T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YEDEKTEN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR
* Başvuru esnasında giriş yapılan bilgiler ile evraklar üzerindeki bilgiler arasında fark olması durumunda başvuru esnasında onaylanan Sözleşme Metnine göre adayın başvurusu geçersiz
sayılacaktır.
BANKACILIK VE FİNANS (FİNANSAL EKONOMİ) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
S.N.
AD
SOYAD
16
AYSEL
YARAŞ
17
CAHİT
PARLAKBULUT
LİSANS
BAŞVURULAN PROGRAM
ALES YDS LİSANS
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - UYGULAMALI BİLİMLER BANKACILIK VE FİNANS - FİNANSAL EKONOMİ TEZLİ
65,73
YÜKSEKOKULU - SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
YÜKSEK LİSANS
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME FAKULTESİ İŞLETME / İŞLETMECİLİK
0
BANKACILIK VE FİNANS - FİNANSAL EKONOMİ TEZLİ
57,44 16,25
YÜKSEK LİSANS
BİLİM- TOPLAM
MÜLAKAT PUAN
SONUÇ
2,75
60
2,3096
KAYIT HAKKI
KAZANDI
2,4
65
2,2338
KAYIT HAKKI
KAZANDI
GRAFİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS
S.N.
AD
SOYAD
LİSANS
BAŞVURULAN PROGRAM
11
ÖZGÜN
ABAY
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ - GRAFİK
GRAFİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS
ALES YDS LİSANS
-
0
3,15
BİLİM- TOPLAM
MÜLAKAT PUAN
73
2,72
SONUÇ
KAYIT HAKKI
KAZANDI
İŞLETME (MUHASEBE VE DENETİM) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
S.N.
AD
SOYAD
LİSANS
BAŞVURULAN PROGRAM
21
ENDER
YILMAZ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME - İŞLETME /
İŞLETMECİLİK
İŞLETME MUHASEBE VE DENETİM
ALES YDS LİSANS
62,51
20
2,82
BİLİM- TOPLAM
MÜLAKAT PUAN
50
2,2122
SONUÇ
KAYIT HAKKI
KAZANDI
MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS
ALES YDS LİSANS
BİLİM- TOPLAM
MÜLAKAT PUAN
S.N.
AD
SOYAD
LİSANS
BAŞVURULAN PROGRAM
21
AYKUT
GENÇ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS
64,09 38,75
2,42
58
2,3748
22
MURAT
KILIÇ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ - MALİYE
MALİYE TEZLİ YÜKSEK LİSANS
68,96 18,75
2,36
54
2,3382
SONUÇ
KAYIT HAKKI
KAZANDI
KAYIT HAKKI
KAZANDI
KAMU YÖNETİMİ 1.GRUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS
S.N.
AD
SOYAD
31
RAMAZAN
ÜSTÜNDAĞ
32
AHMET
BULUT
33
ELİF
AYDIN
34
NEVİN
ÇİFCİ
35
NACİ FURKAN
YALÇIN
LİSANS
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU YÖNETİMİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME - İŞLETME /
İŞLETMECİLİK
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER - KAMU YÖNETİMİ
BAŞVURULAN PROGRAM
ALES YDS LİSANS
BİLİM- TOPLAM
MÜLAKAT PUAN
KAMU YÖNETİMİ 1.GRUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS
62,68
30
2,03
60
2,2966
KAMU YÖNETİMİ 1.GRUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS
59,42
0
2,67
70
2,2954
KAMU YÖNETİMİ 1.GRUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS
63,87
0
2,57
63
2,2904
KAMU YÖNETİMİ 1.GRUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS
55,64
0
2,24
79
2,2848
KAMU YÖNETİMİ 1.GRUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS
65,94
0
2,18
60
2,2568
SONUÇ
KAYIT HAKKI
KAZANDI
KAYIT HAKKI
KAZANDI
KAYIT HAKKI
KAZANDI
KAYIT HAKKI
KAZANDI
KAYIT HAKKI
KAZANDI
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER (ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER)TEZLİ YÜKSEK LİSANS
S.N.
AD
SOYAD
21
HİLMİ
AKGÜN
22
HAKAN
KARADUMAN
LİSANS
BAŞVURULAN PROGRAM
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ - MALİYE
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS
ALES YDS LİSANS
BİLİM- TOPLAM
MÜLAKAT PUAN
71,87
0
2,36
55
2,3334
62,2
20
2,35
60
2,279
SONUÇ
KAYIT HAKKI
KAZANDI
KAYIT HAKKI
KAZANDI
Download

sosyal bilimler enstitüsü tc dumlupınar üniversitesi 2014-2015