Download

´Uloha trojúhelnık. Jsou dána 3 cısla, která majı význam: • délek 3