WIADOMOŚCI
POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN
Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07 946773214
Wydaje duszpasterz polski
Ks. Grzegorz Aleksandrowicz
www.ppb.org.uk oraz e-mail: [email protected]
For Private Circulation Only
Nr.1423
.
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO
„Chcę, bądź oczyszczony”
ROK B
Żeby dobrze zrozumieć, co uczynił Jezus, najpierw trzeba uświadomić sobie, kim byli trędowaci i jak byli
wówczas traktowani. Może trochę światła na ten problem rzucił świetny film „Ben Hur”.
Otóż trąd był w owych czasach najgroźniejszą nieuleczalną chorobą. Zarażało się nim niezwykle łatwo: przez
dotknięcie chorego, dlatego też chorzy byli bezwzględnie izolowani od społeczeństwa w specjalnych gettach.
Nie wolno było się im zbliżać do ludzkich sadyb, dróg, miejsc publicznych. Gdy przypadkiem zbliżali się do
chorego ludzie, ten musiał natychmiast specjalną kołatką sygnalizować swoją niebezpieczną obecność i szybko
usuwać się z drogi. Kto tego nie przestrzegał mógł być bez sądu ukamienowany. Trędowaci to byli ludzie
przeklęci, umarli za życia.
I właśnie taki człowiek odważył się złamać wszelkie zakazy i zbliżyć do Jezusa. Można sobie wyobrazić ogrom
determinacji, rozpaczy, a także pragnienia zdrowia, i normalnego życia oraz nadziei, która musiała nim
kierować. Przecież wiedział, że grozi mu śmierć, w najlepszym razie wyzwiska i kamienie. Przyjście do Jezusa
musiało go więc sporo kosztować.
I kto wie, czy największą ceną nie była niepewność, czy się uda. Nie ma bowiem nic gorszego i boleśniejszego,
jak pryśnięcie ostatniej nadziei. Człowiek bowiem łatwo przyzwyczaja się do swojej niedoli, gdy pogodzi się
ze swoim cierpieniem, jakoś potrafi z nim żyć. Ale gdy zaświeci mu nadzieja, że jednak nie musi, że może
zostać uwolniony, wtedy jego odrętwienie i obojętność natychmiast mija. Pojawia się bunt, wola walki,
wyzwolenia, zrzucenia kajdanów i powrotu do normalnego życia.
Cóż jednak począć, gdy ta nadzieja okaże się złudna? Na nowo przyzwyczajać się do cierpienia? Zapomnieć
o szansie, która była tak bliska i pewna? Czy to możliwe, aby wrócić znów do starego życia, nawet jeśli to
nowe zaczęło się tylko w wyobraźni i pragnieniach? To jest ryzyko i najwyższa cena, jaką przychodzi płacić za
nadzieję: że może się ona okazać płoną. Ale czy ludzkie życie bez tego ryzyka i nadziei miałoby w ogóle
jakikolwiek sens?
I dlatego trędowaty podszedł, bo wierzył, że Jezus może mu pomóc. Ta wiara zrodziła się jednak z czegoś
więcej niż tylko pragnienie zdrowia. Trędowaty nie tylko wierzył w swoje uzdrowienie – że jest ono możliwe;
on wierzył także Jezusowi, że to właśnie On może sprawić, jednym swoim słowem, myślą, aktem woli: „Jeśli
chcesz, możesz...” To była wiara w Jezusa. To było zawierzenie Jezusowi. Do końca!
Właśnie tego oczekuje od nas Jezus: że wszystkie swoje pragnienia, nadzieje, plany na przyszłość i związane
z nimi ryzyko, złożymy w Nim. Dopiero to jest wiara: że swoje życie jesteśmy gotowi całkowicie uzależnić od
Boga, bo wierzymy że On nas kocha i że z Nim będziemy bezpieczni. Jak daleko odbiega to od naszych
pustych, tanich i powierzchownych deklaracji: „No, wierzę, że jest Bóg...” I co z tego?
Jezus dotknął trędowatego. W ten sposób nie tylko go uzdrowił, ale także przezwyciężył strach, wstręt
i izolację. Przywrócił mu poczucie własnej wartości i ludzkiej godności. Kto wie, może to jest właśnie ten
najgorszy trąd naszych czasów: że człowiek czuje się niepotrzebny, niechciany, wrogi? Wiara może to zmienić.
Wiara daje nam przystęp do Boga. Każdy, kto ma wiarę, może bez lęku zbliżyć się do Jezusa i prosić, o co
tylko chce. Prosić zwłaszcza o to, bez czego nie da się żyć – o nadzieję.
MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA w BEDFORD:
Charity Reg.No.1119423
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO( Rok B )
Godz. 9.30 - za dusze ś.p. Stefana i Marii Pudło i zmarłych z rodziny.
Godz.11.00 - za dusze ś.p. Zygmunta Barańskiego - int. rodziny.
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Poniedziałek, 16.02. Godz. 9.30 -W int. dziękczynnej Trójcy Przenajświętszej za wszelkie łaski–int. P. Ewy Allan.
Wtorek, 17.02.2015 Godz. 9.30 - O błog. Boże dla Pani Ewy Allan z okazji urodzin – int. Grupy Modlitewnej.
Środa, 18.02.2015
- OKRES WIELKIEGO POSTU - ŚRODA POPIELCOWA
Godz. 9.30 - O błog. Boże dla Pani Ewy Allan z okazji urodzin - int. Pani Geraldine.
Godz. 19.00 - za dusze ś.p. Krzysztofa Koston w 3-cią rocznicę śmierci – int. rodziny.
Czwartek,19.02.2015 Godz. 11.00 - Msza święta żałobna i Pogrzeb ś.p. Emilii Pirożek.
Piątek, 20.02.2015 Godz.15.00 - DROGA KRZYŻOWA
Godz.15.30 - W intencji przebłagalnej – int. Parafian. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Sobota, 21.02.2015 Godz. 9.30 - Intencja wolna.
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Niedziela,22.02.2015
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
( Rok B )
Godz. 9.30 O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla p.Ewy Allan z ok.urodzin–int.E.H.Gromiec
Godz.11.00 18.00
- Intencja wolna.
Godz.19.00 - Intencja wolna.
Niedziela, 15.02.2015
OGŁOSZENIA PARAFIALNE:
1. SKŁADKI PARAFIALNE: Na stoliku razem z Biuletynem Parafialnym są do pobrania formularze na
składki parafialne na obecny 2015 rok.
2. Rozpoczynamy WIELKI POST. W tym tygodniu w środę 18 lutego przypada POPIELEC.
Odprawione będą Msze św o godz.. 9.30 i o godz.19.00 z obrzędem posypania głów popiołem.
W każdy piątek odprawione będzie Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 15.00 a także
o godz.19.00. Natomiast w niedzielę o godz.9.15 rozpoczynamy I część: GORZKIE ŻALE.
3. W dniach od czwartku 5 marca do niedzieli 8 marca odbywać się będą w naszej parafii w Bedford
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które poprowadzi w tym roku Ks dr hab. STANISŁAW ORMANTY.
4. Przy wyjściu z kościoła są jak zwykle do nabycia „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”
w cenie Ł 1.50 oraz czasopisma „Różaniec”, „Tak Rodzinie” i „Anioł Stróż” w cenie Ł 2.
5. Są też do pobrania formularze zgłoszeniowe na KOLEDĘ PARAFIALNĄ. Dla osób, którzy nie zgłoszą
i nie przekażą tego formularza będę odwiedzał ich z okazji Kolędy na samym końcu, jeśli wystarczy
czasu. Prosiłbym jednak o wypełnienie tego formularza zgłoszeniowego na Kolędę, bez względu na to
że od lat była w tym domu Kolęda i nie trzeba zapraszać, to jednak te zgłoszeniowe formularze
ułatwiają mi przygotować kolejność wizyt w danym tygodniu. Wystarczy podać tylko swoje nazwisko.
Przy okazji tych wizyt duszpasterskich chciałbym dowiedzieć się kto chce naprawdę należeć do naszej
polskiej parafii w Bedford, a kto chce się z niej wypisać.
6. Oto kolejność wizyt w tym tygodniu:
Wtorek, 17 luty: Pankiewicz T.J, Azmin P, Szczupak G, Lazarewicz W.A, Wolff T.J, Szlosek A,Kozłowska W,
Gibbon L, Krakowiak L.M, Supera M.A, Puanecki R.M, Wiśniewska M, Kaczmarek R, Poręba D, Budniak A.J,
Abram A.M, Gromotka J.M, Uhryn J, Juszczyk M.E, Burgiel M.B, Rybarkiewicz U, Paszyński G, Feń G.
Czwartek, 19 luty: Plenkiewicz A, Słabosz M.A, Chudzińska B, Pytel S, Kieruzel K, Śmigasiewicz M,
Stankowska M, Wójcik K, Ceglarz K, Herba D, Maroński M, Rus Ł.M, Świst Sz.I, Socha M, Lange E,
Bacławski T.B, Teubert D, Ciołko Z, Poborska W, Górska D, Łukasiewicz A.T, Dybowski M, Matysik A.
Piątek, 20 luty: Nowakowska D, Rogólski M, Markiewicz P, Mielniczek A, Romik S, Heinrich P,
Wróbel S.E, Sikorska A, Wnękowicz M, Piechowiak Sz.K, Kudlińska M, Wrzeszczyński K.M, Szczebak W.K,
Padlikowski A, Pieńkowski M.I, Piekutowski P.J, Markowska Z, Kromcholc M, Maćkowiak M.A.
POGRZEB: W czwartek 5 lutego 2015 r. zmarła ś.p. EMILIA PIROŻEK lat 89. Msza sw. żałobna
odprawiona będzie w naszym kościele w Bedford w ten czwartek 19 lutego 2015 r. o godz. 11.00
a następnie odprowadzenie na cmentarz przy Norse Rd.
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ JEJ
ŚWIECI NA WIEKI WIEKÓW.
7. Po Mszy św. są do pobrania formularze MÓJ AKTUALNY ADRES do zapisania się do naszej
parafii lub do podania swojego aktualnego adresu. Przypominam, że osoby, ktore nie są zapisane do
parafii nie będą mogły otrzymywać potrzebnych zaświadczeń w jakichkolwiek sprawach.
Polecane Strony interenetowe: www.xpiotr.pl
www.dno-serca.pl
www.adamszustak.pl
8. W kruchcie kościoła są podane informacje dotyczące, kto może być ojcem chrzestnym czy matką
chrzestną a kto nie może nim być. Wymagania te są określone w Prawie Kanonicznym Kościoła
Rzymsko – Katolickiego i obowiazują zarówno duchownych jak i świeckich.
9.Wizyty księdza u chorych w szpitalach lub w Nursing Home mogą się odbywać tylko za zgodą
chorego lub jego rodziny według nowych przepisów tutejszego prawa. Proszę więc zgłaszaćbezpośrednio
do mnie, abym mógł odwiedzić tych chorych udzielając im Sakramentów świetych. Osoby obłożnie
chore, które życzyłyby sobie udzielania Sakramentów świetych w Pierwsze Piątki Miesiąca proszę
rownież o zgłoszenie do mnie.
10. Po Walnym Zebraniu naszej parafii, które odbyło się w Domu Polskim w dniu 5 października 2014
został ukonstytuowany nowy Zarząd naszej parafii - Rada Administracyjna (Ekonomiczna) LPMK w
Bedford:
Przwodniczący Rady Parafialnej (Prezes) - Pani PAWLIK ZOFIA
Sekretarz - Pani ROGOZ RENATA
Skarbnik - Pani ALLAN EWA
Referent „GIFT AID” - Pan DZIUBA ADAM
Pozostali członkowie Rady Parafialnej: MAJOREK JANUSZ, RUDNICKA BOGUMIŁA, HAREMZA
AGNIESZKA, PIOTROWSKI KRZYSZTOF i DZIUBA MONIKA.
Nowo wybranej Radzie Parafialnej życzymy owocnej i zgodnej współpracy dla dobra naszej polskiej
parafii w Bedford.
11. Podaję Listę Parafian, którzy złożyli Ofiary w ramach SKŁADEK PARAFIALNYCH dla naszej
parafii w Bedford do tej pory od stycznia do grudnia 2014 roku
SKŁADKI PARAFIALNE
(Styczeń – Grudzień 2014 r.)
1. ADASIK P.
2. ALLAN E.
3. BAGIEŃSKI T.M.
4. BEZIMIENNIE
5. BIAŁECKA G.
6. BIAŁECKA J.
7. BIENKIEWICZ K.L.
8. BIEŃKOWSKA W.
9. BŁAŻEJAK A
10.BŁOŃSKI
Ł20
Ł100
Ł30
Ł80
Ł100
Ł60
Ł60
Ł20
Ł30
Ł10
11.BOON R.
12.BORUCKI J.
13.BUDARKIEWICZ I.
14.BURGIEL M.B.T.
15.BYZDRA I.
16.CHMIELARZ P.
17.CIURO K.
18. DAVIES R.
19.DZIUBA A.
20.FALKOWSKI L.
21.FEŃ G.
22.FINNIGAN M.
23.FOLTYNOWICZ M.
24.GAGACKI H.
25.GAŁKA S.
26.GERULA B.M.
27.GIBBON L.
28.GLINKA
29.GOŁĘBIEWSKI P.K.
30.GÓRKA J.
31.GÓRNICKI M.B.
32.GRABOWSKI A.
33.GROMOTKA J.
34.GRZESZCZYK M.P.
35.GUZIŃSKI G.
36.JĘDRZEJEWSKI I.R.
Ł20
Ł40
Ł50
Ł50
Ł20
Ł140
Ł70
Ł40
Ł26
Ł10
Ł30
Ł50
Ł20
Ł20
Ł20
Ł10
Ł52
Ł20
Ł20
Ł110
Ł20
Ł50
Ł225
Ł20
Ł100
Ł30
37.JUSZCZAK H.J.
38.HARTLEY M.G
39.KACINIEL M.
40.KACPERSKA K.
41.KALITKA Ł.
42.KACZMAREK M.
43.KELLER M.
44.KLECH A.G.
45.KOŁODZIEJ A.
46.KOWAL S.
47.KOWALSKA M.
48.KOZŁOWSKA W.
49.KRASOWSKA U.
50.KRAWCZYŃSKI I.R.
51.Ś.p.KULESZ K.
52.ŁAPIŃSKI W.
53.MAJEWSKA J.
54.MARKOWSKA Z.
55.MATEJA M.
56.MINIEWSKI R.A.
57.MIŚKIEWICZ I.M.
58.MLECZKO K.
59.MOMI M.
60.NADAŃSKA A.
61.NOWALSKI K.M.
62.OLEKSY M.
Ł30
Ł20
Ł183
Ł120
Ł20
Ł20
Ł20
Ł60
Ł60
Ł30
Ł30
Ł30
Ł20
Ł20
Ł25
Ł40
Ł40
Ł52
Ł20
Ł235
Ł50
Ł20
Ł50
Ł30
Ł20
Ł30
63.ORSI D.
64.ORSI E.
65.OLISZKA S.
66.OSEK Cz.
67.OSUCH J.
68.PODWOJSKI
69.POPEK J.
70.PRZYBYŁO K.R.
71.PRZYWARSKA P.
72.RATAJCZYK P.L.
73.RICHARDSON W.
74.ROMANOWSKA L.
75.RYŚ
76.SADOWSKA K.
77.SADZA
78.SARAD P.
79.SARAD W.
80.SARNOWSKI
81.SIEŃKO T.
82.SKOWRON K.
83.SŁABOSZ M.
84.SLEWA-NAJDA A.J.
85.ŚMIGASIEWICZ A.
86.ŚMIGASIEWICZ P
87.SOKOŁOWSKI P.Ł
88.SOWIAK A.M.
Ł30
Ł30
Ł30
Ł30
Ł30
Ł30
Ł50
Ł20
Ł20
Ł75
Ł50
Ł60
Ł20
Ł20
Ł20
Ł20
Ł40
Ł10
Ł200
Ł20
Ł10
Ł20
Ł50
Ł80
Ł20
Ł20
89.STANILEWICZ J.
90.STASISZYN W.
91.STASKOWSKI T.A.
92.STEFANIAK K.
93.SVERDELEAN J.
94.SZAKOWSKI W.B.
95.SZARYK M.
96.Ś.P.SZYMAŃSKI M.
97.SZYSZKO J.
98.TOKARCZYK D.
99.TOLCZ E.
100.TUTKA
101.UHRYN J.
102.USZKO J.
103.WAŻNY D.B.
104.WERESZCZYŃSKI Z.T.
105.WITULSKI T.
106.WIĘZOWSKI G.D.
107.WILLIS U.
108.WODECKA J.
109.WODECKA Z.
110.ZIMNY S.
111.ŻMINKOWSKA J.
KOLĘDA PARAFIALNA
Ł30
Ł20
Ł30
Ł229
Ł55
Ł76
Ł106
Ł100
Ł50
Ł20
Ł20
Ł10
Ł30
Ł200
Ł30
Ł120
Ł40
Ł20
Ł10
Ł100
Ł100
Ł20
Ł50
-
Ł500
Razem:
Ł 5992
Download

Biuletyn Bedford 1423