Nr 1/2012
Egzemplarz BEZPŁA
TNY
Zasadniczymi kwestiami, jakie
człowiek może rozważać patrząc na
swoje lub innych postępowanie, są pytania: Po co to robię? Dlaczego to czynię? Czego dokonałem? Co przede mną?
Żadne inne stworzenie, tu na Ziemi, nie
ma takiej możliwości, aby szczerze zapytać samego siebie o motywację. Dla
jednych to początek roku jest momentem na refleksje i przemyślenia, dla innych - data urodzin.
Uważam, że każdy czas w naszym
życiu jest odpowiedni, aby zastanowić
się nad pewnymi sprawami i tematami. A zwłaszcza jeśli dotyczy to rozliczenia się z podjętych działań. Jako
radny, wicedyrektor, koalicjant, a przede wszystkim jako Grzegorz Gryczka mógłbym
dokonać przeglądu tego, co razem w Stowarzyszeniu uczyniliśmy dla miasta i ludzi,
którzy są jego najważniejszą częścią. Myślę, ze możemy być dumni z naszych dokonań.
Można rzec, że w tym roku pojawiła się w polityce - oprócz słów i czynów - matematyka.
To prawdziwa synergia działań. Mówimy o zorganizowanej pracy zespołowej, która jest ważniejsza niż suma efektów i działań indywidualnych. Czy można chcieć czegoś więcej? Koalicja
to szansa i wyraz szacunku dla każdego z nas. To ukłon w kierunku mieszkańców Bełchatowa.
Po wyborach wiele osób zarzucało nam zdradę. Ale tak mogli powiedzieć tylko ci, którzy nie
znają wszystkich mechanizmów obecnych w – nierzadko okrutnym - świecie polityki.
Od ponad roku pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska i wiem, że
swoją pracą jestem w stanie udowodnić, ze tylko w jedności koalicyjnej możemy zrobić i będziemy robić wiele. Nie ma ludzi nieomylnych i jeszcze dziś opozycja wiele chce nam zarzucić.
Ale tylko ci, którzy nic nie robią, nie mylą się. Nie należę do osób, które spoczywają na laurach.
Szanuję prawych i dobrych ludzi, a dobro jednostki jest dla mnie wartością najważniejszą.
Stowarzyszenie kierowane przez młodego Prezesa postawiło w pierwszym roku swej
działalności także na młodość. Chcieliśmy, aby młodzi ludzie, dzieci i młodzież poznali Stowarzyszenie. Tej idei służyło np. zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka konkursu pt.: „BOSKA ZIEMIA BEŁCHATOWSKA”. Spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem i niezwykłym aplauzem, co nas bardzo ucieszyło. W rewanżu zabraliśmy młodzież na Piknik Lotniczy w Łasku.
Również i w naszym gronie prowadzimy „zajęcia integracyjne” organizując wspólne wyjazdy krajoznawcze. spotkania przy kawie lub grillu. Rozmawiamy o różnych sprawach, radościach i smutkach, sukcesach i porażkach. Szukamy rozwiązań problemów - nie tylko jako
radni, ale przede wszystkim jako mieszkańcy tego grodu. Uważam, że właściwe nastawienie
psychiczne naszych członków i sympatyków, pogoda ducha i wiara w nasz potencjał to podstawowe wartości, dzięki którym możemy odważnie podejmować każde wyzwanie, stawić
czoło każdej przeszkodzie. Uczymy tych wartości młode osoby, zaś tym w średnim wieku, którzy wciąż poszukują własnego miejsca w życiu, staramy się pomóc odkryć własne możliwości
czy talenty i drogi do ich urzeczywistnienia w przestrzeni społeczno –politycznej.
Sensem wszystkich działań jest dobro jednostki. Każdy mieszkaniec Bełchatowa i powiatu powinien czuć przynależność, solidarność i tożsamość z miejscem, w którym mieszka. Nie
zbudujemy niczego dobrego na złości, kłótniach i spiskowaniu. Zresztą, nie znam nikogo, kto
w ten sposób osiągnąłby cokolwiek. W życiu stosuję zasady, rozwiązuję problemy i wytyczam
sobie nowe cele. Świat, w którym żyjemy, próbuje gmatwać to, co jest prawe i uczciwe. Słowa
takie jak: rodzina, miłosierdzie czy tradycja w ocenie szczególnie młodych osób nie są „trendy”.
To smuci, ale jednocześnie jest dla motorem i motywacją dla czynów wspierających wartości
ponadczasowe, czyli tradycję, polskość i rodzinę.
Stąd tez pomysł na „Ziemię Bełchatowską” w formie biuletynu. Pierwszy numer ma charakter swoistej lupy na wydarzenia w mieście i powiecie z ostatnich miesięcy. Zapraszam do
lektury. Mam nadzieję, że stwierdzenie „Dobre bo Polskie, Dobre bo Bełchatowskie” nabierze
nowego znaczenia i jakości. Serdecznie Państwa pozdrawiam.
Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Ziemia Bełchatowska”
Grzegorz Gryczka
Zapraszam na moje dyżury w Urzędzie Miasta
w każdy czwartek w godz. 1600-1700.
Tematy numeru:
str 2
str 4
str 5
str 6
str 7
Czapliniecka
już przejezdna
Bronek jak nowy
Przedsiębiorczość
mile widziana
Stawiamy na ruch
Dla Boga, honoru
i Ojczyzny
2
Ziemia Bełchatowska nr 1/2012
www.ziemabelchatowska.pl
CZAPLINIECKA JUŻ PRZEJEZDNA
Dobrze jeszcze pamiętamy kilkusetmetrowe sznury samochodów
na ulicy Czaplinieckiej na odcinku od
szpitala w kierunku skrzyżowania z
Aleją Włókniarzy. Auta skręcające w
prawo czy lewo na skrzyżowaniu blokowały jego drożność. Fakt ten wzbudzał u kierowców wiele negatywnych
emocji. Istotnym problemem był
utrudniony ruch karetek pogotowia,
które mozolnie „przebijały” się przez
chroniczny korek w stronę centrum
miasta i największych bełchatowskich
zakładów pracy. Niejednokrotnie bywaliśmy świadkami sytuacji zagrożenia nie tylko dla jadących aut, ale
przede wszystkim dla oczekujących na
szybką pomoc lekarską mieszkańców
miasta i powiatu bełchatowskiego.
Aby ten problem zniwelować został dobudowany lewoskręt dla samochodów, które z ulicy Czaplienickiej
kierują się w stronę Warszawy, natomiast drugi pas został przeznaczony
jedynie dla jadących prosto - w kierunku centrum miasta, i w prawo - w
kierunku Wrocławia.
Radni Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska czują ogromną satysfakcję
z faktu, że jedna z ich najważniejszych
deklaracji wyborczych została zreali-
zowana. Największy problem komunikacyjny na terenie miasta został w
sposób znaczący zmniejszony. Dzisiaj
nikt nie mówi, że skrzyżowanie jest
niedrożne, a powstające tam krótkotrwałe korki są skutkiem chwilowego
ogromnego natężenia ruchu związanego z powrotami z pracy oraz powrotami uczniów z trzech największych w
Bełchatowie szkół średnich.
Należy przypomnieć rok 2009,
kiedy to na Sesji Rady Miejskiej radny
Grzegorz Gryczka zgłosił w imieniu
Klubu Radnych Stowarzyszenia Ziemia
Bełchatowska i PSL nw. wnioski. Jako
źródło sfinansowania ich realizacji
wskazał możliwość „zdjęcia” środków
z dopłaty do wozokilometra z działu
600 Transport i Łączność lokalna transport zbiorowy MZK Spółka z o.o.,
tj. kwoty 950 tys.zł. Zaproponowano
zatem, by:
1) 500 tys. zł przeznaczyć na budowę
dodatkowego pasa jezdni w ul. Czaplinieckiej na odcinku od szpitala
do skrzyżowania ul. Czaplinieckiej z
Al. Włókniarzy oraz, by ta inwestycja
znalazła swoje odzwierciedlenie w
WPI wraz z apisem na 2010 rok kwoty 3 mln zł, na 2011 rok - 4 mln zł;
2) 300 tys. zł na przebudowę ulicy bez
nazwy biegnącej od ul. Okrzei wzdłuż
bloków na osiedlu Okrzei od nr-ów 25
do 20 do bloku nr 5;
3) 150 tys. zł na budowę parkingu przy
bl. Nr 15 na os Żołnierzy POW.
Wniosek w sprawie ul. Czaplineckiej został przyjęty 15 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw” i 7 głosach
„wstrzymujących się”. Skutkiem tego
w budżecie miasta na 2009 rok była
zapisana nowa inwestycja. W roku
2011 dzięki naszej konsekwencji udało się zrealizować inwestycję, która w
sposób znaczący i zauważalny przez
bełchatowskich kierowców poprawiła
drożność ww. skrzyżowania.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierali tę inicjatywę.
GŁOSUJ NA WYGIEŁZÓW
PRACE NA
ZAKĄTKU RUSZYŁY
Droga przed modernizacją
Budowa ulicy Zakątek widniała w
budżecie miasta Bełchatowa od roku
2008. Potrzebę budowy brakującego
odcinka łączącego Zakątek z ul. Wrzosową zauważył radny Grzegorz Gryczka. Z różnych przyczyn realizacja tej inwestycji przypadła dopiero, a może już,
na rok 2012. Firma, która wygrała przetarg na realizację tego przedsięwzięcia,
intensywnie rozpoczęła działania kilka
tygodni temu. Zdaniem Klubu Radnych
Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska i
PSL wykonanie tej inwestycji zdecydowanie poprawi komunikację drogową
w obrębie osiedla Ustronie. Mieszkańcy ulic: Spokojna, Zacisze, Miodowa i
Łagodna będą mogli swobodnie kie-
rować się w stronę centrum miasta
zdecydowanie krótszą drogą przez
ul. Wrzosową, a nie przez ul. Ustronie,
wyjeżdżając na ulicę Czapliniecką na
wysokości szpitala. Zaoszczędzi to nie
tylko czas i pieniądze, ale również w
sposób znaczący odciąży ul. Ustronie,
która będąc ulicą przejazdową, znacznie pogorszyła swój stan techniczny.
Ostateczny termin zakończenia prac
przypada zgodnie z zapisami umowy
na początek grudnia 2012 roku. Jednak jest realna szansa na oddanie drogi
do użytku w szybszym terminie. I tego
właśnie życzymy mieszkańcom tej części Bełchatowa.
Inwestycje drogowe należą do najbardziej widocznych działań samorządu, a co najważniejsze, do najbardziej
wyczekiwanych przez mieszkańców
i osób korzystających ze szlaków komunikacyjnych. Na terenie powiatu
bełchatowskiego znajduje się aż 350
kilometrów dróg powiatowych, za
których stan skrótowo ujmując, odpowiada starosta. Każdego roku duże
środki finansowe kierowane są właśnie na poprawę stanu infrastruktury
drogowej, choć zawsze są to kwoty
niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania. Niestety budżet powiatu musi również wystarczyć na inne
działania na rzecz mieszkańców. Jednak w ciągu każdej kadencji udaje się
wykonać wiele potrzebnych inwestycji drogowych, które służą poprawie
bezpieczeństwa i oczywiście komfortu
jazdy na powiatowych drogach. Ubiegłoroczną inwestycją bełchatowskie-
Stan obecny
go starostwa, którą śmiało można się
pochwalić jest przebudowa dwóch
dróg powiatowych, które przebiegają przez Wygiełzów na terenie gminy
Zelów. Jest to na tyle zaawansowana
inwestycja, że władze powiatu postanowiły ją zgłosić do ogólnopolskiego
konkursu „Modernizacja Roku 2011” w
kategorii drogi i obiekty mostowe. Zakres i efekty przebudowy oceniac będzie specjalna komisja, jednak również
na daną inwestycję można głosować
za pośrednictwem strony internetowej
http://modernizacja-roku.pl/plebiscyt
w kategorii „drogi i obiekty mostowe”.
- Zachęcam do głosowania na naszą inwestycję w Wygiełzowie – mówi
Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. - Póki co plasujemy się na trzecim
miejscu, ale liczymy, że dogonimy czołówkę klasyfikacji. Laureatów poznamy
pod koniec sierpnia tego roku.
Koszt przebudowy wyniósł prawie
1,2 miliona złotych i w całości został sfinansowany ze środków powiatu bełchatowskiego. W zakres inwestycji weszła
rozbiórka nawierzchni brukowanej i wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa chodników, zatoczek autobusowych, parkingów i zjazdów do posesji. Ponadto wymieniono znaki drogowe i drogowskazy.
- Dzięki tej inwestycji wygląd zmieniło całe centrum miejscowości – podkreśla
Tomasz Kijanka, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie. - Poprawiliśmy estetykę, komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców. W tym roku podobną inwestycję będziemy realizować
w Pożdżenicach, gdzie położona zostanie
nowa nakładka, jezdnia będzie poszerzona, zbudowane zostaną chodniki, rowy
odwadniające, zjazdy do posesji.
Ziemia Bełchatowska nr 1/2012
www.ziemabelchatowska.pl
3
ULICA KAZIMIERZA JASIŃSKIEGO
Dnia 29.03.2012 r. na sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie została podjęta decyzja o nadaniu jednej z ulic imienia Kazimierza Jasińskiego. Ta
inicjatywa Klubu Radnych Ziemia Bełchatowska i PSL spotkała się z poparciem radnych wszystkich opcji. Nowo nazwana ulica leży prostopadłe do ul. Piłsudskiego naprzeciwko ul. Polnej. Ulica ta o długości ok. 300 m. znajduje się w obszarze, gdzie w najbliższym czasie intensywnie
rozwijać się będzie w mieszkalnictwo jednorodzinne. Nasz Klub zaproponował, aby ulice w otoczeniu ul. K. Jasińskiego nosiły imiona znanych, szanowanych i zasłużonych dla miasta bełchatowian.
MIELIŚMY W DOMU MISTRZA
Rozmowa z synem Kazimierza Jasińskiego – Dominikiem Jasińskim
„Ziemia Bełchatowska”– Panie Dominiku, czy i jak
tata - wybitny sportowiec - zachęcał Pana i rodzeństwo do uprawiania sportu?
DJ: Nie, tata nie musiał zachęcać nas do tego. Myślę, że
każdy z nas już urodził się z tzw. żyłką sportowca. Zawsze
aktywnie spędzaliśmy czas , a zabawa przerodziła się
potem w sposób naturalny w sport, który traktowaliśmy
poważnie. Tata umiał nas poprowadzić w tym kierunku,
doradzał, dopingował i mobilizował.
ZB: Czy z grona Pana siedmiorga rodzeństwa ktoś
również uprawiał kolarstwo i z jakimi rezultatami?
DJ: Rzeczywiście większość z nas była związana właśnie
z kolarstwem. Tomasz osiągał najlepsze wyniki, był Mistrzem Polski LZS, jednak kłopoty zdrowotne uniemożliwiły mu dalsze uprawianie tej dyscypliny. Grzegorz miał
doskonałe wyniki w kolarstwie juniorskim - reprezentant
Polski juniorów. Wojtek, Mateusz i Angelika również uprawiali kolarstwo z rożnym powodzeniem.
Kazimierz Jasiński w czasach startów
Kazimierz Jasiński, legenda bełchatowskiego kolarstwa, olimpijczyk
z Meksyku, uczestnik Wyścigu Pokoju,
mistrz Polski, z Bełchatowem związany
jako trener i działacz, wychowawca
wielu znakomitych kolarzy, współtwórca potęgi LKS Bełchatów oraz kolarskiej sekcji Omegi Kleszczów i klubu
LSKK Lityński Bełchatów. Zmarł 25
stycznia 2012 roku. Miał 66 lat.
K. Jasiński urodził się w miejscowości Lipie-Miklas koło Lipska, niedaleko Radomia, z którym związał swoją
młodość. Do Bełchatowa przyjechał
w 1976 roku i tutaj osiadł na stałe.
Ostatnie lata życia spędził w Stanach
Zjednoczonych, jednak na trzy miesiące przed śmiercią powrócił do swego
ukochanego Bełchatowa.
Swoją sportową przygodę z kolarstwem Kazimierz Jasiński rozpoczął
w Radomiaku Radom w 1963 roku,
a już dwa lata później trafił do kadry narodowej juniorów. Był jednym
z najzdolniejszych kolarzy tamtego
pokolenia. Dodajmy, pokolenia wybitnego, które wydało na świat zwycięzców Wyścigu Pokoju, mistrzów
świata i medalistów olimpijskich.
W 1968 roku wystartował w Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku, gdzie
zabrakło mu szczęścia do wywalczenia
dobrego miejsca, gdyż Jasiński przebił
dętkę. W tym samym roku wywalczył
tytuł mistrza Polski. Wcześniej dwukrotnie był mistrzem kraju w drużynie
w barwach Legii Warszawa. Rok 1968
był dla niego sportowo najlepszy.
Oprócz startu w igrzyskach i tytułu
mistrza kraju był także w zwycięskiej
drużynie wygrywającej Wyścig Pokoju.
Karierę zawodniczą zakończył w 1974
roku. Kazimierz Jasiński ukończył studia na AWF w Warszawie i w 1976 roku
przyjechał do Bełchatowa. Bełchatów
był wówczas prężnym ośrodkiem kolarskim. W tym czasie do LKS trafili też
Stefan Piasecki i Jan Krawczyk, którzy
szybko - spod ręki Kazimierza Jasińskiego - awansowali do kadry narodowej,
Inny jego podopieczny - Stefan Janowski zdobył dla Bełchatowa pierwszy w
historii złoty medal mistrzostw Polski
seniorów. Największe sukcesy spośród
jego zawodników odnosił jednak Jan
Krawczyk, który trzy razy startował w
Wyścigu Pokoju (w 1979 r. był 6-ty) i
cztery razy w mistrzostwach świata
(w 1979 r. był 7-my). Miał nominację
olimpijską na igrzyska w Moskwie, ale
z udziału w olimpiadzie wyeliminował
go wypadek. Kazimierz Jasiński w LKS
Bełchatów pracował praktycznie do
końca lat 80-tych.
ZB: Czy sportowa dyscyplina olimpijska Pana ojca
wpływała również na dyscyplinę w domu?
DJ: Oczywiście że tak. Obowiązywały zasady jak na obozie
sportowym, czyli wczesne spanie , posiłki o stałych porach.
Tata ogromną wagę przywiązywał do zdrowego, sportowego odżywiania, którego podstawą są świeże soki, dużo
owoców, witaminy. Wiele na ten temat studiował. Mama
miała nie lada twardy orzech do zgryzienia, aby przygotowywać takie posiłki dla naszej rodziny.
ZB: Jest coś, co Panu szczególnie utkwiło w pamięci z
życia sportowego taty?
DJ: Najbardziej czas, kiedy po bardzo poważnym wypadku samochodowym (połamane żebra i palce u nóg) tata
dochodził do swojej sportowej formy. Trwało to trzy lata.
Tata był bardzo ambitny, uparty i zdeterminowany w dążeniu do postawionego sobie celu. Postanowił, że jeszcze
zdobędzie mistrza Polski. Trenował 2 razy dziennie. Na
dwa tygodnie przed planowanym wyścigiem wyjechał w
Góry Świetokrzyskie, gdzie intensywnie przygotowywał się
do zawodów. Pamiętam, że kiedy wrócił z tego wyścigu,
usiadł w kuchni i milczał, a my spytaliśmy jak mu poszło?
Kazał otworzyć torbę... Wyjęliśmy z niej puchar i złoty medal w kolarstwie szosowym w kategorii wiekowej 36-46 lat.
Tata miał wówczas 46 lat. Wtedy to właśnie uwierzyłem,
że mamy w domu mistrza. Jego wcześniejsze osiągnięcia
sportowe były mi znane ze zdjęć, prasy i opowieści wybitnych sportowców. On był był prawdziwą indywidualnością, a kolarstwo - jego życiową pasją. Nawet wiele lat
później, kiedy chorował, uwielbiał wybierać się na wielokilometrowe przejażdżki. Dodawało mu to sił.
ZB: Jak Pan i rodzina odebraliście informację o nazwaniu imieniem Kazimierza Jasińskiego jednej z
ulic w Bełchatowie?
DJ: Jest nam niezmiernie miło, że w ten sposób władze
naszego miasta tak upamiętniły i doceniły osiągnięcia
sportowe i trenerskie naszego taty. W imieniu swoim i rodziny bardzo dziękuję. Chcę szczególnie podziękować za
podjęcie tej inicjatywy panu Grzegorzowi Gryczce. To dla
nas wielkie wyróżnienie.
ZB: Dziękuję za rozmowę .
„Troska o dziecko jest
pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku
człowieka do człowieka. ”
- Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
4
Ziemia Bełchatowska nr 1/2012
www.ziemabelchatowska.pl
Popularne, znane bełchatowskie liceum doczekało się wreszcie remontu. Chodzi o I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, które dzięki staraniom władz starostwa przeszło generalny remont.
BRONEK JAK NOWY
- Jako starosta i jako absolwent
tej szkoły czułem się podwójnie zobowiązany do podjęcia decyzji o remoncie placówki – mówi Szczepan
Chrzęst, starosta bełchatowski. - W
poprzednich kadencjach wiele się na
ten temat mówiło, ale dopiero obecna kadencja okazała się pomyślną
dla „Bronka”, który przeszedł generalny remont od piwnic aż po dach.
Absolwenci „Bronka” - Krzysztof Zochniak i Szczepan Chrzęst,
podczas wizytacji w wyremontowanej szkole
Rzeczywiście, ci, którzy znali
szkołę sprzed remontu, nie mogą się
obecnie nadziwić jak zmieniła oblicze. Ale ogromne środki przeznaczone z budżetu powiatu (w sumie
ponad 3,2 miliona złotych) przywróciły budynkowi nowoczesność
i funkcjonalność. Prace remontowe
ruszyły pod koniec czerwca 2011
roku, w momencie gdy uczniowie
zakończyli rok szkolny. Ekipy z marszu wzięły się do pracy, bowiem
zakres modernizacji był ogromny.
Wymieniono wszystkie drzwi i okna,
docieplono dach, wykonano nową
elewację, gruntownie przebudowano pomieszczenia w piwnicach wraz
z przebudową kanalizacji sanitarnej,
wymieniono wykładziny podłogowe, we wszystkich pomieszczeniach
skuto stare i położono nowe tynki.
Ponadto zmieniono całą instalację
elektryczną, sale pomalowano na
pastelowe kolory wybrane przez
nauczycieli. Reasumując – szkoła
wygląda jak nowa, z czego cieszą się
uczniowie oraz ciało pedagogiczne.
Dobrą wiadomością jest również
ta, że w tym roku ma ruszyć kompleksowa przebudowa przyszkolnej
sali gimnastycznej, która ma zostać
podwyższona o około 2 metry, prze-
dłużona o 6 metrów, zmieniony ma
zostać sufit, konstrukcja i pokrycie
dachowe. Przy okazji zostanie wymieniona instalacja elektryczna,
nagłośnieniowa, stolarka okienna
i drzwiowa. Powstanie instalacja
wentylacyjna, stary parkiet zastąpiony zostanie elastyczną podłogą
z wykładziną sportową, pojawią się
nowe urządzenia sportowe, sala
zostanie pomalowana. Zaplecze
sportowe będzie przebudowane,
powstaną nowe szatnie, łazienki,
pomieszczenia gospodarcze.
SZPITAL LECZY NAS, MY LECZYMY SZPITAL
Ponad połowę pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie stanowią mieszkańcy powiatu bełchatowskiego. Zauważenie tego faktu znajduje odzwierciedlenie w decyzjach Zarządu Powiatu w Bełchatowie z jego
przewodniczącym Szczepanem Chrzęstem na czele, dotyczących udzielania
szpitalowi wsparcia finansowego.
- Interesuje nas kondycja szpitala,
a także jego potrzeby – mówi starosta
Szczepan Chrzęst. - W miarę naszych
finansowych możliwości staramy się
pomagać tej placówce. Dzięki środkom z budżetu powiatu szpital wzbogaca się sukcesywnie w nowy sprzęt i
poszerza ofertę o nowoczesne formy
leczenia czy diagnostyki.
Rzeczywiście, dyrekcji szpitala zależy nie tylko na modernizacji
sprzętu, ale także poszerzaniu oferty
medycznej. Są to bardzo kosztowne
plany, dlatego dyrektor poszukuje
środków także w budżecie Powiatu Bełchatowskiego. Jego wnioski
spotykają się z przychylnością władz
powiatu. W roku bieżącym pomoc finansowa już wyniosła 330 tys. zł. Za
Starostę po bełchatowskim szpitalu oprowadzili
dyrektor M. Leszczyński i dr A. Kowalski
te pieniądze zostaną zakupione dla
Zakładu diagnostyki laboratoryjnej
m.in. meble medyczne, wirówki laboratoryjne, cieplarki mikrobiologiczne i
chłodnie, zaś dla Oddziału chirurgicznego ogólnego specjalistyczny sprzęt
(stanowiska gazów medycznych, szyny medyczne, pompy strzykawkowe,
stacje centralnego nadzoru pacjenta
z monitorami).
W ubiegłym roku Powiat przekazał 100 tysięcy złotych, za które kupiono 39 łóżek dla oddziału chorób
wewnętrznych I oraz pododdziału
udarowego, a za kolejną sumę 200
tys. zl kupiono 5 kardiomonitorów
wraz z centralną konsolą monitorującą dla oddziału kardiologicznego
(130 tys. zł) i shaver artroskopowy z
dodatkowym wyposażeniem do artroskopii barku dla oddziału chirurgii
urazowo-ortopedycznej (70 tys.zł). W
2010 roku powiat przekazał szpitalowi dotację w wysokości 300 tysięcy
złotych na zakup zestawu laparoskopowego z wyposażeniem, w skład
którego wchodził: tor wizyjny ze źró-
dłem światła i monitorem, insuflator,
wózek do zestawu laparoskopowego,
komplet narzędzi laparoskopowych.
O trosce i zainteresowaniu sytuacją
bełchatowskiego szpitala świadczy
również zaproszenie dyrektora szpitala Mirosława Leszczyńskiego na XX
Sesję Rady Powiatu w Bełchatowie,
podczas której przedstawił on radnym
najważniejsze dane dotyczące placówki, jak też podejmowane działania
i planowane zamierzenia zmierzające
do optymalizacji przede wszystkim
kosztów funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego im. JP II w Bełchatowie.
Szpital również stara się doceniać
tych wszystkich, którzy dostrzegają
potrzeby placówki, a przede wszystkim angażują się w rozwiązywanie
jej problemów, unowocześnianie,
promocję i utrwalanie dobrej marki.
Temu właśnie służy przyznawanie
Medalu Amicus Salutis. W tym roku
otrzymało go bełchatowskie starostwo jako podziękowanie za dotychczasową pomoc ze strony samorządu
Powiatu Bełchatowskiego.
Ziemia Bełchatowska nr 1/2012
www.ziemabelchatowska.pl
5
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MILE WIDZIANA
Konkurs „Firma na medal” miał w tym
roku piątą edycję. Organizowane przez
Starostę Bełchatowskiego przedsięwzięcie ma wspierać firmy z terenu powiatu w
budowaniu ich marki, popularyzacji działalności, promocji, a w efekcie przyczyniać
się do lepszego prosperowania. Finał
konkursu „Firma na medal” ma każdego
roku formę gali, podczas której nie tylko
wybiera się tych najlepszych przedsiębiorców, ale także podsumowuje najważniejsze wspólne przedsięwzięcia i doko-
nania. Mimo podniosłego nastroju jest też
czas na wskazywanie trudnych tematów
i palących problemów. Szczepan Chrzęst,
Starosta Bełchatowski podkreślił podczas
tegorocznego spotkania trudności roku
2011 związane ze światowym kryzysem.
- Wiele rzeczy ma wpływ na funkcjonowanie gospodarki, dlatego działalność
biznesowa obarczona jest dużą dozą ryzyka i sporym wkładem sił i zaangażowania – mówił Szczepan Chrzęst. - Z punktu
widzenia samorządu powiatowego był to
rok dość pomyślny, ponieważ udało się
zrealizować wiele inwestycji, przy których
również lokalne firmy mogły wykazać się
swoim potencjałem. A jak wiemy rozwój
lokalnej przedsiębiorczości, prężnie działające firmy, nowe miejsca pracy, dochody
z podatków oraz zrównoważony rozwój
regionu to elementy, które wpływają korzystnie na gospodarkę.
Starosta podziękował za współpracę
i pogratulował firmom powiatu bełchatowskiego osiągniętych w minionym roku
nagród i certyfikatów będących świadectwem wzrostu jakości usług i wyrobów
oraz dążenia do standardów światowych i
podnoszenia konkurencyjności. Laureatami V edycji „Firmy na medal” zostali:
- w kategorii: przedsiębiorcy prowadzący
działalność do 2 lat tytuł „Firma na medal”
otrzymała Firma „Adamczyk” s.c. - właściciel: Krzysztof Adamczyk; - w kategorii:
przedsiębiorcy prowadzący działalność
powyżej 2 lat: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Rozwojowi przedsiębiorczości w powiecie bełchatowskim służą także cykliczne spotkania starosty z przedsiębiorcami
skupionymi w Regionalnej Izbie Gospodarczej. Pierwsze tegoroczne miało miejsce na początku wiosny. Starosta Szczepan
Chrzęst przedstawił informację o planowanych przez samorząd powiatu inwestycjach, głównie w zakresie remontów dróg
oraz infrastruktury sportowo - oświatowej
(budowa stadionu lekkoatletycznego,
przebudowa sali gimnastycznej przy I LO).
wy przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Program
adresowany jest do jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków oraz spółek
komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do
tej pory nie mieli możliwości skorzystania
z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych oraz
właściciele domów, którzy dotychczas
nie podłączyli się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w zakresie podłączenia
budynków). W obu przypadkach wyma-
gany jest wkład własny wynoszący minimum 10 proc.
NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych
poniesionych na realizację inwestycji.
Kwota dofinansowania podzielona została w równym stopniu (po 45%) na formę
bezzwrotną - dotację i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą korzystać
z jednej wybranej formy dofinansowania
lub obu jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania. Nabór wniosków
odbywać się będzie w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW.
UWAGA! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA
DOTACJI NA INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Jolanta Pawlikowska informuje o możliwości uzyskania dotacji na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na
zakup i montaż kolektorów słonecznych
oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje na częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych na zakup i
montaż kolektorów słonecznych udzielane są przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa
m.in. budżet programu, wysokość dotacji,
terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć,
a także wskazuje koszty kwalifikowane
przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte
kredytem. Treść Programu Priorytetowego dostępna jest na stronie internetowej
NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl).
Z programu dopłat skorzystać może
każda osoba fizyczna posiadająca prawo do
dysponowania budynkiem mieszkalnym
albo budynkiem mieszkalnym w budowie
lub wspólnota mieszkaniowa instalująca
kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych).
Wysokość dotacji wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego
na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kolektorów do
ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynku.
Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW
wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest
w trybie ciągłym (program dopłat wdrażany
jest w latach 2010-2014).
Wnioski składane są w bankach,
które zawarły umowy o współpracy z
NFOŚiGW. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje na temat możliwości
i warunków uzyskania kredytu z dotacją
NFOŚiGW oraz wzory wniosków. Lista
banków, w których można składać wnioski, dostępna jest na stronie internetowej
NFOŚiGW – www.nfosigw.gov.pl
Dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na
wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków udzielane są przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi na
zasadach określonych w Programie Priorytetowym nr 2. Program ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji
programu. Treść Programu Priorytetowego
dostępna jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl).
Z programu dopłat skorzystać mogą
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości położonej w
województwie łódzkim, na której będzie
zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.
Nabór wniosków prowadzony jest w
trybie ciągłym do dnia 30 września każdego roku wdrażania programu (lata wdrażania programu: 2011-2013).
Wnioski o dotację z przeznaczeniem
na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego składane są w bankach, które
mają zawartą z WFOŚiGW w Łodzi umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem.
Lista banków, w których można składać wnioski oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Funduszu (www.wfosigw.lodz.pl).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił
program finansowy na wsparcie budo-
6
Ziemia Bełchatowska nr 1/2012
www.ziemabelchatowska.pl
Od kwietnia 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie funkcjonuje komórka zajmująca się współpracą ze stowarzyszeniami
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bełchatowskiego. To stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które piastuje Monika Selerowicz.
PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
- Głównym celem współpracy z
podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych jest umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje
otoczenie, budowanie społeczeństwa
obywatelskiego poprzez aktywizację
społeczności lokalnej, wprowadzanie
nowatorskich i efektywnych działań,
dzięki dobremu rozpoznaniu potrzeb
lokalnych, a co za tym idzie lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz
podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu – wyjaśnia Monika
Selerowicz. - Dlatego też współpraca
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które
działają nie po to, by osiągać zysk, jest
przez cały czas rozwijana i doskonalona, zarówno w zakresie finansowym,
jak i pozafinansowym.
Organizacjom zlecane są do realizacji zadania publiczne wraz z ich
finansowaniem lub dofinansowaniem
ze strony samorządu powiatowego,
dzięki czemu w pełniejszy sposób
zaspokajane są potrzeby społeczne
mieszkańców powiatu bełchatowskiego w zakresie np. promocji i ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, sportu i
kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji,
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych itp. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się
na zasadach pomocniczości i partnerstwa, co oznacza, że podmioty te mają
wpływ np. na kształt listy zadań priorytetowych zawartych w „Programie
współpracy z organizacjami” realizowanych w danym roku budżetowym,
organizacje uczestniczą w konsultacjach społecznych, w ramach których
mogą składać wnioski i propozycje
dotyczące realizacji zadań publicznych. Ponadto dzięki współdziałaniu
z pełnomocnikiem ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi, podmioty te na bieżąco są informowane
o możliwościach dotyczących pozyskiwania środków finansowych na swoją
działalność, o możliwościach uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach
i konferencjach dotyczących problematyki funkcjonowania III sektora. Na
stronie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie prowadzona jest zakładka
przeznaczona dla organizacji pozarządowych, gdzie zamieszczane są m.in.
ogłoszenia o otwartych konkursach
ofert, ich rozstrzygnięcia, obowiązujące formularze, informacje o prowa-
STAWIAMY NA RUCH
Drugi rok obecnej kadencji władz
powiatowych zapisze się w historii Powiatu Bełchatowskiego zdecydowanie
na sportowo. Nasza polityka inwestycji
i rozwoju na płaszczyźnie rekreacyjnosportowej nabiera pod przewodnictwem Starosty Bełchatowskiego Szczepana Chrzęsta wyrazistych kształtów.
Po roku intensywnych przygotowań została powołana do życia nowa jednostka budżetowa pod nazwą: Powiatowe
Centrum Sportu w Bełchatowie. Doszło
w ten sposób do długo oczekiwanej
konsolidacji obiektów sportowych skupionych przy ulicy Czaplineckiej 96.
Basen kryty, sala gimnastyczna, boisko
piłkarskie i sportowa hala namiotowa
pozostają do dyspozycji przez 7 dni w
tygodniu.
Kompetentna kadra zarządzająca,
sprawna obsługa i dobra organizacja
pracy dają gwarancję efektywnego
wykorzystania obiektów sportowych
przez mieszkańców powiatu. Kierowanie jednostką zostało powierzone w
drodze konkursu Anicie Muszyńskiej,
od lat działającej na rzecz popularyzacji
aktywności sportowej w społeczeństwie
bełchatowskim. Anita Muszyńska, znana
jest w środowisku sportowym z działalności trenerskiej i organizacyjnej.
Przygotowanie jednostki do powołania na swoje barki wziął Mirosław
Mielus. Jeszcze jako kierownik Referatu
ds. PCS w Wydziale Edukacji, Kultury i
Sportu Starostwa Powiatowego, uruchomił i pokierował działalnością lodowiska
powiatowego, którego budowa dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w
ramach osi priorytetowej III Gospodarka,
Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno
– Rekreacyjna. Kwota dofinansowania
wyniosła 4.057.391,99 zł. Racjonalnie zagospodarował halę lodowiska w sezonie
letnim tworząc nowe stanowiska sportowe do wykorzystania przez uczniów na
zajęciach lekcyjnych, jak i przez osoby
prywatne. Z jego inicjatywy najlepsi curlerzy z całej Polski już dwukrotnie gościli
w Bełchatowie biorąc udział w Ogólnopolskim Turnieju Curlingowym o Puchar
Starosty Bełchatowskiego. Uruchomiony
jesienią 2011 roku tor curlingowy stał się
wizytówką naszego powiatu w środowisku sportowym.
Obecnie, jako Kierownik Referatu ds.
Administracji i Obsługi Klienta, Mirosław
Mielus odpowiedzialny jest za wizerunek
PCS w oczach klientów i za poziom usług
rekreacyjno- sportowych.
Należy nadmienić, iż Powiatowe
Centrum Sportu w pierwszych miesiącach swojej działalności zorganizowało
dwa turnieje curlingowe dla mieszkańców województwa oraz przedstawicieli
jednostek powiatowych. W trakcie ferii
zimowych mieszkańcy powiatu bezpłatnie korzystali na lodowisku ze zorganizowanych kursów łyżwiarskich, hokejowych i curlingowych. Jazdę na łyżwach
uprzyjemniały dyskoteki, zabawy i
konkursy. W ciągu 2 miesięcy z oferty
lodowiska skorzystało w ramach lekcji
wuefu ponad 10 000 uczniów i około
5000 osób prywatnych. Pływalnia kryta
i sala gimnastyczna są wreszcie dostępne i wykorzystywane w weekendy, ferie
i wakacje. Atrakcyjne ceny oraz czysta i
ciepła woda, wymiarowe boiska do gier
zespołowych są doskonałą alternatywą
dla pozostałych bełchatowskich obiektów sportowych.
Spójność wizji rozwoju jednostki na
szczeblu kierowniczym gwarantuje stopniowy wzrost poziomu usług i elastyczne
podejście do oczekiwań społecznych.
Misją PCS jest bowiem stworzenie najlepszych warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
dzonych konsultacjach społecznych
itp.. Również na łamach prasy lokalnej
organizacje pozarządowe są informowane o działaniach podejmowanych
na ich rzecz lub z ich udziałem.
By wspomóc działające na terenie powiatu bełchatowskiego organizacje posiadające status organizacji
pożytku publicznego, w pierwszym
kwartale 2012 zorganizowana została
akcja promocyjno - informacyjna „1%
podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu
Powiatu Bełchatowskiego”, której koordynatorem była M. Selerowicz. Celem
kampanii była: popularyzacja wśród
mieszkańców mechanizmu odpisu 1%
podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, zachęcanie mieszkańców powiatu bełchatowskiego do oddawania 1% podatku na
lokalne organizacje pożytku publicznego, kształtowanie i wzmacnianie
wizerunku organizacji pozarządowych
z terenu powiatu jako podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz wpływających na
rozwój regionu, kształtowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich mieszkańców powiatu, zachęcanie innych
organizacji pozarządowych do starania się o uzyskanie statusu organizacji
pożytku publicznego, wypracowanie
dobrej współpracy międzysektorowej
pomiędzy administracją samorządową
a organizacjami pozarządowymi w powiecie bełchatowskim.
W ramach popularyzacji i rozwoju
wolontariatu jako możliwości samorealizacji, zdobywania nowych doświadczeń przy okazji pracy na rzecz innych,
integracji i aktywizacji społecznej i
wreszcie, by nagrodzić zaangażowanie tych wszystkich, którzy bezinteresownie pomagają innym, jesienią – jak
twierdzi pani pełnomocnik - zostanie
przeprowadzony konkurs promujący
wolontariat na terenie powiatu bełchatowskiego.
Jak widać dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania partnerów, tak
po stronie samorządu powiatowego,
jak i po stronie sektora pozarządowego udaje się wspierać i realizować inicjatywy obywatelskie tworząc warunki
dla rozwoju instytucji społecznych i
dialogu obywatelskiego.
Powtarzając za pełnomocnikiem
starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - wspieranie
aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
promocję postaw prospołecznych,
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu stanowi bardzo istotny element społeczeństwa
obywatelskiego.
Ziemia Bełchatowska nr 1/2012
www.ziemabelchatowska.pl
Dla Boga, honoru i Ojczyzny
Rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca
Delegacja Stowarzyszenia Ziemi Bełchatowskiej oddała hołd wielkiemu Polakowi, papieżowi Janowi Pawłowi II w 7.
rocznicę śmierci. Uroczystość miała miejsce 2 kwietnia br. w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie przy
ul. Kościuszki, a jej gospodarzem był także
Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski.
Mieszkańcy Bełchatowa i powiatu, w
tym przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gmin, dyrekcje szkół,
uczniowie i organizacje społeczne modlili
się podczas Mszy św. za błogosławionego Karola Wojtyłę prosząc o jego rychłą
kanonizację. Celebrujący nabożeństwo
ks. Zbigniew Dyks z Restarzewa (gm. Widawa) przypomniał zebranym o swoistym
skarbie - testamencie zostawionym Polakom przez papieża, którym jest całe życie
Karola Wojtyły, Ojca Świętego, Jana Pawła
II. Płynące z niego nauki pokazują nam nie
tylko jak żyć, ale także jak umierać godnie.
- Życzę nam wszystkim byśmy w
chwili, w której nadejdzie nasza „godzina
21.37”, byli gotowi stanąć przed obliczem
Pamięć ofiar Katynia uczczono Apelem Poległych i modlitwą podczas uroczystości w kościele na Binkowie (22.04.).
Wzięli w niej udział liczni mieszkańcy, ale
także władze samorządowe, organizacje
społeczne i polityczne, młodzież. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była
OSW „Strzelec”, która w ramach dużego
zadania publicznego dofinansowanego
przez Powiat Bełchatowski zajmuje się w
tym roku organizacją na terenie powiatu
obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz
okresu powojennego.
Zebrania na placu przed kościołem
uczestnicy uroczystości byli świadkami
Apelu Poległych, a następnie widzami
montażu słowno-muzycznego poświęconego katyńskiemu mordowi. Wiosną 1940
roku ponad 20 tysięcy polskich oficerów
wojska i policji, urzędników, wykładowców, lekarzy i prawników zostało brutalnie zamordowanych strzałem w tył głowy na mocy decyzji najwyższych władz
Związku Radzieckiego. Mord polskiej inteligencji był przez lata wielką i najbardziej
7
Z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie
„Ziemia Bełchatowska” życzy
wszystkim dzieciom - tym mniejszym
i tym większym - uśmiechu od ucha
do ucha, co dzień nowych przygód
i butów siedmiomilowych. Niech
Wam się spełnią wszystkie marzenia.
Poniżej prezentujemy wybrane prace uczestników konkursu
„Boska Ziemia Bełchatowska”
Pana z naręczem miłości i życzliwości zebranym za żywota – mówił celebrans.
Pod pomnikiem papieża przy ul. Kościuszki delegacje złożyły kwiaty. Stowarzyszenie Ziemia Bełchatowska reprezentowali Grzegorz Gryczka, Lidia Szymańska
i Monika Selerowicz. Po tej części uroczystości starosta Szczepan Chrzęst zaprosił
wszystkich do Oratorium Jana Pawła II na
koncert muzyczno - poetycki pt.: „Pamięć
i Tożsamość”.
Hołd ofiarom Katynia
strzeżoną tajemnicą ZSRR.
Hołd ofiarom oddano pod tablicą pamiątkową umieszczoną w nawie bocznej
kościoła na Binkowie. Monika Michel, Monika Stelmasik i Grzegorz Gryczka złożyli
kwiaty w imieniu Ziemi Bełchatowskiej.
Marta Kazanowicz 17lat
Daria Załęczna [kl.IV]
„Świat bez sztuki naraża
się na to, że będzie światem
zamkniętym na miłość”
- Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Paulina Drozdowska 17lat
NASI RADNI
POWIAT
Szczepan
Chrzęst
Krzysztof
Gajda
Ryszard
Gębarowski
Krzysztof
Kamieniak
Janusz
Krzywański
Krzysztof
Zochniak
MIASTO
Grzegorz
Gryczka
Krzysztof
Jewgiejuk
Kultura w życiu
politycznym
Obiektywnym
obserwatorom
polskiego życia politycznego tytuł
niniejszego artykułu może wydać
się dość kontrowersyjny. Dlaczego?
Jedynie osoby zupełnie niezorientowane mogą przypuszczać, że życie
polityczne w naszym kraju ma coś
wspólnego z kulturą. Wystarczy wspomnieć niedawną debatę i głosowanie
w Sejmie nad projektem wydłużenia
wieku emerytalnego. Język i zachowanie wielu obecnych na sali sejmowej parlamentarzystów trudno uznać
nie tylko za kulturalne, ale nawet za
choćby przyzwoite. Standardem w
polskiej polityce stało się obrażanie w
niezbyt wyszukany sposób przeciwników politycznych, a najróżniejsze
pomówienia, niedopowiedzenia mające podważyć wiarygodność innego
polityka, insynuacje czy oszczerstwa
stały się elementem większości publicznych wystąpień. Oczywiście taki
poziom publicznej debaty najbardziej
odpowiada mediom, które nagłaśniając wypowiedzi i zachowania zasługujące na przemilczenie, podbijają sobie
wskaźniki oglądalności czy wskaźniki
sprzedaży. Jednak dziwi fakt, że nasze
społeczeństwo, które – według różnych badań sondażowych – krytykuje
taki poziom prowadzenia przez polityków debaty publicznej, jednocześnie
przyczynia się w sposób wymierny do
jego utrwalenia, o czym najdobitniej
przekonują kolejne wybory.
Niestety, coraz częściej podobny
poziom debaty prezentują lokalni politycy wspierani przez lokalne media.
Jedna z bełchatowskich gazet zamieszcza na swoich łamach konkurs na „buraka roku”. Śledząc osoby nominowane
w tym konkursie można dojść do wniosku, że taki konkurs jest zupełnie nieobiektywny, a w dodatku trudno oprzeć
się wrażeniu, że stoi za nim konkretna
opcja polityczna. Niestety, trudno w
przypadku tego konkursu mówić o jakimkolwiek poziomie kultury i dobrego
smaku. Bo skoro redakcja uważa, że nazywanie konkretnej osoby „burakiem” i
publikowanie odpowiednio spreparowanego zdjęcia konkretnej osoby nie
jest świadomym oraz prymitywnym
obrażaniem, to komentarz wydaje się
zbędny. Redakcja bełchatowskiego tygodnika nie rozumie różnicy pomiędzy
krytykowaniem zachowań bądź wypowiedzi konkretnych osób, a obrażaniem
czyjejś godności osobistej.
Trudno oczekiwać w najbliższym
czasie zmiany języka debaty politycznej
w naszym kraju, gdyż zbyt wielu z nas
akceptuje taki język, a media goniąc za
zwiększeniem własnych dochodów z
tytułu wzrostu sprzedaży, oglądalności
czy słuchalności chętnie zamieszczają wypowiedzi polityków, którzy zdając sobie z tego sprawę obniżają, i tak
już bardzo niską, kulturę polityczną, a
wszystko po to, aby zyskać poklask mas.
PL
Jolanta
Pawlikowska
Piotr
Porzeżyński
Oszukani kibice, czyli rzecz
o piłkarskiej aferze korupcyjnej
Zakończony niedawno sezon piłkarskiej ekstraklasy nie oznaczał bynajmniej końca emocji dla kibiców
PGE GKS Bełchatów. Niedługo po tym,
jak piłkarze drużyny, która utrzymała
się w piłkarskiej ekstraklasie, zaczęli
planować swoje urlopy, a kibice myśleć o meczach reprezentacji, ogólnopolskie media podały informacje
o toczącym się w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu postępowaniu
w sprawie ustawiania meczów przez
piłkarzy bełchatowskiej drużyny w
latach 2004-2005. Według doniesień
prasowych w ustawianie meczów zamieszanych jest aż 29 piłkarzy i trenerów, którzy wówczas reprezentowali
barwy naszego klubu, a wśród nich
również trzech obecnych piłkarzy naszej drużyny. O mechanizmach afery
korupcyjnej w polskiej piłce napisano
już wiele, więc nie będę tutaj powtarzał dobrze znanych treści.
Warto jednak zastanowić się, jakie
konsekwencje ta afera będzie miała
dla bełchatowskiego klubu. Wiadomo, że o degradacji klubu do niższej
klasy rozgrywkowej nie ma mowy, a
więc pozostaje kara ujemnych punktów. Bez względu jednak na to jaką
karę poniesie bełchatowska drużyna
i poszczególne osoby zamieszane w
tą aferę, najbardziej dotkliwą konsekwencją będzie dla klubu utrata
zaufania wielu kibiców, a wśród nich
tych, dla których wielu spośród oskar-
żonych było w przeszłości autorytetami i których nazwiska wykrzykiwano
na stadionie jako zasługujących na
szacunek kibiców.
Jednak pisząc o piłkarskiej aferze korupcyjnej warto pamiętać, że
przecież mecze ustawiano z pomocą,
zarówno sędziów, jak i obserwatorów Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Trudno więc uwierzyć w to, że piłkarska centrala nie miała nawet bladego
pojęcia o całym procederze, który jak
się okazuje, toczy polską piłkę niczym
nowotwór złośliwy z licznymi przerzutami. Skala korupcji jest ogromna,
a liczba drużyn ustawiających mecze
oraz ustawionych meczów wciąż się
powiększa. Trudno więc uznać, że na
kary zasłużyli jedynie piłkarze, trenerzy, działacze czy kluby. Na karę zasłużył przede wszystkim Polski Związek
Piłki Nożnej, a jedyną karą byłoby jego
natychmiastowe rozwiązanie.
PL
Download

Kliknij i pobierz - Ziemia Bełchatowska