MOTİVASYON
 “Yaşlı devlet adamlarından biri Konfüçyüs’ e
sordu; insanları nasıl ciddi ve sadık kılabilirim
ki hevesle çalışsınlar?
Konfüçyüs dedi ki; ‘onlara başkanlık ederken
saygınlığı eksik etme ki ciddi olsunlar. Babacan
ve şefkatli ol ki, sadık olsunlar. İyiyi teşvik
et, acemiye öğret ki hevesli olsunlar.”
Konfüçyüs
(Prof.Dr.C. Can Aktan)
MOTİVASYON
İnsan davranışlarının temelinde
ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyaçlar insanı harekete
geçiren itici gücü oluşturur.
Bu itici güce “GÜDÜ”
adı verilir.
MOTİVASYON
Güdü döngüsü şu şekilde meydana gelir:
1-İhtiyaç hissedilir
2-İhtiyacı gidermeye yönelik davranış oluşur
3-ihtiyaç giderilir
Gereksinme – Uyarılma – Davranış – Doyum (amaç)
MOTİVASYON
Motivasyon insanı harekete
geçirmektir.
Coşkusunu artırmak, gücüne güç
katmaktır.
Kişilerin belli bir ihtiyacı ya da amacı
karşılamak üzere istekli
davranmalarıdır.
Motive edilen insanın performansı
yükselir.
MOTİVASYON TEORİLERİ
 Maslov’a göre ihtiyaçlar hiyerarşisi
şöyledir.
1Fizyolojik ihtiyaçlar
2Güvenlik
3Yakınlık/Sevgi
4Saygınlık
5İdeallerini ve yeteneklerini
gerçekleştirme ihtiyacı
Motivasyonun Önemi
Motivasyon konusunun önem
kazanması, işletmelerde insana
verilen değerin artması ile
başlamıştır.
İşletme işgörenden yaratıcılık ve zeka
isterken,
işgörende güvenlik, eğitim, gelecek
güvencesi ve ekonomik kaynaklar
bekler.
MOTİVASYON
Kişisel Olarak İkiye Ayrılır
1.Self Motivasyon
2. Genel Motivasyon
MOTİVASYON
1.Self
Motivasyon
İnsanın kendi kendini motive etmesidir.
Motivasyon Kaynakları
Yağmurda yürümek
Çiçekleri seyretmek,
Müzik dinlemek,
Spor yapmak
MOTİVASYON
2.Genel Motivasyon
Çalışma birlikteliği içerisinde devamlı
olması gereken pozitif ve yapıcı
davranışlardır.
MOTİVASYON
Kendi içinde ikiye ayrılır.
1. Psikolojik Motivasyon
2. Ekonomik Motivasyon
Çalışanları iki şey motive eder
1...İhtiyaçlar
2...Değerler
Başarı
Prensipler
Güvenlik,
İnançlar
Sosyal Kabul
Sevgi,
Gelişme
Takdir edilme
(Yanlışa ceza yerine doğruya ödül)
Güçlü Olma
MOTİVASYONA AÇIK OLANLAR
Hoşgörülü insanlardır.
Pozitif enerji ile doludurlar.
Genelde işlerinde başarılıdırlar.
Pratik zekaları ile duygusal zekalarını
birlikte kullanırlar.
MOTİVASYONA KAPALI
OLANLAR
Kötümser insanlardır.
İşin zorlukları ön plandadır.
Sorumluluk üstlenmekten kaçınırlar.
Konuşmalarının içeriği şikayetlerdir.
Yeniliklere açık değildirler.
İYİ MOTİVE OLMUŞ BİR
İŞGÜCÜNÜN GETİRİLERİ
Yükselen verim,
Esnek uygulamalar,
Azalan devamsızlık,
 Her zamankinden daha iyi
hizmet.
Demotive Davranışlar
 Sürekli emir vermek
 Konuşurken dinlememek
 Duygularını dikkate almamak
 Olaylara aşırı tepki vermek
 Yaptıklarında kusur bulmak
 Hataları ortaya çıkarmak
 Kötümser olmak
 İstekleri kasıtlı unutmak
 İstekleri kasıtlı ağırdan almak.
İdarecilerinizin demotive edici
davranışları nelerdir?
- Paylaşımı Reddetmek
 - Tutarsız Olmak
 - Övmekten Kaçınmak
 - Elemanları Bilgilendirmemek
 - Kötü Huylu Olmak
MOTİVASYON SORUNLARI
Motivasyonu sağlayabilmek için öncelikle
motivasyonun önündeki engellerin kaldırılması
gerekir.
Bu engeller;
Çalışan İşi Nasıl Yapacağını Bilmiyor
Yapmak İstemiyor
Hayatı Buna Bağlı Olsa Bile Yapamaz
(Kişi, yanlış iştedir)
Dışsal Faktörlerin Etkisi
Çalışan İşi Nasıl Yapacağını
Bilmiyor
Bu sorunu ortadan kaldırmak için;
İş ile ilgili becerilerini geliştirmeye
yönelik eğitim programları
düzenlemektir.
“İşleriniz iyi gidiyorsa, eğitim
bütçenizi iki katına çıkarın. Kötü
gidiyorsa, dört katına..!”
Yapmak İstemiyor
Bu sorunu ortadan kaldırmak için;
Performansını artırmak için yapılacak tek
şey var.
 Neden öyle olduğunu öğrenin!
 Doğrudan kişinin kendisine sorun.
Hayatı Buna Bağlı Olsa
Bile Yapamaz
Bu sorunu ortadan kaldırmak için;
Kişinin yapacağı iş için sahip olması
gereken özellikleri açıkça tanımlamak
ve iyi performans için;
beceri, kabiliyet ve deneyimini
yeterince ölçecek
görüşmeler yapmak gerekir.
Dışsal Faktörlerin Etkisi
Bu sorunu ortadan kaldırmak için;
Burada neler olduğunu öğrenmenin tek
yolu çalışan ile konuşmaktır.
Dışsal faktörlerden kaynaklanan
problemlerde
(özelliğine
bağlı
olarak), en az birkaç kişi birden
etkilenmektedir.
MOTİVASYONU BOZAN ETKENLER
İÇ ETKENLER
DIŞ ETKENLER
İÇ ETKENLER
A) ÇALIŞMA İSTEKSİZLİĞİ
Çalışma isteksizliği pek çok nedene bağlı
olabilir.
Bunları
 Hedef tespiti yapmamak,
 Plansız çalışmak,
 Çalışılacak konuyu anlamamak,
 Çalışılacak konunun veya işin çok olması,
 Çalışmayı ertelemek,
olarak sıralayabiliriz.
ÇALIŞMA İSTEKSİZLİĞİNİ ORTADAN
KALDIRMAK İÇİN;
çalışmayı bir İHTİYAÇ olarak gör.
HEDEF tespiti yap.
ANLA – SOR.
EĞLENCELİ hale getir.
Bütünü PARÇALARA ayır.
Başarıyı HAYAL ET.
GRUP çalışması yap.
Belirsizliği ortadan kaldırmak için
PLAN YAP.
YAPILMAMIŞ DİĞER İŞLERİ HALLET.
Mazeret üretme, elindeki İMKANLARI düşün
ve değerlendir.
Çalışmayı ERTELEME.
Duvarına motivasyonunu artıracak
SÖZLER as.
Hayata OLUMLU BAK.
Her şey düşüncede başlar.
SOSYAL İHTİYAÇLARINI göz ardı etme.
Sevdiğin işlere vakit ayır.
İNAN!... İnanmak başarmanın yarısıdır.
ÇİVİ ÇİVİYİ SÖKER.
Çalışmayı istemediğin
zamanlarda
bile çalışmayı dene.
B) ENDİŞEYE KAPILMA
Planlı programlı çalışın.
“Başarıya
ulaşamayanların
yüzde doksanı
yenilgiye
uğramamıştır...
Sadece pes
etmişlerdir.”
Poul J. MEYER
“ Büyük işler başaran
insanlar her zaman
hayallerini
gerçekleştirebilmek için
inatla ve dirençle
başarısızlıkların
karşısında direnen kişiler
olmuştur.”
C) KENDİNE GÜVENSİZLİK
İnsanın kendine güvensizliği kendini
tam olarak tanımamasından ve başarılı
olacağına inanmamasından kaynaklanır.
Bunun için;
 Öncelikle kendinizi her yönünüzle çok iyi
tanıyın. Performansınızı ,yapabilecekleri
nizi tespit edin.
 Bilinçaltınıza daima yapabileceğinize,
başarabileceğinize dair olumlu mesajlar
gönderin.
D) BAŞARACAĞINA İNANMAMA
önünüzdeki en büyük engel nedir?
Kişinin Önündeki En
Büyük Engel
KENDİSİDİR
İNANÇLARIMIZ SONUCU
ETKİLER
BAŞARACAĞINIZA
İNANMIYORSANIZ
BAŞARAMAZSINIZ
O HALDE;
BAŞARMAK İÇİN
İNANMALISINIZ
E) UMUTSUZLUĞA KAPILMA
PES ETME
Motivasyonun önündeki bir diğer iç etken
de umutsuzluğa kapılarak, pes etmedir.
Olmuyor,
Ne yaparsam yapayım sonuç değişmiyor,
Boşuna uğraşıyorum,
Siz de bu sözcükleri sık sık kullanıyorsanız
pes etme sinyalleri vermeye başladınız
demektir.
Ve pes etmeye başlamak her şeyin sonunu
hazırlar. Tüm emeğiniz,çabanız boşa gider
Ne olursa olsun asla pes etmeyin ve vazgeçmeyin
Aynen sular gibi...”
UNUTMAYIN
Mermeri delen suyun gücü değil devamlılığıdır.”
DIŞ ETKENLER
ÇEVRE- AİLE ARKADAŞLAR
Kimi zaman çevrenizde bulunan kişiler
motivasyonunuzu bozacak bazı davranışlar
sergileyebilir, bazı sözler söyleyebilirler.
Çevrenin etkisine karşı kalkanlarınızı geliştirin.
Küçücük engelleri yüksek duvarlar haline getirip sizi
engellemesine izin vermeyin.
Bazen kendinizi başkasıyla kıyaslama hatasına
kendiniz düşersiniz ne yazık ki.
Onda olup da sizde olmayan nedir?
OLUMSUZ DÜŞÜNEN
İNSANLARI DUYMAYIN….
ONLAR KALBİNİZDEKİ TÜM
ÜMİTLERİ ÇALABİLİRLER!
SAĞIR KAPLUMBAĞA
Tarihin bir yerinde, canlı varlıklara kazanma hırsı aşılandığı bir
vakitte, kaplumbağalar arasında bir yarış düzenlenmiş. Hedef , çok
yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Vakit gelince , bir sürü
kaplumbağa arkadaşlarını seyretmek için yarış yapılacak bölgeye
toplanmışlar. Ve yarış başlamış.
Seyircilerden hiçbiri arkadaşlarının kulenin tepesine
çıkabileceğine inanmıyormuş. Kimileri bu inançlarını yüksek sesle
dile getirmekten kaçınmıyormuş. Öyle ki yarışmacıların bazıları
“…. Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!” seslerini dahi
işitebiliyormuş.
Yarışmaya katılan kaplumbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca
teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir
tanesi inatla ve yılmaz bir gayretle kuleye tırmanmaya
çalışıyormuş.
Seyircilerin sesleri yükselmeye başlamış; bağıranların
sesleri giderek yarış alanında yankılanır olmuş.
“…. Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!”
Sonunda ,bir tanesi hariç, diğer kaplumbağaların tümü
ümitlerini, gayretlerini yitirmiş ve yarışı terk etmişler.
Ama yarışta yapayalnız kalan son kaplumbağa, büyük
bir gayret ile mücadele ederek, kulenin tepesine çıkmayı
başarmış.
Diğer yarışmacı ve seyirciler, hayret içinde bu işi nasıl
başardığını öğrenmek istemişler. Bir kaplumbağa ona
yaklaşmış ve sormuş, bu işi nasıl başardın diye.
O anda farkına varmışlar ki….
Kuleye tırmanan kaplumbağa sağır…
Sağır kaplumbağanın çıkılmaz sanılan kuleye tırmanmayı başarması
ile , kaplumbağalar dere tepe demeden yeryüzüne yayılmanın,
sabır ve kararlılıkla yol almanın ne demek olduğunu öğrenmiş ve
bunları gerçekleştirmeye cesaret bulmuşlar.
KISACA
Kendi Kendinizi Motive Etmek İçin;
Yapacağınız çalışmaları ertelemeyin,
Çalışmaya yöneltecek güzel sözler bulun.
Kendinize engel olmayın.
İnanın.
Kendinize zaman ayırın.
Merak edin.
çalışmayı sevin.
Somut hedeflere kilitlenin.
Mazeretlere sığınmayın.
Moralinizi bozmayın.
Başarısız olmaktan korkmayın.
Kendinize ödül verin.
Okuyun.
İsteyin ve azimli olun.
Basit bir insanın elinden
geleni yapmaya çalışması,
zeki bir insanın
tembelliğinden daha
değerlidir.
YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
AKİYİCESANDA
(6 tavsiye)
YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
1- AKILLI OLUNUZ;
Aklınızı kullanınız, bilimsel
davranınız…
YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
2- İyi Olunuz:
İyi insan olunuz, herkese yardım
ediniz…
YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
3- Cesur Olunuz:
Korkmayınız, risk alınız, nice
yetenekler cesaret olmadığı için
kaybolup gitmektedir.
YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
4- Esnek Olunuz:
Çok katı tutumlu olmayınız,
tolerans gösteriniz, hatanızı kabul
ediniz…
YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
5- Anlaşınız:
Kazan-kazan, konsensus
sağlayınız…
YÖNETİCİLERE TAVSİYELER
6- Danışınız:
İstişare yapınız, ortak aklı
kullanma, beyin fırtınası yapma...
Bir Yöneticide Bulunması Gereken
Nitelikler(16 M Formülü)
 1- Yönetici muteber(saygın ve güveniler) olmalıdır.
 2- Yönetici mutedil (ölçülü ve ılımlı ) olmalıdır.
 3- Yönetici murtezim (kararlı) olmalıdır.
 4- Yönetici mutlif (bağışlayıcı) olmalıdır.
 5- Yönetici muvakkit (zamanını iyi kullanan) olmalıdır.
 6- Yönetici muvaffak (başarılı ) olmalıdır.
Bir Yöneticide Bulunması Gereken
Nitelikler(16 M Formülü)
 7- Yönetici muzaffer (her güçlüğün üstesinden gelen) olmalıdır.
 8- Yönetici muceddit (yeniliğe açık) olmalıdır.
 9- Yönetici müeyyid (disiplinli ve kuralları uygulayan) olmalıdır.
 10- Yönetici müdebbir (tedbirli ve akılcı) olmalıdır.
 11- Yönetici müteferrik (düşünce üreten) olmalıdır.
 12- Yönetici müferrih (iyimser, rahatlatıcı ) olmalıdır.
Bir Yöneticide Bulunması Gereken
Nitelikler(16 M Formülü)
 13- Yönetici mültefit (güleryüz gösteren) olmalıdır.
 14- Yönetici mümeyyiz (iyiyle kötüyü ayırabilen) olmalıdır.
 15- Yönetici münevver (aydın ve çağdaş) olmalıdır.
 16- Yönetici mümtaz (üstün nitelikli, seçkin) olmalıdır.
Ahmet Vefik Paşa
Sabırla
dinlediğiniz için
teşekkür ederim
Download

MOTİVASYON