Digitálne učebné predlohy (DUP)
– vhodná voľba pre vaše digitálne výstupy
www.stiefel-eurocart.sk
Čo je digitálna učebná predloha?
ááá je určená na tvorbu digitálnych učebných materiálov
ááá pomocou digitálnej predlohy ľahko a rýchlo spracujete
vlastné digitálne učebné materiály ako:
Í prezentácie a interaktívne animácie
Í pracovné listy pre žiakov
Í materiály na testovanie žiakov
ááá je to ukážková príprava ako ilustračný návod na jednoduchší štart pri tvorbe
digitálnych výstupov
ááá je spracovaná vo formáte ppt, ktorý sa dá ľahko
exportovať a importovať do ďalších formátov
ááá
jej používaním neporušíte autorské práva
Digitálna učebná predloha
ZÁKLADY KARTOGRAFIE
ááá
ááá
ááá
digitálna verzia náučnej tabule Základy kartografie
digitálny materiál obsahuje obrázky, texty
a mapy na vyše 40 stranách vo formáte ppt
s digitálnou predlohou dodávame aj pracovné listy
vo formáte A4 s rovnakým obsahom
PRACOVNÉ MAPY
ááá
ááá
ááá
pracovné mapy v digitálnej podobe: Afrika, Amerika,
Severná Amerika, Južná Amerika, Ázia, Severná Ázia, Južná Ázia,
Austrália a Nový Zéland, Európa, Stredná Európa a Svet
mapy sú v troch verziách: slepá mapa bez štátnych hraníc,
slepá mapa so štátnymi hranicami a politická mapa bez popisu
s digitálnou predlohou dodávame aj pracovné listy
vo formáte A4
Kód
Názov
DUP 274-0
Základy kartografie + 20 pracovných listov A4
DUP 274-1
Pracovné mapy (33 máp) + 20 pracovných listov A4
Cena
98,- €
126,- €
Ceny sú uvedené vrátane DPH. Účtujeme poštovné. Zmena cien vyhradená.
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, tel.: 02/4342 8904, fax: 02/4333 0078, e-mail: [email protected]
Digitálne učebné predlohy (DUP)
– vhodná voľba pre vaše digitálne výstupy
www.stiefel-eurocart.sk
Výber z obsahu digitálnej učebnej predlohy
ZÁKLADY KARTOGRAFIE
ááá tematické obrázky, texty a mapy
e ľn é
úvat
pos
PRACOVNÉ MAPY
ááá 11 máp v troch verziách
popisy
Amerika
Austrália a Nový Zéland
Ázia
Severná
Amerika
Severná Ázia
Svet
Južná Ázia
Južná Amerika
Afrika
Váš obchodný zástupca:
Európa
Stredná Európa
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, tel.: 02/4342 8904, fax: 02/4333 0078, e-mail: [email protected]
Download

ZÁKLADY KARTOGRAFIE PRACOVNÉ MAPY