……………………İlkokulu - 3/… Sınıfı
*** Neler Öğrendim Sınavı – 21 ***
SONUÇ:………………
Adım Soyadım :……………………………………
Okul Numaram: ………………………….
1- Aşağıdaki
sözcüklerden hangisi
yandaki tahtadaki
anlatıma örnek olmaz?
7- Yandaki
konuşmaya göre, Ali
için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) turuncu
B) oyuncu
C) sporcu
A) Cimridir.
B) Savurgandır.
C) Tutumludur.
S
ü
l
e
y
2- Yandaki paragrafta
aşağıdaki sözcüklerden
hangisinin zıt anlamlısı
yoktur?
C
8- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde
kavuştuğumuz hak ve özgürlüklerden değildir?
A) gelecek
B) küçük
C) zengin
m
a
n
3- “Dal” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“Meyveleri dalından koparıp yedim.” cümlesindeki
anlamında kullanımıştır?
A) Suya dalar dalmaz gözlerimi açtım.
B) Ördek havuza dalıp gözden kayboldu.
C) Ağacın dalı yere kadar uzanmış.
4- Yandaki sözcüklerden
kurallı ve anlamlı bir
cümle oluşturmak için
sıralama nasıl olmalıdır?
A) Herkesin meslek sahibi olması
B) Herkesin öğrenim görme hakkının olması
C) Kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olması
9- Umut
anlatımında temel
gereksinimlerini
sıralarken
hangisinde yanlışlık
yapmıştır?
B) eğlenme
C) barınma
10- “Hedefimize ulaşmak için .................. gerekir.”
cümlesini tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
A) uyumamız
B) dinlenmemiz
C) çalışmamız
11- Sürekli kaybettiğimiz bir oyunda, hangisini
yaparsak kazanma şansımız artar?
5- Yandaki
paragrafın hangi
cümlesinde olayın
nedeni
açıklanmıştır?
A) Yeni taktikler denersek
B) Sürekli kaybettiğimiz oyunları düşünüp, üzülürsek
C) Rakibimizi korkutursak
B) 2
6- Yandaki paragrafta penguenlerin hangi özelliğinden söz
edilmemiştir?
A) Su altında avlandıklarından
B) Çok uzaklarda yaşadıklarından
C) Siyah-beyaz tüyleri olduğundan
C) 3
A
K
A) beslenme
A) I, V, II, IV, III
B) III, I, V, II, IV
C) IV, III, I, V, II
A) 1
O
12- Yandakilerden
hangilerini yaparsak
ailemizle daha iyi
vakit geçiririz?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 3
C) 1, 2 ve 3
13- Aşağıdaki belirtilen saatlerin hangisinde akrep
ile yelkovan arasındaki açı doğru açı modelidir?
A) 02.00
B) 06.00
C) 09.00
14- Yandaki çarpma işlemlerinde
E + F = ... toplamı kaçtır?
21- Aşağıdakilerden hangisinin su kullanımında
tutumlu davrandığı söylenebilir?
A) 14
B) 13
C) 12
S
ü
l
e
y
m
a
n
15- Yandaki verilenlere
göre iki kardeşin yaşlarının
toplamı hangisidir?
A) 13
B) 19
C) 27
O
22- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yollar, köprüler, evler doğal çevre bozularak
yapılmıştır.
B) İnsanlar tarafından oluşturulan yapay çevre,
canlıların yaşam alanlarını genişletmektedir.
C) Doğal çevrenin bozulması, canlıların yaşam
alanlarının yok olmasına neden olur.
16- Yandaki fiyatı verilen
ürünlerden üçer adet aldım.
Kaç lira ödemem gerekir?
A) 150 lira
B) 135 lira
C) 56 lira
23- I. Çamaşır makinesini ve bulaşık makinesini
tam doldurmadan çalıştırmamalıyız.
II. Evlerimiz, işyerlerimiz ve okullarımızdaki
ampulleri, tasarruflu ampullerle değiştirmeliyiz.
III. Televizyon, radyo, video, bilgisayar gibi
elektrik aletlerini kullanmadığımız zamanlarda
onları prizden kapatmalıyız.
IV. Bahçelerimizi ya sabah saatlerinde ya da
güneş battıktan sonra sulamalıyız.
Buna göre bölünen sayı kaçtır?
A) 15
B) 42
C) 50
18- Hangi bölme işleminde bölüm en büyüktür?
A)
B)
C)
Yukarıdakilerden hangileri elektrik tasarrufu ile
ilgilidir?
A) I, II, ve III
A) 9
B) 8
C) 7
I. halı saha
II. ırmak
IV. orman
III. hayvanat bahçesi
V. yüzme havuzu
Yukarıdakilerden hangileri yapay çevreye örnektir?
B) I, III ve V
C) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) II ve IV
24- Yandaki cümlede
1 ve 2 numaralı yerlere
hangi sözcükler
yazılmalıdır?
1
A) savurgan
B) israf
C) tutumlu
19- Musa’nın
açıklamasına göre
her biri kaç bilye
alacaktır?
A) II ve IV
A
K
17- Bir bölme işleminde;
Bölen = 8
Bölüm = 5
Kalan = 2’ dir.
20-
C
2
israf
tutumlu
savurgan
25- “Tüm canlılar gibi bizler de hareket edebilmek,
koşup oynayabilmek, oturup kalkabilmek ve
büyüyüp gelişebilmek için ........................ ihtiyaç
duyarız.”
Boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) beslenmeye
B) suya
BAŞARILAR
*** Her soru 4 puandır. ***
C) havaya
……………………İlkokulu - 3/… Sınıfı
*** Neler Öğrendim Sınavı – 21 ***
SONUÇ:………………
Adım Soyadım :……………………………………
Okul Numaram: ………………………….
……….İlkokulu
3. Sınıflar
Genel
Değerlendirme
Sınavı - …
S
ü
Adı: …………...
Soyadı: ………..
……….İlkokulu
3. Sınıflar
Genel
Değerlendirme
Sınavı - …
Adı: …………...
Soyadı: ………..
……….İlkokulu
3. Sınıflar
Genel
Değerlendirme
Sınavı - …
Adı: …………...
Soyadı: ………..
……….İlkokulu
3. Sınıflar
Genel
Değerlendirme
Sınavı - …
O
Adı: …………...
Soyadı: ………..
l
C
1
e
y
m
a
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Doğru:
Doğru:
Doğru:
Doğru:
Yanlış:
Yanlış:
Yanlış:
Yanlış:
PUAN:
PUAN:
PUAN:
PUAN:
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
A
K
Download

neler öğrendim sınavları 21