Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
BENART
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0156-M
Revizyon No: 02 Tarih: 06-Ağustos-2014
"A tipi Muayene Kuruluşu"
AB-0156-M
Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Koop. 1151.Sokak
No:1/66
Ostim/YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE
Muayene Alanı
2006/42/AT Makine Emniyet
Yönetmeliği kapsamında olan
ancak EK IV Kapsamında
bulunmayan makineler:
Muayene Türü
Makinelerin Güvenlik
Muayenesi
-Dolum ve Paketleme
Makineleri
-Soğuk Metal İşleme Makineleri
-Plastik ve Ahşap İşleme
Makineleri
-Santrifüj ve Dalgıç Su
Pompaları
-Tarım Makinaları
Tel
: 0 312 442 40 35
Faks
: 0 312 442 40 32
E-Posta : [email protected]
Website : www.benart.com.tr
Standard / Şartname
TS EN ISO 12100
TS EN 60204-1/A1
TS EN 60204-32
TS EN ISO 13849-1/AC
TS EN ISO 13849-2
TS EN ISO 13857
TS EN 953+A1
TS EN 349+A1
TS EN ISO 13850
ve ilgili ürünün uyumlaştırılmış
standardına göre oluşturulan
BENART dokümanları
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
BENART
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0156-M
Revizyon No: 02 Tarih: 06-Ağustos-2014
"A tipi Muayene Kuruluşu"
AB-0156-M
Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Koop.
1151.Sokak No:1/66
Ostim/YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0 312 442 40 35
Faks
: 0 312 442 40 32
E-Posta : [email protected]
Website : www.benart.com.tr
97/23/EC Basınçlı ekipman yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Basınçlı Ekipmanlar
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi (Modül
B)
AT Tasarım İncelemesi
(Modül B1)
AT Tipe Uygunluk (Modül
C1)
Ürün Doğrulaması (Modül
F)
AT Birim Doğrulaması
(Modül G)
Standard / Şartname /Açıklamalar
97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği Ek-III
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
BENART
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0156-M
Revizyon No: 02 Tarih: 06-Ağustos-2014
"A tipi Muayene Kuruluşu"
AB-0156-M
Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Koop.
1151.Sokak No:1/66
Ostim/YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0 312 442 40 35
Faks
: 0 312 442 40 32
E-Posta : [email protected]
Website : www.benart.com.tr
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
1-Ahşap ya da benzeri fiziki
özelliklerdeki malzemeleri veya
et ya da benzeri fiziki
özelliklerde malzemeleri
işlemek amacıyla kullanılan
aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok
bıçaklı) dairesel testereler:
Muayene Türü / Modüller
Modül B
(AT Tip İncelemesi)
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makine Emniyet
Yönetmeliği EK IX
1.1-Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir
yataklı veya destekli, iş
parçasının el ile veya sökülebilir
bir güç sürücüsü ile beslendiği
testere makinaları,
1.2-Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, el ile
işletilen ileri geri hareketli
testere arabası veya sehpası
bulunan testere makinaları,
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
BENART
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0156-M
AB-0156-M
Revizyon No: 02 Tarih: 06-Ağustos-2014
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Muayene Türü /
Modüller
Standard / Şartname /Açıklamalar
1.3-Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, iş
parçasının beslenmesi için
birleşik bir mekanik tertibatı
olan, yüklemesi ve/veya
boşaltması el ile yapılan testere
makinaları,
1.4-Kesme sırasında hareketli
bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın
hareketi mekanik olan,
yüklemesi ve/veya boşaltması
el ile yapılan testere makinaları
4-Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
veya et ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için, el ile yüklemeli
ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki
tiplerde şerit testere tezgâhları:
Modül B
(AT Tip İncelemesi)
2006/42/AT Makine Emniyet
Yönetmeliği EK IX
4.1-Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası
için sabit ya da ileri geri hareket
ettirilebilen bir yatak veya
desteği olan testere tezgâhları,
4.2-İleri geri hareketli bir
arabaya monte edilmiş
bıçak/bıçakları olan testere
tezgâhları,
Modül B
(AT Tip İncelemesi)
2006/42/AT Makine Emniyet
Yönetmeliği EK IX
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
BENART
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0156-M
AB-0156-M
Revizyon No: 02 Tarih: 06-Ağustos-2014
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
9-Metal malzemelerin soğuk
işlenmesi için kullanılan, el ile
yüklemeli ve/veya boşaltmalı,
hareketli çalışma parçalarının
kursu 6 mm'den, hızı 30
mm/s'den yüksek olan, abkant
presler de dahil olmak üzere,
presler.
Muayene Türü /
Modüller
Modül B
(AT Tip İncelemesi)
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makine Emniyet
Yönetmeliği EK IX
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
BENART
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Ltd.şti.
Akreditasyon No: AB-0156-M
Revizyon No: 02 Tarih: 06-Ağustos-2014
"A tipi Muayene Kuruluşu"
AB-0156-M
Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Koop.
1151.Sokak No:1/66
Ostim/YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0 312 442 40 35
Faks
: 0 312 442 40 32
E-Posta : [email protected]
Website : www.benart.com.tr
2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Basit basınçlı kaplar yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Basit Basınçlı Kaplar
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi
AT Tipe Uygunluk Beyanı
AT Ürün Doğrulaması
Standard / Şartname /Açıklamalar
2009/105/AT (ex 87/404/AT)
Basit Basınçlı Kaplar
Yönetmeliği
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Download

Alaplı Belediye Başkanlığı İhale İlanı (27.03.2015)