Fakülte/Yüksekokul/Enstitü-Öğretim Elemanı-Öndeğerlendirme Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ön
değerlendirmeye tabi tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
23.2.2015
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
:
13.03.2015
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
GİRİŞ SINAV SAATİ
10.00
GİRİŞ SINAVI YERİ
Merkezi Kütüphane Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi - TOKAT
BİRİMİ
KADRO ÜNVANI
ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO :
29445
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
Tuğba SOLMAZ
BİRİM
Erbaa SHMYO
BÖLÜM / PROGRAM
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler /
İlk ve Acil Yardım
LİSANS MEZUNİYET NOTU
ALES
PUANI
ALES SINAV
TARİHİ
ALES PUANI
%70
72,181
11.5.2014
50,53
4'LÜK SİSTEME
GÖRE
100'LÜK SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
79,70
23,91
GENEL
TOPLAM
74,44
SONUÇ
(Giriş Sınavına Katılıp
Katılamayacağı)
GİRİŞ SINAVINA
KATILABİLİR
Download

gaziosmanpaşa üniversitesi öğretim elemanı ilanı öndeğerlendirme