PRIESTOR NA PRENÁJOM
FITNESS CENTRUM
•
Lokalita: Bratislava – Kramáre
Areál Krásna hôrka je 2,5 ha pozemok situovaný na okraji
lukratívnej mestskej časti Bratislava –Kramáre, len 4 km
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Bezproblémový prístup
k areálu zabezpečuje prístupová cesta z Ďumbierskej ulice a
napojenie na diaľnicu a diaľničný obchvat.
Areál tvorí komplex polyfunkčných budov, ktorý pozostáva
z bytového domu s počtom bytov 48, administratívneho
komplexu o rozlohe 7 000 m2 a moderného apartmánového
domu pre seniorov.
Predmetný priestor na prenájom je umiestnený v budove pre seniorov, v ktorej sa nachádzajú
moderné nadštandardné apartmány pre seniorov, spojené s kompletnou starostlivosťou
zahrňujúcou zdravotné, asistenčné, rehabilitačné a relaxačné služby. Súčasťou budovy –
apartmánov pre seniorov bude aj reštaurácia a kaviareň, ambulancie a rehabilitácie.
•
FITNESS CENTRUM NA PRENÁJOM
Priestory ponúkajú možnosť vybudovania moderného a profesionálne vybaveného zariadenia so
špecializáciou na cvičenia ako joga, pilates, relaxačné a strečingové cvičenia nielen pre seniorov.
Možnosť parkovania v areály.
Rozmer: 138.20 m2
Cena prenájmu 15€ / m2 / mesiac
KONTAKT
Ing. Erika Bellová
Projekt Manager
QUANTIC s.r.o.
Krížna 47, 81107 Bratislava
Tel.: 02/593 55 666
0903 88 00 88
Fax: 02/593 55 646
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Všetky informácie nájdete aj na stránke:
www.quantic.sk
Download

PRIESTOR NA PRENÁJOM FITNESS CENTRUM