,
.,
.J;
•
~
T.e. ~
,
DiYARBAKIR VALiLici il Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 4269681911 00/3425860
Konu: Okul Spor Paralan He
Lig Heyetleri Paralan
18108/2014
KAYAPINAR KAYMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim Miidtirliigii)
Bakanhglmlz Temel Egitim Genel J'vIiidtirliigii'niin 'Okul Spor Paralan ile Lig
Heyetleri paralan' konulu 14/08/2014 tarih ve 3367850 saYlh yazlSl ekte gonderilmi~tir.
Geregini rica ederim.
Metin DiREK
Vali a.
il Milli Egitim Mdr Yrd
EK: YaZl (1 Sayfa)
Bu beIge, 5070 saYlh Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gil nli elektronik imza He imzalanml~tIr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov .tr adresinden 4348-7716-3513-ab3 3-7 a5f kodu i1e yapl1abil if.
Diyarbaklr il Milli Egitim Mlidlirlligli
Temel Egitim HizmetIeri $ubesi
ElektTonik Ag: www.diyarbakir.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtlh bilgi li;in:HUrli ATAY ATICIBilgisayar
Tel: (0412)2265850/126
Faks: (0412) 226 5828
i.
T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Mudurliigu Sayl : 908129311841.99/3367850
Konu: Okul Spor Paralan ile
Lig Heyetleri Paralan
14/0812014
.......................... VALiLiGINE
(it Milli Egitim Miidiirliigii)
Ilgi : a) Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm 06.02.2014 tarihli ve 534401 saYlh yazlsl,
b) Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm 17.06.2014 tarihli ve 2494898 saYlh yazlSl.
ilgi (a) yazl geregi, okullarm hesaplarmda bulunan spor paralan ile lig heyeti paralarl
SaYl~tay Ba~kanhgmm 2012 Taslak Denetim Raporu dogrultusunda Bakanhglmlz Merkez
Saymanhk Miidiirliigiinde toplamm~ olup, ilgi (b) yazl geregi bu paralarm ilgili il/ilye milli
egitim miidiirliiklerine gonderilmesi istenmi~tir.
Bu dogrultuda, okul spor paralarl ve lig heyeti paralarl 06/08/2014 tarih ve 1160 nolu
icmalle il defterdarhk muhasebe 1ilye mal miidiirliiklerine gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve gonderilen odenegin amaCl dogrultusunda kullamlmasl ve ilye milli
egitim miidiirliiklerinin bilgilendirilmesi hususunda geregini rica ederim.
Tuncay MORKOC; Bakan a. Daire B~kan V. EK:l-Liste
DAGITlM
52 11 Valiligine
Bu beige, 5070 saYlh Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr
Atattirk Blv. 06648 KlzJlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
AynntIh bilgi i9in: E.ALPA Y Egt.Uzm.
Tel:(0312)4131329
Faks: (0 312)418 0559
il
iltE
ADANA
Seyhan
YUregir
~ukurova
AMASYA
~zan
YUregir
MERKEZ
MERZiFON
SULUOVA
TASOVA
MAMAK
ALTINDAG
BEYPAZAR
~ANKAYA
~UBUK
ANKARA
HAYMANA
KE~ioREN
ANTALYA
MAMAK
POLATLI
SiNCAN
YENiMAHALLE
KAS
KONYAALTI
MURATPASA
SERiK
~ILDIR
ARDAHAN
ARTViN
AYDIN
~MAL
RKEl
MERKEl
MURGUL
MURGUL
{:ine
Efeler
incirliova
Nazilli
1
101
yvahk
Bandlrma
~i~.
amye
BALIKESiR
BARTIN
Edremit
Erdek
G6nen
Havran
Karesi
Kepsut
MERKEl
KURUCASiLE
!
,
I
BATMAN
BiLECiK
BURDUR
BURSA
GercU!j
MERKEZ
BOZOVOK
MERKEZ
OSMAN ELi
SOGOT
GOLHisAR
GEMLiK
GORSU
iNEGOL
KARACABEV
M.K.PA~A
i
MUDANVA
NiLOFER
OSMANGAZi
I
VENi~EHiR
CORUM
DENizLi
DivARBAKIR
DOZCE
EDiRNE
ERZiNCAN
ESKi~EHiR
VILDIRIM
ALACA
iSKiLip
KARGI
MERKEZ
ORTAKOV
OSMANCIK
SUNGURLU
ACIPAVAM
CiVRiL
HONAZ
MERKEZEFENDi
PAMUKKALE
SERiNHisAR
KAVAPINAR
CUMAVERi
CiLiIVlLi
MERKEZ
HAVSA
KE~AN
MERKEZ
UZUI\lKOPRO
MERKEZ
ALPU
GONVOZO
iNONO
MAHMUDivE
MiHALlCCIK
ODUNPAZARI
SiVRiHisAR
TEPEBA~I
r.: 1\ 7i 1\ l\ITt: 0
,
ARABAN
iSLAHiVE
Nizip
I
i
I
i
VML.IMI" I LX
<
NURDAGI
~AHiNBEY
~EHiTKAMiL
BULANCAK
GiRESUN
HATAY
ISPARTA
KESAP
MERKEZ
TiREBOLU
ALTINOZO
ANTAKYA
DEFNE
DORTYOL
ERZiN
iSKENDERUN
REYHANLI
YAYLADAGI
MERKEZ
YALVAC
ARNAVUTKOY
I
ATA~EHiR
BAGCILAR
BAHCELiEVLER
Baklrkoy
BASAK~EHiR
BAYRAMPA~A
iSTANBUL
i
BEYKOZ
i
ESENLER
ESENYURT
EYOP
FATiH
KADIKOY
i
KAGITHANE
KARTAL
i
i
KOCOKCEKMECE
MALTEPE
PENDiK
SARIYER
SULTANBEYLi
~iSLi
TUZLA
OMRANiYE
OSKODAR
ZEYTiNBURNU
BEYKOZ
ALiAGA
BAYRAKLI
BORNOVA
BUCA
CE~ME
KARABAGLAR
KARSIYAKA
I
!
I
I
i
KEMALPASA
KINIK
iZMiJ~
KONAK
MENEMEN
ODE MiS
SEL<;UK
TiRE
TORBAU
URLA
MENDERES
KAHRAMANMARA TORKOGLU
MERKEl
KARABOK
KARAMAN
MERKEZ
Kaglzman
KARS
MERKEl
Sankaml§
ARA<;
BOZKURT
DOGANYURT
KASTAMONU
iHSANGAZi
iNEBOLU
MERKEl
KAYSERi
KOCASiNAN
KESKiN
KIRIKKALE
MERKEZ
BOZTEPE
KIRSEHiR
MERKEl
BASiSKELE
<;AYIROVA
DERiNCE
GEBlE
KOCAELi
GOLCOK
iZMiT
KANDIRA
KARAM 0 RSEL
KORFEZ
AKSEHiR
BOZKIR
<;UMRA
DERBENT
EREGLi
KONYA
KADINHANI
KARATAY
MERAM
SARAYONO
SEL<;UKLU
EMET
GEDiZ
MERKEZ
KOTAHYA
SiMAV
~
'
i.:~
,
,
.
MANisA
MARDiN
NEVSEHiR
NiGDE
ORDU
SAKARYA
SAMSUN
SiNOP
SiVAS
SANLIURFA
TOKAT
SAPHANE
TAVSANU
AHMETLi
AKHisAR
KULA
SALiHLi
SEHZADELER
YUNUSEMRE
Artuklu
KlZlltepe
Midyat
MERKEZ
BOR
C;amardl
MERKEZ
ALTINORDU
AYBASTI
C;ATALPINAR
iKizCE
MESUDiYE
Adapazan
Karasu
Kaynarca
SERDivAN
C;ARSAMBA
ALAC;AM
BAFRA
iLKADIM
TEKKEKOY
TERME
VEziRKOPRO
Boyabat
Gerze
GEMEREK
KANGAL
MERKEZ
BiRECiK
BOZOVA
CEYLANPINAR
EYYOBiYE
HALiLiYE
KARAKOPRO
SiVEREK
ALMUS
ARTOVA
ERBAA
~Z
RESADiYE
TURHAL
I
I
i
i
i
i
,
I
I
I
!
YE~ilYURT
"
TRABZON
USAK
YALOVA
ZONGUlDAK
AK<;:AABAT
ARAKlI
<;:ARSIBASI
<;:AYKARA
DOZKOY
ORTAHisAR
SAlPAZARI
TONYA
YOMRA
BANAZ
ESME
MERKEZ
ULUBEY
MERKEZ
EREGli
GOK<;:EBEY
KiliMli
KOZlU
MERKEZ
Download

T.e.