EPISOL WALL/EMT PRIMER
EPISOL WALL PRIMER
EPISOL EMT PRIMER
Tixotropný penetračný náter používaný pre epoxidové priemyselné podlahy.
ZLOŽENIE
A-komponent:
B-komponent:
Modifikovaná epoxidová živica + tixotropné plnivo
Polyamínový vytvrdzovač
POUŽITIE
Podkladný lepivý penetračný náter, ktorý sa používa na vertikálne aplikácie, pri aplikácii soklíkov, vyspravenie
vertikálnych častí stien a podláh.
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
Špecifická váha:
Farba:
Tepelná odolnosť:
Min. aplikačná teplota:
Vyzretie pri 20°C:
Čas na prácu:
Skladovateľnosť:
1,1 kg/dm³
Priehľadná, opál
50°C
+5°C
6 hod, úplné vyzretie po 7 dňoch
15 min pri 20°C
1 rok
APLIKAČNÁ METÓDA
Prvá fáza:
Vyčistenie podkladu.
Druhá fáza:
Miešajte komponenty A a B EPISOL WALL PRIMER v miešacom vedre, pokiaľ nedosiahnete homogénnu
zmes, konzistencia je gelovitá.
2
Aplikujte náter štetcom, alebo maliarskym valčekom priamo na podklad, spotreba 300 - 500 g/m , podľa
savosti podkladu.
Tretia fáza:
Aplikujte EPISOL WALL do ešte vlhkého EPISOL WALL PRIMER.
AQUAPLAST s.r.o. | Jesenského 40 | 911 01 Trenčín | Slovensko | www.aquaplast.sk
Tel. +421 32 640 15 57 | Fax. +421 32 640 21 79 | e-mail: [email protected]
IČO.36317691 | DIČ.SK2020178204 | Banka.ČSOB TN | Č.ú.211647453/7500
Ver. SK 09/2014
EPISOL WALL/EMT PRIMER
BALENIE
Set 1,65 kg
Set 3,30 kg
BEZPEČNOSŤ
Pred aplikáciou produktov EPISOL sa oboznámte s bezpečnosťou pri práci a obchodnými inštrukciami, ktoré
obsahuje štítok na obale tovaru.
EPISOL produkty majú charakteristický zápach počas aplikácie. Je potrebné zabezpečiť adekvátnu
ventiláciu. Výpary počas realizácie nesmú prísť do priameho styku s potravinami.
Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou. Použite gumené rukavice.
EPISOL systémy sú nehorľavé po vyzretí.
Fajčenie a otvorený oheň počas aplikácie nie sú dovolené.
SKLADOVANIE
EPISOL produkty musia byť skladované v suchom, dobre vetranom sklade, pri teplote 10-25°C (50-77°F).
EPISOL produkty nesmú byť skladované v teple nad 35°C (95°F).
EPISOL produkty môžu byť použité do 1 roka po výrobe.
AQUAPLAST s.r.o. | Jesenského 40 | 911 01 Trenčín | Slovensko | www.aquaplast.sk
Tel. +421 32 640 15 57 | Fax. +421 32 640 21 79 | e-mail: [email protected]
IČO.36317691 | DIČ.SK2020178204 | Banka.ČSOB TN | Č.ú.211647453/7500
Ver. SK 09/2014
Download

EPISOL WALL PRIMER EPISOL EMT PRIMER