Biuletyn Parafii Świętego Krzyża
W Gdańsku-Wrzeszczu
numer specjalny - Październik 2014
Przy Świętym Krzyżu
WSPOMNIENIA O OJCU TADEUSZU PAWLICKIM
- wdzięczni parafianie
AD MAJOREM DEI GLORIAM
GLORIAM
(Na większą chwałę Bożą)
pawlicki1a
str. 1
środa, 15 października 2014 01:50
Projekt wstępny
2
Przy Świętym Krzyżu
Gazetka ta zostaje przekazana parafianom w miesiącu październiku.
W tym miesiącu Ojciec Tadeusz
obchodził swoje imieniny. Również
w październiku przez cały miesiąc
odprawiane będą msze gregoriańskie za duszę śp. o. Tadeusza.
Gazetka ma na celu przypomnienie
w skrócie działalności naszego ojca
i byłego proboszcza.
Może czytając ją zastanowimy się
nad swoim udziałem w życiu parafialnym. Nie pozostawajmy na poziomie (etapie) niedzielnej mszy
św.
Jako parafia jesteśmy jedną dużą
wspólnotą. Starajmy się uczestniczyć w tej wspólnocie.
Może ktoś zechce włączyć się w
działalność jednej ze wspólnot i
tam się odnajdzie. Pracy jest dużo.
Potrzebne są nowe osoby i nowe
pomysły.
Może nie każdy pamięta te misje
– warto więc o nich wspomnieć,
gdyż to one odmieniły naszą
wspólnotę parafialną. To te misje
obudziły parafian i poderwały do
większego uczestnictwa w życiu
duchowym.
Prowadzone były przez misjonarzy: o. Frączkowskiego, o. Jasiaka,
o. Szamburskiego.
Do wszystkich parafii wystosowano imienne zaproszenia z programem.
Misje
trwały
09.X–
23.X.1980r
- W pierwszym dniu był Plebiscyt
wiary, w którym każdy indywidualnie składał na Krzyż św. przyrzeczenie wierności Chrystusowi i oddawał na karteczce swój adres.
- W następnych dniach było odnowienie sakramentów świętych,
nauki stanowe, błogosławieństwa
dzieci i matek będących w stanie
błogosławionym, dzień modlitw o
Ojciec Tadeusz Pawlicki przybył
do naszej parafii w 1978 roku –
obejmując funkcję proboszcza.
Był pełen energii i nowych pomysłów – dobrym organizatorem.
Zawsze uśmiechnięty i pełen szacunku dla drugiego człowieka,
umiał słuchać. Był otwarty i bezpośredni, ale był też wymagający, od
siebie i od innych. Niekiedy aż do
bólu.
W roku 1980 odbywały się w naszej parafii zorganizowane przez
Niego Misje Święte w związku z
obchodami 50-lecia istnienia Parafii Świętego Krzyża.
pawlicki1a
str. 2
nowe powołania kapłańskie i zakonne-tutaj udział brały delegatki
ss. Służebniczek, które pracowały
na tutejszej placówce, względnie
stąd się wywodziły.
- Kolejnym dniem misji było odnowienie, względnie poświęcenie
rodzin Bożemu Sercu. Całe rodziny, których głowa niosła obraz
Serca Jezusowego, podchodziły do
ojca by otrzymać błogosławieństwo. Po przyjściu do domu wypisywały na odwrocie obrazu : Odnowienie Aktu Poświęcenia Rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa.
Wypisywani byli członkowie i każdy się podpisywał.
- W innych dniach odbywały się
przyjęcia osób do istniejących
już zespołów i stowarzyszeń jak:
Apostolstwo Modlitwy, i Żywy
Różaniec, Poradnictwo rodzinne,
Akcja charytatywna – środkiem
kościoła podchodziły do ojca oso-
o. Tadeusz Pawlicki z misjonarzami
środa, 15 października 2014 01:50
Projekt wstępny
19
Przy Świętym Krzyżu
O każdej z tych pielgrzymek można powiedzieć bardzo dużo, bo
każda z nich pozostawiła w naszych sercach niezapomniane przeżycia, zaowocowała dalszą przemianą naszego wnętrza.
Chciałabym przywołać szczególne
przeżycia ostatniego dnia pielgrzymowania w pielgrzymce do Rzymu
– szlak prowadził nas śladami oo.
Jezuitów do miejsca położonego
15km od Rzymu-La Stortamiejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Tam właśnie Św. Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego, zdążając ze swoimi towarzyszami do Stolicy Piotrowej, miał
wizję Chrystusa Dźwigającego
krzyż na swoich ramionach a przy
nim Ojca Przedwiecznego, Który
powiedział: „Chcę, byś Mu służył”
i „W Rzymie będę Ci łaskawy”.
I tak się też stało, św. Ignacy Loyola (1491-1556) rozpoczął w Rzymie swoją wszechstronną działalność. W kaplicy upamiętniającej
widzenie św. Ignacego nasz przewodnik o. Tadeusz, bardzo wzruszony miejscem, odprawił Mszę
Świętą, sam wracając do korzeni
zakonu, którego był członkiem.
Msza św. – pokój św. Ignacego
pawlicki1a
str. 3
Msza Święta nad morzem przy trasie z Salonik
Z perspektywy czasu stwierdzam,
że dla każdego z nas branie udziału
w pielgrzymowaniu po naszym
kraju, uczestniczeniu w nabożeństwach, adoracjach i Eucharystiach
sprawowanych przez Ojca Tadeusza oraz w modlitwach i pieśniach
pozostawiło niezapomniane przeżycia duchowe. Każdy z nas mógł
w cichej modlitwie przedstawić
Panu Jezusowi i Matce Bożej swoje intencje, dziękować za otrzymane łaski i dary, uwielbiać Pana Boga, przepraszać za popełnione
grzechy i przewinienia, prosić o
dalszą opiekę nad sobą i najbliższymi.
Każda odbyta pielgrzymka owocowała dalszą przemianą naszych
wnętrz, uczyła nas, jak zło-dobrem
zwyciężać, nienawiść-miłością,
kła mst wo-pr awdą, pr zemocła god noś cią , p ych ę- p ok or ą.
Warunkiem, aby taka przemiana
dokonała się w naszych sercach,
było powierzenie życia Jezusowi
jako Panu i Zbawicielowi. Należało zawierzyć i ufać, nie lękać się
wypłynąć na głębię miłości Jezusa.
O tym wszystkim zapewniał nas i
uczył Kochany przez nas Przewodnik - Ojciec Tadeusz.
Dziś rozumiem, że Bóg dzięki doświadczeniom zdobytym w czasie
pielgrzymowania, modlitwom, katechezom prowadzonym przez Ojca Tadeusza, śpiewom, otwieraniem swojego serca na słowa
„Pisma Świętego”, pomagał nam
poznawać samych siebie, nasze
słabości i wady, wyrywał nas z
naszego egoizmu, pozwalał nam
doświadczać duchowej pustyni i
przekonywał, że wszystko możemy
w Tym, Który nas umacnia”.
Świętej Pamięci Ojcze Tadeuszu –
my wszyscy pielgrzymi, którzy
mieliśmy to szczęście i zaszczyt
brać udział we wspomnianych pielgrzymkach zarówno zagranicznych
jak i krajowych pod Twoim kierownictwem, jakże często wspominamy te czasy, kiedy podróżowaliśmy po naszej Ojczyźnie, poznając
wspaniałe i piękne zakątkiprawdziwe „perełki” zabytki zarówno religijne jak świeckie –
dziękujemy za te wszystkie przeżycia i doznania.
Ojcze Tadeuszu, cały czas jesteś w
naszych sercach, wspomnieniach,
myślach, słowach a przede wszystkim obejmujemy Cię naszymi modlitwami.
Odpoczywaj w pokoju wiecznym.
środa, 15 października 2014 01:50
Projekt wstępny
Redaguje Zespół: o. proboszcz Janusz Warzocha SJ, o. Piotr Kropisz SJ, Agnieszka Kminikowska
Maria Jędrzejewska, Helena Gadomska, Lucyna Chrobak, Anna Leonowicz, Joanna Kiedrowicz,
Wojciech Stawicki, Paweł Śpica, Roman Gąsienica, Michał Fibek
Adres redakcji: Parafia św. Krzyża, ul. Mickiewicza 1180-405 Gdańsk-Wrzeszcz
nr konta: BANK MILLENIUM S.A. 08 1160 2202 0000 0000 5069 8583
www.gdansk.jezuici.pl e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych
uzupełnień i skracania tekstów. Wszyscy, którzy piszą w naszym biuletynie, robią to nieodpłatnie.
pawlicki1a
str. 4
środa, 15 października 2014 01:50
Projekt wstępny
Download

okładka pdf - Parafia św. Krzyża w Gdańsku