Kişisel Bilgiler
Soyadı Adı
:
ÖZIŞIK KARAMAN Handan Işın
Akademik Unvanı
:
Prof. Dr.
:
Doğum Yeri / Doğum Tarihi
19.03.1968- Gelibolu/Çanakkale
Öğrenim Durumu
TIPTA UZMANLIK
Üniversite
: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Tez Başlığı
: Serebrovasküler hastalıklarda olaya ilişkin potansiyel değerlendirmesi
Türkiye
Ülke
Mezuniyet Yılı
: 1996
Bildiği Diller
1
Đngilizce
Akademik Unvanları
1
2
Unvan
Kurum
Yıl
Profesör
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-2011
Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
2006-2007
Klinik Nörofizyoloji Yan
Dal Uzmanı
3
Doçent Dr.
4
Doçent Dr
5
Yrd. Doçent Dr.
Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
1999-2006
6
Uzman Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
1991-1996
7
Doktor
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
1985-1991
.
1
ĐDARĐ GÖREVLER
1
Dekan Yardımcılığı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011-Halen
2
Rektör Yardımcılığı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2012
3
Elektronörofizyoloji Programı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık
2012
Kurucusu
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
4
Senato Üyeliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2007-2011
5
Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2009
6
Rektör Danışmanlığı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2007-2009
7
Döner Sermaye Kurulu Üyeliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2007-2009
8
Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2008-2010
9
Eğitim Başkoordinatörlüğü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-2008
10
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-2011
11
Anabilim Dalı Başkanlığı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-Halen
2007 Mayıs’ın da ÇOMÜ Tıp Fakültesi’nin Kurucu kadrosunda yer aldım ve Nöroloji Anabilim
Dalı’nı kurdum. 2013 Aralık ve 2014 Mart’ında ilk uzmanlarımızı verdik.
2
Akademik Etkinlik Tablosu
Sıra
ULUSLAR ARASI HAKEMLĐ DERGĐLERDEKĐ YAYINLAR
No
Sen HM, Sen H, Asik M, Ozkan A, Binnetoglu E, Erbag E, Ozisik Karaman HI. The
1
Importance of Education in Diabetic Foot Care of Patients with Diabetic Neuropathy.
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 2014; Kabul edildi.
Ozkan A., Sen HM., Sehitoglu Đ., Alacam H., Guven M., Aras AB., Akman T., Sılan C.,
2
Cosar M., Ozisik Karaman HI. Neuroprotective Effect of Humic Acid on Focal Cerebral
Ischemia Injury: An Experimental Study in Rats. Inflammation, 2014: Baskıda (Doi
10.1007/s10753-014-0005-0)
Bakar C, Cevizci S, Gundogar D, Karaman HIO: Prevalence of Unintentional Injuries and
3
Related Risk Factors among University Students in Canakkale City, Western Turkey. Central
European Journal of Public Health 2014; 22(3):189-196.
4
Degirmenci Y, Kabay SC, Yilmaz Z, Bakar C, Karaman HI. Perception of epilepsy in
Turkey in the light of two different cities. Acta Clin Croat. 2013 Mar;52(1):59-67.
Bakar C, Gündoğar D, Karaman HIÖ, Maral I. Prevalance and related risk factors of
5
tobacco, alcohol and illicit substance use among university. Eur.J.Psychiat. 2013; 27(2):97110
6
7
Yıldız Değirmenci, Erkan Taner Karagöz, Handan Işin Özişik Karaman. Divalproex
Sodium and Topiramate for Migraine Prophylaxis. J Clin Anal Med 2012;3(3): 303-7.
Karaman HI, Tanriverdi G, Degirmenci Y. Subjective sleep quality in premenstrual
syndrome. Gynecol Endocrinol. 2012 Aug;28(8):661-4.
Degirmenci Y, Karaman HIO, Bakar C. Perceptions of epilepsy of three different groups in
8
Turkey. Epilepsy & Behavior 2010; 19(3):315-22.
Bakar C, Karaman HIO, Baba A, Şengünalp F. Effect of Drinking water aluminium levels
9
on people’s cognition: Case Study Biga peninsula, Northwest part of Turkey. Arch Environ
Contam Toxicol. 2010; 58(4):935-44.
Kabay SC, Gumustas OG, Karaman HO, Ozden H, Erdinc O. A Proton Magnetic Resonance
10
Spectroscopic study in juvenile absence epilepsy in early stages. European Journal of
Paediatric Neurology 2010; 14(3):224-8.
3
11
12
13
14
Giray S, Ozenli Y, Ozisik H, Karaca S, Aslaner U. Health-related quality of life of patients
with epilepsy in Turkey. Journal of Clinical Neuroscience 2009; 16(12):1582-7.
Tanrıverdi G, Okanlı A, Çetin H, Özyazıcıoğlu N, Sezgin H, Karaman HÖ, Korkut M. Yaşlı
populasyonda ağrı. Turkish Journal of Geriatrics 2009; 12 (4): 190-197.
Ozisik HI, Arman F. Evaluation of Auditory event-related Potentials in Hyperthyroid and
Hypothyroid patients. The Endocrinologist 2008; 18(6):286-289.
Ozisik HI, Sarac K, Ozcan C. Single-voxel magnetic resonance spectroscopy of brain tissue
adjacent to arachnoid cysts of epileptic patients. The Neurologist 2008; 14(6): 382-389.
Ozenli Y, Ozisik HI, Tugal O, Yoldascan E. Health-related quality of life in patients with
15
conversion disorder with seizures. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
2008; 12(2): 105-111.
16
Yetkin E, Özışık HI, Ozcan C, Aksoy Y, Turhan H. Increased dilator response to nitrate and
decreased flow mediated dilatation in migraineurs. Headache 2007; 47: 1-7.
Yetkin E, Özışık HI, Ozcan C, Aksoy Y, Turhan, H. Decreased endothelium-dependent
17
vasodilatation in patients with migraine: a new aspect to vascular pathophysiology of
migraine. Coron Artery Dis 2006; 17 (1): 29-33.
18
19
Kızkın S, Karlıdağ R., Ozcan C, Özışık HI. Reduced P50 auditory sensory gating response in
professional musicians. Brain Cogn 2006; 61: 249-254
Özışık HI, Kamışlı Ö, Karlıdağ R, Kızkın S, Özcan C. Symphatetic skin response in
premenstrual syndrome. Clin Auton Res 2005; 15(3):233-237.
Özışık HI, Karlıdağ, R, Hazneci E, Kızkın S, Özcan C. Cognitive event-related potential and
20
neuropsychological findings in Behçet’s disease without neurological manifestations. Tohoku
J Exp Med 2005; 206(1): 15-22.
Düzova H, Özışık HI, Polat A, Emre MH, Güllü E. Correlations between event-related
21
potential components and nitric oxide in maximal anaerobic exercise among the sportsmen
trained at various levels. International J Neuroscience 2005; 115: 1353-1373.
Baysal T, Işık M, Karlıdağ R, Özışık HI, Baysal Ö, Bulut T, Saraç K. Diffusion weighted
22
imaging in chronic Behçet patients with and without neurological findings, Neuroradiology
2005; 47(6): 431-437.
23
Baykan B, Kayrak-Ertaş N, Ertaş M, Aktekin B, Saygı, S, Gökyiğit A, Epibase Grubu.
Comparison of classifications of seizures: A prelimi ary study with 28 participants and 48
4
seizures.
24
25
pilepsy&Behaviour 2005; 6: 607-612.
Kızkın S, Engin-Üstün Y, Ustun Y, Ozcan C, Serbest S, Özışık HI. Cerebral artery
hemodynamics in polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol 2005; 21(5): 287-291.
Bölük A, Güzelipek M, Şavlı H, Temel I, Özışık HI, Kaygusuz A. The effect of valproate on
bone mineral density in adult epileptic patients. Pharmacol Res 2004; 50(1): 93-97.
Karlıdağ R, Özışık HI, Soylu A, Kızkın S, Sipahi B, Ünal S, Özcan C. Topographic
26
Abnormalities in Event-related Potentials in Children with Monosyptomatic Nocturnal
Enuresis, Neurourol Urodyn 2004; 23(3): 237-240.
Baysal T, Özışık HI, Karlıdağ R, Saraç K, Baysal Ö, Dusak A, Hazneci E, Ozcan C. Proton
27
MRS in Behçet’s Disease with and without neurological findings. Neuroradiology 2003;
45(12): 860-864.
Yılmaz U, Tatlışen A, Turan H, Arman F, Ekmekçioğlu O. The effects of fluoxetine on
28
several neurophysiological variables in patients with premature ejaculation. Urology
1999;161 (1): 107-111.
ULUSLAR ARASI HAKEMLĐ DERGĐLERDEKĐ OLGU SUNUMLARI
Adile ÖZKAN, Şule KOŞAR, Ahmet ULUDAĞ, Mete HAZĐNEDAROĞLU, Handan Işın
ÖZIŞIK KARAMAN. Concurrent demyelinizing central nervous system involvement in a
1
case of familial mediterranean fever with the M694V mutation. European Journal of General
Medicine 2014; Kabul edildi
Adile OZKAN, Đlknur AYDIN CANTURK, Fatma CANDAN, Nihal IŞIK, Handan Işın
2
OZIŞIK KARAMAN. Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease with Psychiatric Symptoms: A
case report. Turkish Journal of Psychiatry 2014 (5): Baskıda
3
Alar T, Degirmenci Y, Ozisik Karaman HI. Lightning strike: a first case of unilateral
diaphragmatic paralysis. Clinics and Practice, 2011, Vol 1, No 4.
Değirmenci Y, Güleç Öyekçin D, Ozisik Karaman HI. Bir Psikojenik Hareket Bozukluğu
4
Olgusu: Nöroloji ve Nöropsikiyatrinin Karanlık Yüzü. Archives of Neuropsychiatry 2012; 49:
235-237.
Degirmenci Y, Hayretdag Ors C, Yilmaz Y, Ozisik Karaman HI. Isolated lingual dystonia
5
induced by speaking: a rare form of focal dystonia. Acta Neurol Belg. 2011;111(4):360-1.
6
Özışık HI. Behçet’s disease without neurological manifestations. Letters to the editor.
5
Tohoku J Exp Med 2005; 207: 1-2.
7
8
9
Kızkın S, Doğanay S, Özışık HI, Özcan C. Crocodile tears syndrome: botulinum toxin
treatment under emg guidance. Funct Neurol 2005; 20(1): 35-37.
Kızkın S, Saraç K, Özışık HI, Özcan C. Central pontine myelinolysis in Wilson’s disease:
MR spectroscopy findings. Magn Resonance Imaging 2004; 22(1): 117-121.
Özışık HI, Ersoy Y, Refik MT, Kızkın S, Özcan C. Isolated intracranial hypertension : a rare
presentation of Neurobrucellosis. Microbes and Infect 2004; 6(9): 861-863.
ULUSAL HAKEMLĐ DERGĐLERDEKĐ YAYINLAR
Şen HM, Aras AB, Güven M, Akman T, Uludağ A, Özışık Karaman HI. Baş Ağrısı Olan
1
Hastaların Beyin Cerrahi Polikliniğini Tercih Etme Nedenleri. Türk Nöroloji Dergisi
2014;20(3):76-78.
2
3
Özışık Karaman HI. Düşme Tehlikesi Olan Đşlerde Đşçilerin Nörolojik Đzlemi. Türk
Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2013; Ocak-Şubat-Mart: 31-38.
Özışık Karaman HI. Epilepside Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler. Turkiye Klinikleri J
Neurol-Special 2012, 5(1):120-32.
Değirmenci Y, Hayretdağ Örs C, Yılmaz Y, Özışık Karaman HI. B12 Vitamini Eksikliğinde
4
Görsel Uyandırılmış Potansiyeller: Ön Çalışma Sonuçları. Journal of Inonu University
Medical Faculty, 2012, 19(2):96-9.
Değirmenci Y, Keçeci H, Özışık Karaman HI. Diyabetik Nöropatili Hastaların Nöropatik
5
Ağrı ve Depresyon Tedavisinde, Antidepresan ve Antiepileptik Kullanımı: Bir Karşılaştırma
Çalışması. Journal of Inonu University Medical Faculty, Vol 18, No 3 (2011).
Özışık Karaman HI, Canbaz Kabay S, Kamışlı Ö. Fokal EEG anormalliği olan epilepsi
6
hastalarında manyetik rezonans görüntüleme ve inter-iktal 99MTC-HMPAO SPECT
bulguları arasındaki ilişki. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2011; 18(2):91-5.
7
8
9
Özışık Karaman HI. Primer Baş ağrıları ve Migren. Türkiye Klinikleri J.E.N.T.- Special
Topics 2010;3(3):45-51.
Özışık Karaman HI, Canbaz Kabay S, Kamışlı Ö, Erdinç OO. Epileptik Kadın Hastalarda
Gebelik ve Đzlem. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(5):318-25.
Canbaz Kabay S, Özışık Karaman H, Erdinç O, Durmaz R. Đntrakranyal yer kaplayan
lezyonlu epileptik olgularda postoperatif değerlendirme. Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
6
Dergisi, 2009; 16(2):125-129.
10
11
Canbaz Kabay S, Özışık Karaman H, Çelikkaş E, Erdinç O. Refleks Epilepsiler: Gözden
Geçirme. Epilepsi 2008; 14(3):207-212.
Özışık Karaman H. Đskemik-Hipoksik(Đskemik-anoksik) Ensefalopati. Türkiye Klinikleri
Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Dergisi 2007; 3(37): 49-54.
Özışık HI, Özcan Y, Kızkın S, Ünal S, Özcan C. Kronik şizofreni hastalarında işitsel olaya
12
ilişkin potansiyeller üzerine risperidonun etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2005; 15(1):
4-17.
Kızkın Altınayar S, Özer F, Türköz Y, Özışık HI, Çetin S, Altınöz E, Özcan C. Parkinson
13
Hastalarında nitrik oksit metabolitlerine L-Deprenilin etkisi. Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 2005; 12(3): 185-188.
14
15
Özışık HI, Bölük A, Saraç K, Kızkın S, Özcan C. Temporal araknoid kistler, EEG bulguları
ve nöbet tipleri. Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12(3):163-167.
Özışık HI, Altınayar S, Özcan C. Behçet Hastalığında Nörolojik Tutulum. Đnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dergisi, 2005; 12(4): 239-242.
Ünal S, Kaya B, Çekem AB, Özışık HI, Çakıl G, Kaya M. Şizofreni, iki uçlu duygudurum
16
bozukluğu ve epilepsi hastalarında aile işlevleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 2004;15(4): 291299.
17
Kızkın S, Özışık HI, Ateş Ö, Özcan C. Gebelikle ilişkili serebrovasküler olaylar. Türk
Nöroloji Dergisi 2004;10(6):503-509.
Turgut S, Kızkın S, Kekilli E, Özışık H, Polat R, Özcan C. Đdiopatik Parkinson hastalığında
18
uyku deprivasyonunun beyin kan akımına etkisi. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları
Dergisi 2004;7(2): 71-78
Kızkın S, Đlhan A, Özışık HI, Özcan C. Vertebrobasiler yetmezlikte gingko biloba
19
ekstrelerinin transkraniyal doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi: Ön çalışma. Đnönü
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;10(2):63-66.
20
21
22
Özcan Y, Özışık HI, Ünal S, Özcan E. Risperidonun Sizofreninin pozitif ve negatif belirtileri
ve bellek islevi uzerine etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 2000;1(4):182-188.
Ersoy Y, Özerol E, Altay Z, Özışık H, Fırat B. Serebrovasküler olay geçiren hastalarda serum
nitrit ve nitrat düzeyleri. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2000;(3):225-228.
Özışık Turan H, Talaslıoğlu A, Arman F, Ünal A. B12 Vitamin Eksikliğinde ve Pernisiyöz
7
Anemili Hastalarda Sempatik Deri Yanıtı. Düşünen Adam 1997;10(2):26-29.
23
Mirza M, Düşünsel R, Turan H, Tomar A, Utaş C. Üremik Polinöropatilerde Sinir Đletim
Hızı ve H refleks Ölçümlerinin Önemi. Nörolojik Bilimler Dergisi 1996;13(1-2):1-6.
Karaman, Y., Özışık Turan, H., Soyak, Ö., Ersoy, A.Ö. ve Karagöz, P, “Demanslarda
24
Nörofizyolojik ve Nöropsikolojik Değerlendirmelerle Đlgili Bir Ön Çalışma”, 32. Ulusal
Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı, 1996, 431-440
Karaman, Y., Akboyraz, A., Mirza, M., Özışık Turan, H., Köseoğlu, E. ve Çatakoğlu, Ö,
25
“Vaskuler Demanslarin Ozellikleri”, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı, 1996, 808820
26
27
28
Özışık Turan, H., Elmas, O., Karaman, Y. ve Soyuer, A, “24 Hemorajik Transformasyonlu
Hastanın Đncelenmesi”, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı, 1996, 821-825
Turan T, Karaaslan MT, Oğuz A, Eşel E, Turan H. Panik bozukluk ve genelleşmiş anksiyete
bozukluğunda olaya ilişkin uyarılma potansiyelleri. Erciyes Tıp Dergisi 1995;17(1):12-16.
Talaslıoğlu A, Turan H, Arman F. B12 Vitamin Eksikliğinde Klinik, SEP ve Diğer
Nörofizyolojik Değerlendirmeler. Erciyes Tıp Dergisi 1994;16(3):222-226.
ULUSAL HAKEMLĐ DERGĐLERDEKĐ OLGU SUNUMLARI
Yıldız DEĞĐRMENCĐ, Şenol KOBAK, Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS, Handan ÖZIŞIK
1
KARAMAN. Sistemik Lupus Eritematöz Hastasında Melkersson-Rosenthal Sendromu:
Nadir Bir Komorbidite. Turk J Rheumatol 2012;27(4):258-261.
Değirmenci Y, Koşar Ş, Özışık Karaman HI. Genişlemiş Virchow-Robin Boşluklarına Bağlı
2
Atipik Parkinsonizm: Olgu Sunumu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi
2012;15(1):17-20.
3
4
5
6
7
Değirmenci Y, Yılmaz Y, Hayretdağ Örs C, Özışık Karaman HI. Okskarbazepin
Kullanımına Bağlı Ağır Hiponatremi Olgusu. Epilepsi 2011;17(2):58-60.
Ömür D, Oğuzalp H, Uyan B, Hayretdağ Örs C, Özışık Karaman H. Propofolün Neden
Olduğu Nöbet Benzeri Aktivite Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):95-99.
Özışık HI, Kızkın S, Hazneci E, Özcan C. Multiple skleroz ve psoriasis. Đnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(1):45-46.
Özışık HI, Kızkın S, Özcan C, Bölük A, Çalışkan Ö. Karbon monoksit zehirlenmesine bağlı
bir myoklonus olgusu. Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(1):59-60.
Özışık HI, Kızkın S, Özcan C. Nörobehçet: Bir transvers myelit olgusu. Đnönü Üniversitesi
8
Tıp Fakültesi Dergisi 2004;11(3):189-191.
8
9
10
11
12
13
Özışık HI, Kızkın S, Turgut S, Özcan H, Özcan C. Melkersson-Rosenthal Sendromu ve
Gebelik: Olgu Sunumu. Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;9(2):119-121.
Özışık HI, Kızkın S, Çalışkan Ö, Özcan C. Hepatit A enfeksiyonu sonrası gelişen bir
Guillian-Barre sendromu olgusu. Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;9(2):131-133.
Kızkın S, Özışık HI, Çalışkan Ö, Özcan C. Hipokalemik tirotoksik periyodik paralizili bir
olgu sunumu. Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;9(4):269-271.
Özışık HI, Bölük A, Kızkın S, Güzelipek M, Özcan C. Sıcak su epilepsisi: Olgu sunumu.
Türk Nöroloji Dergisi 2002;8(2):85-89.
Kızkın S, Özışık HI, Güzelipek M, Emul M, Bölük A. Karbonmonoksit zehirlenmesi Sonrası
Gelişen Tik Bozukluğu. Nöropsikiyatri Arşivi 2001; 38(3):171-173.
Aksu M, Akboyraz A, Soyuer A, Turan H, Ersoy AO. Serebrovasküler Hastalığa Bağlı
Hemikoreoatetoz ve Hemiballismus. Erciyes Tıp Dergisi 1996;8(2):112-114.
Köseoğlu, E.K., Karaman, Y., Mirza, M., Akboyraz, A. ve Özışık Turan, H, “Herediter
14
Serebellar Dejeneratif Bozukluk Gösteren Bir Olgu Nedeniyle Serebellumun Nöropsikolojik
Fonksiyonlardaki Etkisinin Gözden Geçirilmesi”, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre
Kitabı, 1996, 441-444.
15
16
17
18
19
Özışık Turan, H., Talaslıoğlu, A., Ersoy, A.Ö. ve Soysal, V, “Melkersson-Rosenthal
Sendromlu Bir Olgu”, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı,1996, 620-623
Özışık Turan H, Arman F, Akboyraz A. Paroksismal Kinesijenik Koreoatetosis. Nöroloji
1995; 22(1):93-97.
Ersoy AÖ, Arman F, Aksu M, Talaslıoğlu A, Turan H. Postiktal Kalıcı Körlük. Nörolojik
Bilimler Dergisi 1994;1(1-2):113-116.
Arman F, Karaman Y, Turan Özışık H, Tin Z. Progresif Supranükleer Palsi. Erciyes Tıp
Dergisi 1994;16(4):386-389.
Karaman Y, Arman F, Özışık HI. Bilateral Oksipital Đnfarkta Bağlı gelişen Kortikal Körlük
ve Vizüel Agnozi Bulguları. Erciyes Tıp Dergisi 1992;14(3):401-411.
9
Sıra
ULUSLARARASI KONGRE SUNUMLARI
No
1
2
3
4
5
G. Tanriverdi, M.H. Yalcin Gursoy, H.M. Sen, H.I. Ozisik Karaman. The application of
traditional medicine in epilepsy: Canakkale sample. ENS 2013, Barcelona, Spain.
Ozisik Karaman HI, Bakar C, Degirmenci Y. Epilepsy Among The Students of Çanakkale
Onsekiz Mart University. IEC 2012, London, England.
Değirmenci Y, Canbaz Kabay S, Yılmaz Z, Bakar C, Özışık Karaman HI. Perceptions of epilepsy
in Turkey, viewed in the light of two different city from west to east. IEC 2011, Rome, Italy.
Ozisik Karaman HI, Tanriverdi G, Degirmenci Y. Subjective sleep quality in premenstural
syndrome. EFNS 2011, Budapest, Hungary.
Alar T, Degirmenci Y, Ozisik Karaman HI. Lightning strike: A first case of unilateral
diaphragmatic paralysis. Poster number P2-15. 2010 ICCN, Kobe, Japan.
Tekeli H, Ozisik Karaman HI, Kocoglu H, Alan C, Hayretdag Ors C, Ersay AR. Event related
6
potentials within adults with hypospadias. Poster number P4-26. 2010 ICCN, Kobe, Japan.
Canbaz Kabay S, Üstüner MC, Toker A, Özden H, Ozbayer C, Ozısık Karaman H, Degirmenci I.
7
Oxidative stress status in epileptic patients under antiepileptic treatment 2009, 13th EFNS
Congress in Florence, Poster number 2417.
Canbaz Kabay S, Ozisik Karaman H, Yilmaz Z, Bakar C, Erdinc O. Epilepsy perception in
8
relatives of epilepsy patients: A preliminary study. Epilepsia 2009;50(Suppl.10):48.
Canbaz Kabay S, Ozisik Karaman H, Erdinc O. The long-term effect of levetiracetam, valproic
9
acid, oxcarbazepine, carbamazepine and lamotrigine on serum lipids, thyroid hormones, folic acid
and vitamin b12 levels. Epilepsia 2009;50(Suppl.10):103.
10
Tanriverdi G, Ozisik Karaman H, Okanli A, Cetin H, Ozyazicioglu N. Ways of the Elderly to
Cope with Pain. 2009; 12th World Congress on Public Health, Đstanbul.
Bakar C, Ozisik Karaman HI, Baba A, Sengunalp F. Vitamin B12 Levels and Neurological
11
Findings in Three Villages in Canakkale Region, Turkey. 2009, 12th World Congress on Public
Health, Đstanbul.
Bakar C, Baba A, Ozisik Karaman HI, Sengunalp F. The Neurotoxic Effect of High Aluminum
12
Levels in Drinking Water in Kirazli Area (Canakkale, Turkey). 2009, 12th World Congress on
Public Health, Đstanbul.
10
Yetkin E, Ozisik H, Ozcan C, Aksoy Y, Turhan H. Increased dilator response to nitrate in contrast
13
to decreased flow mediated dilatation in migraineurs: An ultrasonographic evaluation of brachial
artery. Journal of the American College of Cardiology 2006; 47 (4): 357A-357A Suppl. A Feb 21.
Duzova H, Özışık HI, Polat A, Emre MH, Gullu E. Correlations between N200, P300 and nitric
14
oxide in high intensive exercise among sportsmen trained at various levels. 13th World Congress
of Psychophysiology, August 28-September 2, 2006, Đstanbul. International Journal of
Psychophysiology 61:355.
Kizkin S, Engin-Ustun Y, Ustun Y, Ozcan C, Serbest S, Ozisik H. Cerebral artery hemodynamics
15
in PCOS. 6th International congress of the Turkısh-German Gynecological Association 2005; 271,
39, Antalya.
Turan MT, Karaaslan F, Eşel E, Oğuz A, Özışık H, Baştürk M, Yabanoğlu Đ. Auditory event-
16
related potentials in panic and generalised anxiety disorders. 22nd Collegium Internationale NeuroPsychopharmacologicum (CINP) Congress, Brussels, July 9-13, The International Journal of
Neuropsychopharmacology 2000; 3 (suppl 1),91, Belçika.
Yılmaz U, Soylu A, Özışık HI, Güneş A, Gürpınar T. Hand and genital syphatetic skin response:
17
normal values in sexually avtive males. Proc. 1st European Convention on Sexual Disorders, 2000;
Đstanbul, November 4-5, Turkey.
Arman F, Akboyraz A, Turan H, Erdoğan F, Çatakoğlu Ö. Lamotrigine add-on therapy in drug
18
resistant epilepsy. 22nd International Epilepsy Congress, Dublin, 1997; Epilepsia (Suppl. 3):38:69,
Ireland.
Sıra
ULUSAL KONGRE SUNUMLARI
No
Halil Murat Şen, Adile Özkan, Çağdaş Balcı, Handan Işın Özışık Karaman. Behçet hastalığı olan
1
olguda serebral venöz sinus trombozu. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2014, Antalya.
Halil Murat Şen, Adile Özkan, Çağdaş Balcı, Handan Işın Özışık Karaman. Tedaviye dirençli
2
epilepsi olarak sunulan bir insülinoma olgusu. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2014, Antalya.
Halil Murat Şen, Adile Özkan, Çağdaş Balcı, Handan Işın Özışık Karaman. Kronik alkol
3
kullananlarda akut gelişen nörolojik tabloda unutulmaması gereken etyolojik bir neden:
Marchiafava–Bignami hastalığı. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2014, Antalya.
4
Ceyda Hayretdağ Örs, Handan Işın Özışık Karaman. Premenstrual sendromda işitsel olaya
11
ilişkin potansiyeller ile bilişsel bozukluğun araştırılması. Sözel Sunum, Ulusal Nöroloji Kongresi,
2014, Antalya.
Halil Murat Şen, Adile Özkan, Handan Işın Özışık Karaman. Epilepsia parsiyalis kontinua’ da
5
unutulmaması gerekli etyolojik neden hiperglisemi. Ulusal Epilepsi Kongresi 2014.
Adile Özkan, Halil Murat Şen, Handan Işın Özışık Karaman. Video-eeg monitorizasyonun
6
tanıya katkısına dair bir gözden geçirme. Ulusal Epilepsi Kongresi 2014.
Şen HM, Güleç Öyekçin D, Hayretdağ Örs C, Kutluay Yılmaz D, Özışık Karaman HI. Psikiyatri
7
polikliniğine başvuran hastada beklenmedik EEG anormalliği: Olanzapin, neden olabilir mi? Poster
Sunum, 2012, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya
Şen HM, Yılmaz Y, Hayretdağ Örs C, Özışık Karaman HI. Sitomegalo virus (CMV)
8
enfeksiyonuna bağlı okülomotor sinir felci. Poster Sunum, 2012, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi,
Antalya
Tanriverdi G, Yalçın Gürsoy MH, Şen HM, Özışık Karaman HI. Epilepside geleneksel tıp
9
uygulamaları: Çanakkale örneği. Sözel Sunum, 2012, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya
Değirmenci Y, Hayretdağ Örs C, Yılmaz Y, Özışık Karaman HI. B12 Vitamin Eksikliğinde
10
Görsel Uyarılmış Potansiyeller: Ön Çalışma. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi 2010;5-9 Aralık,
Antalya.
Zateri C, Değirmenci Y, Yılmaz H, Özışık Karaman HI. Post-zoster nevralji ve brakiyal pleksus
11
hasarı. 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 4-7 Kasım 2010, Poster Sunumu
Ömür D, Oğuzalp H, Uyan B, Hayretdağ Örs C, Özışık Karaman H. Propofolun neden olduğu
12
nöbet benzeri aktivite. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2010; 38(Ek sayı
1):127
Alar T, Değirmenci Y, Özışık Karaman HI. Yıldırım çarpması: Đlk tek taraflı diyafragma
13
paralizisi olgusu. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 31 Mart-4 Nisan 2010,
Antalya.
14
Değirmenci
Y,
Hayretdağ
Örs
C,
Yılmaz
Y,
Tekeli
H,
Özışık
Karaman
HI.
Psödohipoparatiroidizmli Olguda Nörofizyolojik Bulgular. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-
12
EMG Kongresi, 31 Mart-4 Nisan 2010, Antalya.
Zateri C, Değirmenci Y, Hayretdağ Örs C, Karatağ O, Üretmen Göl S, Yılmaz H, Özışık H.
15
Romatoid artrit ve multipl sklerozun birlikte görüldüğü bir olguda nadir bir komplikasyon: Aşil
tendon rüptürü. IV. Türk Romatoloji Kongresi 2010, 7-11 Nisan, Antalya.
16
17
18
Değirmenci Y, Yılmaz Y, Hayretdağ Örs C, Özışık Karaman HI. Okskarbazepin kullanımına
bağlı ağır bir hiponatremi olgusu. VII. Ulusal Epilepsi Kongresi, 2010
Özışık Karaman HI, Bakar C, Değirmenci Y. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri
arasında epilepsi. VII. Ulusal Epilepsi Kongresi, 2010.
Özışık Karaman HI, Hayretdağ Örs C. Fasiyal sinir tutulumu ile giden bir parotis bezi olgusu.
2009, 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya.
Canbaz Kabay S, Özışık Karaman H, Kılıçoğlu A, Erdinç O. Obsesif kompulsif bozukluk ve kola
19
bağımlılığı olan bir temporal lob epilepsi olgusunda magnetik resonans spektroskopi bulguları.
2009, 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya.
20
Tekeli H, Özışık Karaman HI, Koçoğlu H, Alan C, Hayretdağ Örs C, Ersay AR. Hipospadiaslı
yetişkin erkeklerde olaya ilişkin potansiyeller. 2009, 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya.
Canbaz Kabay S, Özışık Karaman H, Yılmaz Z, Bakar C, Erdinç O. Epilepsi Hastalarının
21
Yakınlarında Epilepsiyi Algılama: Ön Çalışma. Sözel Bildiri, 2008; 44.Ulusal Nöroloji Kongresi,
Antalya.
Özışık Karaman HI, Koşar Ş, Uludağ A, Hazinedaroğlu M. Ailesel Akdeniz Ateşi ve
22
Enflamatuvar/Demyelinizan Santral Sinir Sistemi Tutulumu Birlikteliği: Olgu Sunumu. Poster
Sunum, 2008; 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya.
23
24
25
Giray S, Özenli Y, Özışık H, Karaca S, Aslaner Ü. Epilepsi hastalarında yaşam kalitesi:Kontrollü
bir çalışma. 2008; 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya.
Özışık Karaman HI, Tanrıverdi G. Premenstrüel Sendromda Öznel Uyku Kalitesi. 2008; 9. Ulusal
Uyku Tıbbı Kongresi, Kuşadası-Đzmir (Đlk 10 Bildiri)
Canbaz Kabay S, Özışık Karaman H, Çelikkaş E, Erdinç O. Refleks Epilepsiler: Gözden
Geçirme. Poster, 2008; VI. Ulusal Epilepsi Kongresi, Çeşme-Đzmir Epilepsi, 14 (1): 71.
Canbaz Kabay S, Özışık Karaman H, Dağlı S, Erdinç O, Durmaz R. Yer kaplayan lezyonlu
26
epileptik olgularda postoperatif değerlendirme. Poster, 2008; VI. Ulusal Epilepsi Kongresi, ÇeşmeĐzmir Epilepsi, 14 (1):82.
13
Özışık Karaman H. Fokal EEG anormalliği olan epilepsi hastalarında manyetik resonans
27
görüntüleme ve inter-iktal 99mTc-HMPAO SPECT bulgularının karşılaştırılması. Poster, 2008; VI.
Ulusal Epilepsi Kongresi, Çeşme-Đzmir Epilepsi, 14 (1):82.
28
29
30
Özışık Karaman H, Canbaz Kabay S, Çelik Ç, Kopal T, Erdinç O. Epileptik gebe izleminde
güncel yaklaşımlar. Poster, 2008; VI. Ulusal Epilepsi Kongresi, Çeşme-Đzmir Epilepsi, 14 (1):86.
Altınayar S, Pala Açıkgöz N, Özcan C, Özışık HI. Behçet hastalığı ve parkinsonizm, olgu sunumu.
2006; 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2006; 12:5(4):114.
Özışık Karaman HI, Saraç K, Altınayar S, Özcan C. Araknoid Kisti Olan Epilepsi Hastalarında
MR Spektroskopi Đncelemesi. 2006; Ulusal Epilepsi Kongresi, Bursa.
Kızkın Altınayar S, Özışık HI, Özer F, Türköz Y, Çeti S, Altınöz E, Özcan C. Parkinson
31
Hastalarında nitrik oksit metabolitlerine L-Deprenilin Etkisi. 2005; 6. Ulusal Parkinson Hastalığı
ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 68, 19-22 Mayıs, Đzmir,
Kızkın Altınayar S, Aklan A, Özcan C, Özışık HI. Yazıcı kramplı hastalarda magnetik rezonans
32
spektroskopi bulguları. 2005; 6. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 81,
19-22 Mayıs, Đzmir,
Önal Ç, Karaman HÖ, Karadağ N, Erguvan-Önal R, Altınayar S, Özcan C. Epilepsiye bağlı
33
beklenmedik ölüm:Sylvian konum önemli mi? 2005; Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel
Kongresi, Cilt 15, 226, Antalya,
Yuvacı Đ, Kızkın S, Doğanay S, Özışık H, Özcan C. Timsah Göz Yaşı Sendromunda EMG
34
Eşliğinde Botilinum Toksini Injeksiyonu. 2004; 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 215-216, 8-13
Ekim, Antalya
Ünal S, Kaya B, Çekem AM, Özışık HI, Çakıl G, Kaya M. Şizofreni, Bipolar Affektif Bozukluk
35
ve Epilepsi Hastalarında Aile Đşlevleri. 2003; 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 423-427, 14-19 Ekim,
Antalya
36
Epilepsi Sınıflama Çalışma Grubu. Epilepsi Nöbet Sınıflamalarının Karşılaştırılması. 2003; 39.
Ulusal Nöroloji Kongresi, 249, 22-26 Ekim, Antalya
Düzova H, Özışık HI, Polat A, Güllü A, Özcan C, Emre MH. Düzenli olarak submaksimal ve
37
minimal egzersiz yapan sporcularda N200 ve P300’un anaerobik maksimal egzersiz öncesi ve
sonrası değerleri. 2002; I. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 16-20 Mart, Eskişehir
38
Karlıdağ R, Özışık HI, Soylu A, Kızkın S, Sipahi B, Ünal S, Özcan C. Enürezis nokturnada işitsel
olaya ilişkin potansiyel değerlendirmesi. 2002; I. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 16-20 Mart,
14
Eskişehir
Karlıdağ R, Özışık HI, Gürlek A, Kızkın S, Sipahi B, Ünal S, Özcan C. Transseksüel kadınlarda
39
olaya ilişkin potansiyel değerlendirmesi. 2002; I. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 16-20 Mart,
Eskişehir,
Özışık HI, Bahçeci F, Özcan C, Doğan Đ, Yıldırım B, Sipahi B. Kronik karaciğer hastalıklarında
40
hastalık derecesi, psikometrik inceleme ve P300 karşılaştırılması. 2002; I. Ulusal Sinir Bilimleri
Kongresi, 16-20 Mart, Eskişehir
Kızkın S, Đlhan A, Özışık HI, Özcan C. The Evaluation of Effect of Gingko Biloba Extracts on
41
Blood Flow With Transcranial Doppler in Patients With Vertebrobasilar Insufficiency. 2002; I.
Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 8-11 Mayıs, Ankara, Türk Beyin Damar Hastalıkları
Dergisi 8(1):78
Özışık HI, Kızkın S, Güzelipek M, Özcan C. Sıcak su epilepsisi: Olgu sunumu. 2002; 3. Ulusal
42
Epilepsi Kongresi ve 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi,39, 8-13 Haziran,
Trabzon,
Özcan Y, Özışık HI, Kızkın S, Bölük A. Epileptik Hastalarda Yaşam Kalitesi. 2002; 3. Ulusal
43
Epilepsi Kongresi ve 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 60, 8-13 Haziran,
Trabzon,
Karlıdağ R, Özışık HI, Gürlek A, Kızkın S, Ünal S, Özcan C. Transseksüel Kadınlarda Olaya
44
Đlişkin Potansiyellerde Serebral Lateralizasyonun Değerlendirilmesi. 2002; 3. Ulusal Epilepsi
Kongresi ve 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 166, 8-13 Haziran, Trabzon
45
Ersoy Y, Özışık H, Türköz Y, Fırat B. SVO’lu olgularda serum total nitrit ve nitrat düzeyleri.
2001; XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 128, 12-17 Mayıs, Antalya,
Düzova H, Özışık H, Polat A, Güllü E, Erdoğan H, Emre MH. Düzenli olarak submaksimal
46
egzersiz yapan sporcularda N200 ve P300’un anaerobic maksimal egzersiz öncesi ve sonrası
değerleri. 2001; Türk Fizyoloji Bilimler Derneği 27. Ulusal Fizyoloji Kongresi Program ve Bildiri
Özetleri, 24, 8-12 Ekim, Đstanbul,
47
48
49
Özışık HI, Bölük A, Kızkın S, Başaran C, Özcan C. Araknoid kist ve epilepsi. 2001; 37.Ulusal
Nöroloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım, Antalya
Özışık HI, Kızkın S, Özcan C, Bölük A, Çalışkan Ö. Karbonmonoksid zehirlenmesine bağlı bir
myoklonus olgusu. 2001; 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım, Antalya,
Özışık HI, Kızkın S, Çalışkan Ö, Özcan C. Hepatit A enfeksiyonu sonrası gelişen bir Guillian-
15
Barre Sendromu Olgusu. 2001; 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım, Antalya,
50
51
Özışık, H.I., Kızkın, S., Turgut, S. ve Özcan, C. Melkersson-Rosenthal Sendromu ve Gebelik:
Olgu Sunumu. 2001; 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım, Antalya,
Özışık, H.I., Özcan, C. ve Kızkın, S .Multiple skleroz ve Psoriasis. 2001; 37.Ulusal Nöroloji
Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım, Antalya
Özışık, H.I., Özcan, Y., Ünal, S. ve Özcan, C. Kronik şizofreni hastalarında işitsel olaya ilişkin
52
potansiyeller üzerine atipik nöroleptiklerin etkisi. 2001; 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, 31 Ekim-4
Kasım, Antalya
53
54
55
56
57
58
Kızkın, S., Özışık, H.I., Çalışkan, Ö. ve Özcan, C. Hipokalemik tirotoksik periyodik paralizili bir
olgu sunumu. 2001; 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım, Antalya
Kızkın, S., Çalışkan, Ö., Özışık, H.I. ve Özcan, C. Tolosa-Hunt Sendromu: Bir olgu sunumu.
2001; 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım, Antalya,
Kızkın, S., Özışık, H.I., Turgut, S. ve Özcan, C. Wilson hastalığı ve santral pontin myelinolizis.
2001; 37.Ulusal Nöroloji Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım, Antalya,
Özcan, Y., Özışık, H.I., Ünal, S. ve Özcan, E. Risperidonun şizofreninin pozitif ve negatif bulgular
ve bilişsel işlevler üzerine etkisi. 2000; 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 48, 3-7 Ekim, Antalya,
Özışık, H.I. ve Arman, F. Hipertiroidi ve hipotiroidili hastalarda işitsel olaya ilişkin potansiyellerin
değerlendirilmesi. 2000; XXXVI. Ulusal Nöroloji Kongresi, 90, 2-5 Kasım, Đstanbul,
Kızkın, S., Özışık, H.I., Güzelipek, M., Emul, M. ve Bölük, A. CO intoksikasyonu sonrası gelişen
tik bozukluğu. 2000; XXXVI.. Ulusal Nöroloji Kongresi, 91, 2-5 Kasım, Đstanbul,
Özışık, H.I. ve Ersoy, A.Ö, “Basal gangliyon lezyonu olan serebrovasküler hastalıklı olgularda
59
olaya bağlı işitsel uyarılma potansiyellerinin değerlendirilmesi”, 2000; XXXVI.. Ulusal Nöroloji
Kongresi, 91, 2-5 Kasım, Đstanbul,
Özışık Turan, H. ve Ersoy, A.Ö. Talamik Lezyonu Olan Serebrovasküler Hastalıklı Olgularda
60
Olaya Bağlı Đşitsel Uyarılma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi. 1998; XV. Ulusal Klinik
Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi ve II. Intl. Satellite Symposium on New Developments In
Clinical Neurophysiology, 10-13 Mayıs, Adana,
Yılmaz, U., Tatlışen, A., Turan, H., Arman, F. ve Ekmekçioğlu, O. Prematür Ejekulasyonu Olan
61
Hastalarda Nörofizyolojik Testlerle Fluoksetinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 1998; 15. Ulusal
Üroloji Kongresi, 175, 25-29 Ekim, Antalya,
62
Arman, F., Akboyraz, A., Özışık Turan, H., Erdoğan, F., Karagöz, P. ve Catakoğlu, Ö. Đlaca
16
Direncli Epilepside Lamotrigine Ek Tedavisi. 1997; Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi XV. Gevher
Nesibe Tıp Günleri, 198, 27-30 Mayıs, Kayseri,
Özışık Turan, H., Köseoğlu, E.K., Erdoğan, F. ve Karaman, Y. Multiple Sklerozda Genetik Gecis
63
Ozellikleri: Olgu Sunumu. 1997; Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi XV. Gevher Nesibe Tıp
Günleri, 201, 27-30 Mayıs, Kayseri,
Mirza, M., Düşünsel, R., Turan, H., Tomar, A. ve Utaş, C. Üremik Polinöropatilerde Sinir Iletim
64
Hızı ve H Refleks Ölçümlerinin Önemi”. 1997; XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji
Dergisi Özel Sayı (3), 106, 85-86, 24-28 Ekim, Antalya,
Erdoğan, F., Arman, F., Özışık Turan, H. ve Tomar, A. Kompleks Parsiyel Epilepsilerde EEG
65
Kayıtlamasına Sfenoidal Elektrotların Katkısı. 1997; XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk
Nöroloji Dergisi Özel Sayı (3), 106, 24-28 Ekim, Antalya,
Özışık Turan, H., Talaslıoğlu, A., Arman, F. ve Ünal, A. B12 Vitamin Eksikligi ve Pernisiyoz
66
Anemili Hastalarda Sempatik Deri Yanıtları. 1996; XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG
Kongresi ve Uluslararası ‘Nörofizyolojide Yenilikler’ Satellit Sempozyumu, 167, 15-19 Nisan,
Çeşme-Đzmir,
Turan, Ö.H., Talaslıoğlu, A., Ersoy, A.Ö., Arman, F., Elmas, O. Ve Akboyraz, A. Amiloidosise
67
Bağlı Bir Nöropati Olgusu. 1996; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakultesi XIV. Gevher Nesibe Tıp
Günleri, 39, 4-7 Haziran, Kayseri,
Turan, Ö.H., Arman, F. ve Çatakoğlu, O. Elektrik Çarpmalarının Nörolojik Komplikasyonları.
68
1996; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakultesi XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 40, 4-7 Haziran,
Kayseri,
69
Akboyraz, A., Ersoy, A.Ö., Soyuer, A. ve Turan, Ö.H. Akut Alkol Kullanımı ve Strok. 1996;
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakultesi XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 40, 4-7 Haziran, Kayseri
Aksu, M., Akboyraz, A., Soyuer, A., Turan, Ö.H. ve Ersoy, A.Ö. Hemikore-atetoz şeklinde
70
seyreden Serebrovasküler Olaylar: Dört Olgu Sunumu. 1996; 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, 33, 1318 Ekim, Đstanbul,
Karaman, Y., Özışık Turan, H., Soyak, Ö., Ersoy, A.Ö. ve Karagöz, P. Demanslarda
71
Nörofizyolojik ve Nöropsikolojik Değerlendirmelerle Đlgili Bir Ön Çalışma. 1996; 32. Ulusal
Nöroloji Kongresi, 49, 13-18 Ekim, Đstanbul
72
Köseoğlu, E.K., Karaman, Y., Mirza, M., Akboyraz, A. ve Özışık Turan, H. Herediter Serebellar
Degeneratif
Bozukluk
Gösteren
Bir
Olgu
Nedeniyle
Serebellumun
Nöropsikolojik
17
Fonksiyonlardaki Etkisinin Gözden Geçirilmesi. 1996; 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, 49, 13-18
Ekim, Đstanbul
73
74
75
76
77
78
79
80
Özışık Turan, H., Talaslıoğlu, A., Ersoy, A.O. ve Soysal, V. Melkersson-Rosenthal Sendromlu
Bir Olgu. 1996; 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, 64-65, 13-18 Ekim, Đstanbul,
Karaman, Y., Akboyraz, A., Mirza, M., Özışık Turan, H., Koseoğlu, E. ve Çatakoğlu Ö. Vasküler
Demansların Özellikleri. 1996; 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, 86, 13-18 Ekim, Đstanbul
Özışık Turan, H., Elmas, O., Karaman, Y. ve Soyuer, A. 24 Hemorajik Transformasyonlu
Hastanın Đncelenmesi. 1996; 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, 86, 13-18 Ekim, Đstanbul,
Özışık Turan, H., Arman, F. ve Talaslıoğlu, A. B12 Vitamin Eksikligi ve P300. 1995; 13. Ulusal
Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 53, 26-28 Nisan, Đstanbul,
Arman, F., Talaslıoğlu, A., Özışık Turan, H. ve Karagöz, P. Periferik Noropati Ile Seyreden Bir
Nörobruselloz Olgusu. 1994; XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 105, 11-14 Mayıs, Kayseri
Turan, H., Arman, F. ve Akboyraz, A. Paroksismal Kinesijenik Koreoatetosis. 1994; XXX. Ulusal
Noroloji Kongresi, 49, 9-14 Ekim, Adana
Arman, F., Turan, H., Talaslıoğlu, A., Keleştimur, F. ve Turan, T. Bir Tirotoksik Hipokalemik
Periyodik Paralizi Olgusu. 1994; XXX. Ulusal Noroloji Kongresi, 146, 9-14 Ekim, Adana,
Arman, F., Yavaşoğlu, Ö.H. ve Özışık, H. Akut SSPE. 1993; 1993; 29. Ulusal Noroloji Kongresi,
4-6 Ekim, Đstanbul
Yönetiminde tamamlanan her tez için
1
2
3
Ceyda Hayretdağ Örs. Premenstrüel sendromda işitsel olaya ilişkin potansiyeller, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2014.
Suat Kamışlı. Aurasız migren hastalarında atak döneminde ve ataklar arasında duyusal kapılamanın
P50 potansiyeli ile değerlendirilmesi. Đnönü Üniversitesi, Malatya, 2006.
Özden Kamışlı. Premenstrüel Sendromda otonomik tutulum varlığının Sempatik Deri Yanıtı ile
araştırılması. Đnönü Üniversitesi, Malatya 2004.
Diğer bilimsel ve sanatsal etkinlikler
Ulusal sempozyum düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
1
Multipl Skleroz Ayırıcı Tanısında Laboratuvar Sempozyumu, 24 Ekim 2014
2
Epilepside Đş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Mayıs 2013
3
Psiko-sosyal Yönleri ile Epilepsi-Ekim 2011
18
Ulusal sempozyum, kongre v.b gibi etkinliklerde görev almak
1
Epilepsi Hasta Okulu 31 Ekim 2014
2
Multipl Skleroz ayırıcı tanısında laboratuar sempozyumu 24 Ekim 2014
3
Frigya Toplantısı, Kütahya 2014
4
II.KÜÇAB Çanakkale Toplantısı 2014
5
I.KÜÇAB Kütahya Toplantısı, 2014
6
Frigya Toplantısı, Kütahya 2013
7
Ulusal Epilepsi Kongresi, 2014
8
Uyku Fizyolojisi ve Normal Uyku. TÜSAD OSAS toplantısı, 07.06.2014, Kolin Otel, Çanakkale
9
Nöroimmunoloji Öğrenci Okulu, 2014, Kütahya
10
Ulusal Nöroloji Kongresi 2013
11
12
Đskemik serebrovasküler hastalıklar ve non-travmatik subaraknoid kanamalarda tanısal radyolojik
yaklaşım ve girişimsel tedavi yöntemleri sempozyumu. 1 Haziran 2013, Kolin Otel, Çanakkale
“ Nörolojik Hastalıklarda Gebelik Đzlemi”, XIV. Nöbiva Sempozyumu, VI. Rumeli Nöropsikiyatri
Günleri “Konsültasyon Nörolojisi” 10-12 MAYIS 2013, Ramada Otel/Tekirdağ
13
Endokrinoloji Toplantısı 2013
14
Đş Güvenliği ve Epilepsi 2013
15
Ulusal Nöroloji 2012
16
Aile Hekimliği Pratiğinde, multiple skleroz tanısı, tedavisi ve izlemi, 14.11.2012, Truva Oteli,
Çanakkale
17
MS Akademi, Ekim 2012, Đğneada
18
Multiple Skleroz Hasta Okulu, 22.06.2012, Akol Otel, Çanakkale
19
8. Ulusal Epilepsi Kongresi, Mayıs 2012, Bodrum
20
Alzheimer Hastalığı Tanı ve Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar (Moderatör), 13 Ocak 2012.
Elektroensefalografide artefaktlar ve aktivasyon, Ulusal Nöroloji Kongresi EEG Kursu 2011,
21
Antalya.
22
Atipik Parkinsonizmde Tanı ve Tedavi Güçlükleri. 30 Nisan 2011
23
Tekirdağ Birinci Basamak Eğitim Günleri-6-“Nöroloji”. 8-9 Nisan 2011
24
MS Toplantısı Ocak 2010 Çanakkale
25
Nörolojik Hastalıklarda Uyku Bozuklukları-Rumeli Nöropsikiyatri Grubu Şubat 2010
26
Nöbiva IV. Trakya Sempozyumu ve III. Rumeli Nöropsikiyatri Günleri / Đnmede Yeni
Yaklaşımlar / Edirne / 2-4 Nisan, 2010
19
27
Gebelikte Epilepsi Yönetimi, 8 Haziran 2009, Malatya
28
Ulusal Nöroloji Kongresi, EEG Kursu, EEG’de artefaktlar Aralık 2009
29
Premenstrüel Sendromda Öznel Uyku Kalitesi. 9. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Mini Sempozyum,
6 Kasım 2008, Kuşadası-Đzmir
30
24. Ulusal Nörofizyoloji Kongresi, Sözel Bildiriler Oturum Başkanlığı
31
Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri. Nörolojik Aciller: Hipertansif ansefalopati. 3 Haziran 2006, Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Diyarbakır
32
Migren Tanı ve Tedavi Yöntemleri. Đnönü Üniversitesi Kongre Merkezi, 20 Şubat 2004, Malatya.
33
Epilepsi dışındaki hastalıklarda EEG Đncelemesi: Fokal beyin lezyonlarında EEG bulguları. 20.
Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 30 Mayıs, 2003, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Kongre Merkez
34
Günümüzde Multiple Skleroz ve Son Gelişmeler. 31 Mayıs 2002, Altın Kayısı Oteli, Malatya.
20
Download

ofset poster insanli-1-mug