KARPİ T ÜRETİ M M ALİ YETİ
Aylık Üretim Ton
Yönetim ve İdari Giderleri
İşçilik
Sabit Enerji
Finansman
Sabit Giderler Toplam
Kok Kömürü
Kireç
Enerji
Elektrot Pastası
Doğalgaz - LNG
Çelik Bidon (100 kg/bidonda net)
Bakım - Onarım
Elektrot Sacı
22 mm Bara demiri
Diğer
Değişken Giderler Toplam
Üretim M aliyeti Toplam
Bidonda Üretim ve Gaz Verimi
Bidonda 50-80 mm 300 lt/kg
Bidonda 25-50 mm 290 lt/kg
Bidonda 7-25 mm 260 lt/kg
Bidonda 4-7 mm 240 lt/kg
Bidonda 0-4 mm 220 lt/kg
500
1000
Sarfiyat
1
1
1
1
Birim
adet
adet
adet
adet
USD
40,0
140,0
10,0
7,0
197,0
USD
20,0
70,0
5,0
14,0
109,0
0,6
1
3,1
0,033
6
10
15
0,02
0,02
1
ton/ton
ton/ton
Mwh/ton
ton/ton
USD
adet
adet
ton/ton
ton/ton
adet
132,0
40,0
248,0
26,4
6,0
80,0
15,0
14,0
16,0
30,0
607,4
132,0
40,0
248,0
26,4
6,0
80,0
15,0
14,0
16,0
20,0
597,4
1
TON
804,4
706,4
70%
15%
8%
3%
4%
ton
ton
ton
ton
ton
350
75
40
15
20
700
150
80
30
40
Download

KARPİT ÜRETİM MALİYETİ