SaveEnergy
®
ECTION 500
Spray Foam Insulation
Nástreková izolačná pena Sealection 500® poskytuje množstvo výhod oproti konvenčným materiálom ako minerálna vlna
alebo celulóza. Hlavným dôvodom je jej schopnosť dokonale uzavrieť a zaplniť všetky medzery a otvory - jedným krokom
dokonale zateplí aj utesní.
Keďže izolácia Sealection 500® je vzduchotesná,
vykurovaný vzduch neuniká von, vďaka čomu kúrenie
funguje omnoho efektívnejšie. V neposlednom rade
konvenčné materiály majú tendenciu sadať a meniť
svoju veľkosť a tvar. Nástreková izolácia Sealection
500® obalí všetky nerovnosti a stavebné prvky. Izolácia
si zachová svoj tvar a ostane kvalitatívne nezmenená
od dňa aplikácie po celú životnosť stavby.
Izolácia Sealection 500® má výborné zvukovoizolačné
vlastnosti, vďaka vysokej pohltivosti zvuku.
Nástreková izolácia Sealection 500® nieje negatívne
ovplyvňovaná vlhkosťou. Nepodporuje tvorbu
plesní. Izolácia je odolná voči hlodavcom, vtákom
príp. hmyzu.
Výhody oproti konvenčným izolačným materiálom:
• Znížené náklady na energie až o 70% !
•
Zatepľuje a utesňuje zároveň - neprepúšťa vzduch
•
Neusádza sa v medzerách alebo štrbinách, ale ich vypĺňa, nesadá vplyvom gravitácie
•
Hodnota R a tepelnoizolačné vlastnosti sa vekom neznižujú
•
Zlepšuje akustické vlastnosti objektu
•
Znižuje výskyt alergických reakcií a vytvára zdravé prostredie
•
Znižuje prašnosť
20 cm minerálnej vlny
- roztopený sneh naznačuje vysoké tepelné straty
- nefunkčná izolácia
OTESTOVALI SME V PRAXI, ABY STE
13 cm Sealection 500
- dokonalé bezškárové utesnenie
- minimálne tepelné straty
- viditeľný únik tepla iba v miestach krokiev
VY UŽ NEMUSELI...
®
ECTION 500
Spray Foam Insulation
SaveEnergy
Porovnanie cien zateplenia podkrovia (orientačný výpočet)
Sealection 500® nástreková penová izolácia
Výška krokvy podkrovia napr. 20 cm –
Vrstva 15 cm prevyšujúca 20 cm celulózy vďaka
nepriepustnosti vzduchu,
lepšiemu tepelnému odporu,
a žiadnemu sadaniu v dôsledku gravitácie.
Cena cca 20€ / m2 - cena zahŕňa aj prácu, cca 1 deň
Nieje nutné vytvárať záklopy v prípade nezobytneného podkrovia.
Plocha napr. 100m2
celková cena
2000,00€
fúkaná celulóza
Potreba vybudovania stavebnej dutiny (SDK, drevo...), kam bude
celulóza aplikovaná (pohyblivý náklad podľa použitého materiálu)
Výška krokvy podkrovia napr 20 cm – nutnosť aplikovať 20 cm
izolácie.
Cena cca 13,00€ / m2 pri požaovanej hrúbke
Plocha napr. 100m2 – celková cena bez stavebných prác 1300,00€
Stavebné úpravy - 1000 – 2000 €
Celková cena 2300 – 3300€
Materiál časom sadá, vytvára dutiny, prepúšťa
vzduch, spôsobuje prašnosť,
nepriľne na povrch!
Minerálna vlna, napr. Nobasil MPE 20cm
Výška krokvy podkrovia napr. 20 cm – nutnosť aplikovať 20 cm izolácie.
Cena za materiál cca 9,00€ / m2
parotesná fólia cca 2,00€ / m2,
Cena práce cca 5,00 € / m2,
Ostatný materiál, réžia 4,00 € / m2
Plocha napr. 100m2
Celková cena 2100,00€
Materiál sadá, medzerami prepúšta vzduch a
spôsobuje obrovské tepelné straty – izolácia
sa stáva nepoužiteľnou!
Download

stiahni - SaveEnergy.sk