zaprasza na eksperckie szkolenie
TRADE MARKETING 2015
jak efektywnie wpływać na decyzje zakupowe nabywcy
26-27
26-27 marzec 2015, warszawa
www.hayes.com.pl
SZKOLENIE DLA PRAKTYKÓW TRADE MARKETINGU
TRADE MARKETING 2015
jak efektywnie wpływać na decyzje
zakupowe nabywcy
o spotkaniu
To pierwsze i wciąż jedyne tak bardzo zaawansowane szkolenie w Polsce, będące
esencją najlepszych, innowacyjnych oraz zweryfikowanych rozwiązań Trade
Marketingowych. Do udziału szczególnie zapraszamy osoby, które poszukują
zaawansowanego programu wykraczającego poza dostępne na rynku szkolenia
dotyczące Trade Marketingu. Jeżeli dodatkowo wcześniej ukończyłeś nasze
szkolenie „Osiąganie celów w Trade Marketingu”, ten program jest naturalnym
i idealnym uzupełnieniem oraz pogłębieniem twojej wiedzy z zakresu TM.
Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
Wszyscy, którzy chcą być ekspertami w zakresie Trade Marketingu w swoich
firmach:
ramowy Program szkolenia
Dzień I • Shopper i konsument.
• W tej części szkolenia pogłębisz zdolność „empatii”, wyczucia zachowań
kupujących oraz zdolność ich badania i analizowania. Podniesiesz swoje
umiejętności wykorzystania zasobów marketingu w działaniach Trade
Marketingowych.
• Badania kupujących – jak, gdzie i kiedy możesz je robić? Szerokie omówienie
różnorodnych wyników badań i metodologii badawczej. Uczestnicy zostaną
wciągnięci w dyskusję na temat korzyści i zastosowań różnego typu badań
kupujących. Dzięki tej części znajdą odpowiedzi na wiele pytań oraz narzędzia,
które umożliwią poszukiwanie odpowiedzi na pozostałe. Jak możesz analizować
i wyciągać wnioski z badań? Warsztat, w którym pracując w grupach
analizujemy wyniki badań i formułujemy rekomendacje Trade Marketingowe.
Celem jest wykształcenie umiejętności poprawnego wnioskowania oraz
wskazanie istnienia wielu skutecznych rozwiązań rynkowych.
• Jak możesz sprawniej wykorzystać badania konsumenckie w Trade Marketingu?
Omówienie typów badań jakościowych i ilościowych oraz możliwości ich
implementacji przy kreowaniu rozwiązań z zakresu marketingu handlowego.
• Marketing w Trade Marketingu – jak możesz spożytkować wiedzę o markach
i kategoriach? Omówienie modelu marki, opisów I badań grup docelowych
oraz wielu innych wskaźników i narzędzi marketingowych, które mogą być
bardzo przydatne w konstruowaniu narzędzi Trade Marketingowych.
• Warsztat: Twoja najlepsza promocja!
• brand manager
• Uczestnicy otrzymują komplet informacji pochodzących z badań kupujących
i dane marketingowe. Celem jest skonstruowanie promocji skierowanej do
kupujących w obiektach handlowych, która dzięki oparciu na wiedzy będzie
miała szansę na maksymalną efektywność.
• key account manager
Dzień 2 • sprzedaż i ewaluacja działań.
• oraz uczestnicy poprzedniego szkolenia “Osiąganie celów
w Trade Marketingu”.
• Nauczysz się przekonująco „sprzedawać” swoje rekomendacje promocyjne
do właściwych grup docelowych takich jak np. klienci czy przedstawiciele
handlowi. Zrozumiesz sposoby argumentacji dla kupca bądź category
managera. Poznasz strukturę prezentacji sprzedażowej. Przećwiczysz trudne
rozmowy z klientami.
• trade marketing manager
• trade marketing specjalista
Dlaczego warto wziąć udział:
Dzięki odpowiedniemu programowi szybko zdobędziesz odpowiedni pakiet wiedzy
oraz narzędzi, który pozwoli Ci:
• lepiej „wyczuwać” shoppera i badać jego zachowania i potrzeby
• kreować efekt synergii pomiędzy Sprzedażą, Trade Marketingiem
i Marketingiem
• przygotować przekonującą prezentację sprzedażową akcji trade
marketingowej
• lepiej oceniać efektywność swoich działań trade marketingowych
• skuteczniej oceniać swoje (oraz innych) działania trade marketingowe
• tworzyć zestawy Best Practices odpowiednie do twojej kategorii/branży
forma szkolenia
Warsztaty i ćwiczenia, symulacje strategii trade marketingowych, ewaluacji działań,
prezentacje strategii i promocji przed klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
• Warsztat: “Sprzedajemy” promocję – grupy przygotowują przekonujące
argumenty i prezentację sprzedającą koncept promocji dla wyznaczonych grup
docelowych
• Zdobędziesz umiejętności precyzyjnej analizy podejmowanych działań
i prowadzenia testów rynkowych, dzięki temu zagwarantujesz sobie wyższą
rentowność strategii i taktyk trade marketingowych. Po szkoleniu będziesz
zdolny do doskonałej ewaluacji swojej pracy, zapewniając sobie tym samym
przewagę nad konkurencją.
• Modele analizy efektywności. Jak badać efektywność działań Trade
Marketingowych? Czym jest ROI, LTV? Kiedy działanie jest efektywne?
Co spowodowało efektywność akcji? Na te wszystkie pytania znajdziemy
odpowiedź. Zaprezentowane zostaną również najnowocześniejsze narzędzia
badawcze, które służą ocenie efektywności.
• Warsztat: “Sprzedajemy” promocję – grupy przygotowują przekonujące
argumenty i prezentację sprzedającą koncept promocji do różnych grup
docelowych
• Warsztat: Badamy! Zespół podzielony na grupy ma przygotować model
analizy efektywności działania Trade Marketingowego. Losujemy działania
i planujemy sposób analizy. Zidentyfikuj źródła sukcesu / porażki. Poszukujemy
źródła. Sama wiedza, że coś działa jest niewystarczająca – powinniśmy
wiedzieć, dlaczego tak jest, jaki element decyduje o sukcesie. Wspólnie
zastanowimy się nad tym, analizując przykłady działań Trade Marketingowych.
• Warsztat: Jaki uzyskałeś jest wynik i dlaczego? Co warto zmienić?
• Zespoły otrzymują dane rynkowe i ich zadaniem jest obliczyć ROI
z przeprowadzonego działania. Oprócz obliczeń zespół ma dokonać jakościowej
oceny działania, porównać ją z ilościowym wynikiem analizy i wyciągnąć
wnioski – co było źródłem sukcesu/ porażki. Zespół ma zaproponować
ewaluację działania.
Kilka słów o materiałach szkoleniowych na tym szkoleniu
1
3
Podczas tego szkolenia uzyskasz segragator
szkoleniowy zawierający pełny komplet materiałów merytorycznych dotyczących tego szkolenia.
Materialy merytoryczne przygotował prowadzący
szkolenie ekspert.
2
Materiały są przygotowane w drukowanej formie
prezentacji powerpoint, która jest zunifikowana
z tym co będzie omawiał prowadzący. Pozwoli to
Tobie na ciągłe śledzennie przekazywanych treści jakie prowadzący zawarł w materiałach.
Ponizej zamieściliśmy wyrywkowo wybrane elementy programu, abyś mógł zobaczyć na czym będziesz pracował w trenerem na sali. Podczas szkolenia omówione m.in zostaną:
slajd 1
Poznasz i zrozumiesz proces analizy kupujących. Dowiesz się jakie narzędzia możesz wykorzystać na każdym kroku. Zobaczysz różnicę między wiedzą a zrozumieniem. Rozszyfrujesz tajemniczy „Insight” i poznasz drogę do jego osiągnięcia.
Nauczysz się selekcji informacji i przekładania ich na wartościowe akcje.
Slajd 2.
Odczarujemy tajniki finansów sprzedaży. Zrozumiesz najważniejsze składniki profitowości, jakimi wskaźnikami ją mierzyć i jak ją optymalizować. Przygotujesz się
do rozmowy z klientami o finansach promocji.
Slajd 3
Najlepsze pomysły przepadają jeśli nie zostaną właściwie sprzedane. Trade Marketer powinien być sprawnym sprzedawcą. Na szkoleniu poznasz strukturę rozmowy sprzedażowej. Zobaczysz jak się do niej przygotowywać. Zobaczysz jak
przedstawiać argumenty dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Będziesz
miał szansę przećwiczyć swoją wiedzę teoretyczną w praktycznych ćwiczeniach.
Szkoląc się z nami szkolisz się z ekspertami sprzedaży:
Szkoląc się z nami szkolisz się z ekspertami sprzedaży:
Do poprowadzenia tego spotkania szkoleniowego poprosiliśmy wieloletniego praktyka. Wychodzimy z założenia, że na pewnym etapie rozwoju
zawodowego dla naszych uczestników ważniejsze są twarde, konkretne
rozwiązania i doświadczenia innych firm oraz menedżerów, niż miekkie
aspekty treningowe. W tym celu szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk
wyspecjalizowany w dziedzinie, z której prowadzone jest szkolenie. Jego
krótką notkę biograficzną zamieściliśmy poniżej.
Trener Prowadzący szkolenie:
Jeżeli szukasz szkolenia, które nie bedzie tylko „miłym i fajnym” szkoleniem a będzie
naprawdę przydatne i pomoże Ci w pracy, wybierz nasze szkolenia. Możesz oczywiście dalej
szukać tańszych szkoleń oferowanych przez 1 osobowe działalności gospodarcze, nieznane
firmy lub psychologów teoretyków, tracąc tylko czas i dokonywać pozornych oszczędności.
My jednak proponujemy, abyś zapisał się na nasze praktyczne szkolenia, które prowadzą
wieloletni menedżerowie i praktycy sprzedaży i po prostu rozwiązał trudności lub kłopoty,
które chcesz rozwiązać dzięki szkoleniom. Nasza organizacja to silna grupa kilku podmiotów,
które od lat stanowią najbardziej rozpoznawalne, silne oraz profesjonalne podmioty
odpowiedzialne za rozwój sił sprzedaży w Polsce.
McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. - jedna z czołowych
marek szkoleniowych w Polsce, wyspecjalizowana w szkoleniach i doradztwie wyłącznie dla działów sprzedaży.
Szkoła Zarządzania Sprzedażą - Zaprojektowana przez
McHayes&Steawrdgroup własna placówka dydaktyczna adresowana do sprzedawców i menedżerów sprzedaży.
Drsprzedaz.pl - Internetowy portal branżowy będący platformą wymiany wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń polskiego
środowiska sprzedaży.
Ukończ szkolenie z serii Best Practices - Praktycy dla Praktyków
Szkolenie oznaczone tym emblematem jest szkoleniem prowadzonym przez praktyka, który będzie przekazywał Ci swoje doświadczenia zdobyte w trakcie wieloletniej kariery sprzedażowej. Dzięki
temu masz gwarancję, że szkolenie wykorzystywać będzie twarde
przykłady, narzędzia oraz rozwiązania sprzedażowe, sprawdzone
w innych firmach i działach sprzedaży.
Grzegorz Sierzputowski • Kilkanaście lat doświadczenia zawodowego na rynku
FMCG. Jego doświadczenia obejmują szeroko rozumianą funkcję komercyjną
(sprzedaż / shopper marketing / marketing) w całym spektrum kanałów sprzedaży
(dystrybucja, C&C, sieci, sklepy niezależne, HoReCa) dla kilkunastu kategorii
produktowych.
Karierę rozpoczynał w dziale Trade Marketingu w Nestle Polska. Implementował
pierwsze projekty współpracy w rozwoju kategorii z największymi sieciami
detalicznymi. Jako członek ECR współtworzył dobre praktyki Zarządzania Kategorią
w Polsce.
Jako Key Account Manager odpowiedzialny był bezpośrednio za sprzedaż
w wybranych sieciach międzynarodowych. Zarządzając 25 osobowym zespołem
Category & Channel Sales Development odpowiadał za procesy planowania
komercyjnego, plany operacyjne i KPI sprzedaży, shopper i retailer marketing,
projekty „Joint Business Planning“ z kluczowymi klientami, jak też dostarczanie
i implementację narzędzi promocyjnych. Prowadził projekty optymalizacji struktur
sprzedaży.
Będąc członkiem zarządu Pernod Ricard/Wyborowa SA w Polsce był
współodpowiedzialny za sprzedaż i osiąganie wyników spółki w Polsce.
Zdobądź Certyfikat - poświadczający Twoje kompetencje
Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Certyfikat będzie wystawiony przez lidera w szkoleniach działów
sprzedaży w Polsce - spółkę McHayes&StewardGroup Sp z o.o.
Renoma naszej marki oraz certyfikatów powoduje, że zaczynają
one stanowić jedne z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych
Ceryfikatów szkoleniowych w polskim środowisku sprzedażowym.
Zgłoś się już teraz
Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015
26-27
Jako Dyrektor Marketingu Handlowego w CEDC odpowiadał za wzmocnienie pozycji
we wszystkich kanałach sprzedaży ze szczególnym naciskiem na tradycyjny,
rozdrobniony handel detaliczny.
Zamówienia przyjmujemy do dnia 19 marca 2015
19
Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu to 3150 netto (23% Vat)
wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Realizacja szkoleń mchayes&stewardgroup oparta o model
Przywództwa sytuacyjnego Hersey’a i Blancharda (H&B)
telefon: 22 423 02 13
telefon: 22 425 85 05
Szkolenia realizujemy w oparciu o warsztaty i ćwiczenia oraz o model przywództwa H&B
prezentowany poniżej. Zgodnie z modelem H&B pracowników można zakwalifikować do
czterech grup (rys. poniżej). Nasze szkolenia realizujemy w taki sposób, aby wszystkich
uczestników szkolenia (bez względu, w której ćwiartce się obecnie znajdują) przesunąć
do ćwiartki „EKSPERT – POTRAFIĘ i CHCĘ”. Innymi słowy pracujemy nie tylko nad wiedzą
i umiejętnościami pracowników, ale również nad ich motywacją do wdrażania zdobytej wiedzy w życie.
chcę
Ciekawy wiedzy
czyli nie potrafię ale chcę.
Ekspert
czyli potrafię i chcę.
Pozbawiony złudzeń
czyli nie potrafię i nie chcę.
Zachowujący rezerwę
czyli potrafię ale nie chcę.
potrafię
telefon: 22 642 55 27
e-mail: [email protected]
www.hayes.com.pl
McHayes&StewardGroup Sp. z o. o. , ul. Zielona 30, 02–913 Warszawa, tel./fax 22 427 40 41
w
w
w
.
h
a
y
e
s
.
c
o
m
.
p
l
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr
przedsiębiorców: 0000146020; kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP: 525-22-55-653, Regon: 015325800
TRADE MARKETING 2015
26-27 marca 2015 • Warszawa
ZAMÓWIENIE UDZIAŁU
Prosimy wysłać faksem:
22 427 40 41
IMIĘ I NAZWISKO
Ja,
działając w imieniu i na rzecz
E-MAIL (NA PODANY ADRES WYŚLEMY FAKTURĘ PRO FORMA)
FIRMA (ZAMAWIAJĄCY)
SIEDZIBA
NUMER NIP
TELEFON
zamawiam udział następujących osób w szkoleniu „TRADE MARKETING 2015”, które odbędzie się w dniach 26-27
marca 2015 roku w Warszawie.
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO
E-MAIL
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3150 zł netto (23 % VAT) od osoby. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych
osobowych, powierzam McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. przetwarzanie powyższych danych osobowych, w celu realizacji niniejszego zamówienia.
Oświadczam, że:
1. zapoznałem się z warunkami ogólnymi zamówienia i akceptuję je bez uwag,
2. akceptuję wskazaną powyżej cenę netto uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu
3. zaliczka w wysokości 100% wartości brutto zamówienia (uwzględniająca 23% VAT) zostanie przekazana na rachunek bankowy
McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma.
Proszę o przesłanie faktury w wersji elektronicznej, w formacie PDF, na adres
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
PIECZĘĆ FIRMOWA
e-mail
PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPRAWNIONEJ
WARUNKI OGÓLNE ZAMÓWIENIA: Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i wyżywienie, nie obejmuje noclegu.  W przypadku przesłania zamówienia, dokonania wpłaty i oddalenia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, lub wycofania szkolenia z oferty, cała kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona.  W przypadku wycofania zamówienia: a) nie później niż 14 dni przed szkoleniem, cała kwota zostanie zwrócona. b) nie później niż 7 dni
przed szkoleniem, Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50%.  W przypadku wycofania zgłoszenia później niż 7 dni przed szkoleniem lub nie
skorzystania z zamówionej usługi bez zgłoszenia rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zamówienia.  Rezygnację
z uczestnictwa należy przesłać na adres organizatora listem poleconym oraz faksem.  Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie szkolenia.
Zamawiający zobowiązuje się przez rok od szkolenia nie zatrudniać wykładowców je prowadzących oraz nie powierzać im prac w oparciu o umowę cywilnoprawną.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 505 099 170
McHayes&StewardGroup Sp. z o. o. • ul. Zielona 30, 02–913 Warszawa • tel./fax 22 427 40 41 • www.hayes.com.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców: 0000146020; kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP: 525-22-55-653, Regon: 015325800
Download

TRADE MARKETING 2015 - McHayes&StewardGroup