Konateľ s.r.o.
Ing.Blažej Možucha
Hlavný inžinier
Ing.Eduard Apfel
Vedúci odbytu
Ing.Jaroslav Bacúr
Vedúci účtovník
Alena Zúbeková
Vedúci polesia
Ing.Peter Valent
Asistent riaditeľa
Mgr.Iveta Mikulová
Zástupca vedúceho
polesia - pestovateľ
Vedúci ES
Ingrid Petríková
Ing.Jozef Jankov
Vedúci LO Japeň
Peter Nemčok
Vedúci LO Čierne
Martin Seredy
Vedúci LO Zalámaná
Ing.Ján Dobrota
Vedúci LO Breziny
Peter Dzurák
Vedúci LO Čabraď
Ján Parobok
Vedúci LO Laskomer
Ing.Ján Doboš
Download

Konateľ s.r.o. Ing.Blažej Možucha Hlavný inžinier Ing.Eduard Apfel