KARAMAN ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 - 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 2. DÖNEM ÖĞRETMEN GÖREVLENDĠRME LĠSTESĠ
S.N. Adı Soyadı
BranĢı
Kadrosunun Bulunduğu Okul
Görev ġekli
Görevlendirildiği Okul
1
Hüsnü DURAN
Beden Eğitimi
Larende Anadolu Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Mevlana Ortaokulu
2
Ġlknur TÜRKMEN
Coğrafya
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
Tamamen
Karaman Güzel Sanatlar Lisesi
Karaman Spor Lisesi
3
ġerif EMDĠRME
Coğrafya
TOKĠ Anadolu Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
Fazlı GÜNEġ
Coğrafya
Karaman Kız Ġmam Hatip Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Kazımkarabekir Çok Programlı Lisesi
5
Recep AZAKAR
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
AkçaĢehir Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
Yunuskent Anadolu Lisesi
6
Ahmet GÖRMÜġ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Vali Hakkı Teke Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
Ġbrahim Bey Ġlkokulu
7
Nadir DOĞAN
Elektrik Elektronik/Elektronik
Mesleki Eğitim Merkezi
Kendi Dersleri Yanında
Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
8
AyĢen AYRANCI
El Sanatları
Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Halk Eğitim Merkezi ve ASO
9
Mehmet GENÇER
Felsefe
TOBB Fen Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
10
Havva GÜNGÖR
Felsefe
Karaman Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
Tamamen
Fatih Anadolu Lisesi
11
Kadir YETĠġ
Fen Teknoloji
Yunus Emre Ortaokulu
Tamamen
DurmuĢ Ali Gülcan Ortaokulu
12
Neslihan ÖZDEMĠR
Fen Teknoloji
Sabiha Gökçen Ortaokulu
Tamamen
Cahit Zarifoğlu Ġmam Hatip Ortaokulu
13
Özgür AYMELEK GÜVEN
Görsel Sanatlar
Zübeyde Hanım Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
14
Neslihan DĠREK
Görsel Sanatlar
AkçaĢehir Ortaokulu
Tamamen
Bozkandak Ortaokulu
15
Esma GÜNEY ESER
Görsel Sanatlar
Sabiha Gökçen Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
Karaman Güzel Sanatlar Lisesi
16
Hikmet KURT
Ġlköğretim Matematik
Ġmaret Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
Vali Hakkı Teke Ortaokulu
17
Ali Müjdan ĠNAN
Ġngilizce
Karaman Anadolu Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Yunuskent Anadolu Lisesi
18
Fehmi Alpaslan DEMĠR
Makine Teknolojisi/Makine Kalıp
Mesleki Eğitim Merkezi
Kendi Dersleri Yanında
Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
19
DurmuĢ BODU
Makine Teknolojisi/Makine Resim
Mesleki Eğitim Merkezi
Kendi Dersleri Yanında
Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
20
Esma ġENGÜN
Müzik
Zübeyde Hanım Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
Ġmaret Ortaokulu
21
Sevgi GÖRGÜLÜ
Okul Öncesi Öğretmenliği
Kılbasan 75. Yıl Ortaokulu
Tamamen
Esentepe Ġlkokulu
22
Meryem ġENER
Okul Öncesi Öğretmenliği
Boyalıtepe Ömer Dinçer Ġlkokulu
Tamamen
Nurcan Kocakaya Anaokulu
23
Derya ġĠMġEK
Okul Öncesi Öğretmenliği
Çoğlu ġehit Ġshak Sağlamoğlu Ġlkokulu
Tamamen
Makbule Orman Ortaokulu
24
Fatma GÜLCAN
Okul Öncesi Öğretmenliği
Kızılyaka Ġlkokulu
Tamamen
Sabiha Gökçen Ortaokulu
25
Tuğba TUNA
Okul Öncesi Öğretmenliği
YollarbaĢı 100. Yıl Ġlkokulu
Tamamen
Dr. Faruk Sükan Ortaokulu
26
Esma GÜRBÜZ
Okul Öncesi Öğretmenliği
Lale Ġlkokulu
Tamamen
Kılbasan 75. Yıl Ortaokulu
27
AyĢe AKGÜL
Okul Öncesi Öğretmenliği (Özel Eğitim)
Lale Ġlkokulu
Tamamen
Karaman Özel Eğitim ĠĢ Uygulama Merkezi (Okulu)
28
Duygu ALTUNALAN
Okul Öncesi Öğretmenliği (Özel Eğitim)
Ağılönü Ġlkokulu
Tamamen
Karaman Özel Eğitim ĠĢ Uygulama Merkezi (Okulu)
29
Gökhan GÜNEY
Özel Eğitim
Züseyde Hanım Ortaokulu
Tamamen
Anafartalar Ortaokulu
30
ġenay KAVURGACI
Sınıf Öğretmenliği (Özel Eğitim)
Siyahser Ġlkokulu
Tamamen
Cumhuriyet Nihat Arslan Ġlkokulu
31
Mehmet ATALAY
Tarih
Larende Anadolu Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
32
Saim DĠKDERE
Tarih
Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Yunuskent Anadolu Lisesi
33
Ünver SĠYAVĠġOĞLU
Teknoloji Tasarım
Vali Hakkı Teke Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
Makbule Orman Ortaokulu
34
Hülya MORKOÇ
Teknoloji Tasarım
Ġbrahim Bey Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
DurmuĢ Ali Gülcan Ortaokulu
35
Didem KARAKUġ
Türk Dili Ve Edebiyatı
Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tamamen
Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
36
AyĢe UZUN
Türk Dili Ve Edebiyatı
Ġrfan Ataseven Anadolu Lisesi
Kendi Dersleri Yanında
Ġbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
37
Yasemin TÜRKAN
Türkçe
Kemal Reis Ortaokulu
Kendi Dersleri Yanında
Makbule Orman Ortaokulu
HaĢim TUNCA
ġube Müdürü
Abdurrahman KURT
Ġl Milli Eğitim Müdür V.
Recep CAN
2. Eğitim Bölgesi Koor. Müd.
Mehmet Akif DUMAN
3.Eğitim Bölgesi Koor. Müd.
Mehmet BAġTUĞ
4.Eğitim Bölgesi Koor. Müd.
Abdurrahman KOÇAK
1. Eğitim Bölgesi Koor. Müd.
Emetullah EMRE
5. Eğitim Bölgesi Koor. Müd.
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Öğretmen Görevlendirme