Programın Adı
Name of Programme
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Arkeoloji (İÖ)
Biyokimya
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Matematik
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri (İÖ)
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Kamu Yönetimi
DUMLUPINAR UNIVERSITY (KUTAHYA)
Faculty of Education
Teacher Training in Sciences
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level
Teacher Training at Pre-School Level
Teacher Training at Pre-School Level (EP)
Teacher Training at Primary School Level
Teacher Training in Social Studies
Teacher Training in Turkish
Faculty of Sciences and Arts
Archaeology
Archaeology (EP)
Biochemistry
English Language and Literature
English Language and Literature (EP)
Mathematics
Sociology
Sociology (EP)
History
History (EP)
Turkish Language and Literaturee
Turkish Language and Literaturee (EP)
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Econometrics
Econometrics (EP)
Economics
Economics (EP)
Management
Management (EP)
Public Administration
K
o
n
t
e
Yedek Kontenjan
6
6
3
9
2
3
3
0
8
9
5
1
4
8
7
10
6
10
5
10
0
7
8
9
16
13
10
11
Kamu Yönetimi (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Kütahya Sağlık Yüksekokulu
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (İÖ)
Muhasebe
Muhasebe (İÖ)
Public Administration (EP)
Public Finance
Public Finance (EP)
Political Science and International Relations
Political Science and International Relations (EP)
International Trade and Finance
International Trade and Finance (EP)
Faculty of Theology
Theology
Theology (EP)
Faculty of Engineering
Computer Engineering
Computer Engineering (EP)
Electrical & Electronic Engineering
Electrical & Electronic Engineering (EP)
Industrial Engineering
Industrial Engineering (EP)
Civil Engineering
Civil Engineering (EP)
Mining Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering (EP)
Material Sciences and Engineering
Faculty of Medicine
Kütahya School of Health
Obstetrics
Physiotherapy and Rehabilitation
Nursing
School of Applied Sciences
Banking and Finance
Banking and Finance (EP)
Accounting
Accounting (EP)
17
3
14
8
11
4
8
0
0
2
0
3
3
3
1
1
4
2
1
1
1
4
2
0
0
3
1
2
0
6
7
8
9
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İÖ)
Simav Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (İÖ)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İmalat Mühendisliği
Insurance and Risk Management
Insurance and Risk Management(EP)
Simav Faculty of Technology
Wood Products Industrial Engineering
Wood Products Industrial Engineering (EP)
Electrical & Electronic Engineering
Electrical & Electronic Engineering (EP)
Manufacturing Engineering
10
10
0
5
5
2
4
3
Download

e Yedek Kontenjan DUMLUPINAR