Pracovný list 14 Súčet a rozdiel veľkých čísel
5. ročník
1. V tabuľke sú dvojice čísel. Vypočítaj ich súčet.
Sčítanec
10 250
25 130
301 201
256 381
1 200 561
Sčítanec
2 050
256
501 809
54 780
12 450 180
Súčet
2. Rieš jednoduché slovné úlohy.
a) Ak je súčet čísel 580 a jeden sčítanec je 320, aký je druhý sčítanec?
Odpoveď: ......................................................
b) Ak je jeden sčítanec 1 285 a súčet je 3 580, aký je druhý sčítanec?
Odpoveď: ......................................................
c) Ak sú sčítance 250, 3 580, 12 170, aký je súčet?
Odpoveď: ......................................................
3. Vypočítaj súčty čísel v riadkoch, stĺpcoch a v uhlopriečke.
350
420
130
1 250
1 680
1 970
50 000
60 000
70 000
viera kolbaska
1. V tabuľke sú dvojice čísel. Vypočítaj ich rozdiel.
Menšenec
Menšiteľ
10 250
25 130
501 201
256 381
21 200 561
2 050
256
501 809
54 780
12 450 180
Rozdiel
2. Rieš jednoduché slovné úlohy.
a) Ak je rozdiel čísel 580 a menšiteľ je 320, aký je menšenec?
Odpoveď: ......................................................
b) Ak je menšenec 10 285 a rozdiel je 3 580, aký je menšiteľ?
Odpoveď: ......................................................
c) Ak je menšenec 10 000, menšiteľ je 999, aký je rozdiel?
Odpoveď: ......................................................
3. Vypočítaj chýbajúce čísla v jednotlivých stĺpcoch.
Menšenec
2 420
Menšiteľ
1 680
Rozdiel
5 260
10 180
3 520
1 970
1 450
850
500
350
viera kolbaska
Download

Pracovný list 14 Súčet a rozdiel veľkých čísel 5. ročník 1. V tabuľke