TEOG VE TERCİH
DANIŞMANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEK;
• Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı,
• Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün
sağlamaya yönelik olan,
• Kuralları toplumca belirlenmiş,
• Belli eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere
dayalı,
etkinlikler bütünüdür.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İŞ;
•Belli bir meslek alanında sürdürülen benzer
etkinlikler bütünüdür.
•Bir mesleği icra ederken yapılan görev ve
aktivitelerdir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Örneğin;
Öğretmenlik bir meslektir.
Öğretmenin ders planı hazırlaması,
Öğrenme yaşantıları düzenlemesi,
sınav ve değerlendirme yapması
vb. görevleri iş olarak tanımlanabilir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KARİYER;
Bir kimsenin yaşamının herhangi bir anında
sahip olduğu tüm yaşam rollerinin gerektirdiği
etkinliklerin bileşimidir ve bu roller bireyin
“çalışan” olarak üstlendiği rolleri de kapsar.
Yaşam boyu devam eder,
bir meslek seçmekle / mesleğe girmekle tamamlanmaz.
MESLEKİ REHBERLİK;
Bireyin mesleki seçim yapma ve mesleki kararlar
vermesine yardım olarak tanımlanabilir.
Kariyer Danışmanlığı;
Yaşam boyu kariyer gelişimine yardım süreci
olarak tanımlanabilir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KARİYER DANIŞMANLIĞINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
*Bireyin yetenek ve becerileri, ilgi alanları ve kişilik
özellikleri…
*Aile ve çevresinin bireyden beklentileri…
*Kurum ve işletmelerin ya da toplumun
çalışanlardan, (bireyden) talepleri…
KARİYER DANIŞMANLIĞI sürecini etkileyebilmektedir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YETENEK;
Çeşitli alanlarda sergilenebilen performans
kapasitesi anlamına gelir.
BECERİ;
Bireyin bilişsel, psikomotor ya da fiziksel işlev
görmesi olarak tanımlanan alanlarda şu andaki
performans düzeyidir.
Yetenek kavramında doğuştan getirilen kalıtsal özelliklerin,
Beceri kavramında ise çevresel faktörlerin etkisi daha fazladır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLGİ;
Bir faaliyet, görev ya da bir nesneye karşı
duyulan sevme ya da sevmeme durumudur.
İlgilerimiz iş doyumumuzu doğrudan etkiler…
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
CİNSİYET;
Cinsiyete göre meslek seçimleri de
farklılaşmaktadır.
Örneğin,
Bazı mesleklerde kadın oranları çok
düşükken bazı mesleklerde yüksektir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ;
Kişilik, bir bireyin değişik durumlarda nasıl
davranacağının belirlenmesinde önemli bir rol
oynar.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AİLE;
Çocuklar eğitim ve mesleki kararlarını verirken
en çok anne ve babalarından etkilenirler.
Anne ve babalar çocuklarını olumlu yönde
etkileyebilecekleri kadar olumsuz da
etkileyebilmekteler…
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çocuklar kendi tercihleri ile anne ve babalarının
tercihleri arasında seçim yapmakta güçlük
yaşamaktadırlar.
Bazen de anne ve babaların beklentileri ile
çocuklarının yetenek düzeyleri uyuşmamaktadır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SOSYOEKONOMİK DÜZEY;
Ailenin içinde bulunduğu sosyoekonomik
düzey de öğrencilerin eğitim ve meslek
seçimlerini etkilemektedir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEK DEĞERLERİ;
Ulaşmayı istediğimiz hedeflere ve ideallere
atfettiğimiz önemdir.
Mesleğin kazanç durumu, sosyal güvencesi,
kazandırdığı toplumsal saygınlık, güvence,
meslekte ilerleme, yaratıcılık, bağımsızlık,
rekabet, düzenlilik, seyahat…vb.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EKONOMİK FAKTÖRLER;
Ekonomik duruma göre işletmelerin hangi
mesleklere ihtiyaç duyacağı da değişmektedir.
Bir dönem yüksek gelir kazandıran kimi meslekler
günümüzde aynı önemi taşımazken,
Geçmişte bilinmeyen kimi meslekler ise günümüzde ön
plana çıkmaktadır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEOG
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEOG SÜRECİ
Meslek seçimi için önemli bir basamak…
Mesleki ve Akademik Liselere giriş yolu…
8. Sınıf öğrencisi doğru adımlar attığı taktirde
geleceği için önemli bir kazanım elde etmiş
olacak…
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEOG sürecinde;
Öğrencilerimizi doğru bir şekilde bilgilendirelim!
Rehber Öğretmenin Sürece Katkısı:
1. Yıl boyunca öğrencinin ve ailesinin durumunu
göz önüne alarak takip etmek
2. Tercih sürecinde destek vermek
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
1.Yıl boyunca öğrencinin takibi:
Öğrencinin farklı seçeneklerden haberdar
olmasına, meslekleri tanımasına ve okul türlerini
gezmesine aracılık etmek, hedef belirlemesine,
motivasyonuna, verimli ders çalışmasına katkı
sağlamak, stres ve kaygı konulu aktiviteler
yapmak… vb. etkinliklerdir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
2. Tercih sürecinde destek vermek:
Tercih sürecinde rehber öğretmenler okulda görev
yapacaklardır.
Öğrencinin yüzdelik dilimine göre yapacağı tercihler
konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından
yanıltılabilir.
Güvenilir ve konuda yeterliliği olan rehber
öğretmenlerin desteğiyle tercihlerin düzenlenmesi
önemlidir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
•DİKKAT 1:
Sadece akademik başarısı yüksek öğrencilerin
değil, tüm öğrencilerin uygun okullara
yerleşmesine katkı sağlamak önemlidir.
Böylece öğrencinin, ailesinin ve tüm toplumun
faydasına sonuçlar alınabilir. Ülke kaynakları boşa
harcanmış olmaz…
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
•DİKKAT 2:
“Yüksek puan alan ‘BAŞARILI’ (Tırnak içinde) öğrenciler
Anadolu Liselerine, düşük puan alan ‘BAŞARISIZ’
öğrenciler ise Mesleki Okullara gider” algısı %100 doğru
değildir.
Eğitim sistemimizin amacı her alanda tüm
öğrencilerimizin belli bir başarı elde etmesidir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
•DİKKAT 3:
Eğitim sistemimizde bir takım telafi imkanları
mevcuttur.
Örneğin Sağlık alanında bir lisede okuyan bir öğrenci
liseyi bitirip mesleğine başladıktan sonra üniversitede
tercihlerinden vazgeçip farklı bir alana yönelebilir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLGİ ÇEKEN KİMİ OKUL VE BÖLÜMLER
TAPU KADASTRO
SAĞLIK MESLEK
BİYOMEDİKAL
YAŞLI VE HASTA BAKIMI
ADALET MESLEK
UÇAK MOTOR, RAYLI SİSTEMLER
TARIM, LABORATUAR
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLGİ ÇEKEN KİMİ OKUL VE BÖLÜMLER
İTFAİYECİLİK
PASTACILIK
RADYO-TV
LOJİSTİK…vb.
çoğu yeni açılmış bölümlerin öğrencilerimizce
keşfedilmesinde fayda var…
Herkes dünyayı değiştirmek ister. Ama
kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.!
Tolstoy
Download

teog ve tercih danışmanlığı meslek