ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ARGE BİRİMİ-PROJELER EKİBİ
ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni
ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun
olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha
etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Okul eğitim alanına
özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program
Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini
güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ
Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi en
genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da
özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler,
eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır.
Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Ulusal
ajansa yapılabilmektedir.
www.ua.gov.tr
*KA1:Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (Ulusal
ajansa sunulacak)
*KA2:Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için
İşbirliği-Stratejik ortaklıklar (Ulusal ajansa
sunulacak)
Okul Eğitiminde Bireysel Öğrenme Hareketlilikleri
Personel Hareketliliği (1) KA1
Başvuru Formu Türkçedir.
Amaç:
Okul personelinin yeterliliklerini (yabancı dil, BİT, vb.) geliştirmek
Yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunmak
Faaliyetler:
Personel Eğitimi
-Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım
-Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim alanındaki ilgili bir kuruluşta
işbaşı izleme ve gözlem faaliyeti
Öğretmen Görevlendirmesi
Okul eğitim personelinin proje ortağı bir okulda öğretmenlik
yapması
* Kimler Katılabilir?
* Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun öğretmen ve
idarecileri
* Okulların eğitim personelidir (öğretmenler,
idareciler).
* Başvuru, Program Ülkelerinden birinde yerleşik bir
okul ya da konsorsiyum lideri tarafından
yapılmalıdır. Bir Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
projesinde konsorsiyum lideri olabilecek uygun
kuruluşlar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.
* Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.
Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği KA1
Katılımcı Kuruluşlar
Başvuru formunda bir kuruluş (gönderen) yer
alacaktır.
*Uygulama aşamasında ise farklı program ülkelerinden
bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş olmak
üzere en az iki kuruluş yer alacaktır.
*Öğretmen görevlendirmesi faaliyetinde gönderen ve
ev sahibi kuruluşun her ikisi de farklı program
ülkelerinde yer alan okullar olmalıdır.
*Personel Eğitiminde gönderen kuruluş bir okul olmak
zorundadır. Ev sahibi kuruluş ise okul veya eğitimöğretim ve gençlik ya da işgücü piyasası alanında aktif
bir kamu kurumu veya özel bir kuruluş olmalıdır. Her
iki kuruluş da program ülkelerinde yer almalıdır.
Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği KA1
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl
Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay
Projeye sağlanan hibe başlıkları:
- Kurumsal destek
- Seyahat giderleri
- Bireysel destek
- Kurs ücreti
- Özel ihtiyaç desteği
Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği KA1
Bir personel hareketliliği başvurusu;
* Ana eylemin (Personel Hareketliliği) amaçları ve
öncelikleri ile uyumlu olmalıdır.
* Bir Avrupa Gelişim Planı (European Development Plan)
çerçevesinde hazırlanmalıdır.
* Personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarını iyi tanımlamalıdır.
* İhtiyaca uygun personel seçimi, projeye hazırlık süreci ve
katılım sonrası uygulamaya yönelik önlemler içermelidir.
* Katılımcılar için kaliteli öğrenme olanakları sağlayarak
kurumun kapasitesini güçlendirmelidir.
* Sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik
tedbirler içermelidir.
Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği KA1
Hibe Ölçütleri
• Projenin uygunluğu (30 puan)
• Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (40
puan)
• Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)
Okul
eğitiminde
kurumsal
işbirlikleri
Stratejik
ortaklıklar
KA2
Amaç:
Farklı ülkelerdeki okullar, yerel/bölgesel eğitim kuruluşları, öğretmen eğitimi
*veren
kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında yeni uygulamalar geliştirmek, transfer
etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmek
Faaliyetler:
arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği projeleri
*Okullar
Yerel/bölgesel kuruluşlar ile okullar arasında, eğitim alanında yenilikçi
*uygulamaların
geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri
Dil becerileri ve kültürel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje
*aracılığıyla,
eğitim dönemleri içinde öğrenci gruplarının değişimi
*Uzun dönemli personel hareketliliği
Okul Eğitimi - Stratejik Ortaklıklar
Hibe Ölçütleri
• Projenin uygunluğu (30 puan)
• Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (20
puan)
• Proje ekibinin ve işbirliğinin kalitesi (20 puan)
• Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)
* Kimler Başvurabilir?
Okullar ve okul eğitimine destek veren diğer
kuruluşlar
* Not: Proje ortakları arasında okul dışında bir
kurum, dernek vs. varsa hibe koordinatör
tarafından kendi ulusal ajansından alınıp tüm
ortaklara
dağıtılacaktır.
Sadece
okulların
bulunduğu ortaklıklarda ise her okul hibesini
eski programda olduğu gibi kendi ajansından
alacaktır.
Katılımcı Kuruluş Sayısı
En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş.
İstisna:
a) Program üyesi 2 ülkeden 2 Okulun yer
aldığı ortaklık (eski programdaki karşılığı
“comenius bilateral partnerships”).
b) Program üyesi 2 ülkeden 2 Yerel/Bölgesel okul
eğitimi yetkilisi kuruluşun yer aldığı ortaklık (en az bir
okul ve en az bir yerel kuruluş ile birlikte.)
Eski
programdaki
karşılığı
Müdürlüklerinin başvurabildiği
partnerships
İl
Milli
Eğitim
‘comenius regio
Projenin süresi: 2 veya 3 yıl
Not: Projenin 3 yıllık olması için çok sağlam gerekçelere
dayanması gerekir. Bunun içinde ek bütçe talep
edilemez.
Genel olarak, Proje bütçesi kısmında formumuzda
gidilecek ülke, nekadar kalacağımızı,ülkeler arası
mesafeyi yazarız ve form otomatik olarak bütçeyi
çıkarır.
Başvurular nasıl yapılır?
Başvuran okulun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal
Ajansa ve e-formlar üzerinden online yapılmaktadır.
Nasıl Başvurulur?
Erasmus+ Programı Hareketlilik Projesi başvurusu için
aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir:
1- Yararlanıcı Portalına Kayıt.
2- Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü.
3- Mali Şartların Kontrolü.
4- Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi.
Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
Erasmus + Programından yararlanmak isteyen tüm kuruluşlar Avrupa
Komisyonunun Bireysel Portalına kayıt olmalı ve ilgili yasal ve finansal
verileri kaydetmelidir.
Öncelikle;
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üye
olunuz.
Bunun için gerekli kullanıcı kılavuzuna;
http://eeas.europa.eu/media/subscribe/ecas-user-manual.pdf
linkinden ulaşabilirisiniz.
Daha sonra bireysel portala kayıt için;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participa
nt+Portal/portal_content/help/URF_USER_MANUAL.pdf
linkinde yer alan kullanıcı kılavuzunu inceleyiniz.
Kurumlar yararlanıcı portalına kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri
doldurarak sisteme yüklemelidir.
1- Tüzel Kişilik Belgesi :
Bu belge;
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_ent
ities/legal_entities_en.cf
linkinde yer almaktadır.
2- Finansal Yeterlilik Belgesi :
Bu belge;
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_
id/financial_id_en.cfm linkinde yer almaktadır.
* Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC)
* Veritabanına kayıt işlemi tamamlandıktan sonra
kurumların dokuz (9) haneli kullanıcı tanımlama
kod (PIC) numarası almaları gerekmektedir. Bu
numara yararlanıcıların elektronik başvuru
formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal
Ajansların yararlanıcı kurum/kuruluşlar ile
yapılacak tüm iletişimlerinde kullanılacaktır
* Erasmus + Programının her bir alt faaliyeti için Avrupa Komisyonu
veya Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajansın internet sayfasında
yayımlanan başvuru formları kullanılacaktır.
* Tüm başvurular on-line yapılacak olup, başvuru formları kâğıt
çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta
ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.
* Başvuru formu ile birlikte tüm ek belgelerin de sisteme
yüklenmesi gerekmektedir. Sunulması gereken evraklar için
www.ua.gov.tr takip edilmelidir.
* Başvuru formları Program üyesi ülke dillerinden birinde
doldurulacaktır.
Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna
basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır.
Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için
formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de
yüklenmesi gerekmektedir.
Download