Zoznam autorov výtvarných prác ,ktoré budú vystavené v Dome kultúry
v Námestove v čase od 13.6. do 31.7.2013
Matúš Šálek, 8 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina
Matúš Ťapušík,9 rokov, SZUŠ J. Braneckého 130/5, Trenčianska Teplá
Jaroslava Antolíková, ZUŠ Štúrova 25, Humenné
Katarína Trnková, 8 ROKOV, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Martitina Matisová, 9 rokov, Súkromná ZUŠ ,J. Braneckého 130/5, Trenčianska Teplá
Matej Horný, 8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
Dorota Fábová,8 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa, Štúrová 3
Karin Smerecká, 8 rokov, ZŠ Pugačevova 7, Humenné
Nataša Homrová, 7 rokov, ZŠ Pugačevova 7,Humenné
Emma Hennelová, 7 rokov, ZŠ Pugačevova 7, Humenné
Jana Kislanová, 9 rokov, ZUŠ Štúrova 25, Humenné
Katarína Kováčová, 6 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská19, Žilina
Radka Plučinská, 9 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 19, Kežmarok
Katarína Horná, 8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 19, Kežmarok
Adam Harnisch, 7 rokov, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
Sofia Trošanová, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
K. Trnková, 6 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
Mia Chorogwická, 6 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
Kristián Gaži, 9 rokov, Spojená škola internátna Ždaňa
Zuzana Kvasnicová, 9 rokov, ZUŠ L. Arvaya, Dolný Val 12,Žilina
Zuzana Singerová, 7 rokov, ZUŠ L.Arvaya, Dolný Val 12, Žilina
Soňa Belešová, 9 rokov, ZUŠ l.Arvaya, Dolný Val 12, Žilina
Andrea Pavlinská,9 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa, Štúrova 3
Sarah Solotruková, 7 rokov, Stará Ľubovňa, Štúrová 3
Adela Fedorová, 9 rokov, ZUŠ Štúrova 25, Humenné
Lucia Duračková, 7 rokov, ZŠ Angely Merici ,Halenárska 45,Trnava
Adam Nemec, 9 rokov, ZUŠ Štúrova 25, Humenné
Michal Tomašovic, 9 rokov, ZŠ Angely Merici ,Halenárska 45, Trnava
Lenka Hlaváčková, 9 rokov, ZŠ Angely Merici ,Halenárska 45, Trnava
Emka Hecková, 9 rokov, ZŠ Angely Merici ,Halenárska 45, Trnava
Soňa Babiráková, 8 rokov, ZŠ Angely Merici ,Halenárska 45,Trnava
Veronika Homolová, 8 rokov ,ZŠ Angely Merici ,Halenárska 45, Trnava
Kristína Džurbalová, 8 rokov, ZUŠ Štúrová 25, Humenné
Mia Petrášová,8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Soňa Babiráková, 8 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Viktória Fischerová, 9 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Dorota Dobošová, 8 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Katarína Piataková,9 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Alica Jozefiková,6 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa, Štúrova 3
Alžbeta Danišková,7 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina
Katarína Hatašová, 7 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Robert Dzurák, 8 rokov, SZUŠ J. Braneckého, Trenčianska Teplá
Martin Vereš .7 rokov, ZŠ Limbová 30, Žilina
Šimon Zeleňák, 6rokov, SZUŠ - Výtvarný ateliér Ladon, Nevädzová 4,Bratislava
Ema Červenková, 6 rokov, SZUŠ – Výtvarný ateliér Ladon, Nevädzová 4,Bratislava
Nella Langová, 6 rokov, SZUŠ – Výtvarný ateliér Ladon, Nevädzová 4, Bratislava
Klára Kormuthová, 9 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Nela Jakubčinová,7 rokov, ZŠ Jarná 20, Žilina
Lucie Vu, 9 rokov, SZUŠ – Výtvarný ateliér Ladon, Nevädzová 4,Bratislava
Šimon Opálka,7 rokov, SZUŠ – Výtvarný ateliér Ladon, Nevädzová 4, Bratislava
Martin Digoň,8 rokov, SZUŠ – Jastrabie nad Topľou 112
Laura Hoferová, 7 rokov, ZŠ Jarná 20, Žilina
Veronika Kadlecová, 8 rokov, SZUŠ J. Braneckého, Trenčianska Teplá
Vanessa Vu, 7 rokov,SZUŠ – Výtvarný ateliér Ladon, Nevädzová 45, Bratislava
Sandra Brutovská, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera , Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Stanislava Kredatusová, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Martin Varšo,6 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Natália Tatiána Saturová, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera , Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Isabelle Arce,9 rokov, ZŠ Jarná 20, Žilina
Ondrej Fedorko, 9 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa, Štúrova 3
Petra Tarabíková, 9 rokov, ZŠ Jarná 20, Žilina
Terézia Bartošovičová, 9 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45,Trnava
Jarmila Hučková, 9 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Soňa Vlková, 17 rokov, SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Sára Duždová, 16 rokov, ZŠ s MŠ pri zdrav, zar., Trieda SNP 1, Košice
Matej Krištofík, 16 rokov, SOŠ elektrotechnická , Sibírska 1, Trnava
Nikola Voberová, 16 rokov, Špec. ZŠ, Vajanského 93, Modra
Martina Ovsáková,16 rokov, SŠ –org. zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Romana Lizáková,16 rokov, SŠ – org. zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Alexandra Hirešová,16 rokov, SŠ – org. zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Lenka Čičmanová, 16 rokov, SŠ – org. zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Dominik Kuláš, 16 rokov, SŠ – org. zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Daniela Sirotiarová , 16 rokov, SŠ – org. zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Alžbeta Beňušová, 16 rokov, SŠ – org. zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Ema Krivulčíková, 16 rokov, SŠ- org, zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Matej Vajduliak, 16 rokov, SŠ – org. zložka ŠUV Nižná nad Oravou
Viktor Papp, SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Bianka Pokusová a kolektív žiakov ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo
Patrik Pál, 14 rokov, ZŠ Farská lúka, Fiľakovo
Mária Bialončíková,15 rokov, SZUŠ Stará Ĺubovňa, Štúrová 3
Veronika Dvorožníková,13 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12,Kežmarok
Andrea Pavčová, 13 rokov, ZŠ a MŠ Zuberec
Jana Vajsová,14 rokov, ZŠ Pugačevova 1381/7, Humenné
Adam Toth, 15 rokov, SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1,Trnava
Simona Šuleková,15 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Jessica Varchalová, 13 rokov, SZUŠ Jastrabie nad Topľou 112
Martina Molnárová, 13 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Martina Baranyiová, 14 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Július Berky, 13 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Roland Socha, 13 rokov, SZUŠ Jastrabie nad Topľou 112
Mário Horváth, ZŠ Farská Lúka 64/A ,Fiľakovo
Simona Šuleková, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Veronika Hanusková,15 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Martina Frengáčová,15 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Ivana Korucová, 14 rokov, ZUŠ Štúrova 25,Humenné
Nikolas Putnoky,13 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Andrej Ľalik,14 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Martina Mikušová, 13 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A,Fiľakovo
Kristián Ondrej Rapčan, 13 rokov, ZŠ Školská 1, Fiľakovo
Sabina Mišutová, 13 rokov, ZUŠ L. Mokrého, Topolčany
František Varga,13 rokov, ZŠ Školská 1, Fiľakovo
Jozef Horváth, 13 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Nikola Štrbíková, 15 rokov, Špec. ZŠ, Vajanského 93, Modra
Veronika Bystrianska,13 rokov, Školská 1,Fiľakovo
Laura Eleková,13 rokov, Školská 1, Fiľakovo
Matúš Uram, 14 rokov, Lúka nad Váhom
Lukáš Török,13 rokov, ZŠ s MŠ pri zdrav. zar., Trieda SNP 1, Košice
Zuzana Bolešová,13 rokov, SZUŠ Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Timea Šimková, 15 rokov, ZUŠ Trstená
Timea Liptáková,15 rokov, ZŠ s MŠ pri zdrav. zar., Trieda SNP 1,Košice
Rebeka Birošová,13 rokov, ZŠ Jarná 20,Žilina
Ivona Schlimbachová, 13 rokov, ZUŠ Štúrova 25,Humenné
Patrik Malček, 13 rokov, ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Leonardo Cerovský, 13 rokov, Liečebno- vých. sanatórium ZŠ, Tešedikova 3, Košice – Barca
Paula Benčatová,14 rokov, ZUŠ Tlmače, ul. Stará 31
Blanka Kuráková, 13 rokov, CZŠ sv. ap. Pavla Sihelné
Daniela Sameliaková,14 rokov, CZŠ sv. ap. Pavla Sihelné
Jakub Svrbík,12 rokov, SZUŠ J. Braneckého, Trenčianska Teplá
Michal Mordel,10 rokov, Námestovo, ul. Slnečná 163/8
Sára Hycláková, 10 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Anna Kovalčíková,12 rokov, ZŠ s MŠ Novoť
Dominika Ondo – Eštoková, 12 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12,Kežmarok
Kolektív žiakov , 11 rokov, ZŠ s MŠ Dubnica nad Váhom, Pod hájom 967
Laura Jedličková, 10 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45,Trnava
Gabriela Miniariková, 12 rokov, ZUŠ, J. Braneckého 130/5, Trenčianska Teplá
Pavol Tkáč, 12 rokov, ZUŠ Štúrová 25, Humenné
Emma Holubová,11 rokov, ZUŠ L. Mokrého ,Moyzesova 1732/22,Topolčany
Kristián Hvĕzda,11 rokov ,ZŠ J. Hollého ,Šaľa – Veča
Daniel Silný, 11 rokov, ZŠ J. Hollého, Šaca- Veča
Veronika Kozová,11 rokov, J. Hollého, Šaca – Veča
Nikola Tranová, 11 rokov, J. Hollého, Šaca – Veča
Karin Hotarová,11 rokov, J. Hollého, Šaca – Veča
Nikola Šimková, 11 rokov, J. Hollého, Šaca - Veča
Soňa Köröšiová, 12 rokov, ZUŠ Štúrova 25, Humenné
Jakub Kaliecsak,12 rokov, ZŠ Školská 1,Fiľakovo
Timea Balogová, 10 rokov, ZUŠ Štúrova 25,Humenné
Jaroslava Antolíková, 10 rokov, ZUŠ Štúrova 25 Humenné
Erika Boršodiová,12 rokov, ZŠ Školská 1,Fiľakovo
Bibiána Szamosová, 12 rokov, Školská 1, Fiľakovo
Lilian Teskal,11 rokov, ZŠ Rozmarínová 1, výtv. krúžok ,Komárno
Zuzana Belohorecová, 11 rokov, ZŠ Rozmarínová 1,výtv. krúžok, Komárno
Klára Hlavinová,11 rokov, ZUŠ L. Mokrého ,Moyzesova 1732/22, Topolčany
Imrich Horváth, 12 rokov, Spojená škola, int, Ždaňa
Veronika Maďarová,12 rokov, ZUŠ Tlmače, ul. Stará 31
Jakub Trňan, 12 rokov, ZUŠ Tlmače, ul. Stará 31
Terézia Kovalčíková,12 rokov, ZŠ s MŠ Novoť
Simona Činčilová,12 rokov, ZUŠ Š túrova 3, Stará Ľubovňa
Viktória Kubranová,12 rokov, ZUŠ L.Mokrého, Moyzesova 1732/22, Topolčany
Deána Slováková, 12 rokov, , ZŠ Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Matej Štauder,11 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 11, Žilina
Simona Chyláková,11 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 11, Žilina
Daniela Surovčíková,11 rokov, ZŠ Jarná 20,Žilina
Jasmina Portašíková,12 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12,Kežmarok
Timea Marinčáková,12 rokov, ZUŠ Štúrova 25,Humenné
Katarína Šenkeryová,10 rokov, ZŠ Jarná 20,Žilina
Kristína Csépeová,12 rokov, ZŠ Školská 1,Fiľakovo
Michaela Mrázová,11 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 11,Žilina
Michal Ranuša,12 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45,Trnava
Magdaléna Škodová,10 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Andrea Sarnecká,12 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa, Štúrova 3
Kristína Krzysiková,10 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12,Kežmarok
Mária Sarah Pacigová,12 rokov,ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12,,Kežmarok
Katarína Viskupičová,10 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
Patrícia Gálová, 10 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45,Trnava
Matej Bašista,11 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Tomáš Ferneza,11 rokov, CZŠ sv. ap. Pavla, Sihelné
Michal Tarčák,11 rokov, CZŠ sv. ap. Pavla, S ihelné
Dávid Gura,12 rokov, CZŠ sv. ap. Pavla, Sihelné
Klaudia Grobárčíková,11 rokov, CZŠ sv. ap. Pavla. Sihelné
Jolana Genšiniaková,11 rokov, CZŠ sv. ap. Pavla, S ihelné
Alžbeta Kuráková,12 rokov, CZŠ sv. ap. Pavla, Sihelné
Viktória Bašovská,11 rokov, ZŠ Angely Merici, Halenárska 45,Trnava
Zuzana Štefančíková, SZUŠ Stará Ľubovňa, Štúrova 3
Emma Folvarčíková,10 rokov, Stará Ľubovňa, Štúrova 3
Download

Zoznam vystavujúcich GVN 2013