BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014–2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci
Kontenjanları ve Başvuru Koşulları
DİPLOMA NOTU (%25)
YABANCI DİL PUANI
(%25)
ALES PUANI (%50)
KONTENJAN
Yabancı
Uyruklu
TÜRÜ / DERECE
TC
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
2+2
2
55(*)
55
3,00 / 4,00
(76,66 / 100)
DOKTORA
TC Kontenjan 2: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında
yüksek lisans derecesine sahip olmak.
TC Kontenjan 2: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarından veya
Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Türk Dili Edebiyatı, Antropoloji, Coğrafya ve
Siyaset Bilimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
2+2
2
55(*)
55
3,00 / 4,00
(76,66 / 100)
DOKTORA
TC Kontenjan 2: Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans
derecesine sahip olmak.
Kontenjan 2: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarından veya
Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Türk Dili Edebiyatı, Antropoloji, Coğrafya ve
Siyaset Bilimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
2+2
2
55(*)
55
3,00 / 4,00
(76,66 / 100)
DOKTORA
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
TC Kontenjan 2: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Psikolojisi ve
Psikoloji alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
TC Kontenjan 2: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarından veya
Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Türk Dili Edebiyatı, Antropoloji ve Siyaset
Bilimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
3
2
55(*)
55
3,00 / 4,00
(76,66 / 100)
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
DOKTORA
PROGRAM
Eğitim Programları ve
Öğretim
Özel Eğitim
ÖZEL EĞİTİM
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
EĞİTİM BİLİMLERİ
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
ANABİLİM DALI
Doktora Programları
TC Kontenjan 3: Özel Eğitim alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Özel Eğitim alanında yüksek lisans derecesine
sahip olmak
(*) ALES puanı; (EA, SAY ve SÖZ puanlarından birisi değerlendirilecektir).
BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
DİPLOMA NOTU (%25)
YABANCI DİL PUANI
(%25)
ALES PUANI (%50)
KONTENJAN
TC
Yabancı
Uyruklu
TEZLİ / YÜKSEK LİSANS TÜRÜ / DERECE
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
TEZLİ / YÜKSEK LİSANS
PROGRAM
Eğitim Programları ve Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Öğretim
Planlaması ve Ekonomisi
Rehberlik ve Psikolojik Yükseköğretimin
Danışmanlık
Yönetimi
Özel Eğitim
ÖZEL EĞİTİM
EĞİTİM BİLİM LERİ
ANABİLİM DALI
Tezli Yüksek Lisans programları
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
TC Kontenjan 10: Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak veya
en az 2 (iki) yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
10
2
55(*)
40
----
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans
eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak
TC Kontenjan 10: Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak veya
en az 2 (iki) yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
10
10
2
2
55(*)
55(*)
40
40
----
----
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans
eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak
TC Kontenjan 10: Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak veya
en az 2 (iki) yıl Yükseköğretim Kurumları ile Kredi ve Yurtlar
Kurumlarında çalıştığını belgelemek.
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans
eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak
TC Kontenjan 10: Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak veya
en az 2 (iki) yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
10
2
55(*)
40
----
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans
eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak
TC Kontenjan 3: Özel Eğitim Bölümü Lisans Mezunları
3+1+1
2
55(*)
40
----
TC Kontenjan 1: Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği
Lisans mezunları.
TC Kontenjan 1: Resim-İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği Lisans
mezunları.
Yabancı Uyruklu Kontenjan 1: Özel Eğitim Bölümü Lisans Mezunları
(*) ALES puanı; (EA, SAY ve SÖZ puanlarından birisi değerlendirilecektir).
DİPLOMA NOTU (%25)
YABANCI DİL PUANI
(%25)
ALES PUANI (%50)
KONTENJAN
TC
Yabancı
Uyruklu
TÜRÜ / DERECE
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
İlköğretim Matematik
PROGRAM
Öğretmenliği
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
Kontenjan 10: Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak veya en az 2 (iki)
yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
10
2
55(*)
40
----
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2:Üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren
bölümlerinden mezun olmak
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
Kontenjan 5: Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olmak
5+5
2
55(*)
40
----
Kontenjan 5: Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak veya en az 2 (iki)
yıl öğretmenlik yaptığını belgelemek.
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2: Üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans eğitimi
veren bölümlerinden mezun olmak
Kontenjan 5: Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu
olmak
TEZLİ / YÜKSEK
LİSANS
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
İLKÖĞRETİM
ANABİLİM DALI
BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
5+5
2
55(*)
40
----
Kontenjan 5: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında lisans
derecesine sahip olmak
Yabancı Uyruklu Kontenjan 2:Üniversitelerin 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren
bölümlerinden mezun olmak
TÜRÜ /
DERECE
KONTENJAN
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programları
DİPLOMA
NOTU
(%80)
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi (*)
TEZSİZ /
YÜKSEK
LİSANS
(II. Ö.)
30(*)
---
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren
bölümlerinden mezun olmak
Eğitim Programları ve
Öğretim (*)
TEZSİZ /
YÜKSEK
LİSANS
(II. Ö.)
20(*)
---
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren
bölümlerinden mezun olmak
Yükseköğretimin Yönetimi (*)
TEZSİZ /
YÜKSEK
LİSANS
(II. Ö.)
30(*)
---
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren
bölümlerinden mezun olmak
EĞİTİM BİLİMLERİ
ANABİLİM
PROGRAM
DALI
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
(*) Programın açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.
BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
TÜRÜ /
DERECE
EĞİTİM
BİLİMLERİ
ANABİLİM PROGRAM
DALI
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
TEZSİZ /
YÜKSEK
LİSANS
(UZAKTAN
ÖĞRETİM)
KONTENJAN
Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) Programları
100(*)
DİPLOMA
NOTU
(%80)
MEZUNİYET ALANLARI (BÖLÜM)
----
Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden
mezun olmak
(*) Programın açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Değerlendirme
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim) programlarına başvurularda
ALES ve yabancı dil puanı aranmayacak, ancak başvuru değerlendirmeleri; ALES puanının
%10’u, yabancı dil puanının %10’u ve mezuniyet ortalamasının %80’i dikkate alınarak
sıralama yapılacaktır. ALES ve Yabancı Dil Puanı olmayan adayların başvuruları mezuniyet
ortalamasının %80’i üzerinden değerlendirilecektir.
Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Ön Başvuru Tarihleri
: 01 Temmuz – 10 Ağustos 2014 tarihleri arasında
Ön Başvuru Sonuçlarının İlanı
: 18 Ağustos 2014
Asil Öğrenci Kayıt Tarihleri
: 25–28 Ağustos 2014
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri
: 01–09 Eylül 2014
Ön Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1- ALES puanına sahip olmak,
2- Yabancı Dil (YDS veya Üniversiteler Arası Kurulun kabul ettiği sınavlardan birisi)
puanına sahip olmak, (Yabancı uyruklu öğrenciler ana dilleri dışında;
İngilizce, Almanca, Fransızca sonuç belgesi vereceklerdir)
3- Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuranlarda ALES ve Yabancı Dil puanı
aranmayacaktır. Ancak puanlar değerlendirilirken Lisans not ortalamasının %80,
ALES %10 ve yabancı dil puanın %10’u katkısı olacaktır.
4- Tüm programlar için ön başvurular çevrimiçi (online) alınacaktır.
5- Adaylar birden fazla programa başvurabilir, ancak kesin kayıtlarda tek programa
kayıt yaptırabilir.
BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
Ön Başvurularda Yapılacak İşlemler
Ön başvurular online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. Ön başvuru için;
1- http://uzem.ogu.edu.tr/ens/login/signup.php? adresini açınız,
2- Açılan ESOGÜ Eğt. Bil. Enst. Ön Kayıt Sistemi sayfasındaki bilgileri eksiksiz
doldurunuz, (Zorunlu alanlara girecek puanınız yoksa herhangi bir türü seçerek 0 “sıfır”
değeri giriniz.
3- Sayfa sonunda yer alan Bilgilerimi Gönder butonuna basınız,
4- Ön başvuru onayı için e-posta adresinize gelen web adresine giriş yapınız,
5- Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan (Giriş yap) ‘a basınız,
6- Belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapınız,
7- Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan isminizin üstüne basınız,
8- Yeni açılan sayfada yapmış olduğunuz ön başvuru bilgileriniz yer alacak ve ön
başvurunuz başarıyla tamamlanmış olacaktır,
9- Başvuru bilgileriniz hatalı ise sayfanın sağ alt köşesinde yer alan Profil düzenle ‘den
hatalı bilgilerinizi düzelterek sayfa sonundaki Profil güncelle butonuna basarak
işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Kesin Kayıtlarda İstenecek Belgeler
1-
Öğrenci Bilgi Formu (http://www.ebe.ogu.edu.tr/index.php/matbu-formlar) web
adresi ya da Enstitü’den temin edilebilir
2- Özgeçmiş,
3- T.C. Kimlik Fotokopisi ve aslı
4- Mezuniyet belgesinin aslı
5- Not durum belgesi (Transkript) aslı
6- ALES sonuç belgesi
7- Yabancı dil sonuç belgesi
8- İkametgah belgesi
9- Altı adet vesikalık fotoğraf (Son altı aylık)
10- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Bağlı bulundukları Askerlik
Şubelerinden alınacak)
* Belgelerin onay işlemleri, imza yetkisi olan kurum (Milli Eğitim veya Üniversite)
amirleri veya noterlerce yapılmış olacaktır.
BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN
İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ
Kesin Kayıtla İlgili Önemli Hususlar
1- Posta veya faksla kayıt yapılmaz.
2- Kesin kayıt için istenen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
3- Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
4- Ön başvuruda verilen bilgiler ile kesin kayıtta ibraz edilen bilgi ve belgelerde
uyuşmazlık olması durumunda adayın başvurusu iptal edilir. Yerine sıradaki adayın
kaydı alınır.
5- İlan edilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar hiçbir hak iddia edemez.
6- Kesin kayıt yaptırıp kaydını sildiren öğrencilerin yatırmış oldukları öğrenim harçları iade
edilmez.
Adres ve İletişim Bilgileri:
Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Eğitim Fakültesi
binası] Meşelik Kampusu / Eskişehir.
Telefon: 0-222-239 37 50 / 1677 – 1675
Belgegeçer: 0-222-239 82 05
e-posta: [email protected]
Download

Analog Cihazı Deney İle Basınç ve Hız Farkı İncelenmesi Föyü (Ö.Ö