T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/1706477
Konu:EXPO 2016 Antalya Tescilli
Uluslararası Botanik Sergisi
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/02/2015 tarihli ve 1472395 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, EXPO 2016 Antalya Ajansı İşbirliği ile "EXPO 2016 Antalya
Tescilli Evrensel Botanik Sergisi" çerçevesinde yapılacak yarışma ile ilgili yazı ekte
gönderilmiş olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin en geç
12 Mart 2015 Perşembe gününe kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı Örneği (4 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Ortaokul/ Liseler
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5768-d9c4-3901-a7fa-71cc kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 43589099/821.05/1472395
Konu: EXSPO 2016 Antalya Tescilli
Uluslararası Botanik Sergisi.
10/02/2015
……..…….…………………….. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 06.02.2015 tarihli ve 1352419
sayılı yazısı.
Antalya İl Milî Eğitim Müdürlüğü'nün, EXPO 2016 Antalya Ajansı işbirliği ile
"EXPO 2016 Antalya Tescilli Evrensel Botanik Sergisi" çerçevesinde, Türkiye geneli
resmi-özel ortaokul 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine, resim yarışması; ortaöğretim 9, 10, 11.
ve 12. sınıf öğrencilerine, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemek istediklerine ilişkin
Bakanlığımızın ilgi yazı ve yarışma şartnamesi ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilçe milli eğitim ve ilgili okul
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu yarışmanın yapılması, yarışmaya
katılacak eserlerin en geç 16 Mart 2015 Pazartesi günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortaöğretim Şube müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesi hususunda,
Gereğini rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK : İlgi yazı ve ekleri (7 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
( İlçe Milli Eğitim Müdürlğü)
Ürgen Paşa Mah.ANTAKYA/ HATAY
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: A.TANRICI
Tel: (0 326) 227 68 68 dahili:1157
Faks: (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1139-15d4-3736-9ed4-b7a2 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/1352419
Konu : EXPO 2016 Antalya Tescilli
Uluslararası Botanik Sergisi
06/02/2015
……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 16/01/2015 tarihli 84037561/821.05/501908 sayılı
yazısı.
Antalya İl Milî Eğitim Müdürlüğü'nün, EXPO 2016 Antalya Ajansı işbirliği ile
"EXPO 2016 Antalya Tescilli Evrensel Botanik Sergisi" çerçevesinde, Türkiye geneli
resmi-özel ortaokul 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine, resim yarışması; ortaöğretim 9, 10, 11.
ve 12. sınıf öğrencilerine, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi
yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (7 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEĞİTEK'e ait aşağıdaki web sayfası üzerinden ulaşılabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/18
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
EXPO 2016 Antalya Ajansı
Ayrıntılı bilgi için : Cihat SUKAYA Şef
Tel: (0 312) 296 94 00-9431
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenff11-8a17-374b-845b-3725 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : 84037561/821.05/501908
Konu: EXPO 2016 Antalya Tescilli
Uluslararası Botanik Sergisi
16/01/2015
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: a) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 sayılı yazı (Genelge No :
2012/13),
b) Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 15/01/2015 tarihli .38552587/431807
sayılı yazısı.
2016 yılında Antalya'da gerçekleştirilecek olan çiçek ve çoçuk temalı "EXPO 2016
Antalya Tescilli Evrensel Botanik Sergisi" çerçevesinde Antalya İl Milî Eğitim Müdürlüğü
ile EXPO 2016 Antalya Ajansı işbirliğinde ortaokullarda resim, ortaöğretim okullarında şiir
ve kompozisyon yarışması düzenlenmesinin talep edildiği ilgi (b) yazı ve eki şartname
incelenmiştir.
Genel Müdürlüğümüz EXPO 2016 Antalya'da Bakanlığımızı temsil etmekte ve söz
konusu etkinlik Genel Müdürlüğümüz iş takviminde de yer almaktadır.Bir örneği yazımız
ekinde gönderilen söz konusu yarışma Genel Müdürlüğümüzce de uygun görülmüş olup
konunun ilgi (a) Genelge doğrultusunda Genel Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim
Ercan TÜRK
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri. (5 Sayfa)
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
İsmail HAFIZ VHKİ.
Tel: (0 312) 413 15 08
Faks: (0 312) 418 07 39
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3068-347e-3f31-8b7a-9ecd kodu ile teyit edilebilir.
EK:1
“EXPO 2016 ANTALYA ULUSLARARASI BOTANİK SERGİSİ”
RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI
KATILIM FORMU
İL
:
İLÇE
:
YARIŞMA DALI :
ÖĞRENCİNİN
ADI
SOYADI
OKULU
SINIFI
ADRES
TELEFON
İMZA
Download

EXPO 2016 Antalya Tescilli Uluslararası Botanik Sergisi