ŠKOLÁČIK č. 1
December 2011
Obsah
Príhovor redakčnej rady
Recept na radostné Vianoce
Anketa o fajčení
Jazykové okienko, Dog móda
Interview s pani učiteľkou Kráľovou
Moderné pranostiky
Zvyky a tradície iných národov
Interview s pani učiteľkou Čitárskou
Prvá vločka
Justin Bieber
Zumba
Omaľovánka, Mikuláš
Zo športu
Svietiace šnúrky
Svätý Mikuláš verzus Santa Claus
Zvieratká
Omaľovánka
Medzinárodný deň ľudských práv
Unicef
Omaľovánka
Chichichi
Testy
Maškrtníček
Zahraj Omaľovánka sa!
Ako to nespackať?
Pomoc škole
Ţiacky parlament
Film mesiaca
QUICK TELKA
Zo ţivota tried
Zimná móda
Nielen pre nemčinárov
Hurá, Vianoce!
Angličtina hrou
Vianočné sviatky
Tajnička
Osemsmerovka
3
4
5–6
7–8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 –18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 – 40
41
42
43
Príhovor redakčnej rady
Milí čitatelia!
V rukách drţíte novinku našej školy – školský časopis Školáčik. Na
hodinách mediálnej výchovy sme skutočne veľa polemizovali o tom, ako
sa bude školský časopis volať. V jednoduchosti je krása… Aj preto vznikol
Školáčik. V Školáčikovi nájdete z kaţdého roţka troška. Veríme, ţe si
kaţdý z vás nájde tú svoju stránku! Zároveň vás prosíme, ak budete mať
nejaké príspevky, aby ste nám ich hodili do našej škatuľky na dolnej
chodbe. Škatuľka je označená nápisom SÚŤAŢ. Nezabudnite sa podpísať!
Môţete prispieť čímkoľvek – básňou, kresbou, hádankou… Blíţia sa
vianočné prázdniny. Ţeláme vám, milí naši čitatelia, aby boli pre kaţdého
tými najkrajšími! A nielen to! Aby ste si tieţ spomenuli na Školáčika a
niečo
si
z
neho
občas
prečítali…
Anjelik v Božom chráme tíško stál,
na smútiaceho človeka sa pozeral.
Prečo sú ľudia smutní?
Veď máme byť šťastní,
a ďakovať za všetko, čo máme.
Prečo? Dievča iba pozerá sa do knihy,
a cituje radosť nevinných?
Veď každá živá bytosť radosť si zaslúži,
smiech je liek na všetko, je tu pre všetkých.
Buďme všetci šťastní a žime v pokoji,
veď smiech je liek , ktorý všetko zahojí!
V. Geršiová
Recept na radostné Vianoce 
Potrebujeme:
50 g smiechu a nedočkavosti,
1 kg detskej radosti,
60 g potešenia,
1 PL darčekov,
5 kg zdravia,
5 kg lásky.
Pracovný postup:
Detskú nedočkavosť a smiech poriadne spolu zmiešame, aby nám rástli
iskričky v našich očkách. K tomu pridáme potešenie z toho, ţe sme všetci
spolu – vďaka tomu budete spokojní a usmievaví. Nesmieme zabudnúť na
zdravie a lásku – tieto zloţky nám zohrejú srdiečko. Počas celého dňa nič
nejeme, aby sme pri slávnostnej večeri uvideli zlaté prasiatko. Keď budete
počuť jemné kroky v izbe, v ktorej stojí vianočný stromček, tak to uţ
prišiel Jeţiško. Detská nedočkavosť ešte len teraz poriadne vzplanie.
Radostné Vianoce zavŕšime vzájomným obdarovaním sa a poďakovaním
za krásne preţitý rok…
Vianoce
láskyplné
šťastné
tešiť sa
obdarovávať sa
veriť si
Vianoce sú ozajstné, keď sme všetci spolu.
… rodina…
Pripravila T. Krepušová
S pozdravom žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka. 
ANKETA O FAJČENÍ
Úloha: Označte výroky písmenom „P“, ak ich považujete za pravdivé
alebo písmenom „N“, ak ich považujete za nepravdivé. Správne
odpovede si potom pozrite na ďalšej strane.
1. Jednou z hlavných príčin, prečo mladí fajčia je, že chcú byť
súčasťou skupiny.
2. Pasívne fajčenie spôsobuje nefajčiarom, že trpia chorobami
dýchacích ciest.
3. Fajčenie pomáha ľuďom, keď sú z rozličných príčin nervózni.
4. Fajčenie je jednou z hlavných príčin srdcovo-cievnych chorôb.
5. Väčšina mladých môže prestať hocikedy fajčiť, keď bude chcieť.
6. Je v poriadku, ak mladiství experimentujú s cigaretami a prestanú
skôr, než sa to stane návykom.
7. Jeden balíček cigariet treba na to, aby sa zrýchlil pulz, zvýšil tlak
krvi a narušilo prúdenie krvi i vzduchu v pľúcach.
8. Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc.
1. Jednou z hlavných príčin, prečo mladiství fajčia je, ţe chcú byť
súčasťou skupiny. *P* Je pravda, že mladí ľudia fajčia preto,
lebo chcú byť súčasťou skupiny a boja sa vylúčenia
z nej.
2. Pasívne fajčenie spôsobuje nefajčiarom, ţe trpia chorobami
dýchacích ciest. *P* Je pravda, že pasívni fajčiari trpia
ochoreniami dýchacích ciest.
3. Fajčenie pomáha ľuďom, keď sú z rozličných príčin nervózni. *N*
Nie je to pravda. Je to výhovorka, za ktorú sa fajčiari skrývajú.
4. Fajčenie je jednou z hlavných príčin srdcovo-cievnych chorôb. *P*
Fajčenie je príčinou mnohých srdcovo-cievnych chorôb. Každá
vyfajčená cigareta skracuje život fajčiara o 8 minút.
5. Väčšina mladých môţe prestať hocikedy fajčiť, keď bude chcieť.
*N* Prestať fajčiť je fyzicky i psychicky pre fajčiara veľmi
náročné.
6. Je v poriadku, ak mladiství experimentujú s cigaretami a prestanú
skôr, neţ sa to stane návykom. *N* Je lepšie nikdy nezačať
fajčiť!!!
7. Jeden balíček cigariet treba na to, aby sa zrýchlil pulz, zvýšil tlak
krvi a narušilo prúdenie krvi i vzduchu v pľúcach. *N* Stačí 1
cigareta na to, aby sa zrýchlil pulz, zvýšil tlak krvi a narušilo
prúdenie krvi a vzduchu v pľúcach.
8. Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc. *P* Je pravda, že v každej
cigarete sa nachádza asi 15 rozličných známych látok, ktoré
spôsobujú rakovinu.
Ak sa pokúšaš prestať fajčiť, kontaktuj tvoju triednu pani učiteľku,
prípadne poradne proti fajčeniu.
(Spracované podľa: http://www.nocka.sk/socialna-prevencia/publikacie/2009/prevencia-vpraxi-3)
Pripravili A. Báleš a M. Hurčík
O tom, kedy sa psík ,,venčí”
Maltezáčikovia ako módne makety
V slovenčine slovo venčiť znamená ozdobovať niečo vencom.
Na svadbe sa napríklad venčí nevesta: jej účes sa zdobí vencom.
Na Slovensku môžeš ísť so psíkom von alebo ho ísť vyvetrať. A
Boli
to
vďaka
čivavy, ktoré sa presadili ako módne makety
ich kráse a nevinnosti.
Dnes však pre hebkú a krásnu srsť letia maltezáčikovia. Nové módne
makety sa nachádzajú skoro v každom časopise.
psíka by si mal/a mať na vôdzke, ak nechceš dosťať od polície
pokutu.
Tak si sa práve naučil/a, že ak
vlastne
psíka
venčíš, zdobíš ho
.
No na výslní sa ukazujú aj yorkshirsky teriéry.
Ale veď ktovie? 
Zopakujme si! Zakrúžkuj správnu odpoveď:
A. Idem so psíkom von. Psíka mám na vôdzke.
B. Idem venčiť psíka. Psíka mám na vodítku.
vs.
Pripravili A. Blunárová a E. Lavová

(Správna odpoveď: A)
Pripravili pani učiteľky slovenského jazyka
Kabátiky pre psíkov
Zimné a vianočné oblečenie!!!
Padá sniežik, padá, na dedinku sadá.
Detičky ho chytajú, snehuliaka stavajú.
Snehuliačik hotový v tomto zimnom období.
Pečú sa aj perníčky, zjedia ich všetky detičky.
V. Paučírová
Interview s pani učiteľkou Kráľovou
MODERNÉ PRANOSTIKY
Na začiatku decembra skáču muchy do jedla.
Aké darčeky ste dostávali na Vianoce? Mala som veľa darčekov, ktoré
boli darované z lásky. Keď som dostala školskú tašku, moja radosť nemala
konca kraja!
V decembri na Vianoce, sneh sa krásne ligoce.
Aký bol Váš najkrajší darček v detstve? Môj najkrajší darček bola práve
školská taška.
Keď na Nový rok ľudia radostne skáču, o rok im bude do plaču.
Aké jedlo varíte na Vianoce? Ja varievam kapustnicu a šosovicu.
Samozrejme nesmie chýbať zemiakový šalát a chrumkavá rybka. Tiež
medovníčky, medové labky a krásne neopakovateľná vianočná atmosféra.
A aké máte vianočné zvyky? Krížik na čelo, jablko, šupiny pod obrus, orechy
do kútov, reťaz okolo stola... Pred štedrou večerou sa pomodlíme a potom
papáme oblátky.
S kým a ako ste minulý rok prežívali Vianoce? Veľmi som si ich
vychutnala, pretože som s mojou rodinou len oddychovala. Vianoce trávim
s ľuďmi, ktorých veľmi ľúbim: to je môj manžel Ľuboš, dcéry Ivanka a Ľubka. A
tiež moja mamina Anna.
14. decembra ťahá zima pod rebrá.
V decembri na Klaudiu zvony v noci bijú.
Pripravila K. Urbaniková
November sa končí hneď, december sa blíži, tak rýchlo leť!
24. 12. Vianoce sú na kázni.
A. Kyčerková
Na svätého Ondreja, chystaj sane do dvora.
Keď na dušičky jasné počasie panuje, príchod zimy to oznamuje.
V novembri už večer spím, o Vianociach stále sním.
V. Králová
Vianoce, veľká mela, darčekov nezostane veľa.
Vianoce nie sú prehánky, každý vyťahuje sánky.
Zase niet snehu, a tak sa sv. Mikuláš teší, že zas
musí chodiť peši.
1. decembra sa korčuľujem na ľade, zvyšok decembra
čakám v Ordinácii v ružovej záhrade.
22. decembra som minul všetky ,,lavíny”, konečne sú prázdniny!
J. Králik
Pripravil M. Borovka
Zvyky a tradície iných
národov
Vianocééé, Vianocééé... Sviatky pokoja, radosti, lásky a mieru. Sú na
celom svete a slávia ich ako veriaci, tak aj ateisti. Jediný rozdiel je v
tom, ako ich prežívajú.
Fínsko: Fíni sú presvedčení,
že ich krajina je bydliskom
Santa Clausa.
Mexiko:
Dţbán
namiesto
stromčeka.
Vianoce
v Mexiku sú tak, ako aj ich
ţivot, hlučné a veselé.
Mexičania
nemajú
stromček, ale darčeky a
sladkosti
dávajú
do
veľkého hlineného dţbánu
- Pinty, ktorý visí zo stropu
a je ozdobený perím.
Interview s pani učiteľkou Čitárskou
Aké máte zážitky z Vašich detských Vianoc? Najkrajší zážitok pre mňa
bol, keď môj brat dostal krásnu autodráhu.
A čo tradície? Zmenili sa alebo zostali stále tie isté? U nás sú tradície
stále rovnaké: návšteva cintorína , hladovanie až do večera a štedrá večera.
Ako strávite tohtoročné Vianoce? Tieto Vianoce strávim v kruhu
najbližších a hlavne s mojou malou dcérkou Laurinkou.
Máte rada vianočné sviatky ? Alebo skôr nejaké iné? Určite vianočné,
tie sú zo všetkých najkrajšie.
Taliansko: Bez sladkostí! Aj
talianske
deti
dostávajú
darčeky ráno aţ na prvý sviatok
vianočný. Taliani si ozdobujú
stromčeky, ale nepečú ţiadne
sladkosti.
Francúzsko:
Francúzi si k vianočnému stolu
sadajú 25. decembra a väčšinou si
pochutnávajú na moriakovi plnenom
gaštanovou plnkou, ustriciach, ţabích
stehienkach a ovocí. Darčeky deťom
ukladá na kozub vianočný duch Pére
Noël.
Pripravil R. Gerši
Kedy boli Vaše najkrajšie Vianoce? Moje najkrajšie Vianoce ešte len
budú…
Aké jedlá varíte na Vianoce?
Na Vianoce varím kapustnicu , údené mäso , rezne , šalát , lokše, ryby…
O ktorej hodine si otvárate vianočné darčeky ? Vianočné darčeky si
otvárame po štedrej večeri. Čím rýchlejšie zjeme, tým rýchlejšie otvoríme krásne
darčeky.
Pripravila V. Geršiová
Prvááá vločka
Lístie nám už napadlo
a slniečko zapadlo.
Vietor hrozne rýchlo fúka,
kukučka len tíško kuká.
Každý krásne pozerá sa,
ako vločka usmieva sa.
Letí hrozne rýchlo k nám,
ešte krok a už ju mám.
Vianoce
vetvička.
sú
Vianoce znejú
padanie snehu.
ako
ako
Vianoce voňajú ako
voňavá ruža.
Vianoce
sladkosť.
sú
ako
Vianoce sú ako kvet…
M. Mikulová
Vločku ale nechytil som,
Hviezdou tohto mesiaca je Justin Bieber (17). Najpopulárnejší spevák má
úplne nový singel, ktorý ešte len vyjde na jeho novom
vianočnom albume. Krásnou vianočnou piesňou je
mistletoe (v preklade imelo). Justin sa narodil 1. marca
1994 v kanadskom mestečku Stratford. Jeho celé meno
je Justin Drew Bieber. Preslávil sa vďaka youtube, na ktorom ho objavil
jeho manaţér Scooter Braun. Začal pracovať na svojom debutovom albume
My world. Z tohto albumu boli najúspešnejšie dve skladby: One time a One
less lonely girl. Prinášame vám špeciálny rozvrh hodín:
padla rovno pred náš dom.
Za ňou ale ďalšie vločky padajú,
deťom velikánsku radosť do sŕdc dávajú.
V. Geršiová
Vianoce už prišli k nám,
mikto nechce byť sám.
Pozveme priateľov, rodinu,
nech máme výbornú hostinu.
Veľa darčekov si pod stromčekom nájdeme,
večer si do postelí ľahneme.
Budeme spomínať na tieto Vianoce,
dúfame, že budú take aj na budúce!
V. Paučírová
Pripravili V. Králová a Ľ. Cibulová
Vyfarbi si obrázok 
Zumba
Autorom tohto tanca je Beto Perez a pochádza z temperamentnej a
slnečnej Kolumbie.
Beto, profesionálny fitnes tréner, si jedného dňa zabudol doniesť na
tréning kazetu s hudbou, tak spomínanú kazetu nahradil svojou vlastnou,
ktorú počúval v aute. Bola to kazeta plná latinskoamerických piesní.
Na Betove veľké prekvapenie sa jeho latino párty ostatným veľmi páčila a
získala si mnohých nadšencov. A od toho dňa Beto začal vyučovať nový
fitnes štýl, ktorý nazval ZUMBA. Zumba znamená ,,včelí bzukot“.
Veľkou obľúbenkyňou zumby je naša nová pani učiteľka S. Búliková.
Pani učiteľka Búliková, čo Vám prináša tento tanec?
 Pri zumbe sa cítim uvoľnená a rýchlo sa odreagujem. Keby deti
mali záujem, tak by som ju chcela v škole precvičovať. Zumbu
som začala tancovať tento rok a vôbec neľutujem.
Tak ţiaci, môţete popremýšľať!
Pripravil M. Bujna
Mikuláš
Príď k nám Mikuláš,
veľa sladkostí určite máš!
Čokolády, cukríky a na tom mašličku,
za to ti povieme peknú básničku.
Mikuláš sa teší s nami,
pekne sme ho privítali medzi nami.
V. Paučírová, VI. B
Ľadový hokej
V tejto rubrike vám budeme prinášať informácie zo športu. Dnes sa
dozviete niečo o P. Demitrovi a ľadovom hokeji.
SPOMÍNAME NA PAVLA DEMITRU…
Keď sa povie ľadový hokej, hneď si každý fanúšik spomenie na rok
2002, keď sa naši chlapci stali majstrami sveta v ľadovom hokeji.
Boli to pekné časy v slovenskom hokeji! Naši kapitáni boli Miroslav
Šatan a Pavol Demitra (†36).
Základná škola v Dubnici nad Váhom, ktorú navštevoval aj Pavol
Demitra, nesie jeho meno. Vedenie školy poslalo po tragickej smrti
nášho reprezentačného kapitána na ministerstvo školstva žiadosť,
ktorú schválilo. Od konca septembra nesie jeho meno aj zimný
štadión v Trenčíne.
Pavol Demitra sa narodil
29. novembra 1974 v Dubnici nad
Váhom. Bol slovenský hokejový reprezentant, hrajúci na poste
útočníka. 7.9.2011 zahynul pri leteckom nešťastí z Jaroslavli do
Minska. Demitra bol hokejista, ktorý pred zrakmi ľudí zápasil vždy o
úspech celého hokejového mužstva. Nie vždy sa mu darilo, ale bolo
vidieť jeho úprimnú snahu i jeho veľké sklamanie, ak sa niečo
nepodarilo. Tento
veľký hokejista nás
však opustil a my
za ním úprimne
smútime…
Opýtali sme sa pána učiteľa M. Tomku:
PAĽKO, VĎAKA!!!
Pán učiteľ, myslíte si, že sa staneme tieto majstrovstvá majstrami
sveta v ľadovom hokeji?
 Myslím, že nie.
 Pripravili P. Borovka a A. Kerek
Svätý Mikuláš
Svietiace šnúrky
Sú vhodné pre všetky druhy obuvi.
Možno ich použiť aj ako náhrdelníky či
náramky.
S bežnou batériou vydržia svietiť/blikať asi
70 hodín. Funkcie: stále svietenie, rýchle
blikanie, pomalé blikanie.
Podľa mňa je fajn ich nosiť najmä teraz, keď sa večer skoro
zotmie. Najmä, keď idete večer von. Môžete predísť nehode.
Facebook:
Je sociálna
sieť na
dorozumievanie sa medzi ľuďmi. Môžete si tam
založiť profil, dať si tam svoju fotku… Môžete si tam písať
s blízkymi a s kamarátmi, s kolegami...
Pripravil R. Miklovič
www.facebook.com
UHÁDNEŠ?
A. Celý byt ňou rozvoniava
a nie je to ranná káva,
ale sú v nej huby.
Čo je to?
V izbičke tíško stojí,
ţiari, bliká.
Poháňa ho elektrika.
Čo je to?
B.
C. Zo strechy sa na nás smeje,
Padajú po tíšku,
a keď slnko zasvieti,
spadnú na líšku.
uţ ho nie je.
Uţ je z nich biely kraj.
Veľmi má rád mráz,
Čo je to? Premýšľaj!
hádaj tisíc ráz.
Čo je to?
Správne odpovede nájdeš na poslednej strane.
verzus Santa
Claus
Svätý Mikuláš
Santa Claus
U nás sa všetky deti tešia na 5. december. Svätý Mikuláš nám
hodí do čižmičky nejakú dobrotu. Tento slávny grécky biskup
z juhotureckého mesta Myra sa hneď od začiatku tešil veľkej úcte. A to
nielen v krajine svojho pôsobenia. Svätý Mikuláš bol veľmi štedrý.
Santa Claus = americký Mikuláš? Komerčne veľmi úspešný vo
vtieravých reklamách je Santa Claus, ktorý sa stal americkou obdobou
Mikuláša. Američania nemajú veľa vlastných tradícií, mnohé vznikli
zmiešaním zvykov, ktoré tam priniesli osadníci z rôznych krajín. A
vzorovým príkladom je práve ,,Santa”.
V súčasnosti sa v Európe prejavuje trend ,,bojovať” proti
Santovi. Tento boj vedú odporcovia ,,amerikanizácie”
a nadšenci pre pôvodné kultúrne národné tradície.
Opýtali sme sa našej spolužiačky Radky Kopeckej: Na 6. december
sa teší každý rok každý jeden z nás. Obliekaš si v tento deň niečo
mikulášske? Nie. Ale tento deň mám veľmi rada. Už sme bližšie k
Vianociam… :DDD.
Pripravili D. Ďurič a A. Depeš
Zvieratká
Vyfarbi si! 
Je obdobie zimy – kedy si zo šatníka vyťahujeme kabáty a
čižmy. Napadlo nás, ako sa asi cítia také zvieratká, ktoré
žijú v zime stále. A tak vám v tomto čísle prinášame pár
informácií o ľadovom medveďovi a tučniakovi.
Ľadový medveď
Žije v oblastiach pokrytých večným ľadom
a snehom. Pre globálne otepľovanie sa
veľa medveďov utopí vo vode, pretože
nemá po blízku žiaden ľadovec, na ktorom
by si mohol pri hľadaní potravy oddýchnuť.
Väčšinu dňa trávi hľadaním potravy, za
ktorou musí denne putovať i niekoľko
desiatok kilometrov.
Viete, že najobľúbenejším zvieratkom pani učiteľky Z. Gogovej je psík?
Psíka má veľmi rada, pretože je priateľský.
Tučniak
Tučniaky sú zo všetkých vtákov najlepšie
prispôsobené vodnému prostrediu. Majú husté
šupinové perie, ktoré dokonale chráni pred
mrazom a svojou hladkosťou pred trením pri
plávaní pod vodou.
Pripravili M. Mikulová a K. Hodálová
Pripravila V. Paučírová
je Dňom ľudských práv. Bol vyhlásený
Valným zhromaždením OSN v roku 1950. Slúži ako oslava ľudských práv, ale
rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Ako príklad
porušovania práv človeka som si vybral obete druhej svetovej vojny, pretože
boli medzi nimi i deti – malé, ale i deti
v mojom veku. Židovské deti boli
odvlečené do koncentračných táborov a tam usmrtené.
Deti trpiace v koncentračnom tábore
Možno niektorým neušla pozornosti dolná nástenka. Obsahuje plagáty
zobrazujúce deti. Tieto deti sa od nás líšia sociálnymi podmienkami,
v akých žijú – nemajú dostatok potravy, oblečenia, sú v ohrození
života, nemajú možnosť sa vzdelávať… V novembri sme predávali
pohľadnice. Všetky pohľadnice sme predali a my vám za ich kúpu
veľmi ďakujeme, pretože ste pomohli deťom, ktoré v Afrike zomierajú
na AIDS. Na dolnej nástenke visí papierová pokladnička. Tentokrát
robíme zbierku pre africké ,,školy”. Školy sme dali schválne do
úvodzoviek, pretože deti sa tu vzdelávajú pod stromami či
v chatrčiach. Za vaše peniažky sa deťom kúpia perá, zošity…
Ďakujeme!!!
Prečo?
Pripravil J. Králik
Prečo sú tieto deti chudobné?
Tak prečo im nik nepomôže?!
Však aj ony sú len živé bytosti,
tak im doprajme život plný radosti!
Prečo nie sú ani obuté?
Veď žijeme v 21. storočí,
ale stále každý len na seba myslí…
Ktovie, ako sa teraz majú,
či si života užívajú?
Tak nájdime kúsok lásky v srdiečku
a darujme im aspoň nádej maličkú…
V. Geršiová
R. Kopecká
Chichichi 
Pani učiteľka sa pýta detí v škole:
- Deti, čo robíte doma, keď vypnú prúd?
Peťko sa postaví a odpovie:
- Zapálime sviečky a pozeráme televízor.
Pláva kapor v mede a hovorí:
,,To je fakt husté!”
,,Sranda musí byť!” povedal Santa Claus a
nerozdal darčeky.
Keď príde v noci za tebou veľký chlap s bielou bradou v
červenom kabáte a bude ťa pchať do vreca, tak sa neboj,
možno len niekto písal Mikulášovi, že ťa chce pod stromček...

- Jožko, čo si kúpil babke pod stromček?
- Futbalovú loptu.
- Futbalovú loptu? Ale veď babička nehrá
futbal!
- Práve preto. Ona mi kúpila knižky.
Pripravil J. Králik a A. Dávidovič
Aké sú tvoje šťastné dni?
Ako vstávaš ráno do školy?
A) Bez problémov, veľmi sa teším.
B) Dá sa to vydržať.
C) Strašne, chce sa mi z toho plakať. 
Čo robíš cez hodinu?
A)
Učím sa, veď čo iné?
B)
Kreslím si po rukách.
C)
Nudím sa.
Stravuješ sa zdravo?
A)
Jasné, papám samú zeleninu a ovocie!
B)
Snažím sa.
C)
Stravujem sa veľmi nezdravo.
Ahoj, volám sa Líza. Vítam vás a zároveň vám želám veľa zábavy pri
čítaní tohto časopisu.
Prezradím vám nové recepty, ktoré sú nenáročné. Dnes vám
prezradím môj obľúbený recept. Banánové jednohubky sú mojou
najčastejšou dobrotkou.
Banánové jednohubky sa nepečú ani nevaria. Budeš potrebovať:
Postup : Vo vodnom kúpeli rozpustíme čokoládu a tuk. Vždy medzi
dve piškóty vložíme jedno koliesko banánu, napichneme na špáradlo
a namočíme do rozpustenej čokolády. Necháme stuhnúť a vložíme
do papierového košíka.
A banánové jednohubky sú hotové!
Prajem vám príjemnú chuť !
Spočítaj si, koľko A, B a C odpovedí máš. Písmenko, ktoré vyhráva ukrýva
tvoj šťastný deň:
A – utorok, štvrtok a pondelok
B- streda
C- piatky a víkendy sú tvoje!
Pripravila K. Urbániková
Pripravila K. Bučkuliaková
Ako to (ne)spackať?
Ako sa správne učiť do školy?
Už máme december a mnohí z vás iste ešte nevedia, ako sa dá rýchlo,
dobre a ľahko naučiť. Tu mám pár dobrých rád:
 Vyhraď si na učenie čas, ktorý ti najviac vyhovuje
a snaž sa ho dodržiavať (napr. o 17:00 h).
 Neuč sa večer, pokiaľ to nie je nevyhnutné, pretože budeš iba
zbytočne viac unavený.
 Vždy po príchode zo školy si oddýchni a až
potom sa uč.
 Postaraj sa, aby ťa nič nevyrušovalo.
Dúfam, že vás informácie zaujali. 
Pripravil Š. Krošlák
Ako byť dobrým žiakom? Mali by ste sa správať
takto: nefajčiť, učiť sa, robiť si domáce úlohy,
pracovať na hodine, nejesť a k pani učiteľkám sa
správať slušne.
Pripravila D. Sedláčková
Vylúšti sudoku a vyhraj dobrotu. Správne odpovede hádţte do škatuľky
na dolnej chodbe, na ktorej je nápis: Súťaţ. Mená výhercov všetkých
tajničiek sa dozviete v ďalšom čísle.
Žiacky parlament
Zaiste ste si všetci všimli veľké škáry na ploche
nášho ihriska. Hrať tu športové hry je skutočne
veľmi nebezpečné. Pani riaditeľka sa preto
rozhodla naše ihrisko zrenovovať pomocou
brigády žiakov a rodičov našej školy. Prosíme tak
rodičov našich žiakov, aby sa taktiež zapojili do
tejto brigády. Brigádu uskutočníme na jar a bude zameraná na zaliatie
škár. Viac o tejto brigáde v ďalšom čísle Školáčika.
Pripravili M. Zuzkovičová a N. Remeňová 
POĎAKOVANIE
S RDEČNÉ POĎAKOVANIE VŠETKÝM , KTORÍ SA PODIEĽALI NA
PRÍPRAVE OSLÁV K 50. VÝROČIU OTVORENIA NOVEJ
BUDOVY Z ÁKLADNEJ ŠKOLY V K OVARCIACH . O SLAVA SA
USKUTOČNILA 18. NOVEMBRA 2011 ZA PRÍTOMNOSTI
SÚČASNÝCH A BÝVALÝCH RIADITEĽOV , SÚČASNÝCH
A BÝVALÝCH PEDAGÓGOV , ŽIAKOV A POZVANÝCH HOSTÍ .
V ŠETCI SA VEĽMI DOBRE BAVILI !
V tomto čísle vám prinášame celkový počet získaných bodov
jednotlivých tried. Povzbudzujeme vás k tomu, milí žiaci, aby ste
húževnato plnili pokyny parlamentu. Tá trieda, ktorá bude mať na
konci školského roka najviac bodov, bude finančne odmenená. Všetky
pokyny nájdete na dolnej nástenke.
Web. s.
Výzdoba Erba Hymna
Zber
1.
10
5
10
10
5
2.
8
5
4
6
7
3.
9
9
9
9
8
4.
9
10
7
10
10
5. A 10
10
10
9
6
5. B 10
10
7
10
4
6. A 10
10
7
6
9
6. B 7
10
7
3
2
7.
10
8
9
5
3
8.
10
9
7
9
5
9.
9
8
10
7
0
Pripravila M. Petríková
Pripravila D. Čitarská
Film mesiaca:
QUICK TELKA
ÚPLNOU NOVINKOU V NAŠEJ ŠKOLE NIE JE LEN ČASOPIS ŠKOLÁČIK.
JE TO AJ QUICK TELKA – ŠKOLSKÉ TELEVÍZNE SPRÁVY, KTORÉ
NATÁČAJÚ ŽIACI 7. TRIEDY NA HODINÁCH MEDIÁLNEJ VÝCHOVY.
NARNIA
AKO
Vybral som si tento film, lebo ma zaujali
minotauri, kentauri a jeden rozprávajúci lev.
Môžete vidieť častý boj mečmi, ale žiadne
krviprelievanie.
Hlavnými hrdinami sú deti Peter, Zuzana, Edmund a
Lucia, ktorí sa počas druhej svetovej vojny dostanú
z Londýna na vidiek do domu profesora Diviša, kde
objavia starú skriňu a cez ňu sa
dostanú do Narnie. Tam s pomocou leva Aslana
vymania krajinu z krutovlády Bielej čarodejnice, ktorá
na Narniu uvrhla dlhú zimu. Po jej porážke sa
stávajú kráľmi a kráľovnami.
natáčame?
V prvom
rade
si
musíme vybrať tému,
o čom
budeme
natáčať. Pani učiteľka
si
vyberie
moderátora/rku,
ktorý/á
uvedie
reportáž. Pri natáčaní
musíme byť úplne
ticho. Prvýkrát šla
natáčať
Miriam.
Určite mala trému! Prečítala si dva razy text a potom išla naostro. Pani
učiteľka si vždy vyberie jedného asistenta, ktorý jej pomáha pri
kamerovaní. Zväčša je to nejaký chlapec, ktorý sa rozumie technike. Keď je
reportáž nakamerovaná, musí sa spracovať do filmovej podoby. Pretože
nemáme žiadnu učebňu na výučbu mediálnej výchovy, robia to pani
učiteľky vo svojom voľnom čase. Ak si chcete pozrieť našu prácu, kliknite
si na webovú stránku školy. V priečinku Školáčik a Quick Telka nájdete
školský časopis i všetky televízne správy.
Pripravili N. Hospodárová a V. Šnajderová
Pripravil M. Ďurák
:D
V tejto rubrike vám budeme prinášať rozhovor so žiakmi z
jednotlivých tried. Začneme prvákmi. Sú to ešte maličkí žiaci, a preto sa
nás aj trošku hanbili. Ale čo-to sme sa dozvedeli.
Prišli ste z materskej školy do základnej. Ako si zvykáte na kaţdodenné
Takéto vysoké čižmy ukážu vždy dobre!
Aj túto zimu nevyšli z módy šedá a krémová farba!
Ľahko ich skombinujete a sú prirodzené...
povinnosti a učenie?
 V škôlke bolo dobre, lebo sme sa len hrali. Ale tu sa už
učíme počítať a písať.
Máte aj novú pani učiteľku…
 Pani učiteľka Búliková je veľmi dobrá.
Chceli by ste v škole nejaké iné krúţky?
 Áno. Futbalový, krúžok písania, basketbalový, cyklistický,
spevácky, tenisový alebo krúžok ručných prác.
Chceli by ste tu niečo zmeniť?
 Áno. Chceli by sme preliezky, nový piesok, v družine viac
kried a hračiek.
Zimné teplé bundy skombinované s viacerými farbami vyzerajú na
svahu veľmi dobre.
Pripravila A. Palková
V dnešnej dobe je moderné obliekať sa bláznivo:
A čo znamenajú tieto dve farby ???
Čierna má moc spraviť z kaţdej popolušky elegantnú dámu.
Fialová: dodáva vážnosť.
Opýtali sme sa L. Kováčovej z 5. A triedy:
Aká je tvoja obľúbená farba?Čo si
najradšej obliekaš?
 Červená a ružová. Najradšej nosím rifle a legíny.
Pripravili D. Čmielová a A. Kyčerková
Pripravila V. Králová a Ľ. Cibulová
Vyfarbi si obrázok 
Blíţia sa Vianoce. A tak vám ponúkam pár slovíčok, ktoré s nimi
bezprostredne súvisia. S pozdravom M. Hupka 
der Weihnachtsbaum (vianočný stromček)
der Schneemann
(snehuliak)
das Geschenk
(darček)
das Jesuskind
(Jeţiško)
Stille Nacht (Tichá noc)
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar,
Holder Knabe mit lockigem Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh.
Pripravila V. Paučírová
Huráááááááááááá, Vianoce!!!
Vločka
Ihličie
Advent
Noc
Vianoce sú ako med.
Vianoce znejú ako smiech.
Vianoce voňajú ako vetvička.
Vianoce sú ako vlna.
Oblátky
Cencúle
Vianoce utečú ako voda. 
Estetické
Pripravil Ľ. Ţitňanský
happy
Speak
mery
sing
Happy and merry Christmas!
Presents
Pripravil A. Kerek
Vianoce u nás doma…
Vianočné sviatky – to sú sviatky pokoja a oddychu. Vtedy sme všetci
spolu. Vianočné obdobie u nás začína uţ mesiac pred Štedrým dňom, keď
sa na adventom venci postupne rozhoria všetky štyri sviečky. Na Štedrý
deň sestra Miška a mamina varia dobroty. Ja pomáham ocinovi zdobiť
vianočný stromček. Atmosféru Vianoc nám tieţ spríjemňujú koledy. Pred
štedrou večerou sa pomodlíme. Ocino rozdelí jabĺčko, aby sme boli zdraví.
Potom jeme štedrák – aby nám na našom stole nikdy nechýbal chlebík.
Dame si oblátky s medom, aby sme mali sladký ţivot. Napokon jeme
kapustnicu a zemiakový šalát s rybkou. A potom rýchlo k vianočnému
stromčeku porozbaľovať darčeky od Jeţiška…
CHRISTMAS

Pripravil S. Sako
poch
Pripravil M. Borovka
SILENT NIGHT (TICHÁ NOC)
Silent night, holy night,
all is calm, all is bright
round yon virgin
mother and child.
Holy infant, so tender and mild,
sleep in heavenly peace,
sleep in heavenly peace.
Silent night, holy night,
shepherds quake at the sight;
glories stream from heaven afar,
heavenly hosts sing Alleluia!
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born!
Dnes sa naučíme farby: 1-light blue(svetlomodrá), 2-tan(žltohnedá),
3-red(červená), 4-white(biela), 5-brown(hnedá), 6-green(zelená)
Vianočné sviatky
Vykríkol som: ,,Jupííííííííííí!” A rýchlo som utekal na autobus za rodičmi.
Idem pomaličky, ale isto. Tuším to…
Autobus mi práve odišiel!!!
Nie je to moţné! Vrátil som sa späť domov a sadol si do obývačky.
Oprášil som ich. ÁÁÁ…
Čuduj sa svete…
Nóóó, sú to darčeky!!!
Ééélektrička na ovládanie!!!!!!!!!!!!!!!!
Sivá je dosť. Ale sa veľmi teším…
Vianočný stromček stále nádherne ţiari.
Idem si postaviť koľajnice.
A ide sa na vec! Čím rýchlejšie, tým lepšie.
Tak, a koľajnice sú hotové a ja sa veziem v električke.
Kadiaľ idem, všade je sneh…
Y – tak to sú Vianoce!!! 
M. Šuta
Pripravil D. Gerši
Vylúšti tajničku a vyhraj dobrotu!
Osemsmerovka
Vylúšti osemsmerovku a vyhraj dobrotu. Správne odpovede hádţte do
škatuľky na dolnej chodbe, na ktorej je nápis: Súťaţ. Mená výhercov
všetkých tajničiek sa dozviete v ďalšom čísle.
1.
2.
3.
Slová, ktoré nájdete v
S
osemsmerovke:
Š
Silvester, Valentín, zima,
J
sneh, vločka, ľad, dal,
snehuliak, január, február,
A
polrok, pár, mrzne, oslava.
N
4.
5.
6.
7.
8.
A
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kto nám kaţdé Vianoce nosí darčeky?
Namiesto daţďa z neba padá...
Pod čo vţdy dostávame darčeky?
Na Štedrý deň večeriame rybu , ktorá sa volá …
Kaţdý týţdeň pred Vianocami si na stole zapalíme jednu...
Večerať by sa na Štedrý deň malo vtedy, keď sa na nočnej oblohe
rozsvieti prvá...
6. decembra nám sladkosti nosí.....
...
1. januára oslavujeme...
Najznámejšia vianočná česká filmová rozprávka?
Vianočná pesnička?
Vylúšti tajničku a vyhraj dobrotu. Správne odpovede hádţte do škatuľky na
dolnej chodbe, na ktorej je nápis: Súťaţ. Mená výhercov všetkých tajničiek
sa dozviete v ďalšom čísle.
N
E
H
U
L
I
A
K
I
P
O
L
R
O
K
Ť
A
L
A
V
A
L
S
O
S
Z
V
L
O
Č
K
A
T
I
D
E
N
Ý
N
O
U
V
M
A
Ý
S
R
O
K
Á
V
A
L
E
N
T
Í
N
R
Á
U
R
B
E
F
E
!
M R
Z
N
E
H
P
Á
R
Pripravila R. Kopecká
Odpovede na hádanky:
A. vianočná kapustnica, B. vianočný
stromček, C. cencúľ, D. snehová
vločka.
Všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na príprave
časopisu Školáčik, ďakujeme!
Mgr. Lucia Sotoňáková
Ing. Alena Čitárska
Download

ŠKOLÁČIK č. 1 - Základná škola, Kovarce 164