hedefleri içeren beş yıllık tahmini maliyet
tablosu
NEREDEYİZ?
Durum Analizi
oOkulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı)
oPaydaş Analizi
oGZFT Analizi
o Stratejik Konular
ve Alanlar (TEMA)
NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?
Stratejik Amaçlar
Hedefler
Değerler(Öncelikli,mevcut,istenilen)
Misyon-Vizyon
GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
Faaliyetler
Projeler
BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?
İzleme(Zaman çizelgesi, Gant diyagramı….)
Performans Değerlendirmesi (Kriterler, Ölçüm, Önlem)
Tüm amaç ve hedefleri
içeren beş yıllık tahmini
maliyet tablosu
Katılımcılığın
nasıl
sağlandığına
ilişkin
açıklama
Durum analizi
(özet)
Stratejiler
Eğitim
ihtiyacı
Malî
kaynak
ihtiyacı
Danışmanlık
ihtiyacı
Veri
ihtiyacı
YÖNTEM VE
Hazırlık
Dönemi
Çalışmaları
ve Hazırlık
Programı
SÜREÇ
İzleme ve
Değerlendirme
Durum
Analizi
Geleceğe
Yönelim
STRATEJİK PLAN SÜRECİ
DURUM ANALİZİ
Neredeyiz?
MİSYON,VİZYON,İLKELER,
AMAÇLAR,HEDEFLER
Nereye ulaşmak
İstiyoruz?
STRATEJİK FAALİYETLER
VE PROJELER
Hangi yolla ve
Nasıl ulaşırız?
İZLEME, PERFORMANS
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Başarımızı nasıl
takip eder ve
ölçeriz?
SWOT (GZFT) ANALİZİ
Kuruluş İçi
Analiz
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Tehditler
Fırsatlar
Çevre Analizi
GZFT ANALİZİ
SAHİP OLDUKLARIMIZ (GÜÇLÜ YÖN)
EKSİK YÖNLERİMİZ (ZAYIF YÖN)
KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ OLUMLU
GELİŞMELER (FIRSATLAR)
KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ OLUMSUZ
GELİŞMELER (TEHDİTLER)
KURUM İÇİ ANALİZ
Okul/Kurumun iç ortamından kaynaklanan kontrol
edebildiği durumları inceleyerek,
GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİNİ DEĞERLENDİRMESİDİR.
Kuruluşun yapısı
Beşeri kaynaklar
Kurum kültürü
Teknoloji
Mali durum
KURUM DIŞI ANALİZ
Okul/Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve
eğilimlerin incelenerek, fırsat ve tehditlerin
belirlenmesidir.
Fırsatlar avantaj sağlarken,
Tehditler olumsuz etkilerinin engellenmesi gereken
unsurlardır.
Çevre Analizi (PESTE)
Politik/Hukuki
Ekonomik
Sosyal/Kültürel
Teknolojik
Ekolojik
ÜST BELGELER
MEB 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK
PROGRAMI
10.KALKINMA PLANI
2014-2016 ORTA VADELİ PROGRAM
2014 YILI HÜKÜMET PROGRAMI
AB KATILIM ÖNCESİ 2013-2015 EKONOMİK
PROGRAMI
Strateji Oluşturma Yöntemleri
Kritik Sorular Yöntemi
GF Stratejileri
GT Stratejileri
ZT Stratejileri
ZF Stratejileri
İÇ FAKTÖRLER
VE
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
G-F Stratejileri
Z-F Stratejileri
Kurumun güçlü taraflarını
destekleyen fırsatları
belirlemek ve değerlendirmek
için geliştirilen stratejilerdir.
Kurumun zayıf yönlerini
kuvvetlendirmek için fırsatları
kullanarak geliştirilen
stratejilerdir.
DIŞ FAKTÖRLER
FIRSATLAR
G-T Stratejileri
TEHDİTLER
Kurumun dış tehditlere karşı
hassasiyetini azaltmak için
birimin güçlü yanlarının nasıl
kullanılması gerektiğini ortaya
koyan stratejilerdir.
Z-T Stratejileri
Kurumun zayıf yönlerinin dış
tehditlerden kolayca
etkilenmesini engelleyecek
savunma planlarını
hazırlamaya yarayan
stratejilerdir.
GÜÇLÜ YÖNLER
ARGE’ye verilen
önemin artması
ZAYIF YÖNLER
Bütçe harcamalarının
şeffaf olmaması
GÜÇLÜ YÖNLER
FATİH projesi ile
öğrencilerin teknolojik
altyapıyı
kullanmalarının
sağlanması
ZAYIF YÖNLER
Bütçe harcamalarının
şeffaf olmaması
FIRSATLAR
AB uyum çalışmaları ve
projeler sayesinde
gelişim transferinin kolay
yapılması
FIRSATLAR
AB eğitim politikalarının
ülkemize yansımaları
TEHDİTLER
Dezavantajlı bireylerin
eğitime erişimlerindeki
engellerin ortadan
kaldırılamaması
TEHDİTLER
Gelir dağılımının kaliteli
eğitime erişimde engel
teşkil etmesi
GF STRATEJİLERİ
AB uyum çalışmaları ve projelerin
varlığını daha iyi kullanmak için ARGE’ye
verilen önem artırılacaktır.(G16, F14)
ZF STRATEJİLERİ
AB eğitim politikalarının ülkemize
olumlu yansımaları ile bütçe
harcamalarının şeffaf, hesap verilebilir
olması sağlanacaktır. (Z10, F5)
GT STRATEJİLERİ
Teknolojiye yapılan yatırımın
artmasıyla(Fatih Projesi), teknolojinin
dezavantajlı öğrencilerin eğitim –
öğretim sürecinde yeterli düzeyde
kullanımı sağlanacaktır.(G17, T9)
ZT STRATEJİLERİ
Eğitim harcamaları, kişi başı gelir
dağılımının en düşük olduğu bölgeler
gözetilerek planlanacaktır. (Z10,T4)
ÖRNEK G-F STRATEJİ
• G Okul/Kurumun, ulusal ve uluslararası projeyarışmalara katılım oranının ve başarısının yüksek
olması.
• F İlçede sanayi kuruluşlarının çok olması.
• GF İlçedeki sanayi kuruluşları ile ortak proje
hazırlanması sağlanacaktır.
NEDEN GEREKLİDİR?
GELECEĞE DÖNÜK
AMAÇ
HEDEF
STRATEJİ GELİŞTİRMEK İÇİN
MİSYON
NEDEN
YAPIYORUZ?
NE
YAPIYORUZ?
NASIL
YAPIYORUZ?
KİMİN İÇİN
YAPIYORUZ?
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYON
Her vatandaşın nitelikli eğitim hakkından yararlanabilmesi
için; eğitim sistemimizi çağın değişen ve gelişen koşullarına
cevap verebilecek nitelik ve verimliliğe ulaştırarak, düşünme,
algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve
sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine
sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı
kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma, iletişime ve bilimsel
gelişmelere açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji
kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumu gereklerine
haiz, üretken ve mutlu bireyler yetiştirmek.
HAYAL
VİZYON
Kurumun (plan dönemi
sonunda) ideal
geleceğini sembolize eder.
VİZYON
BİRLİKTE
KAMU
YARARI
YÜKSELME
VİZYON
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VİZYON
Herkes için her yerde eğitim
anlayışını benimsemiş,
üreten bireylerden meydana
gelen bilgi toplumu
oluşturmak.
TEMEL DEĞERLER
Bir sosyal grup veya topluluğun
kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını
sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin
çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli
oldukları kabul edilen ortak düşünce,
amaç, temel ahlaki ilke yada
inançlardır.
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL DEĞERLER
İşbirliği
Üretkenlik
Verimlilik
Etkin katılım
Sürekli gelişim
Ekip ruhu
Girişimcilik
Uygulanabilirlik
Sürdürülebilirlik
Rasyonellik
Yetkinlik
Yenilikçilik
Güvenilirlik
Stratejik
Mesleki uzmanlık
Tarafsızlık
Şeffaflık
Bilimsellik
Hizmette kalite
Kurumsallık
Uluslararası
yönetim
işbirliği
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİK
HEDEF
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİK
AMAÇ
STRATEJİK
AMAÇ
• Okul/kurumun tema başlığına uygun olarak ulaşmayı
düşündüğü noktanın ne olduğunu gösterir.
• Stratejik amaçlar, genel ve okul/kurumun işlevini daha
ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı
zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır.
• Sorun alanları bağlantısı kontrol edilerek küçük
vizyonlar şeklinde ifade edilmesi gerekir.
STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ
Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek.
Bireyin yeteneklerine göre yükseköğretim kurumlarına yerleşmesini
sağlayan, sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturmak.
Eğitim ve yönetimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin
kullanımını sağlamak.
Öğrencilerin sosyal hayata katılımını arttırmak.
STRATEJİK
HEDEF
Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için
ortaya konulan özellikli ve ölçülebilir alt amaçlar
Stratejik amaçların
aksine, hedefler sayısal
amaçlardır.
olarak ifade edilir ve daha kısa vadeyi kapsarlar.
HEDEFLERİN ÖZELLİKLERİ
SPESİFİK
ÖNEMLİ
SOMUT
GERÇEKLEŞEBİLİR
ÖLÇÜLEBİLİR
ZAMAN SINIRLI
SPESİFİK
Sınırları belirgin ve belli bir konuya
odaklanmış alt amaçlardır.
SOMUT
Hangi alandaki gelişimin ne yönde
olacağı açık bir şekilde ifade edilir.
ÖNEMLİ
ÖLÇÜLEBİLİR
Sorun alanı listesinden okul/kurum
için önemli olanlar belirlenmelidir.
Ölçemediğimiz bir şeyi
değerlendiremeyiz, geliştiremeyiz.
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
ZAMAN İLİŞKİLİ
Hedefin kurumun etki alanında
bulunması gerekir.
Ulaşılması öngörülen çıktı
ve sonuçların tanımlanmış
bir zaman dilimi içinde olmalıdır.
STRATEJİK HEDEF ÖRNEKLERİ
Suçun her türlüsü tamamen ortadan kaldırılacaktır.
Yanlış…
Neden yanlış?
Gerçekçi değil + Zaman sınırlaması
bulunmamaktadır.
STRATEJİK HEDEF ÖRNEKLERİ
Mevcut hizmet düzeyi 2019 yılına kadar
korunacaktır.
Yanlış…
Neden yanlış?
Mevcut hizmet düzeyinin niteliği hakkında bilgi
verilmemektedir. Dolayısıyla değişim hedefi
yeterince açık ve anlaşılabilir
ortaya konulmamaktadır.
STRATEJİK HEDEF ÖRNEKLERİ
2013 yılında ilimizde okul öncesi eğitimde
%65 olan okullaşma oranı,
2019 yılı sonuna kadar %95’e çıkartılacaktır.
SPESİFİK
ÖNEMLİ
SOMUT
GERÇEKLEŞEBİLİR
ÖLÇÜLEBİLİR
ZAMAN SINIRLI
TEMA: KURUMSAL
KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ
S.AMAÇ 1:
EĞİTİM-İSTİHDAM
İLİŞKİSİNİ
GÜÇLENDİRMEK
SH1.1. Plan dönemi sonuna
kadar İŞKUR’un bölgesel
olarak önceliklendirdiği
sektörlerle ilgili açılan 986
kursu, her yıl %10 artırmak.
SH1.2. Plan dönemi sonuna
kadar istihdam oluşturan
kurum ve kuruluşlar ile
yapılan protokol sayısını 2’den
7’ye çıkarmak.
SH1.3. Plan dönemi sonuna
kadar meslek edindirme
kurslarına katılan bireylerin
istihdam oranını %5ten %9’a
çıkarmak.
SH1.4. Plan dönemi sonuna
kadar yeni istihdam alanlarına
yönelik açılan kurslara katılan
25467 kursiyer sayısını her yıl
%5 artırmak.
Performans Göstergeleri
Stratejik hedeflerin performansını ölçmek için
kullanılan araçlara denir. Bu göstergeler, istenilen
sonuca ne derece ulaşıldığını ölçmeye yarar.
Performans göstergesi,
ölçülebilirliğin sağlanması
bakımından;
 Miktar
 Zaman
 Kalite
 Maliyet
cinsinden ifade edilir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN TÜRLERİ
Girdi göstergeleri
Sonuç göstergeleri
Çıktı Göstergeleri
Etkinlik/Etkililik
göstergeleri
Verimlilik göstergeleri
Kalite göstergeleri
Gösterge türlerinden bir ya da birkaçı aynı hedef için kullanılabilir.
GİRDİ GÖSTERGELERİ
Hedefte istenilen sonuçları almak için kullanılacak
beşeri, mali, fiziksel kaynaklara
dönük olarak belirlenir.
Etkinlikte görev alacak öğrenci sayısı
Harcanacak para miktarı
Tamir edilecek bilgisayar sayısı
Alınacak bilgisayar sayısı
Gezide görev alacak öğretmen sayısı
ÇIKTI GÖSTERGELERİ
Üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine
ilişkin bilgileri gösterir. Yani üretilen ürün ya da sunulan
hizmetlerin miktarıdır.
Toplantıya katılan veli sayısı
Mezun olan öğrenci sayısı
Sınavı kazanan öğrenci sayısı
Üst öğrenime devam eden mezun sayısı
Bölge sergisine katılma hakkı kazanan
proje sayısı
SONUÇ GÖSTERGELERİ
Okul/Kurumun ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri
kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum
üzerindeki etkilerini gösterir.
Yeni bilgisayar alımından sonra öğrenci
notlarında artış miktarı
Okul Aile Birliğine yardım yapan veli
sayısındaki artış miktarı
Bilgisayar sınıfından yararlanan öğrenci
oranı
Ödevlerini bilgisayarda hazırlayan öğrenci
oranı
VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ
Verimlilik, üretim sırasında kullanılan insan gücü,
hammadde, malzeme, makine ve teçhizat, enerji,su, gibi
girdiler ile elde edilen çıktılar arasındaki ilişkidir.
Alınan bilgisayar sayısı / Bilgisayar
kullanan öğrenci sayısı
Açılan kurs sayısı/Kursa gelen öğrenci
sayısı
Kütüphanedeki kitap sayısı/
Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı
ETKİNLİK/ETKİLİLİK GÖSTERGELERİ
Hedeflere ulaşma derecesini gösterir.
Meslek edindirme kursunu başarı ile
bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin
oranı
Yeni alınan bilgisayarlardan iki yıl içinde
tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı
Bakımı yapılan bilgisayarlardan iki yıl içinde
tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı
KALİTE GÖSTERGELERİ
Okul/Kurum tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin
kalitesinin ölçülmesinde kullanılan araçlardır.
Kursa gelen öğrencilerin kurstan memnuniyet oranı
Bilgisayar sınıfını kullanan öğrencilerin memnuniyet oranı
Kutlama törenlerine katılan velilerin memnuniyet oranı
Velilerin yapılan toplum hizmetinden memnuniyet oranı
Hayata dair
1-... Kişi kendi parasını kendisi için harcıyorsa, fiyat da
önemlidir, kalite de...
2-... Başkasının parasını kendisi için harcıyorsa, fiyat
önemli değildir... Kalite ise önemlidir.
3-...Kendi parasını başkası için harcıyorsa, fiyat
önemlidir... Kalite önemli değildir.
4-... Başkasının parasını başkası için harcıyorsa, fiyat
da kalite de önemli değildir.
***Katılıyor muyuz?
YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ
YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ
VİZYON VE STRATEJİ GELİŞTİRME
VİZYON VE STRATEJİ GELİŞTİRME
TEŞEKKÜRLER
TEŞEKKÜRLER
BAHATTİN GENGÖRÜ
BAHATTİN GENGÖRÜ
KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
Download

meb_iys_dosyalar/2015_02 - Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü