SIVILARI ÖLÇME
Sıvı : maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar,
belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine
konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar.
Sıvı ölçüsü temel birimi litredir.
ESRA ,BUSENUR, PELİN
♥♥♥♥♥♥
6/B
SIVI ÖLÇÜLERİ
Kilolitre(kl)
Hektolitre(hl)
Dekalitre(dal)
Litre(l)
Desilitre(dl)
Santilitre(cl)
Mililitre(ml)
Büyük birimler küçük
birimlerle çevrilirken her
basamak inişte 10 ile çarpılır
Küçük birimler büyük
birimlerle çevrilirken her
basamak çıkışta 10 ile bölünür
1L=100 CL
1L=1000 ML
1L=1DM3=1000CM
SIVILARI ÖLÇME
55,75 litre yağ, 0,75 litrelik şişelere
dold lurken bir kısmı yere dökülüyor. Kalan
yağ ile 57 şişe tam dolduğuna göre yere
dökülen yağ kaç litredir?
uru
A)15
B)14
C)13
D)12
CEVAP
C
PROBLEM
2. Soru: Göz yaşı döken bir çocuk bir damlada 2
mililitre göz yaşı dökmektedir. Dakikada 70 damla göz
yaşı döken bir çocuk 5 dakika ağlarsa kaç mililitre göz
yaşı dökmüş olur?
A) 500
B) 600
C) 700
Cevap: Problemi yazarken gerçek hayattan örnekler
vererek dikkatinizi çekmeye çalışmaktayız. Şimdi bir
dala yaş 2 mililitre ise 70 damla 70 katı olur 2 ile 70
çarparsak 140 mililitre göz yaşı elde ederiz. Bu elde
ettiğimiz göz yaşı 1 dakikada çocuğun gözlerinden
süzülen göz yaşı miktarıdır. 5 dakika boyunca ağladığı
için 5 kat daha artar. Yani 140 mililitreyi 5 ile
çarparsak 700 mililitre elde ederiz. Çocuğun 5 dakika
boyunca gözlerinden çıkan göz yaşı miktarı 700
mililitre olmaktadır.
CEVAP:C
3. Soru: 30 bardak sıvı limonatamız var Tamamı
150 desilitre yapmaktadır. 50 bardak limonata
kaç desilitre yapar?
A) 250
B) 200
C) 150
Cevapları: Problemi çözerken önce 1 bardak
limonata kaç desilitre olduğunu buluruz. 30
bardak limonata 150 desilitre ise 150yi 30 a
paylaştırırsak yani bölersek 1 bardak limonatayı
5 desilitre olarak buluruz. 1 bardak limonata 5
desilitre ise 50 bardak 50 kat artış demektir.
Doğal olarak limonata miktarımızda 50 kat artar.
5 ile 50yi çarptığımızda 250 desilitre buluruz.
CEVAP:A
4. Soru: Evdeki tavaya 5 kaşık yağ döktük. toplam 20
mililitre yağ tavaya dökülmüş oldu. 20 kaşık tavaya yağ
dökseydik kaç mililitre yağ kullanmış oluruz?
A) 100
B) 80
C) 50
Cevapları: Problemi 2 farklı yoldan çözebiliriz. İlk yolumuzu
anlatalım. Önce 1 kaşık kaç mililitre yağ aldığını bulalım. 5
kaşık 20 mililitre yapıyorsa 1 kaşık ne kadar alırı bulmak için
20 yi 5 e paylaştırır yani böleriz. 20yi 5 e böldüğümüzde 4
mililitre 1 kaşığın aldığı yağ miktarı olur. 20 kaşık 1 kaşık
iken 20 kaşık olması 20 katı artması demektir. 1 kaşık 4
mililitre yağ alıyorsa 20 kaşık 20 katı yani 4 ile 20yi
çarparsak 80 mililitre yağ olması demektir. Cevabımız 80
olur.
İkinci yolumuza gelirse. 5 kaşık 20 kaşık olmaktadır yani
kaşık sayımız 4 kat artmaktadır. Yağımızda 4 kat artar. Bu
sebeple 5 kaşık 20 mililitre yapıyorsa 4 kat artışta 4 ile 20
yle çarparız 80 mililitre yağ olduğunu buluruz.
LİTRE
1 damacana su , bir şişe süt ve bir kutu meyve
suyunun miktarları hangi ölçme birimi ile ifade
edilmektedir ?
Bu konudaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap
Bir ayrıntı uzunluğu 1 dm olan küp biçimindeki
kabın aldığı sıvı miktarı 1 litredir.
Sıvı ölçüleri temel birimi litredir. Litre (L)
sembolü ile gösterilir.
LİTRE
Litre (l) ile gösterilir.
DESİLİTRE
Desilitre (dl) ile gösterilir.
MİLİLİTRE
Mililitre (ml) sembolü ile
gösterilir.
SANTİLİTRE
Santilitre (cl) sembolü
ile gösterilir.
DEKALİTRE
Dekalitre (dal) diye gösterilir.
HEKTOLİTRE
Hektolitre (hl) ile gösterilir.
Kilolitre
Kilolitre (kl) ile gösterilir.
ÖRNEKLER
A-6L=…………………cl
B-24 cl=……………………ml
C-68 000 ml =………………l Ç-16 000 cl=………………l
D-320 ml=………………cl
CEVAPLAR
A-=(6.100) cl
Ç-=(16 000/100) l
=600cl
= 160 l
B-=(24.10)cl
D-=(320/10) cl
=240 ml
=32 cl
C-=(68 000/1 000)l
=68 l
İZLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
♥♥♥♥♥
Download

SIVILARI ÖLÇME