• Rumen ve retikulumda
normal pH 6,2-7,2 iken
pH’nın 4 ün altına hata
daha aşağılara düşmesiyle
karakterize ön mide
sindirim bozukluğuna
rumen asidozu adı verilir.
ETİYOLOJİ
• Hastalık kolay sindirilebilir
karbonhidratlardan zengin
gıda madelerinin toksik
dozda alınmasıyla ortaya
çıkar. Hatalığın çıkışında
etkili karbonhitratlardan en
önemlileri buğday ve
buğday ürünleridir.
• Sığırlarda deneysel olarak
25-62 gr/kğ miktarda
buğdayın şidetli rumen
asidozu meydana getirdigi
gözlenmiştir.
• Anemnezde hayvanın kolay
sidirilebilir karbonhitratlardan bol
miktarda yediği bildirilebilir.
• Toplu halde birçok olayın ortaya
çıkışı ise ani olarak
karbonhidrattan zengin
yemlemeye geçişten ileri
gelmektedir
• Hastalığın şiddeti:yedirilen
yemin türüne,miktarına ve
hayvanın yeme alışık olup
olmadığına göre değişir.
Semptomlar
• Rumen asiduzunun
semptomları asidozisinin
derecesine göre değişir.
Hafif olaylarda
• Geçici iştahsızlık
• süt veriminde azalma
• Rumen hareketlerinde
azalma
• Dışkının çamurumsu
kıvamda ve grimsi renkte
olduğu görülür.
Orta derece olaylarda
• Şiddetli indigesyon ve
intoksikasyon görülür
• Hayvan durgun, isteksiz ve
apatiktir görünüştedir
• Kısa bir süre sonra sarıyeşilimsi,sulu,köpüklü ve bazen
şidetli ishal görülür.
• Vücut ısısı 37,5-38,5 arasındadır
• Deri elastikiyeti azalır.
Şidetli olaylarda
• Hayvan süratle komaya girer
• İntoksikasyondan dolayı
dolaşım geniş çapta zarar
görür
• Nabız frekansı dakikada 100140 arasındadır
• Hayvan sağaltılmadığı
durumlarda 12-24 saat içinde
ölüm şekillenir
Tanı
• Tanı: anamnez,klinik
bulgular ve en önemlisi
rumen içeriginin
muayenesine dayandırılır.
• İçeriğin fazla sulu olduğu
durumlarda içerik sonda
uygulaması,fazla sulu olmayan
durumlarda trokar uygulaması
yapılır.
• Alınan içerik;süt
görünümünde,yeşil grikahverengimsi renkte,ekşimsi
kokuludur.
…… veteriner kliniği
Veteriner hekimin
Adı ve soyadı:
Diploma no :
Tel ve Fax
:
Hayvan sahibinin
Adresi:…………
Hastanın
Türü
:……
yaşı
:……
cinsiyeti:……
Rp:
I.NaHCO3
S:250 gr 1 defada oral
D:
II.Vetarumex
D: 1 poşet toz
III.Neo-Teramycine
D:1 poşet toz
IV.Vetamicine
D:Enj.solüsyon
S:125gr/1,5lt su 1 defada oral
S:20gr/1 lt su 1 defada oral
S:12 gr günde iki kez
v.keten tohumu
S:1 kg/10-15 lt su 1 defada oral
D:
• Abdulkadir AÇAR
• 011101014
•
•
Dinlediğiniz için
TEŞEKKÜRLER..!
Download

Slayt 1 - Uzman Veteriner