2014 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4)
TABLE:4 2014 THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
(ZONGULDAK)
BÜLENT ECEVİT UNIVERSITY
(ZONGULDAK)
Programın Adı
Name of Programme
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Ereğli Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Faculty of Sciences and Arts
Chemistry
Turkish Language and Literature
Turkish Language and Literature (EP)
Faculty of Theology
Theology
Theology (EP)
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Economics
Management
Political Science and Public Administration (EP)
Faculty of Engineering
Environmental Engineering (EP)
Geomatics Engineerig
Geological Engineering
Mining Engineering
Mechanical Engineering (EP)
Ereğli Faculty of Education
Teacher Training in Sciences
Teacher Training at Pre-School Level
Teacher Training at Primary School Level
Teacher Training in Turkish
Teacher Training for the Mentally Retarded (EP)
Zonguldak School of Health
Nursing
Özel Koşullar
Requirements &
Explanations
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
4
4
4
4
2
1
21
4
4
5
5
121
121
4
4
4
3
1
2
21, 86
21, 86
4
4
4
4
4
1
3
4
2
3
4
4
4
4
4
1
1
2
1
4
4
3
46
46
21, 86
46
21
Programın Adı
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Gemi İnşaatı
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Metalurji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Yapı Ressamlığı
Name of Programme
Ahmet Erdoğan Vocational School of Health Services
Oral and Dental Health
Operation Room Services
Child Development
Hair Care Beauty Services
Medical Documentation and Secretarial
Medical Imaging Techniques
Medical Laboratory Techniques
Medical Presantation and Marketing
Care Elderly
Alapli Vocational School
Banking and Insurance
Banking and Insurance (EP)
Electricity
Electronic Communication Technology
Electronic Technology
Shipbuilding
Construction Technology
Business Administration
Control and Automation Technology
Metallurgy
Accounting and Tax Applications
Construction Inspection
Construction Inspection (EP)
Architectural Drafting
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Özel Koşullar
Requirements &
Explanations
46
46
46
Programın Adı
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ)
Devrek Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çevre Koruma ve Kontrol
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Name of Programme
Çaycuma Vocational School
Office Management and Executive Assistant
Office Management and Executive Assistant (EP)
Call Center Services
Call Center Services (EP)
Food Quality Control and Analysis
Food Technology
Human Resources Management
Human Resources Management (EP)
Business Administration
Furniture and Decoration
Accounting and Tax Applications
Forestry and Forest Products
Tourism and Hotel Management
Applied English and Translation (English)
Applied English and Translation (English) (EP)
Devrek Vocational School
Cooking
Cooking (EP)
Office Management and Executive Assistant
Office Management and Executive Assistant (EP)
Environmental Protection and Control
Chemical Technology
Stocks and Capital Market
Accounting and Tax Applications
Tourism and Hotel Management
Local Administrations
Local Administrations (EP)
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Özel Koşullar
Requirements &
Explanations
46
46
46
46
46
15, 86
21, 28
21, 28
46
Programın Adı
Name of Programme
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Vocational School
Public Relations and Presentation
Public Relations and Presentation (EP)
Business Administration
Architectural Decorative Arts
Architectural Decorative Arts (EP)
Karadeniz Ereğli Vocational School
Maritime and Port Management
Maritime and Port Management (EP)
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Zonguldak Vocational School
Biomedical Equipment Technology
Biomedical Equipment Technology (EP)
Maps and Cadastre
Maps and Cadastre (EP)
Construction Technology
Construction Technology (EP)
Business Administration
Business Administration (EP)
Logistics
Logistics (EP)
Mining Technology
Accounting and Tax Applications
Accounting and Tax Applications (EP)
Radio and Television Programming
Radio and Television Programming (EP)
Tourism and Hotel Management
Tourism and Hotel Management (EP)
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
Özel Koşullar
Requirements &
Explanations
46
46
Tablo’ da Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve
Açıklamaları
Conditions and Explanations of the Higher Education Programs
included in Table
Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce
yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
See 15. One-year English Language preparatory program is compulsory. The
duration of the preparatory program is not included in the total number of years
of study required for graduation shown in the columns for education period.
The students who are successful in the English Language exemption test can
directly begin the first year of their program.
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın
sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa
kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen
yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen;
a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine
üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,
b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında
başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye
başvurunuz.).
See21. One-year English Language preparatory program is compulsory. The
duration of the preparatory program is not included in the total number of years
of study required for graduation shown in the columns for education period.
The students who are successful in the English exemption test can directly
begin the first year of their program. Those who are successful in national
and/or international language tests recognized by the University, or are
successful in the English Language exemption test held by the University, at
the beginning of the academic year, can also be enrolled in the first year of their
program. (For further information please directly contact the University).
See 28. The language of instruction is English.
Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir.
Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık
Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda
gösterilen yıllara dahil değildir.
See 46. A one-year English Language Preparatory Program is offered for
students wishing to attend English Language course within the available quota.
The duration of the preparatory program is not included in the total number of
years of study required for graduation shown in the columns for education
period.
See 86. At least 30% of the instruction of the program is given in English.
Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
Bk. 121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça
yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
See 121. One-year Arabic Language preparatory program is compulsory. The
duration of the preparatory program is not included in the total number of years
of study required for graduation shown in the columns for education period.
The students who are successful in the Arabic Language exemption test can
directly begin the first year of their program.
For Further Information
Detaylı Bilgi İçin
http://www.yok.gov.tr/web/guest/yurt-disindan-kabul-edilecek-ogrenci-kontenjanlari
Download

Yurt Dışından Kabul Edilecek Ek Yerleştirme Öğrenci Kontenjanları