Výrobca:
ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava 3
Tel.: + 421 903 567 361
E-mail: [email protected]
URL: www.zapa.sk
Dodávateľ materiálu:
RP, spol. s r.o. Košice
Rampová 5
040 00 Košice
Tel.: + 421 905 976 208
E-mail: [email protected]
URL: www.liapor.cz
Liapor betón – Váš ľahký keramický betón
Ľahké keramické betóny z Liaporu. Liapor je veľmi ľahký granulát vyrábaný
expandováním prírodného ílu. Liapor sa radí medzi keramické hmoty, ktoré sú jedným z
najstarších a najlepších stavebných materiálov. Liapor je obchodná značka keramzitu, ktorý
vyrába európska skupina výrobcov ľahkých stavebných hmôt Lias.
Vlastnosti. Jedná sa však o vyšší stupeň spracovania východiskového materiálu, čo
umožňuje, že k základným vlastnostiam keramických materiálov, ako je pevnosť, malá
nasiakavosť, stálosť, zdravotná nezávadnosť, pristupujú u Liaporu ešte ďalšie, ako veľmi
nízka objemová hmotnosť a vynikajúce tepelno izolačné schopnosti.
Použitie. Liapor sa vyznačuje granulovanou formou s takmer guľovitými zrnami s vnútornou
rovnomernou pórovitou štruktúrou a uzavretým slinutým povrchom. Táto granulovaná forma
umožňuje jeho aplikáciu v mnohých oblastiach stavebníctva. Pretože najväčšia časť Liaporu
sa spotrebuje v stavebníctve pre zásypy, betóny a malty, je Liapor technicky označovaný
ako ľahké pórovité kamenivo z expandovaného ílu.
Výroba, doprava a pokládka. Ľahké betóny z Liaporu ponúkajú vďaka polovičnej
objemovej hmotnosti lepšiu opracovateľnosť a vďaka lepším tepelno a zvukovo
izolačným vlastnostiam kvalitné technické riešenie pre:
- stropné konštrukcie
- rekonštrukciu stavieb
- sanáciu klenieb
- strešné konštrukcie
- rekonštrukcie mostov, lávok, viaduktov a pod.
Prevádzky ZAPA beton SK vyrábajúce LiaporBetón:
Bratislava, Stará Vajnorská 1, 831 04
Tel: 02 / 44 63 37 84, E-mail: [email protected]
Most pri Bratislave, Bratislavská 535, 900 46
Tel: 02 / 45 64 60 68, E-mail: [email protected]
Hlohovec, Šoltésova 17, 920 01
Tel: 033 / 26 33 104, E-mail: [email protected]
Piešťany, Obchodná 2601/3, 921 01
Tel: 033 / 77 19 594, E-mail: [email protected]
Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 83, 915 01
Tel: 0903 757982, E-mail: [email protected]
Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88
Tel: 041 / 70 03 602, E-mail: [email protected]
Levoča, Novoveská cesta 38A ,054 01
Tel: 053/46 99 743, E-mail: [email protected]
Prešov, Jesenná 12, 080 01
Tel: 051 / 75 95 310, E-mail: [email protected]
Košice, Teplárenská 2, 040 12
Tel: 055 / 72 96 877, E-mail: [email protected]
ZAPA beton SK, Marketing, 05/2012
Download

popis a parametre