¾
Hosanna (Niech słaby powie...)
Zwr
C
G/B | Am7
C/E | F
C
G/B | Am7
C/E | F
C/G F/G | C
Ref
G
| Am7
C/E | F
|C
|
G
| Am7
G/B | C
F/G | C
||
| Am
Niech słaby powie: mam moc
Biedy wyzna: wszystko mam
ślepy mówi: widzę znów
We mnie to uczynił Bóg
Hosanna Hosanna
Barankowi co siebie dał
Hosanna Hosanna
Jezus zmarł i zmartwychwstał
Wejdę w rzekę gdzie grzechy me
Zmywasz Zbawco swoją krwią
Z niebios miłość wylewa się
Łaską swą ogarnij mnie
G/B |
F/G | C
(F/G ) ||
Download

Hosanna (niech słaby powie)