T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/3248095
Konu: TBMM Resim ve
Kompozisyon Yarışması
25/03/2015
………………………….VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında
düzenlenen 05.02.2015 tarihli İşbirliği Protokolü.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Başkanlığı'nın 13.03.2015 tarihli ve 89392098-821.05/219815 sayılı yazısı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Başkanlığı'nın, Türkiye geneli resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik
"Sizin Gözünüzden TBMM" konulu "Resim ve Kompozisyon Yarışması" düzenlemek
istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (6 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Eğt. ve Rehberlik Hiz. Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Etkinlik Bilgisi İçin: 0312 4206618
Konya Yolu üzeri YEĞİTEK/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
YEĞİTEK Bilgi: Yaşar ŞAHİN (Birim Koord.)
Tel: (0 312) 2969440
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4f11-e773-323e-b0ad-ef8b kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel