Zachodniopomorski Klub Trenerów
Zarządzania MATRIK
luty, 2015
Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania
MATRIK
ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA WARSZTATY ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLUBU
TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK
Miejsce
Termin
Dom Pracy Twórczej SZTUKAteria, ul. Śląska 4, Szczecin
25 lutego 2015r. (środa) godzina 17.00-20.00
16.30-17 od 16.30 - Przybycie uczestników, integracja przy filiżance kawy
17.00-20.00 - Warsztaty „Style Myślenia FRIS - nowe narzędzie w
pracy trenera i coacha”
Inwestycja
30 zł. (Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia, m.in. organizację
spotkań Klubów Trenerów, zwrot kosztów dojazdu dla trenerów)
Członkowie Stowarzyszenia MATRIK wstęp bezpłatny.
Temat spotkania:
Style Myślenia FRIS - nowe narzędzie w pracy trenera i coacha
Kilka słów o warsztatach:
Twój styl myślenia określa najsprawniejsze mechanizmy Twojego umysłu. Każdy człowiek ma
swój unikalny, utrwalony od dzieciństwa styl myślenia, dlatego postrzega, przetwarza
informacje i reaguje na nie w typowy, komfortowy dla siebie sposób. Styl myślenia ma
ogromny wpływ na proces nabywania nowych umiejętności, rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji.
Na warsztatach poznasz model FRIS, który wyjaśnia zarówno Twój, jak i inne, całkiem
odmienne od Twojego, style myślenia oraz przetestujesz nowe narzędzie rozwojowe. Jeżeli
jesteś trenerem lub coachem i na co dzień pracujesz z ludźmi, znajomość stylów myślenia
pomoże Ci się z nimi łatwiej porozumiewać, inspirować ich, wspierać i towarzyszyć im
w rozwoju.
UWAGA!
Aby móc w pełni uczestniczyć w warsztatach i poznać swój styl myślenia,
należy przed warsztatami wypełnić kwestionariusz online (do dn. 24 lutego)
Link do kwestionariusza otrzymasz wraz z informacją zwrotną po zgłoszeniu udziału.
Cele szkolenia:
 Poznanie i analiza własnego stylu myślenia za pomocą nowego narzędzia
rozwojowego FRIS.
 Zwiększenie świadomości i zrozumienia dla naturalnie występujących różnic
w sposobach myślenia.
 Zainspirowanie do praktycznego wykorzystywania wiedzy o stylach myślenia
w relacjach osobistych i zawodowych.
Program:
 Jaki jest mój styl myślenia?
 Jak rozpoznać styl myślenia innych osób?
 Jak dogadać się i pracować z tymi, którzy myślą inaczej?
Korzyści dla uczestników:
 Na szkoleniu uczestnicy poznają i przetestują nowe narzędzie rozwojowe przydatne
w pracy trenera i coacha.
 Uczestnicy przeanalizują swój styl myślenia i odkryją obszary, w których mogą
najsilniej wykorzystać swój potencjał.
 Uczestnicy będą mieli możliwość popracować razem z osobami o innych stylach
myślenia.
TRENER:
Anna Samborska-Owczarek
Dyplomowany trener, wykładowca akademicki i absolwent Szkoły
Coachów Biznesu. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym i współpracuje z Regionalnym Centrum Innowacji
i Transferu Technologii. W 2009 roku obroniła pracę doktorską ze
spec. Sztuczna inteligencja. W trakcie warsztatów i szkoleń
wykorzystuje wiedzę o stylach myślenia – indywidualnych trwałych preferencjach
w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. W 2013 rozpoczęła wraz
z psychologiem psychometrą Krzysztofem Śliwińskim projekt badawczy, w ramach, którego
przeanalizowali style myślenia ponad 1200-tu osób, w tym ponad 100 trenerów i coachów.
W efekcie badań powstał FRIS – nowe narzędzie rozwojowe, dzięki któremu każdy może
poznać i zrozumieć swój styl myślenia, aby świadomiej korzystać ze swojego potencjału.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.lutego
mail: [email protected] lub telefonicznie 501 791 026
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy serdecznie
Pomyśl, kto jeszcze może być zainteresowany udziałem w tym spotkaniu.
Prześlij tym osobom to zaproszenie;)
Download

Style Myślenia FRIS - zachodniopomorski klub trenerów