Ponuka na predaj nehnuteľností
spoločnosti POLYSERVIS Nitra s.r.o.
február 2012
Ponuka na predaj nehnuteľností
spoločnosti POLYSERVIS Nitra s.r.o.
Lokalizácia
POLYSERVIS Nitra
ZOC MAX
Ponuka na predaj nehnuteľností
spoločnosti POLYSERVIS Nitra s.r.o.
Popis.
Spoločnosť POLYSERVIS Nitra s.r.o. je od roku 2005 vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v meste Nitra,
katastrálne územie Chrenová v blízkosti zábavno-obchodného centra MAX s dopravnou dostupnosťou z Chrenovskej
ulice a z ulice Nábrežie mládeže..
Jedná sa o pozemky o celkovej výmere 3 759 m2 a výrobno-prevádzkovú budovu, ktorá bola postavená v roku 1986.
Budova je prízemná nepodpivničená, v časti sa v interiéri nachádza aj druhé podlažie. V roku 2005 bola vlastníkom
kompletne zmodernizovaná. Nosná konštrukcia aj s deliacimi priečkami je murovaná, strecha plochá, prevažná časť
s podhľadmi. Je napojená na verejné rozvody plynu, elektriny a kanalizácie, so samostatným vjazdom z verejnej
komunikácie - Lomnická ulica. Prízemie a vnútorné poschodie budovy pozostáva z priestorov výrobných, skladových,
sociálnych, hygienických a administratívnych, kompletizácie výrobkov a kotolne. Stropná konštrukcia vo výrobných
priestoroch je vo výške 4,65 m. Predpokladaná životnosť budovy je 90 rokov.
V exteriéry budovy sa nachádzajú odkvapové chodníky, chodníky, betónové plochy a kovové prístrešky.
Areál, v ktorom sa budova nachádza, je celooplotený a na pozemkoch sa nenachádzajú žiadne trvalé porasty.
Územie areálu sa nachádza v rovinatom teréne v blízkosti zón obytnej, obchodnej a športovej, so samostatným
ľahkým prístupom a dostatočnými parkovacími plochami. Má vlastnú vŕtanú studňu a zabudovanú plynovú kotolňu.
Možnosti využitia:
- elektrotechnická alebo strojárska výroba
- montážna dielňa
- skladové priestory
- predajňa
a iné.
Ponuka na predaj nehnuteľností
spoločnosti POLYSERVIS Nitra s.r.o.
Fotodokumentácia.
Ponuka na predaj nehnuteľností
spoločnosti POLYSERVIS Nitra s.r.o.
Fotodokumentácia.
Ponuka na predaj nehnuteľností
spoločnosti POLYSERVIS Nitra s.r.o.
Fotodokumentácia.
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
tel.: +421 (0)37 65 02 209
mobil: +421 (0)911 802 654
e-mail: [email protected]
web: www.nitrianskainvesticna.sk
Download

nehnuteľnosti spol. POLYSERVIS Nitra, s.r.o.