Sınıf : AML9A
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:05
08:45
(2)
08:55
09:35
Sınıf Öğretmeni : Neriman YİĞİT DERİNSU
Toplam Ders Saati : 39
(3)
09:45
10:25
(5)
11:25
12:05
(6)
12:55
13:35
BİYO 9
N.URUÇ
A9A
G.ÖZÇEVİ
G.ÖZÇEVİ
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
G.ÖZÇEVİ
H.BİNGÖL
FİZ 9
N.ERASLA
FİZ 9
N.ERASLA
COĞ 9
COĞ 9
MAT 9
MAT 9
TÜED 9
B.AÇIK
A9A
TÜED 9
B.AÇIK
A9A
A9A
REH 9
A9A
STDB 9
(4)
10:35
11:15
BİYO 9
N.URUÇ
A9A
DİN 9
Salı
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
A9A
BED 9
F.YARAN
A9A
A9A
İNG 9
Y.AYDIN
A9A
İNG 9
Y.AYDIN
A9A
TAR 9
E.DEMİR
A9A
TAR 9
E.DEMİR
A9A
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
E.GÜNDOĞ
E.GÜNDOĞ
İNG 9
Y.AYDIN
A9A
İNG 9
Y.AYDIN
A9A
SDİH 9
N.URUÇ
A9A
KİM 9
A9A
A9A
N.YİĞİT
N.YİĞİT
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
Perşembe
İNG 9
Y.AYDIN
A9A
İNG 9
Y.AYDIN
A9A
MAT 9
MAT 9
TÜED 9
B.AÇIK
A9A
Cuma
A9A
BİYO 9
N.URUÇ
A9A
A9A
A9A
MAT 9
A9A
A9A
Çarşamba
A9A
MAT 9
(8)
14:35
15:15
BED 9
F.YARAN
A9A
A9A
STDB 9
(7)
13:45
14:25
MESG 9
A9A
A9A
MESG 9
SAĞL 9
M.CELEP
A9A
A9A
DİAN 9
M.AYGÜN
A9A
F.YILDIR
F.YILDIR
A9A
KİM 9
(9)
15:25
16:05
GRMZ 9
N.URUÇ
A9A
DİAN 9
M.AYGÜN
A9A
A9A
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 9
BEDEN EĞİTİMİ
2
A9A
Fulşen YARAN
2 BİYO 9
BİYOLOJİ
3
A9A
Nurşen URUÇ
3 COĞ 9
COĞRAFYA
2
A9A
4 DİAN 9
DİL VE ANLATIM
2
A9A
1
A9A
FİZİK
2
A9A
7 GRMZ 9
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
A9A
8 İNG 9
İNGİLİZCE
6
A9A
Yasemin AYDIN
9 KİM 9
KİMYA
2
A9A
Ferhat YILDIRIM
10 MAT 9
MATEMATİK
6
A9A
Tuğba BARUTÇU
11 MESG 9
MESLEKİ GELİŞİM
2
A9A
Ese GÜNDOĞDU
12 REH 9
REHBERLİK
1
A9A
13 SAĞL 9
SAĞLIK BİLGİSİ
1
A9A
1
A9A
Nurşen URUÇ
2
A9A
Gazi ÖZÇEVİK
TARİH
2
A9A
Esra DEMİR
TÜRK EDEBİYATI
3
A9A
Barış AÇIK
5 DİN 9
6 FİZ 9
14 SDİH 9
15 STDB 9
16 TAR 9
17 TÜED 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
İNSAN HALKARI
SEÇMELİ TEMEL DİNİ
BİLGİLER
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Meliha AYGÜN
Gazi ÖZÇEVİK
Neslihan
ERASLAN
Nurşen URUÇ
Hasan Özer
BİNGÖL
Mine CELEP
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
Sınıf : AML9B
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
TÜED 9
M.AYGÜN
A9B
Pazartesi
TÜED 9
M.AYGÜN
A9B
Salı
Çarşamba
SAĞL 9
M.CELEP
A9B
TAR 9
E.DEMİR
A9B
Perşembe
SDİH 9
M.CELEP
A9B
Cuma
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
DİN 9
G.ÖZÇEVİ
A9B
TÜED 9
M.AYGÜN
A9B
REH 9
E.DEMİR
A9B
TAR 9
E.DEMİR
A9B
DİAN 9
B.AÇIK
A9B
Toplam Ders Saati : 39
(3)
09:45
10:25
(4)
10:35
11:15
İNG 9
F.KAYA
A9B
İNG 9
F.KAYA
A9B
İNG 9
F.KAYA
A9B
COĞ 9
N.YİĞİT
İNG 9
F.KAYA
A9B
İNG 9
F.KAYA
A9B
A9B
DİAN 9
B.AÇIK
A9B
F.YILDIR
F.YILDIR
MAT 9
G.ÖZER
A9B
MAT 9
G.ÖZER
A9B
A9B
COĞ 9
N.YİĞİT
(6)
12:55
13:35
KİM 9
İNG 9
F.KAYA
A9B
A9B
KİM 9
A9B
BED 9
F.YARAN
A9B
BED 9
F.YARAN
A9B
N.ERASLA
N.ERASLA
MAT 9
G.ÖZER
A9B
BİYO 9
N.URUÇ
A9B
FİZ 9
A9B
MAT 9
G.ÖZER
A9B
Sınıf Öğretmeni : Esra DEMİR
(5)
11:25
12:05
FİZ 9
A9B
(7)
13:45
14:25
(8)
14:35
15:15
MAT 9
G.ÖZER
A9B
MAT 9
G.ÖZER
A9B
G.ÖZÇEVİ
G.ÖZÇEVİ
MESG 9
MESG 9
STDB 9
A9B
STDB 9
A9B
E.GÜNDOĞ
E.GÜNDOĞ
BİYO 9
N.URUÇ
A9B
GRMZ 9
N.URUÇ
A9B
A9B
BİYO 9
N.URUÇ
A9B
(9)
15:25
16:05
A9B
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 9
BEDEN EĞİTİMİ
2
A9B
Fulşen YARAN
2 BİYO 9
BİYOLOJİ
3
A9B
Nurşen URUÇ
3 COĞ 9
COĞRAFYA
2
A9B
4 DİAN 9
DİL VE ANLATIM
2
A9B
1
A9B
FİZİK
2
A9B
7 GRMZ 9
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
A9B
8 İNG 9
İNGİLİZCE
6
A9B
Ferah KAYA
9 KİM 9
KİMYA
2
A9B
Ferhat YILDIRIM
10 MAT 9
MATEMATİK
6
A9B
11 MESG 9
MESLEKİ GELİŞİM
2
A9B
12 REH 9
REHBERLİK
1
A9B
Esra DEMİR
13 SAĞL 9
SAĞLIK BİLGİSİ
1
A9B
Mine CELEP
1
A9B
Mine CELEP
2
A9B
Gazi ÖZÇEVİK
TARİH
2
A9B
Esra DEMİR
TÜRK EDEBİYATI
3
A9B
Meliha AYGÜN
5 DİN 9
6 FİZ 9
14 SDİH 9
15 STDB 9
16 TAR 9
17 TÜED 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
İNSAN HALKARI
SEÇMELİ TEMEL DİNİ
BİLGİLER
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Barış AÇIK
Gazi ÖZÇEVİK
Neslihan
ERASLAN
Nurşen URUÇ
Gökhan Özgür
ÖZER
Ese GÜNDOĞDU
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
Sınıf : AML9C
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
REH 9
Pazartesi
G.ÖZÇEVİ
Salı
MAT 9
G.ÖZER
A9C
A9C
Çarşamba
TÜED 9
B.AÇIK
A9C
SAĞL 9
N.URUÇ
A9C
Perşembe
MAT 9
G.ÖZER
A9C
Cuma
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
DİAN 9
M.AYGÜN
A9C
MAT 9
G.ÖZER
A9C
Toplam Ders Saati : 39
(3)
09:45
10:25
DİAN 9
M.AYGÜN
A9C
TÜED 9
B.AÇIK
A9C
BİYO 9
N.URUÇ
A9C
MAT 9
G.ÖZER
A9C
MESG 9
E.ÇİÇEK
A9C
MAT 9
G.ÖZER
A9C
(4)
10:35
11:15
TÜED 9
B.AÇIK
A9C
MESG 9
E.ÇİÇEK
A9C
İNG 9
Y.AYDIN
A9C
F.YILDIR
F.YILDIR
A9C
(8)
14:35
15:15
İNG 9
Y.AYDIN
A9C
İNG 9
Y.AYDIN
A9C
G.ÖZÇEVİ
G.ÖZÇEVİ
N.ERASLA
N.ERASLA
COĞ 9
COĞ 9
İNG 9
Y.AYDIN
A9C
İNG 9
Y.AYDIN
A9C
N.YİĞİT
N.YİĞİT
STDB 9
A9C
N.YİĞİT
N.YİĞİT
BED 9
F.YARAN
A9C
BED 9
F.YARAN
A9C
A9C
GRMZ 9
B.AÇIK
A9C
A9C
(7)
13:45
14:25
BİYO 9
N.URUÇ
A9C
A9C
KİM 9
Sınıf Öğretmeni : Gazi ÖZÇEVİK
(6)
12:55
13:35
BİYO 9
N.URUÇ
A9C
STDB 9
MAT 9
G.ÖZER
A9C
İNG 9
Y.AYDIN
A9C
KİM 9
(5)
11:25
12:05
A9C
SDİH 9
M.CELEP
A9C
FİZ 9
A9C
TAR 9
A9C
DİN 9
(9)
15:25
16:05
FİZ 9
A9C
TAR 9
A9C
G.ÖZÇEVİ
A9C
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 9
BEDEN EĞİTİMİ
2
A9C
Fulşen YARAN
2 BİYO 9
BİYOLOJİ
3
A9C
Nurşen URUÇ
3 COĞ 9
COĞRAFYA
2
A9C
4 DİAN 9
DİL VE ANLATIM
2
A9C
1
A9C
FİZİK
2
A9C
7 GRMZ 9
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
A9C
8 İNG 9
İNGİLİZCE
6
A9C
Yasemin AYDIN
9 KİM 9
KİMYA
2
A9C
Ferhat YILDIRIM
10 MAT 9
MATEMATİK
6
A9C
11 MESG 9
MESLEKİ GELİŞİM
2
A9C
12 REH 9
REHBERLİK
1
A9C
Gazi ÖZÇEVİK
13 SAĞL 9
SAĞLIK BİLGİSİ
1
A9C
Nurşen URUÇ
1
A9C
Mine CELEP
2
A9C
Gazi ÖZÇEVİK
TARİH
2
A9C
TÜRK EDEBİYATI
3
A9C
5 DİN 9
6 FİZ 9
14 SDİH 9
15 STDB 9
16 TAR 9
17 TÜED 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
İNSAN HALKARI
SEÇMELİ TEMEL DİNİ
BİLGİLER
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Meliha AYGÜN
Gazi ÖZÇEVİK
Neslihan
ERASLAN
Barış AÇIK
Gökhan Özgür
ÖZER
Erdoğan ÇİÇEK
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Barış AÇIK
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
Sınıf : AML9D
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
MAT 9
G.ÖZER
A9D
MAT 9
G.ÖZER
A9D
BED 9
F.YARAN
A9D
Salı
N.YİĞİT
N.YİĞİT
G.ÖZÇEVİ
Çarşamba
MESG 9
E.ÇİÇEK
A9D
MESG 9
E.ÇİÇEK
A9D
DİAN 9
B.AÇIK
A9D
Perşembe
G.ÖZÇEVİ
G.ÖZÇEVİ
Cuma
BİYO 9
N.URUÇ
A9D
SAĞL 9
M.CELEP
A9D
Pazartesi
COĞ 9
A9D
SHMH 9
A9D
COĞ 9
A9D
SHMH 9
A9D
Sınıf Öğretmeni : Mehmet ARI
Toplam Ders Saati : 39
(3)
09:45
10:25
DİN 9
(4)
10:35
11:15
BED 9
F.YARAN
A9D
A9D
GRMZ 9
B.AÇIK
A9D
BİYO 9
N.URUÇ
A9D
BİYO 9
N.URUÇ
A9D
TÜED 9
M.AYGÜN
A9D
(5)
11:25
12:05
(6)
12:55
13:35
İNG 9
F.KAYA
A9D
İNG 9
F.KAYA
A9D
N.ERASLA
N.ERASLA
TAR 9
E.DEMİR
A9D
TAR 9
E.DEMİR
A9D
FİZ 9
FİZ 9
A9D
DİAN 9
B.AÇIK
A9D
TÜED 9
M.AYGÜN
A9D
İNG 9
F.KAYA
A9D
İNG 9
F.KAYA
A9D
A9D
TÜED 9
M.AYGÜN
A9D
MAT 9
G.ÖZER
A9D
(7)
13:45
14:25
(8)
14:35
15:15
F.YILDIR
F.YILDIR
İNG 9
F.KAYA
A9D
İNG 9
F.KAYA
A9D
KİM 9
A9D
MAT 9
G.ÖZER
A9D
SDİH 9
M.CELEP
A9D
MAT 9
G.ÖZER
A9D
KİM 9
(9)
15:25
16:05
A9D
MAT 9
G.ÖZER
A9D
REH 9
M.ARI
A9D
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 9
BEDEN EĞİTİMİ
2
A9D
Fulşen YARAN
2 BİYO 9
BİYOLOJİ
3
A9D
Nurşen URUÇ
3 COĞ 9
COĞRAFYA
2
A9D
4 DİAN 9
DİL VE ANLATIM
2
A9D
1
A9D
FİZİK
2
A9D
7 GRMZ 9
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
A9D
8 İNG 9
İNGİLİZCE
6
A9D
Ferah KAYA
9 KİM 9
KİMYA
2
A9D
Ferhat YILDIRIM
10 MAT 9
MATEMATİK
6
A9D
11 MESG 9
MESLEKİ GELİŞİM
2
A9D
12 REH 9
REHBERLİK
1
A9D
Mehmet ARI
13 SAĞL 9
SAĞLIK BİLGİSİ
1
A9D
Mine CELEP
1
A9D
Mine CELEP
2
A9D
Gazi ÖZÇEVİK
TARİH
2
A9D
Esra DEMİR
TÜRK EDEBİYATI
3
A9D
Meliha AYGÜN
5 DİN 9
6 FİZ 9
14 SDİH 9
15 SHMH 9
16 TAR 9
17 TÜED 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
İNSAN HALKARI
SEÇMELİ HZ. MUHAMMED'İN
HAYATI
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Barış AÇIK
Gazi ÖZÇEVİK
Neslihan
ERASLAN
Barış AÇIK
Gökhan Özgür
ÖZER
Erdoğan ÇİÇEK
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
Sınıf : AML9E
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
İNG 9
F.KAYA
A9E
Pazartesi
İNG 9
F.KAYA
A9E
Salı
KİM 9
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
İNG 9
F.KAYA
A9E
İNG 9
F.KAYA
A9E
KİM 9
Çarşamba
F.YILDIR
F.YILDIR
Perşembe
İNG 9
F.KAYA
A9E
İNG 9
F.KAYA
A9E
G.ÖZÇEVİ
N.ERASLA
A9E
DİN 9
Cuma
A9E
A9E
FİZ 9
A9E
Sınıf Öğretmeni : Ali Rıza ÇELEBİ
Toplam Ders Saati : 39
(3)
09:45
10:25
REH 9
A.ÇELEBİ
A9E
MAT 9
G.ÖZER
A9E
TAR 9
E.DEMİR
A9E
BİYO 9
M.CELEP
A9E
FİZ 9
N.ERASLA
A9E
(4)
10:35
11:15
(5)
11:25
12:05
SDİH 9
N.URUÇ
A9E
(6)
12:55
13:35
MAT 9
G.ÖZER
A9E
MAT 9
G.ÖZER
A9E
E.GÜNDOĞ
E.GÜNDOĞ
TAR 9
E.DEMİR
A9E
MAT 9
G.ÖZER
A9E
N.ERASLA
TÜED 9
B.AÇIK
A9E
MAT 9
G.ÖZER
A9E
DİAN 9
M.AYGÜN
A9E
MAT 9
G.ÖZER
A9E
BİYO 9
M.CELEP
A9E
BİYO 9
M.CELEP
A9E
N.YİĞİT
N.YİĞİT
G.ÖZÇEVİ
G.ÖZÇEVİ
SAĞL 9
M.CELEP
A9E
BED 9
F.YARAN
A9E
BED 9
F.YARAN
A9E
A9E
COĞ 9
A9E
(8)
14:35
15:15
DİAN 9
M.AYGÜN
A9E
MESG 9
GRMZ 9
(7)
13:45
14:25
A9E
MESG 9
A9E
COĞ 9
A9E
TÜED 9
B.AÇIK
A9E
SHMH 9
A9E
(9)
15:25
16:05
TÜED 9
B.AÇIK
A9E
SHMH 9
A9E
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 9
BEDEN EĞİTİMİ
2
A9E
Fulşen YARAN
2 BİYO 9
BİYOLOJİ
3
A9E
Mine CELEP
3 COĞ 9
COĞRAFYA
2
A9E
4 DİAN 9
DİL VE ANLATIM
2
A9E
1
A9E
FİZİK
2
A9E
7 GRMZ 9
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
A9E
8 İNG 9
İNGİLİZCE
6
A9E
9 KİM 9
KİMYA
2
A9E
10 MAT 9
MATEMATİK
6
A9E
11 MESG 9
MESLEKİ GELİŞİM
2
A9E
12 REH 9
REHBERLİK
1
A9E
Ali Rıza ÇELEBİ
13 SAĞL 9
SAĞLIK BİLGİSİ
1
A9E
Mine CELEP
1
A9E
Nurşen URUÇ
2
A9E
Gazi ÖZÇEVİK
TARİH
2
A9E
Esra DEMİR
TÜRK EDEBİYATI
3
A9E
Barış AÇIK
5 DİN 9
6 FİZ 9
14 SDİH 9
15 SHMH 9
16 TAR 9
17 TÜED 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
İNSAN HALKARI
SEÇMELİ HZ. MUHAMMED'İN
HAYATI
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Meliha AYGÜN
Gazi ÖZÇEVİK
Neslihan
ERASLAN
Neslihan
ERASLAN
Ferah KAYA
Ferhat YILDIRIM
Gökhan Özgür
ÖZER
Ese GÜNDOĞDU
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
Sınıf : AML9F
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
DİAN 9
B.AÇIK
A9F
DİAN 9
B.AÇIK
A9F
Salı
F.YILDIR
G.ÖZÇEVİ
Çarşamba
MAT 9
G.ÖZER
A9F
MAT 9
G.ÖZER
A9F
Pazartesi
REH 9
A9F
BİYO 9
M.CELEP
A9F
Perşembe
İNG 9
F.KAYA
A9F
Cuma
DİN 9
A9F
BİYO 9
M.CELEP
A9F
İNG 9
F.KAYA
A9F
Sınıf Öğretmeni : Ferhat YILDIRIM
Toplam Ders Saati : 39
(3)
09:45
10:25
MAT 9
G.ÖZER
A9F
(4)
10:35
11:15
MAT 9
G.ÖZER
A9F
TÜED 9
M.AYGÜN
A9F
F.YILDIR
F.YILDIR
COĞ 9
COĞ 9
A9F
KİM 9
A9F
N.YİĞİT
N.YİĞİT
BED 9
F.YARAN
A9F
BED 9
F.YARAN
A9F
A9F
(6)
12:55
13:35
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
BİYO 9
M.CELEP
A9F
SAĞL 9
N.URUÇ
A9F
SBİL9
TÜED 9
M.AYGÜN
A9F
KİM 9
(5)
11:25
12:05
BLG
MESG 9
E.ÇİÇEK
A9F
İNG 9
F.KAYA
A9F
A9F
TÜED 9
M.AYGÜN
A9F
SBİL9
BLG
MESG 9
E.ÇİÇEK
A9F
İNG 9
F.KAYA
A9F
GRMZ 9
N.ERASLA
A9F
(7)
13:45
14:25
İNG 9
F.KAYA
A9F
(8)
14:35
15:15
İNG 9
F.KAYA
A9F
MAT 9
G.ÖZER
A9F
MAT 9
G.ÖZER
A9F
N.YİĞİT
N.YİĞİT
FİZ 9
FİZ 9
TAR 9
A9F
N.ERASLA
A9F
SDİH 9
M.CELEP
A9F
(9)
15:25
16:05
TAR 9
A9F
N.ERASLA
A9F
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 9
BEDEN EĞİTİMİ
2
A9F
Fulşen YARAN
2 BİYO 9
BİYOLOJİ
3
A9F
Mine CELEP
3 COĞ 9
COĞRAFYA
2
A9F
4 DİAN 9
DİL VE ANLATIM
2
A9F
1
A9F
FİZİK
2
A9F
7 GRMZ 9
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
A9F
8 İNG 9
İNGİLİZCE
6
A9F
9 KİM 9
KİMYA
2
A9F
10 MAT 9
MATEMATİK
6
A9F
11 MESG 9
MESLEKİ GELİŞİM
2
A9F
12 REH 9
REHBERLİK
1
A9F
Ferhat YILDIRIM
13 SAĞL 9
SAĞLIK BİLGİSİ
1
A9F
Nurşen URUÇ
2
BLG
1
A9F
TARİH
2
A9F
TÜRK EDEBİYATI
3
A9F
5 DİN 9
6 FİZ 9
14 SBİL9
15 SDİH 9
16 TAR 9
17 TÜED 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
SEÇMELİ BİLGİ İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
İNSAN HALKARI
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Barış AÇIK
Gazi ÖZÇEVİK
Neslihan
ERASLAN
Neslihan
ERASLAN
Ferah KAYA
Ferhat YILDIRIM
Gökhan Özgür
ÖZER
Erdoğan ÇİÇEK
Hasan Özer
BİNGÖL
Mine CELEP
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Meliha AYGÜN
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
Sınıf : ATL10A
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
MAT 10
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
MAT 10
Pazartesi
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
Salı
ELKT10
V.ASLAN
ELK
ELKT10
V.ASLAN
ELK
A10A
Çarşamba
İNG 10
Y.AYDIN
A10A
BİYO10
M.CELEP
A10A
(4)
10:35
11:15
(5)
11:25
12:05
TÜED10
M.ARI
A10A
REH 10
F.YARAN
A10A
F.YILDIR
N.YİĞİT
N.YİĞİT
SBK 10
COĞ 10
A10A
A10A
ELKÖ10
M.AYDIN
ELK
ELKÖ10
M.AYDIN
ELK
ELKÖ10
M.AYDIN
ELK
ELKÖ10
M.AYDIN
ELK
İNG 10
Y.AYDIN
A10A
İNG 10
Y.AYDIN
A10A
BİYO10
M.CELEP
A10A
BİYO10
M.CELEP
A10A
T.BARUTÇ
Perşembe
TÜED10
M.ARI
A10A
BED 10
F.YARAN
A10A
Sınıf Öğretmeni : Fulşen YARAN
(6)
12:55
13:35
İNG 10
Y.AYDIN
A10A
ELKÖ10
M.AYDIN
ELK
TÜED10
M.ARI
A10A
Cuma
A10A
Toplam Ders Saati : 46
(3)
09:45
10:25
BED 10
F.YARAN
A10A
DİAN10
M.ARI
A10A
MAT 10
A10A
COĞ 10
A10A
ELKÖ10
M.AYDIN
ELK
DİAN10
M.ARI
A10A
MAT 10
T.BARUTÇ
A10A
(7)
13:45
14:25
DİN 10
(8)
14:35
15:15
(9)
15:25
16:05
ELKE10
ELKE10
A.ÇELEBİ
A.ÇELEBİ
A.ÇELEBİ
TAR 10
E.DEMİR
A10A
TAR 10
E.DEMİR
A10A
KİM 10
KİM 10
A10A
ELKÖ10
M.AYDIN
ELK
SBED10
F.YARAN
A10A
FİZ 10
N.ERASLA
A10A
TSİS
ELKÖ10
M.AYDIN
ELK
TSİS
F.YILDIR
MAT 10
MAT 10
A10A
T.BARUTÇ
SBED10
F.YARAN
A10A
A10A
FİZ 10
N.ERASLA
A10A
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 10
BEDEN EĞİTİMİ
2
A10A
Fulşen YARAN
2 BİYO10
BİYOLOJİ
3
A10A
Mine CELEP
3 COĞ 10
COĞRAFYA
2
A10A
4 DİAN10
DİL VE ANLATIM
2
A10A
1
A10A
Gazi ÖZÇEVİK
3
TSİS
Ali Rıza ÇELEBİ
8
ELK
Mustafa AYDIN
2
ELK
FİZİK
2
A10A
10 İNG 10
İNGİLİZCE
4
A10A
11 KİM 10
KİMYA
2
A10A
Ferhat YILDIRIM
12 MAT 10
MATEMATİK
6
A10A
Tuğba BARUTÇU
13 REH 10
REHBERLİK
1
A10A
Barış AÇIK
14 SBED10
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
2
A10A
Fulşen YARAN
15 SBK 10
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
1
A10A
Ferhat YILDIRIM
16 TAR 10
TARİH
2
A10A
Esra DEMİR
17 TÜED10
TÜRK EDEBİYATI
3
A10A
Mehmet ARI
5 DİN 10
6 ELKE10
7 ELKÖ10
8 ELKT10
9 FİZ 10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
ELETKRİK ELEKTRONİK
ESASLARI
ELETRİK ELETRONİK ÖLÇME
ELEKTRİK ELEKTRONİK
TEKNİK RESİM
Okul Müdürü
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Mehmet ARI
Vahit Fatih
ASLAN
Neslihan
ERASLAN
Yasemin AYDIN
Fulşen YARAN
TSİS
F.YILDIR
Pazar
Ders
ELKE10
G.ÖZÇEVİ
Cumartesi
S.No
(10)
16:15
16:55
A10A
T.BARUTÇ
A10A
Sınıf : ATL11A
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
Pazartesi
BED 11
F.YARAN
A11A
BED 11
F.YARAN
A11A
Salı
N.ERASLA
N.ERASLA
Çarşamba
EKAA11
V.ASLAN
EMT
EKAA11
V.ASLAN
EMT
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
FELS11
FELS11
SFİZ11
A11A
SGEO11
Perşembe
A11A
Cuma
H.BİNGÖL
A11A
SFİZ11
A11A
SGEO11
A11A
Sınıf Öğretmeni : Yasemin AYDIN
Toplam Ders Saati : 45
(3)
09:45
10:25
ASİS11
M.AYDIN
EMT
BDU 11
V.ASLAN
BLG
EKAA11
V.ASLAN
EMT
İNKT11
E.DEMİR
A11A
H.BİNGÖL
A11A
SBİY11
N.URUÇ
A11A
(4)
10:35
11:15
(5)
11:25
12:05
ASİS11
M.AYDIN
EMT
ASİS11
M.AYDIN
EMT
BDU 11
V.ASLAN
BLG
BDU 11
V.ASLAN
BLG
EKAA11
V.ASLAN
EMT
SMT 11
F.YILDIR
F.YILDIR
SKİM11
A11A
SMT 11
DİN 11
SBK 11
N.URUÇ
A11A
A11A
SBİY11
N.URUÇ
A11A
ASİS11
M.AYDIN
EMT
T.BARUTÇ
G.ÖZÇEVİ
İNG 11
Y.AYDIN
A11A
(7)
13:45
14:25
ASİS11
M.AYDIN
EMT
T.BARUTÇ
A11A
İNKT11
E.DEMİR
A11A
(6)
12:55
13:35
A11A
İNG 11
Y.AYDIN
A11A
SKİM11
A11A
TÜED11
M.ARI
A11A
(8)
14:35
15:15
ASİS11
M.AYDIN
EMT
ASİS11
M.AYDIN
EMT
TÜED11
M.ARI
A11A
REH 11
Y.AYDIN
A11A
DİAN11
M.ARI
A11A
İNG 11
Y.AYDIN
A11A
İNG 11
Y.AYDIN
A11A
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
SMT 11
A11A
(9)
15:25
16:05
SMT 11
DİAN11
M.ARI
A11A
TÜED11
M.ARI
A11A
A11A
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
1 ASİS11
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
8
EMT
3
BLG
BEDEN EĞİTİMİ
2
A11A
DİL VE ANLATIM
2
A11A
Mehmet ARI
1
A11A
Gazi ÖZÇEVİK
4
EMT
FELSEFE
2
A11A
İNGİLİZCE
4
A11A
2
A11A
Esra DEMİR
REHBERLİK
1
A11A
Yasemin AYDIN
11 SBİY11
SEÇMELİ BİYOLOJİ
2
A11A
Nurşen URUÇ
12 SBK 11
SEÇMELİ BİLGİ KURAMI
1
A11A
Nurşen URUÇ
13 SFİZ11
SEÇMELİ FİZİK
2
A11A
14 SGEO11
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
A11A
15 SKİM11
SEÇMELİ KİMYA
2
A11A
Ferhat YILDIRIM
16 SMT 11
SEÇMELİ MATEMATİK
4
A11A
Tuğba BARUTÇU
17 TÜED11
TÜRK EDEBİYATI
3
A11A
Mehmet ARI
2 BDU 11
3 BED 11
4 DİAN11
5 DİN 11
6 EKAA11
7 FELS11
8 İNG 11
9 İNKT11
10 REH 11
ASANSÖR SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ
UYGULAMALAR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHKLAK
BİLGİSİ
ENDÜSTRİYEL KONTROL VE
ARIZA ANALİZİ
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Mustafa AYDIN
Vahit Fatih
ASLAN
Fulşen YARAN
Vahit Fatih
ASLAN
Hasan Özer
BİNGÖL
Yasemin AYDIN
Neslihan
ERASLAN
Tuğba BARUTÇU
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
ASİS11
M.AYDIN
EMT
Sınıf : ATL12A
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
İNG 12
Y.AYDIN
M11B
Pazartesi
PTS 12
M.AYDIN
TSİS
Salı
Çarşamba
İNG 12
Y.AYDIN
M11B
SFİZ12
Perşembe
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İNG 12
Y.AYDIN
M11B
PTS 12
M.AYDIN
TSİS
İNG 12
Y.AYDIN
M11B
SFİZ12
(3)
09:45
10:25
TÜED12
M.ARI
M11B
PTS 12
M.AYDIN
TSİS
TÜED12
M.ARI
M11B
DİNK12
SMAT12
KONS12
M11A
M11A
F.YILDIR
F.YILDIR
TSİS
SEES12
(6)
12:55
13:35
SEES12
(7)
13:45
14:25
SEES12
(8)
14:35
15:15
DİAN12
M.ARI
M10B
(9)
15:25
16:05
DİAN12
M.ARI
M10B
A.ÇELEBİ
A.ÇELEBİ
A.ÇELEBİ
PTS 12
M.AYDIN
TSİS
PTS 12
M.AYDIN
TSİS
PTS 12
M.AYDIN
TSİS
PTS 12
M.AYDIN
TSİS
PTS 12
M.AYDIN
TSİS
REH 12
M.AYDIN
M11B
F.YILDIR
F.YILDIR
F.YILDIR
F.YILDIR
TSİS
TSİS
TÜED12
M.ARI
M11B
H.BİNGÖL
SMAT12
Cuma
SEES12
H.BİNGÖL
G.ÖZÇEVİ
(5)
11:25
12:05
A.ÇELEBİ
M10A
N.ERASLA
M11A
(4)
10:35
11:15
SBYO12
M.CELEP
M10B
N.ERASLA
M11A
Sınıf Öğretmeni : Mustafa AYDIN
Toplam Ders Saati : 45
(2)
08:55
09:35
TRİY12
M.CELEP
M11B
KONS12
SMAT12
M11A
SMAT12
M11A
M11A
M11A
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
KONS12
H.BİNGÖL
KONS12
KONS12
KONS12
TSİS
ELK
H.BİNGÖL
TSİS
YRMR12
SKİM12
H.BİNGÖL
ELK
YRMR12
SKİM12
H.BİNGÖL
TSİS
YRMR12
TSİS
SBYO12
M.CELEP
M10B
KONS12
TSİS
TSİS
ELK
H.BİNGÖL
TSİS
YRMR12
ELK
H.BİNGÖL
TSİS
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
1 DİAN12
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
2
M10B
Mehmet ARI
1
M10A
Gazi ÖZÇEVİK
İNGİLİZCE
4
M11B
Yasemin AYDIN
4 KONS12
KONTROL SİSTEMLER
7
TSİS
5 PTS 12
PANO TASARIM
8
TSİS
6 REH 12
REHBERLİK
1
M11B
Mustafa AYDIN
7 SBYO12
SEÇMELİ BİYOLOJİ
2
M10B
Mine CELEP
4
TSİS
Ali Rıza ÇELEBİ
SEÇMELİ FİZİK
2
M11A
10 SKİM12
SEÇMELİ KİMYA
2
M11A
11 SMAT12
SEÇMELİ MATEMATİK
4
M11A
Ferhat YILDIRIM
12 TRİY12
TRAFİK VE İLKYARDIM
1
M11B
Mine CELEP
13 TÜED12
TÜRK EDEBİYATI
3
M11B
Mehmet ARI
4
ELK
2 DİNK12
3 İNG 12
8 SEES12
9 SFİZ12
14 YRMR12
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
SEÇMELİ ENDÜSTRİYEL
ELEKTRİK SİSTEMLERİ
YÜRÜYEN MERDİVEN/YOL
SİSTEMLERİ
Hasan Özer
BİNGÖL
Mustafa AYDIN
Neslihan
ERASLAN
Ferhat YILDIRIM
Hasan Özer
BİNGÖL
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
Sınıf : ML10A
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
ELÖ-10
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
ELÖ-10
Sınıf Öğretmeni : Tuğba BARUTÇU
Toplam Ders Saati : 42
(3)
09:45
10:25
ELÖ-10
(4)
10:35
11:15
(5)
11:25
12:05
ELÖ-10
(6)
12:55
13:35
ELÖ-10
(7)
13:45
14:25
ELÖ-10
ELÖ-10
(8)
14:35
15:15
ELÖ-10
(9)
15:25
16:05
ELÖ-10
Pazartesi
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
Salı
BİYO10
M.CELEP
M10A
KİM 10
KİM 10
TAR 10
E.DEMİR
M10A
TAR 10
E.DEMİR
M10A
TÜED10
M.AYGÜN
M10A
TÜED10
M.AYGÜN
M10A
COĞ 10
COĞ 10
M10A
M10A
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
MAT 10
MAT 10
ELK
Çarşamba
ELK
ELK
ELK
ELK
ELK
F.YILDIR
BED 10
F.YARAN
M10A
BED 10
F.YARAN
M10A
BİYO10
M.CELEP
M10A
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
MAT 10
MAT 10
DİN 10
FİZ 10
FİZ 10
TÜED10
M.AYGÜN
M10A
İNG-10
Y.AYDIN
M10A
İNG-10
Y.AYDIN
M10A
TSİS
Cuma
ELK
F.YILDIR
ELKT10
Perşembe
ELK
T.BARUTÇ
M10A
M10A
ELKT10
TSİS
T.BARUTÇ
M10A
M10A
ELKE10
TSİS
G.ÖZÇEVİ
M10A
BİYO10
M.CELEP
M10A
DİAN10
M.ARI
M10A
ELKE10
ELKE10
TSİS
TSİS
N.ERASLA
N.ERASLA
M10A
M10A
DİAN10
M.ARI
M10A
REH 10
M10A
MAT 10
M10A
M10A
N.YİĞİT
MAT 10
ELK
N.YİĞİT
M10A
M10A
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 10
BEDEN EĞİTİMİ
2
M10A
Fulşen YARAN
2 BİYO10
BİYOLOJİ
3
M10A
Mine CELEP
3 COĞ 10
COĞRAFYA
2
M10A
4 DİAN10
DİL VE ANLATIM
2
M10A
1
M10A
3
TSİS
2
TSİS
9
ELK
FİZİK
2
M10A
10 İNG-10
İNGİLİZCE
2
M10A
11 KİM 10
KİMYA
2
M10A
Ferhat YILDIRIM
12 MAT 10
MATEMATİK
6
M10A
Tuğba BARUTÇU
13 REH 10
REHBERLİK
1
M10A
Tuğba BARUTÇU
14 TAR 10
TARİH
2
M10A
Esra DEMİR
15 TÜED10
TÜRK EDEBİYATI
3
M10A
Meliha AYGÜN
5 DİN 10
6 ELKE10
7 ELKT10
8 ELÖ-10
9 FİZ 10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
ELETKRİK ELEKTRONİK
ESASLARI
ELEKTRİK ELEKTRONİK
TEKNİK RESİM
ELEKTRİK ELEKTRONİK
ÖLÇME
Okul Müdürü
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Mehmet ARI
Gazi ÖZÇEVİK
Hasan Özer
BİNGÖL
Hasan Özer
BİNGÖL
Tuncay
YALÇINÖZ
Neslihan
ERASLAN
Yasemin AYDIN
Ali Rıza ÇELEBİ
Ali Rıza ÇELEBİ
Vahit Fatih
ASLAN
(10)
16:15
16:55
Sınıf : ML10B
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
KİM 10
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
KİM 10
Toplam Ders Saati : 42
(3)
09:45
10:25
MAT 10
(4)
10:35
11:15
MAT 10
Pazartesi
F.YILDIR
F.YILDIR
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
Salı
TAR 10
E.DEMİR
M10B
TAR 10
E.DEMİR
M10B
COĞ 10
COĞ 10
T.BARUTÇ
T.BARUTÇ
TMŞ 10
TMŞ 10
M10B
MAT 10
Çarşamba
M10B
M10B
MAT 10
M10B
N.YİĞİT
M10B
(5)
11:25
12:05
TÜED10
B.AÇIK
M10B
M10B
N.YİĞİT
M10B
Sınıf Öğretmeni : Faik HAKANASLAN
(6)
12:55
13:35
DİN 10
G.ÖZÇEVİ
M10B
TEKR10
E.ÇİÇEK
MET
TEKR10
E.ÇİÇEK
MET
M10B
İNG-10
Y.AYDIN
M10B
İNG-10
Y.AYDIN
M10B
N.ERASLA
N.ERASLA
TMŞ 10
TMŞ 10
TMŞ 10
FİZ 10
M10B
TMŞ 10
FİZ 10
(7)
13:45
14:25
(8)
14:35
15:15
(9)
15:25
16:05
(10)
16:15
16:55
TEKR10
E.ÇİÇEK
MET
TEKR10
E.ÇİÇEK
MET
BİYO10
N.URUÇ
M10B
BİYO10
N.URUÇ
M10B
BİYO10
N.URUÇ
M10B
M10B
BED 10
F.YARAN
M10B
BED 10
F.YARAN
M10B
F.HAKANA
TMŞ 10
Perşembe
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
Cuma
DİAN10
M.AYGÜN
M10B
DİAN10
M.AYGÜN
M10B
MAT 10
MAT 10
REH 10
TÜED10
B.AÇIK
M10B
TÜED10
B.AÇIK
M10B
MET
MET
MET
T.BARUTÇ
M10B
MET
MET
T.BARUTÇ
F.HAKANA
M10B
M10B
MET
MET
TMŞ 10
MET
TMŞ 10
F.HAKANA
MET
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 BED 10
BEDEN EĞİTİMİ
2
M10B
Fulşen YARAN
2 BİYO10
BİYOLOJİ
3
M10B
Nurşen URUÇ
3 COĞ 10
COĞRAFYA
2
M10B
4 DİAN10
DİL VE ANLATIM
2
M10B
1
M10B
FİZİK
2
M10B
7 İNG-10
İNGİLİZCE
2
M10B
8 KİM 10
KİMYA
2
M10B
Ferhat YILDIRIM
9 MAT 10
MATEMATİK
6
M10B
Tuğba BARUTÇU
10 REH 10
REHBERLİK
1
M10B
11 TAR 10
TARİH
2
M10B
12 TEKR10
TEKNİK RESİM
4
MET
10
MET
3
M10B
5 DİN 10
6 FİZ 10
13 TMŞ 10
14 TÜED10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
TEMEL METAL
ŞEKİLLENDİRME
TÜRK EDEBİYATI
Neriman YİĞİT
DERİNSU
Meliha AYGÜN
Gazi ÖZÇEVİK
Neslihan
ERASLAN
Yasemin AYDIN
Faik
HAKANASLAN
Esra DEMİR
Erdoğan ÇİÇEK
Faik
HAKANASLAN
Barış AÇIK
Okul Müdürü
TMŞ 10
F.HAKANA
MET
Sınıf : ML11A
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
(2)
08:55
09:35
A.ÇELEBİ
A.ÇELEBİ
ASAS11
ASAS11
SEE 11
Pazartesi
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
EMT
SEE 11
Toplam Ders Saati : 41
(3)
09:45
10:25
SMAT11
F.YILDIR
EMT
M11A
ASAS11
(4)
10:35
11:15
(5)
11:25
12:05
SMAT11
DİN 11
M11A
TÜED11
M.ARI
M11A
F.YILDIR
G.ÖZÇEVİ
ASAS11
ASAS11
M11A
Sınıf Öğretmeni : Vahit Fatih ASLAN
(6)
12:55
13:35
ASAS11
EMT
İNG-11
Y.AYDIN
M11A
İNKT11
E.DEMİR
M11A
İNKT11
E.DEMİR
M11A
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
T.YALÇIN
Çarşamba
TÜED11
M.ARI
M11A
TÜED11
M.ARI
M11A
BED 11
F.YARAN
M11A
BED 11
F.YARAN
M11A
EKAA11
V.ASLAN
EMT
EKAA11
V.ASLAN
EMT
Perşembe
BDU 11
V.ASLAN
BLG
BDU 11
V.ASLAN
BLG
Cuma
T.YALÇIN
T.YALÇIN
KUTE11
EMT
KUTE11
EMT
EMT
BDU 11
V.ASLAN
BLG
KUTE11
T.YALÇIN
EMT
EMT
EMT
REH 11
V.ASLAN
M11A
İNG-11
Y.AYDIN
M11A
KUTE11
KUTE11
T.YALÇIN
T.YALÇIN
EMT
EMT
DİAN11
B.AÇIK
M11A
DİJİ11
V.ASLAN
ELK
T.YALÇIN
EMT
DİAN11
B.AÇIK
M11A
(8)
14:35
15:15
DİJİ11
V.ASLAN
ELK
Salı
EMT
(7)
13:45
14:25
KUTE11
EMT
EKAA11
V.ASLAN
EMT
KUTE11
(9)
15:25
16:05
FELS11
G.ÖZÇEVİ
M11A
EKAA11
V.ASLAN
EMT
EMT
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
1 ASAS11
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
Tuncay
YALÇINÖZ
6
EMT
3
BLG
BEDEN EĞİTİMİ
2
M11A
4 DİAN11
DİL VE ANLATIM
2
M11A
5 DİJİ11
DİJİTAL ELEKTROPNİK
2
ELK
1
M11A
4
EMT
FELSEFE
2
M11A
İNGİLİZCE
2
M11A
Yasemin AYDIN
2
M11A
Esra DEMİR
KUMANDA TEKNİKLERİ
7
EMT
REHBERLİK
1
M11A
2
EMT
SEÇMELİ MATEMATİK
2
M11A
Ferhat YILDIRIM
TÜRK EDEBİYATI
3
M11A
Mehmet ARI
2 BDU 11
3 BED 11
6 DİN 11
7 EKAA11
8 FELS11
9 İNG-11
10 İNKT11
11 KUTE11
12 REH 11
13 SEE 11
14 SMAT11
15 TÜED11
ASANSÖR SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ
UYGULAMALAR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHKLAK
BİLGİSİ
ENDÜSTRİYEL KONTROL VE
ARIZA ANALİZİ
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
SEÇMELİ ENDÜSTRİYEL
ELEKTRİK SİSTEMLERİ
Vahit Fatih
ASLAN
Fulşen YARAN
Barış AÇIK
Vahit Fatih
ASLAN
Gazi ÖZÇEVİK
Vahit Fatih
ASLAN
Gazi ÖZÇEVİK
Tuncay
YALÇINÖZ
Vahit Fatih
ASLAN
Ali Rıza ÇELEBİ
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
FELS11
G.ÖZÇEVİ
M11A
Sınıf : ML11B
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
ARKT11
E.ÇİÇEK
MET
Pazartesi
TMLE11
E.ÇİÇEK
ÇLK
Salı
SĞŞK11
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
ARKT11
E.ÇİÇEK
MET
TMLE11
E.ÇİÇEK
ÇLK
SĞŞK11
Toplam Ders Saati : 41
(3)
09:45
10:25
ARKT11
E.ÇİÇEK
MET
TÜED11
M.ARI
M11B
SĞŞK11
(4)
10:35
11:15
(5)
11:25
12:05
ARKT11
E.ÇİÇEK
MET
ARKT11
E.ÇİÇEK
MET
SDEM11
Sınıf Öğretmeni : Erdoğan ÇİÇEK
(6)
12:55
13:35
ARKT11
E.ÇİÇEK
MET
ARKT11
E.ÇİÇEK
MET
ARKT11
E.ÇİÇEK
MET
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
SĞŞK11
SĞŞK11
SĞŞK11
SĞŞK11
ÇLK
ÇLK
SDEM11
(8)
14:35
15:15
TÜED11
M.ARI
M11B
SĞŞK11
SDEM11
(7)
13:45
14:25
ÇLK
SDEM11
ÇLK
Çarşamba
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
N.BÜYÜKP
Perşembe
BED 11
F.YARAN
M11B
BED 11
F.YARAN
M11B
TÜED11
M.ARI
M11B
DİN 11
G.ÖZÇEVİ
M11B
İNKT11
E.DEMİR
M11B
İNKT11
E.DEMİR
M11B
İNG-11
F.KAYA
M11B
İNG-11
F.KAYA
M11B
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
G.ÖZÇEVİ
G.ÖZÇEVİ
ÇLK
BKM 11
Cuma
BLG
ÇLK
BKM 11
BLG
ÇLK
BKM 11
BLG
ÇLK
ÇLK
BKM 11
FELS11
BLG
M11B
ÇLK
FELS11
M11B
ÇLK
DİAN11
M.AYGÜN
M11B
(9)
15:25
16:05
ÇLK
REH 11
E.ÇİÇEK
M11B
DİAN11
M.AYGÜN
M11B
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
1 ARKT11
ARK KAYNAK TEKNİKLERİ
8
MET
Erdoğan ÇİÇEK
2 BED 11
BEDEN EĞİTİMİ
2
M11B
Fulşen YARAN
4
BLG
2
M11B
1
M11B
Gazi ÖZÇEVİK
FELSEFE
2
M11B
Gazi ÖZÇEVİK
İNGİLİZCE
2
M11B
Ferah KAYA
2
M11B
Esra DEMİR
REHBERLİK
1
M11B
Erdoğan ÇİÇEK
10 SDEM11
SEÇMELİ DEMİR DOĞRAMA
4
ÇLK
11 SĞŞK11
SOĞUK ŞEKİLLENDİRME
8
ÇLK
12 TMLE11
TEMEL ELETRİK
2
ÇLK
13 TÜED11
TÜRK EDEBİYATI
3
M11B
3 BKM 11
4 DİAN11
5 DİN 11
6 FELS11
7 İNG-11
8 İNKT11
9 REH 11
BİLGİSAYARDA KATI
MODELLEME
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHKLAK
BİLGİSİ
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
Faik
HAKANASLAN
Meliha AYGÜN
Nazmi
BÜYÜKPINAR
Nazmi
BÜYÜKPINAR
Erdoğan ÇİÇEK
Mehmet ARI
Okul Müdürü
(10)
16:15
16:55
Sınıf : ML12A
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
Pazartesi
Salı
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
Sınıf Öğretmeni : Tuncay YALÇINÖZ
Toplam Ders Saati : 24
(3)
09:45
10:25
(5)
11:25
12:05
DİAN12
M.AYGÜN
M11B
DİAN12
M.AYGÜN
M11B
G.ÖZÇEVİ
M11B
TRİY12
F.YARAN
M11B
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
H.BİNGÖL
EİŞL12
EİŞL12
EİŞL12
EİŞL12
EİŞL12
EİŞL12
EİŞL12
A10A
A10A
A10A
A10A
A10A
A10A
A10A
A10A
ELK
ELK
YRMR12
DİNK12
(9)
15:25
16:05
TÜED12
M.ARI
M11B
H.BİNGÖL
ELK
SEES12
(8)
14:35
15:15
H.BİNGÖL
Çarşamba
SEES12
(7)
13:45
14:25
TÜED12
M.ARI
M11B
ELK
SEES12
(6)
12:55
13:35
TÜED12
M.ARI
M11B
EİŞL12
SEES12
(4)
10:35
11:15
EMT
YRMR12
EMT
YRMR12
EMT
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
1 DİAN12
2 DİNK12
3 EİŞL12
4 REH 12
5 SEES12
6 TRİY12
7 TÜED12
8 YRMR12
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
2
M11B
Meliha AYGÜN
1
M11B
Gazi ÖZÇEVİK
8
A10A
1
M10B
4
ELK
TRAFİK VE İLKYARDIM
1
M11B
TÜRK EDEBİYATI
3
M11B
4
EMT
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
İŞLETMELERDE BECERİ
EĞİTİMİ
REHBERLİK
SEÇMELİ ENDÜSTRİYEL
ELEKTRİK SİSTEMLERİ
YÜRÜYEN MERDİVEN/YOL
SİSTEMLERİ
Okul Müdürü
Tuncay
YALÇINÖZ
Hasan Özer
BİNGÖL
Ali Rıza ÇELEBİ
Barış AÇIK
Fulşen YARAN
Mehmet ARI
Hasan Özer
BİNGÖL
Ali Rıza ÇELEBİ
(10)
16:15
16:55
REH 12
T.YALÇIN
M10B
YRMR12
H.BİNGÖL
EMT
Sınıf : ML12B
Ders
Gün
(1)
08:05
08:45
TÜED12
M.ARI
M11A
Pazartesi
DİAN12
B.AÇIK
M11A
Salı
Çarşamba
MİŞL12
MİŞL
MİŞL12
Perşembe
MİŞL
Cuma
T.C.
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(2)
08:55
09:35
SÇYP12
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:45
10:25
SÇYP12
(4)
10:35
11:15
SMYİ12
Sınıf Öğretmeni : Nazmi BÜYÜKPINAR
(5)
11:25
12:05
(6)
12:55
13:35
(7)
13:45
14:25
(8)
14:35
15:15
(9)
15:25
16:05
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
MİŞL12
MİŞL12
SMYİ12
İAK12
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
F.HAKANA
DİAN12
B.AÇIK
M11A
REH 12
DİNK12
TÜED12
M.ARI
M11A
TÜED12
M.ARI
M11A
ÇLK
MİŞL12
MİŞL
MİŞL12
MİŞL
ÇLK
ÇLK
N.BÜYÜKP
G.ÖZÇEVİ
MİŞL12
MİŞL12
M11A
ÇLK
M11A
MİŞL
MİŞL12
MİŞL
MİŞL12
MİŞL
MİŞL12
MİŞL
MİŞL12
MİŞL
MİŞL
ÇLK
MİŞL12
MİŞL
MİŞL12
MİŞL
İAK12
ÇLK
MİŞL
MİŞL12
MİŞL
İAK12
ÇLK
İAK12
ÇLK
MİŞL
MİŞL12
MİŞL
MİŞL12
MİŞL12
MİŞL12
MİŞL12
MİŞL12
MİŞL12
MİŞL12
MİŞL12
MİŞL
MİŞL
MİŞL
MİŞL
MİŞL
MİŞL
MİŞL
MİŞL
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Ese GÜNDOĞDU
S.No
Ders
1 DİAN12
2 DİNK12
3 İAK12
4 MİŞL12
5 REH 12
6 SÇYP12
7 SMYİ12
8 TRİY12
9 TÜED12
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin
Öğretmeni
2
M11A
Barış AÇIK
1
M11A
Gazi ÖZÇEVİK
4
ÇLK
24
MİŞL
1
M11A
2
ÇLK
2
ÇLK
TRAFİK VE İLKYARDIM
1
M11B
TÜRK EDEBİYATI
3
M11A
DİL VE ANLATIM
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
İLERİ ARK KAYNAK
TEKNİKLERİ
İŞLETMELERDE BECERİ
EĞİTİMİ
REHBERLİK
SEÇMELİ ÇELİK
YAPILNADIRMA
SEÇMELİ METASL YÜZEY
İŞLEMLERİ
Okul Müdürü
Nazmi
BÜYÜKPINAR
Nazmi
BÜYÜKPINAR
Faik
HAKANASLAN
Nazmi
BÜYÜKPINAR
Faik
HAKANASLAN
Meliha AYGÜN
Fulşen YARAN
Nazmi
BÜYÜKPINAR
Mehmet ARI
Faik
HAKANASLAN
(10)
16:15
16:55
TRİY12
F.YARAN
M11B
Download

Sınıf T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI Has Asansör Mesleki ve Teknik