Aktywuje
każdy plon
Łatwo przyswajalny azot i fosfor
SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
ul. dr. Alberta Schmidta �
Żołędowo, ��-��� Osielsko
tel. +�� �� ��� �� ��
fax +�� �� ��� �� ��
e-mail: [email protected]
Idealny do wszystkich rodzajów upraw
www.scandagra.pl
Dwuskładnikowy, płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością azotu i fosforu. Nawóz
Super NP przeznaczony jest do nawożenia wszystkich upraw rolniczych i ogrodniczych.
Skład nawozu:
Azot całkowity (N)
% wag.
% obj.
14,9
20,1
Azot amonowy (NH₄)
8,8
11,8
Azot amidowy (NH₂)
6,1
8,2
29,8
40,2
Fosfor (P₂O₅)
Typowe objawy niedoboru fosforu występują na starszych liściach – są one bardzo
charakterystyczne zabarwione na kolor fioletowo-czerwony. Łodygi są cienkie, system
korzeniowy znacznie ograniczony (np. słabe zawiązywanie się bulw, ziemniaków), wzrost
rośliny spowolniony.
Pobieranie fosforu z gleby przez rośliny jest utrudnione, gdy:
• Zasobność gleby w fosfor jest niska
• Odczyn gleby jest niski (poniżej 5,0) lub wysoki (powyżej 7,2)
• Gleba jest zbyt zagęszczona (np. na uwrociach)
• Występują spadki temperatury
• Stosuje się wysokie nawożenie azotowe
• Występują susze
• Gleba zawiera mało substancji organicznej
Fosfor jest makroskładnikiem niezbędnym do
prawidłowego rozwoju i plonowania roślin, ponieważ:
• Wchodzi w skład kwasów nukleinowych
• Jest składnikiem ścian komórkowych, związków zapasowych
– fityna i energetycznych – ATP
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego
Uprawa
Zboże
Rzepak
Burak cukrowy
Termin zabiegu
Jednorazowa
dawka
[l/ha]
Ilość cieczy
użytkowej
[l/ha]
Jesień
Początek krzewienia
8,0
200-300
Wiosna
Od fazy krzewienia do fazy kłoszenia
8,0
200-300
Jesień
Faza 4-7 liści
8,0-10,0
200-300
Wiosna
Po ruszeniu wegetacji
10,0
200-300
Wiosna
Faza 4-6 liści
6,0-10,0
200-300
Przed zakryciem międzyrzędzi
6,0-10,0
200-300
Ziemniaki
Wiosna
Przed kwitnieniem
2,0-6,0
200-300
Kukurydza
Wiosna
Faza 4-6 liści
8,0-10,0
200-300
7-10 dni po pierwszym zabiegu
10,0
200-300
Strączkowe
Wiosna
Przed kwitnieniem
6,0
200-300
Drzewa i krzewy
owocowe
Wiosna
Warzywa
gruntowe
Wiosna
Po kwitnieniu
6,0
200-300
Po kwitnieniu
7,0-15,0
400-1000
Początek dojrzewania owoców
-
-
Trzy tygodnie po wschodach
8,0
200-300
Po kwitnieniu, wzrost wegetatywny
8,0
200-300
SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
ul. dr. Alberta Schmidta �
Żołędowo, ��-��� Osielsko
DYSTRYBUCJA, INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
Dział Nawozów, tel.: 52 325 73 78, 52 325 73 23
tel. +�� �� ��� �� ��
fax +�� �� ��� �� ��
e-mail: [email protected]
www.scandagra.pl
Download

Aktywuje każdy plon Łatwo przyswajalny azot i fosfor