T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65224260/160.01/1396652
Konu: Sınav Tedbir Hizmetleri
09/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 06/02/2015 tarihli ve 1326973 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Sınav tedbir hizmetleri ile ilgili yazı ekte gönderilmiş olup, konu
ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Bakanlık Yazısı (2 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Ortaokullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden708d-cbc5-3189-92b5-15ef kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 63792395/160.01/1326973
Konu: Sınav Tedbir Hizmetleri
06/02/2015
................................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
04/02/2015 tarih ve 1254809 sayılı Sınav Tedbir Hizmetleri ile ilgili yazısı ilişikte
gönderilmiş olup, konu ile ilgili hassasiyet gösterilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:Bakanlık Yazısı (2 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
İlçe M.E.M.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ayrıntılı Bilgi İçin: S.DOĞRUYOL-Bilgs.İşlt.
Ürgen Paşa Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sok.Merkez/Hatay
Elektronik Ağ: http://hatay.meb.gov.tr/
Tel: (0 326) 227 68 68 (Dahili 1099)
E-posta: [email protected]
Faks: (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindened98-3d1c-37e5-9d97-8395 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 73911930/480/1254809
Konu: Sınav Tedbir Hizmetleri
04/02/2015
…………………… VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:2014-2015 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu
2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş II. Dönem Ortak Sınavları
29-30 Nisan 2015 tarihlerinde, mazeret sınavları ise 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde
yapılacaktır.
8 inci sınıf öğrencilerinin ortak sınavlara sorunsuz ve güvenli bir şekilde
girebilmelerini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere Bakanlığımızca ilgide kayıtlı
e-Kılavuz yayımlanmıştır. Söz konusu Kılavuzda yer alan açıklamalar doğrultusunda il/ilçe
milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ile rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri
özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili yapılmış olan iş ve işlemlerin kontrol ve
takibinden sorumludur.
Bu kapsamda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine ve
ihtiyaçlarına uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenlerin okul
müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık
öğretim ortaokulu müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Sınav tedbir hizmeti
alacak öğrenciler için 03 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar MEBBİS-RAM Modülü’nde
işlem yapılacaktır.
Genel ilköğretim programını takip eden özel eğitim okullarında, genel ilköğretim
programını takip eden özel eğitim sınıflarında ve tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim
uygulaması kapsamında öğrenimlerini 8 inci sınıfta sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan
öğrenciler için sınav muafiyeti söz konusu olmayıp I. Dönem de olduğu gibi II. Dönemde
yapılacak Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarına da bu kapsamdaki öğrencilerin katılmaları
gerekmektedir.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sadece işitme veya zihinsel yetersizliği olan
öğrencilerin velisinin/vasisinin başvurusu doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf
tutulmaları söz konusudur. Bununla birlikte, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Ortaöğretime
Geçiş Ortak Sınavları kapsamında işitme veya zihinsel yetersizliği olup yabancı dil sınavına
katılmayı talep eden öğrencilerin velisinden/vasisinden alınan dilekçe doğrultusunda yabancı
dil sınavına girme talepleri MEBBİS-RAM Modülüne işlenmiş ve sınava girmeleri
sağlanmıştır.
MEB Beşevler Kampüsü A Blok ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Oğuzhan DALLI Milli Eğitim Uzman Yardımcısı
Tel: (0 312) 413 30 23
Faks: (0 312) 213 13 56
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc3c2-a211-3563-9a25-c26f kodu ile teyit edilebilir.
I. Dönemde yapılan Ortak Sınavlarda tedbir alınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
için II. Dönemde yapılacak Ortak Sınavlarda yeni bir başvuru alınmayacak ve bu öğrenciler
aynı hizmetlerden yararlanacaktır. Ancak:
I. Dönemde yapılan Ortak Sınavlarda hiçbir tedbir kararı alınmamış, II. Dönem itibari
ile sınav tedbir kararı alınması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için,
I. Dönemde yapılan Ortak Sınavlarda tedbir kararı alınmış, II. Dönem itibari ile
ihtiyacı doğrultusunda yeni ek bir sınav tedbir kararı alınması gereken özel eğitim
ihtiyacı olan öğrenciler için,
I. Dönemde yapılan Ortak Sınavlar kapsamında yabancı dil sınav tedbiri / muafiyeti
vb. hususlar ile sehven yapılan işlemler nedeniyle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
mağduriyet yaşamaması için,
MEBBİS-RAM Modülü’nde işlem yapılacaktır.
03 Mart 2015 tarihi mesai bitimi itibari ile MEBBİS-RAM Modülü’nde herhangi bir
işlem yapılamayacak olup güncel olan tedbir kararları geçerli olacaktır.
Konu ile ilgili iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
Celil GÜNGÖR
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Gereği
B Planı
MEB Beşevler Kampüsü A Blok ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
Ayrıntılı bilgi için: Oğuzhan DALLI Milli Eğitim Uzman Yardımcısı
Tel: (0 312) 413 30 23
Faks: (0 312) 213 13 56
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc3c2-a211-3563-9a25-c26f kodu ile teyit edilebilir.
Download

Sınav Tedbir Hizmetleri - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü