BİLGİSAYAR İŞLETMENİ / VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SINAVINA KATILMALARI UYGUN GÖRÜLEN
PERSONEL
GÖREV YAPTIĞI
BİRİM
1 Adalet MYO
Fen Fakültesi
Akşehir İktisadi ve İdari
2 Akşehir İktisadi ve İdari Bil. Fak.
Bil. Fak.
3 Akşehir K.Y. Sağlık YO
Akşehir K.Y. Sağlık YO
4 Akşehir MYO
Akşehir K.Y. Sağlık YO
5 Beden Eğitimi ve Spor YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Beyşehir Ali Akkanat İşletme
Beyşehir Ali Akkanat
6
Fakültesi
İşletme Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat İşletme
Beyşehir Ali Akkanat
7
Fakültesi
İşletme Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat İşletme
Beyşehir Ali Akkanat
8
Fakültesi
İşletme Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat
9 Beyşehir Ali Akkanat MYO
MYO
Beyşehir Ali Akkanat
10 Beyşehir Ali Akkanat MYO
MYO
Beyşehir Ali Akkanat
11 Beyşehir Ali Akkanat MYO
MYO
Beyşehir Ali Akkant
12 Beyşehir Ali Akkant Turizm Fak.
Turizm Fak.
Bilgi İşlem Daire
13 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire
14 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire
15 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Başkanlığı
16 Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
17 Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
18 Doğanhisar MYO
Doğanhisar MYO
19 Fen Fakültesi
Fen Fakültesi
20 Genel Sekreterlik
Akşehir K.Y. Sağlık YO
21 Genel Sekreterlik
BAP Koordinatörlüğü
22 Genel Sekreterlik
İletişim Fakültesi
23 Genel Sekreterlik
Özel Güvenlik Teşkilatı
24 Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü
25 Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
26 Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
27 Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
28 Ilgın MYO
Ilgın MYO
S.No
İbrahim
SAYAR
Memur
MÜRACAAT
ETTİĞİ KADRO
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Abdil
GÜNAY
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Var
Orhan
Emine
Canip
CEVLAN
KAPLAN
KAYA
Memur
Memur
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Var
Var
Var
Eyüp Süleyman
ATAKUL
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Yok
Kadir
DUMAN
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Mehmet
ATICI
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Yok
İsmail
TEKİN
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Muzaffer
ÇELEBİ
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Sadi
AKGÜL
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Yok
Halil
COŞGUN
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Var
Mehmet Fatih
DANIŞ
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Mehmet
KIRMIZIGÜL
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Ergüner
HATUNOĞLU
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Hasan
Mehmet
İsa
Yasemin
Ülkü
Muhammed Ali
Handan
Aynur
Ayşe
Ali
Mehmet
Mehmet
Mehmet
YILMAZ
SAYILIRER
YALÇIN
GÜLVEREN ÇELİK
GÜLCAN
YÜCEL
GÜNAY
KIRKIZ
AKKURT
GÜL
TANOĞLU
ŞENGÜL
SOYLU
Veznedar
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
BİRİMİ
ADI
SOYADI
KADROSU
EĞİTİM
İSTEĞİ
Var
S.No
29
30
31
32
33
34
BİRİMİ
İdari ve Mali işler Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali işler Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali işler Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali işler Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali işler Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali işler Daire
Başkanlığı
35 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Kadınhanı faik İçil MYO
Mesleki Eğitim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sağlık Kültür ve Spor Dai. Bşk.
49 Sağlık-Kültür ve Spor Daire Bşk.
50 Sağlık-Kültür ve Spor Daire Bşk.
51 Sağlık-Kültür ve Spor Daire Bşk.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler MYO
Sosyal Bilimler MYO
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Taşkent MYO
Taşkent MYO
Teknik Bilimler MYO
GÖREV YAPTIĞI
BİRİM
ADI
SOYADI
KADROSU
MÜRACAAT
ETTİĞİ KADRO
EĞİTİM
İSTEĞİ
BAP Koordinatörlüğü
Osman
EFE
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
BAP Koordinatörlüğü
Mahir
ÜNVER
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
BAP Koordinatörlüğü
Mustafa
ÜNAL
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Var
Yusuf
ÜZEL
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Özhan
ÖZÇİFTCİ
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Ahmet
CEYNAKLI
Santral Memuru
Bilgisayar İşletmeni
Var
Reşit
GÜL
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Var
Fatih
Necati
Adıgüzel
İsmail
Nevin
Şerafettin
Hülya
Mehtap
Mehmet
Nurettin
Dolunay
İbrahim
Ahmet
UYANIK
GÜNEŞ
ÇELİK
KAPLAN
ÜSTÜNER
DOĞANAY
ÇEVİK
AKARÖZ
GÜRBAK
TIĞLI
ALTINÖZEN
PARLAR
GÜRBÜZ
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Kemalettin
GÜRBÜZ
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Sefa
ZENGİN
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Var
Mehmet Devrim SUR
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Var
Akif
Mehmet
Armağan
Ogünhan
YONCA
YARIMCA
YÜCEL
KARA
Memur
Memur
Memur
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Var
Var
Var
Var
Kenan
BAYAR
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Var
Samet
FİLİZ
Veznedar
Bilgisayar İşletmeni
Var
Ahmet
Nuri
Selim
USCA
ATALAY
ÇEVİK
Memur
Memur
Memur
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Yok
Yok
Var
İdari ve Mali işler Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali işler Daire
Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Kadınhanı Faik içil MYO
Mesleki Eğitim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Engelsiz Yaşam Birimi
Koord.
Sağlık-Kültür ve Spor
Daire Bşk.
Sağlık-Kültür ve Spor
Daire Bşk.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler MYO
Sosyal Bilimler MYO
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Taşkent MYO
Taşkent MYO
Teknik Bilimler MYO
S.No
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
BİRİMİ
Teknik Bilimler MYO
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Yabancı Diller YO
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
GÖREV YAPTIĞI
BİRİM
Teknik Bilimler MYO
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Yabancı Diller YO
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
ADI
Şaban
Yasin
Şeref
Mustafa Taha
Mehmet
Gülsüm
İsmail Alp
Atilla
Nurcan
Ramazan
İhsan
Nafi
Tuğba
Serdar
SOYADI
ESEN
DURAN
ERDOĞAN
SEZGİN
KARADENİZ
ENGİZ
ARSLAN
BULUT
KURŞUN
TAŞER
KARABULUT
KANIK
TOK
ÖZ
KADROSU
Ambar Memuru
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Ambar Memuru
Memur
Santral Memuru
Memur
Memur
Memur
Memur
MÜRACAAT
ETTİĞİ KADRO
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Bilgisayar İşletmeni
Veri Haz. ve Kont. İşl.
EĞİTİM
İSTEĞİ
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Download

bilgisayar işletmeni / veri hazırlama ve kontrol işletmeni sınavına