Agentúra PLUS spol.s r.o. Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava IČO:35819073 IČDPH: Sk2020224965
Agentúra PLUS spol.s r.o. Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava IČO:35819073 IČDPH: Sk2020224965
ŽIADOSŤ O VYPLÁCANIE
MZDY NA BANKOVÝ ÚČET
ŽIADOSŤ O VYPLÁCANIE
MZDY NA BANKOVÝ ÚČET
ŽIADATEĽ
ŽIADATEĽ
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Rodné číslo:
Rodné číslo:
Žiadam Vás o vyplácanie mzdy od vyššie uvedeného zamestnávateľa
na bankový účet:
Žiadam Vás o vyplácanie mzdy od vyššie uvedeného zamestnávateľa
na bankový účet:
Číslo účtu:
Kód banky:
Číslo účtu:
Kód banky:
Názov banky:
Názov banky:
Nevyhnutnou podmienkou vyplatenia výplaty na bankový účet je platná zmluva,
ktorá zakladá pracovno právny vzťah s vyššie uvedeným zamestnávateľom v
období, z ktorého má byť mzda na účet vyplácaná
Nevyhnutnou podmienkou vyplatenia výplaty na bankový účet je platná zmluva,
ktorá zakladá pracovno právny vzťah s vyššie uvedeným zamestnávateľom v
období, z ktorého má byť mzda na účet vyplácaná
Dátum:
Podpis žiadateľa:
Dátum:
Podpis žiadateľa:
Do systému zapísal:
Dátum:
Do systému zapísal:
Dátum:
Agentúra PLUS spol.s r.o. Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava IČO:35819073 IČDPH: Sk2020224965
Agentúra PLUS spol.s r.o. Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava IČO:35819073 IČDPH: Sk2020224965
ŽIADOSŤ O VYPLÁCANIE
MZDY NA BANKOVÝ ÚČET
ŽIADOSŤ O VYPLÁCANIE
MZDY NA BANKOVÝ ÚČET
ŽIADATEĽ
ŽIADATEĽ
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Rodné číslo:
Rodné číslo:
Žiadam Vás o vyplácanie mzdy od vyššie uvedeného zamestnávateľa
na bankový účet:
Žiadam Vás o vyplácanie mzdy od vyššie uvedeného zamestnávateľa
na bankový účet:
Číslo účtu:
Kód banky:
Číslo účtu:
Kód banky:
Názov banky:
Názov banky:
Nevyhnutnou podmienkou vyplatenia výplaty na bankový účet je platná zmluva,
ktorá zakladá pracovno právny vzťah s vyššie uvedeným zamestnávateľom v
období, z ktorého má byť mzda na účet vyplácaná
Nevyhnutnou podmienkou vyplatenia výplaty na bankový účet je platná zmluva,
ktorá zakladá pracovno právny vzťah s vyššie uvedeným zamestnávateľom v
období, z ktorého má byť mzda na účet vyplácaná
Dátum:
Podpis žiadateľa:
Dátum:
Podpis žiadateľa:
Do systému zapísal:
Dátum:
Do systému zapísal:
Dátum:
Download

ŽIADOSŤ O VYPLÁCANIE MZDY NA BANKOVÝ ÚČET