WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 - 3 PRIORYTET
l.p.
Numer
oferty
1
6695
Tytuł zadania
Potrzebny-Aktywny-Senior
Nazwa oferenta
1. Fundacja Gospodarki i
Administracji Publicznej
KRS lub inny
rejestr oferenta
KRS 0000232184
Siedziba
oferenta
Województwo
AKCEPTUJĘ
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Łączna
Wnioskowana Zatwierdzona
liczba Status oferty
kwota dotacji kwota dotacji
punktów
Kraków
małopolskie
157 585
157 585
200
przyjęta
Krzelów
dolnośląskie
46 595
46 595
198
przyjęta
Białystok
podlaskie
90 700
64 450
196
przyjęta
Poznań
wielkopolskie
199 680
199 680
196
przyjęta
Sopot
pomorskie
86 110
76 610
195
przyjęta
KRS 0000160318
Warka
mazowieckie
142 515
126 795
195
przyjęta
2
7894
3
8490
1. Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gospodarczego i
Zmieniamy życie seniora, bo na
Kulturalnego Sołectwa KrzelówRadę przyszła pora.
Młoty „Jezierzyca”
KRS 0000305171
1. Fundacja M.I.A.S.T.O.
Aktywni seniorzy - Aktywne osiedla Białystok
KRS 0000308744
4
9164
AKTYWNE SENIORKI
5
6747
Rzecznik Osoby Starszej
1. FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
"AMAZONKI"
KRS 0000027259
1. Spółdzielnia Socjalna
Kooperacja
KRS 0000495601
7170
Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej Seniorów Powiatu
Grójeckiego
1. Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Wizja Aktywność Rozrywka
Kultura Alternatywa
7922
Seniorzy współdecydują partycypacja społeczna w gminach
Dębno, Gnojnik i Borzęcin.
1. Fundacja Aktywnej Edukacji
KRS 0000383647
Porąbka
Uszewska
małopolskie
107 830
103 830
195
przyjęta
8601
Ogólnopolska Parada Seniorów
oraz program aktywizacji
obywatelskiej Zdaniem Seniora
KRS 0000400912
Warszawa
mazowieckie
199 700
199 700
195
przyjęta
6
7
8
1. Fundacja ZACZYN
1
9
6398
50x60+ - wsparcie dla aktywizacji
społecznej osób starszych na
terenach wiejskich
10
7764
Akademia Liderów Złotego Wieku
1. Fundacja Alternatywnych
Inicjatyw Edukacyjnych
KRS 0000385004
Bielsko-Biała
11
8365
Gminne Rady Seniorów w Okręgu
Miedziowym
1. Fundacja Instytut Rozwoju
Ekonomii Społecznej
KRS 0000421250
1. Fundacja Galicyjska
KRS 0000292302
Tarnobrzeg
podkarpackie
32 470
32 470
194
przyjęta
śląskie
101 227
88 827
194
przyjęta
Dalków
dolnośląskie
150 810
145 810
193
przyjęta
KRS 0000495227
Radomsko
łódzkie
61 340
44 540
192
przyjęta
131 990
121 990
192
przyjęta
98 480
86 480
192
przyjęta
12
7146
Nic o nas bez nas
1. Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Miejskich i
Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej „Razem”
13
7923
SENIOR- AKTYWNY OBYWATEL
1. Fundacja "Plan B"
KRS 0000532565
Nysa
opolskie
14
8786
1. Fundacja Hospicyjna
KRS 0000201002
Gdańsk
pomorskie
15
9285
„Pomaganie jest piękne - srebrny
wolontariat opiekuńczy”
Dostępne Miasta - Senior
(po)Mocny w Partycypacji II
1. Federacja MAZOWIA
KRS 0000145690
mazowieckie
132 414
83 930
192
przyjęta
16
8101
Obywatel Konsument
1. Stowarzyszenie Civitas
KRS 0000276202
Warszawa
Dąbrowa
Górnicza
śląskie
109 990
109 990
191
przyjęta
17
9247
SENIOR - OBYWATEL PK
Supraśl
podlaskie
141 770
136 170
191
przyjęta
18
7513
Senior aktywnym obywatelem
1. Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska
KRS 0000314143
1. FUNDACJA BŁOGOSŁAWIENI
UBODZY
KRS 0000390806
Nowy Radzic
lubelskie
60 490
58 130
190
przyjęta
7668
Seniorzy w akcji.
1. Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych "SIL" 2. Fundacja
Animacji Lokalnej Fraktal
lubelskie,
lubelskie
199 763
196 963
190
przyjęta
20
8268
Nasza Przestrzeń: Razem
decydujemy!
1. Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS KRS 0000057288,
2. Fundacja 2035
KRS 0000463170 Łódź, Łódź
łódzkie, łódzkie
139 540
137 620
190
przyjęta
21
7116
Seniorzy z inicjatywą
1. MAZOWIECKA FEDERACJA NA
RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ KRS 0000528007
mazowieckie
199 800
199 800
189
przyjęta
19
KRS 0000035057, Lubartów,
KRS 0000355780 Kamionka
Radom
2
1. Stowarzyszenie Pracownia
Obywatelska
22
8714
Senioralny Audyt Przestrzeni
KRS 0000380410
Kraków
małopolskie
136 450
128 600
189
przyjęta
23
9180
"Gminne platformy współpracy
seniorów"
24
5866
Seniorzy -Liderzy
1. Stowrzyszenie Społeczno Kulturalne "Granica"
1. Fundacja Integracji
Społecznej
KRS 0000183629
Lubawka
dolnośląskie
68 330
68 330
189
przyjęta
KRS 0000305911
dolnośląskie
88 310
88 310
188
przyjęta
1. Fabryka Aktywności Młodych KRS 0000369294
Zgorzelec
Gorzów
Wielkopolski
25
7866
"Kontrolujemy - zyskujemy"
lubuskie
84 150
84 150
188
przyjęta
1. Towarzystwo Pomocy
Potrzebującym im. Św. Brata
Alberta "Nadzieja"
w Śremie
KRS 0000063355
Śrem
wielkopolskie
68 835
68 835
188
przyjęta
1. Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS
26
8320
27
6369
„Senior też decyduje” –
Partycypacja społeczna osób po 60
roku życia w gminie Śrem
Senior z Wigorem, czyli
partycypacja społeczna osób
starszych
KRS 0000113150
Rybnik
śląskie
147 530
133 030
187
przyjęta
28
9297
Seniorzy mają głos
1. Fundacja Przasnyska
KRS 0000289364
Przasnysz
mazowieckie
195 507
136 697
187
przyjęta
29
8185
"Dla siebie i dla innych w jesieni
życia - kontynuacja"
1. Śląskie Forum Organizacji
Pozarządowych KAFOS
KRS 0000014434
Katowice
śląskie
88 000
88 000
186
przyjęta
KRS 0000531419
Będzin
śląskie
31 985
31 235
185
przyjęta
KRS 0000446403
Rzeszów
podkarpackie
68 438
60 390
185
przyjęta
KRS 0000536851
Biłgoraj
lubelskie
71 240
71 240
185
przyjęta
Toruń
kujawskopomorskie
107 749
85 249
185
przyjęta
Legnica
dolnośląskie
44 860
44 860
184
przyjęta
30
6262
31
6894
Seniorzy na Tauzenie pełni
inicjatyw! - Oddolne kształtowanie
polityki publicznej przez seniorów z
Osiedla Tysiąclecie z
wykorzystaniem metodyki Design 1. Fundacja na rzecz
Thinking
Inteligentnego Rozwoju
Lubaczów – miasto wsłuchane w
głos seniorów
1. Fundacja „Światłoczułość”
32
7964
Zdejmij kapcie, załóż buty!
1. Fundacja Bliżej Pasji
33
9682
Senior - aktywny i zaangażowany
mieszkaniec
1. Pracownia Zrównoważonego
Rozwoju
KRS 0000276152
9067
Społecznie zaradni - zwiększenie
udziału legnickich seniorów w życiu
publicznym miasta
1. Fundacja Futurama
34
KRS 0000497568
3
1. STOWARZYSZENIE
INTEGRACJI LUBUSKIEGO
WOLONTARIATU
1. Fundacja Go-Now Dariusza
Wadowskiego
KRS 0000382893
Gorzów
Wielkopolski
lubuskie
82 400
78 400
184
przyjęta
KRS 0000318596
Łódź
łódzkie
79 267
58 267
183
przyjęta
1. Stowarzyszenie Teatr Nowy
KRS 0000297555
Kraków
małopolskie
200 000
190 400
183
przyjęta
Częstochowa
śląskie
149 970
106 300
183
przyjęta
Kraków
małopolskie
199 810
161 810
182
przyjęta
Poznań
wielkopolskie
143 961
143 961
182
przyjęta
KRS 0000302175
Warszawa
mazowieckie
191 446
187 946
182
przyjęta
KRS 0000537225
Gdańska
pomorskie
159 850
131 150
181
przyjęta
KRS 0000039342
Warszawa
mazowieckie
168 513
108 373
181
przyjęta
KRS 0000188984
Gdańsk
pomorskie
103 650
103 650
181
przyjęta
KRS 0000003897
Katowice
śląskie
127 540
114 040
180
przyjęta
KRS 0000349131
Krobia
wielkopolskie
58 270
58 270
179
przyjęta
35
9727
Gorzowska Rada Seniorów
36
6949
37
8274
Mam głos w swojej sprawie
60+ NOWY WIEK KULTURY. V
EDYCJA
38
9873
Obywatelski katalizator zmiany
39
7220
Partycypacja przyjazna seniorom
1. POLSKI INSTYTUT MEDIACJI I
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
KRS 0000324713
1. Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce
KRS 0000065046
40
8171
Pora seniora
1. Europejska Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości
KRS 0000509996
41
9943
42
7986
Późne debiuty: Akademia
Senioralne poradnictwo
obywatelskie
1. Stowarzyszenie Pracownia
Filmowa "Cotopaxi"
1. Fundacja Rozowju ZHP
Chorągwi Gdańskiej
43
8256
Starość to radość - aktywny senior
na rzecz społeczności lokalnej
1. Fundacja Dla Polski
44
9555
45
8380
JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA 1. Regionalne Centrum
Obywatelskie Centrum Aktywności Informacji i Wspomagania
Seniora w Gdańsku-Wrzeszczu
Organizacji Pozarządowych
1. Stowarzyszenie Wspierania
Organizacji Pozarządowych
Działaj Rozważnie i Skutecznie
MOST
46
5938
Krobia przyjazna Seniorom
1. UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU W KROBI
47
6520
Centrum Aktywnego Seniora w
Zielonkach
1. Stowarzyszenie Wspierania
Rodziny i Społeczności Wiejskiej
zachariasz
KRS 0000037645
ZIELONKI
małopolskie
20 230
20 230
179
przyjęta
48
6761
Trzeci wiek, druga młodość,
pierwsza klasa
1. Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego KRS 0000153951
Warszawa
mazowieckie
198 929
153 932
179
przyjęta
4
49
6759
WatchSenior
1. Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw lokalnych i
Regionalnych eMagra
50
8988
Głos Seniora - IV Edycja
1. Stowarzyszenie MANKO
KRS 0000225549
Kraków
małopolskie
199 800
110 000
179
przyjęta
51
6980
Damy Rady!
1. Zachodniopomorskie Forum
Organizacji Socjalnych ZaFOS
KRS 0000123843
Szczecin
zachodniopomors
kie
199 840
30 000
179
przyjęta
52
9004
Starsze Miasta - kultura
1. Fundacja Res Publica im.
Henryka Krzeczkowskiego
KRS 0000218432
Warszawa
mazowieckie
31 290
31 290
179
przyjęta
53
6388
Inicjatywa lokalna instrumentem
aktywizacji społecznej seniorów. IV 1. Stowarzyszenie Gmin i
Małopolskie Forum Seniorów
Powiatów Małopolski
KRS 0000182275
Kraków
małopolskie
102 440
62 000
179
przyjęta
54
7937
"Nasz wybór-nasza przyszłość"
KRS 0000057786
Kraków
małopolskie
112 550
42 000
179
przyjęta
55
6528
KRS 0000237280
Częstochowa
śląskie
174 980
35 000
179
przyjęta
56
7947
Aktywni, kreatywni, w działaniu partycypacja społeczna osób
starszych w województwie śląskim 1. Fundacja Przedsiębiorczości
Senior - organizatorem
1. Związek Harcerstwa
społeczności lokalnej
Polskiego
KRS 0000094699
Warszawa
mazowieckie
199 935
40 000
179
przyjęta
57
7649
KRS 0000101574
Kielce
świętokrzyskie
137 520
40 000
179
przyjęta
58
6613
Wolontariat seniorów - aktywność i 1. Stowarzyszenie Nauczycieli i
rozwój
Wychowawców w Kielcach
1. Spółdzielnia Socjalna
Senior Lider 2015
PROMYK NADZIEI
KRS 0000339952
Opoczno
łódzkie
182 175
21 710
179
przyjęta
59
6373
"Akademia Rady Seniorów"
1. Fundacja "Bory Dolnośląskie" KRS 0000257335
Iłowa
lubuskie
81 901
35 000
179
60
6296
Senior - innowacyjny obywatel
gminy Otyń
1. Stowarzyszenie Europejskie
Centrum Innowacji
1. SPUNK. Fundacja
Nowoczesnej Edukacji 2.
Stowarzyszenie "Obywatele
Obywatelom"
Nowa Sól
lubuskie
177
przyjęta
odrzucona za mało
punktów
177
odrzucona za mało
punktów
61
9006
"Regionalna Gazeta Społeczna"
1. Fundacja Ukryte Skrzydła
KRS 0000227360
Tarnów
małopolskie
144 005
115 385
179
przyjęta
KRS 0000478224
KRS 0000417866,
KRS 0000248901 Łódź, Łódź
5
łódzkie, łódzkie
-
-
-
-
62
9254
OBIEKTYWNI. Retro pro Futuro
1. Śląska Fundacja Obywatelska
LEX CIVIS
KRS 0000323638
63
6368
DOJRZALI DO INTERNETU!
1. Stowarzyszenie OrthNet
64
8164
Obywatelskie Fora Seniorów
65
8376
1. Fundacja Ekologiczna
"Zielona Akcja"
1. Regionalne Centrum
Senior - Lokomotywą Społeczności. Wspierania Inicjatyw
Edycja 4
Pozarządowych
66
7063
SENIOR+
67
7206
68
9128
Olecka Rada Seniorów
"Moja wizja Wiskitek" partycypacja społeczna osób 60+ z
Gminy Wiskitki
69
9561
Seniorzy-Aktywni Obywatele 6 gmin 1. FUNDACJA CIVIS POLONUS
70
6257
71
7039
7072
Sto lat aktywności
73
7529
DZIELNI - samoDZIELNI 60+
Zaradny radny. Aktywizacja
Gminnych Rad Seniorów z
Bolesławca, Ząbkowic Śląskich i
Żmigrodu
8169
śląskie
-
-
177
KRS 0000209837
Białystok
podlaskie
-
-
176
KRS 0000125740
Legnica
dolnośląskie
-
-
176
KRS 0000064614
Wrocław
dolnośląskie
-
-
176
KRS 0000499852
BOGUCIN
wielkopolskie
-
-
175
KRS 0000216673
Olecko Kolonia
warmińskomazurskie
-
-
175
Warszawa
mazowieckie
-
-
175
KRS 0000190972
Warszawa
mazowieckie
-
-
175
KRS 0000404657
Gostyń
wielkopolskie
-
-
174
KRS 0000409992
Lublin
lubelskie
-
-
174
1. Fundacja Promocji Mediacji i
Edukacji Prawnej LEX NOSTRA KRS 0000365293
1. Gostyński Uniwersytet
PAS. Przestrzeń aktywnego seniora. Trzeciego Wieku
1. Fundacja Rozwoju i
"Seniorski klub pomysłów w
Aktywności Społacznej
Lublinie"
"Przyjaźń"
72
74
1. FUNDACJA AKME
1. Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej i Ochrony Zdrowia
im. św. Łukasza
Katowice
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
1. Wodzisławski Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Wodzisławiu
Śląskim
KRS 0000293507
Wodzisław Śląski śląskie
-
-
174
1. Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania POLCENTRUM KRS 0000263444
Stryków
-
-
174
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
174
odrzucona za mało
punktów
1. Towarzystwo Edukacji
Obywatelskiej
KRS 0000236674
Wrocław
6
łódzkie
dolnośląskie
-
-
1. CISTOR Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne
75
8911
Akademia Lidera Seniora
76
7356
Grodzisk Mazowiecki - Miasto
przyjazne seniorom
77
7965
Srebrny Białystok
78
8006
Doświadczenie, Pasja, Działanie program aktywności osób starszych 1. Fundacja Think Tank Szlaku
na Szlaku Jana III Sobieskiego
Jana III Sobieskiego
79
8394
60+ dla Lublina!
8881
SENIORZY DECYDUJĄWZMOCNIENIE RADY SENIORÓW W 1. Stowarzyszenie „Razem w
GMINIE DĄBROWA GÓRNICZA
Przyszłość”
80
1. Stowarzyszenie Europa i My
1. Fundacja Laboratorium
Badań i Działań Społecznych
SocLab
1. Fundacja Aktywności
Obywatelskiej
KRS 0000268368
Toruń
kujawskopomorskie
KRS 0000119073
Grodzisk
Mazowiecki
mazowieckie
-
-
173
KRS 0000396365
Białystok
podlaskie
-
-
173
-
-
174
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
KRS 0000494789
Zawieprzyce
lubelskie
-
-
173
KRS 0000231024
Lublin
lubelskie
-
-
173
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
KRS 0000510134
Dąbrowa
Górnicza
173
odrzucona za mało
punktów
śląskie
-
-
81
9391
Proaktywni 60+ na START
1. Związek Stowarzyszeń Forum
Lubelskich Organizacji
Pozarządowych
KRS 0000009613
82
9070
Liderzy społeczności - Liderzy
obywatelskości - edycja II
1. Fundacja Edusilesia
KRS 0000414355
1. Mariański Ruch Inicjatyw
Ekonomiczno-Społecznych 2.
Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"
Puszcza
KRS 0000092138, Mariańska,
KRS 0000324367 Jesionka
mazowieckie,
mazowieckie
-
-
172
KRS 0000491349
Kaszów
małopolskie
-
-
172
Lublin
lubelskie
-
-
173
Lubiąż
dolnośląskie
-
-
172
83
9141
Sieć Inicjatyw Senioralnych
84
9716
Senior decydentem w Gminie Liszki 1. Stowarzyszenie Liszki.tv
85
7375
Uniwersytet Aktywnego Seniora
1. Stowarzyszenie Homo
Politicus
KRS 0000490478
Kielce
świętokrzyskie
-
-
171
86
7225
Centrum Aktywności Lokalnej dla
Seniora - Model Miechowski
1. Stowarzyszenie Edukacji
Pozaformalnej "Meritum"
KRS 0000245657
Kraków
małopolskie
-
-
170
7
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
87
6445
88
6592
Centrum Inicjatyw Senioralnych
"Uczestniczę, więc jestem" SENIOR bogactwem dla
społeczeństwa
89
9631
Rada Seniorów w CzerwionceLeszczynach
1. Fundacja Instytut Wsparcia
Aktywności Społecznej
1. Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Bory
Dolnośląskie
1. Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Bełk 2. Fundacja
Re:akcja
90
9747
Społeczność Obywatelska
Seniorów.
1. Inter Caetera
91
9895
AS - aktywny senior
92
9958
93
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
KRS 0000497310
Gozdnica
lubuskie
-
-
169
KRS 0000319771
Iłowa
lubuskie
-
-
169
KRS 0000294754,
KRS 0000523308 Bełk, Rybnik
śląskie, śląskie
-
-
169
KRS 0000251563
Kraków
małopolskie
-
-
169
1. Fundacja Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych
KRS 0000026197
Warszawa
mazowieckie
-
-
169
Wolontariat Pamięci
1. Towarzystwo Przyjaciół
Bronowic
Kraków
małopolskie
-
-
169
7165
Międzypokoleniowa Akademia
Rozwoju Partycypacji Społecznej i
Filantropii
1. Stowarzyszenie Pracy
Socjalnej Auxilio Venire
KRS 0000378174
Częstochowa
śląskie
-
-
168
94
8593
Wolontariusz Nie Widzi Problemu
1. Fundacja Nie Widzę
Problemu
KRS 0000533922
Wrocław
dolnośląskie
-
-
167
95
6156
Podaj dalej
1. Stowarzyszenie SURSUM
CORDA
KRS 0000020382
Nowy Sącz
małopolskie
-
-
166
96
8341
Vademecum Seniora Eksperta
1. Stowarzyszenie na Rzecz
Postępu Demokracji ERWIN
KRS 0000051956
Ostrowiec
Świętokrzyski
świętokrzyskie
-
-
166
97
6511
Zawierciański Senior – Aktywny
Obywatel
1. Centrum Inicjatyw Lokalnych KRS 0000215720
Zawiercie
śląskie
-
-
165
98
6516
WAT, czyli Wiejska Akademia
Tradycji
1. Sudeckie Stowarzyszenie
Ekorozwoju Green Gate
Kamienna Góra
dolnośląskie
-
-
165
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
6781
Międzyosiedlowy Klub Seniorów w 1. Północno-Wschodnie
Suwałkach motorem aktywizacji
Stowarzyszenie Inicjatyw
osób starszych
Gospodarczych
165
odrzucona za mało
punktów
99
KRS 0000057268
KRS 0000396561
KRS 0000525696
Suwałki
8
podlaskie
-
-
100
8400
GŁOS SENIORA - Laboratorium
Procesu Partycypacyjnego
1. Fundacja "Porozumienie
Wzgórz Dalkowskich"
KRS 0000258837
101
8973
102
9683
1. Związek Harcerstwa
Obywatel Senior - aktywizacja osób Polskiego Chorągiew Łódzka im.
starszych w województwie łódzkim A. Kamińskiego
KRS 0000283814
Aktywny senior - wzrost
kompetencji obywatelskich w
grupie łódzkich seniorów
1. Fundacja Miejski Kolektyw
KRS 0000457458
103
7311
Emeryt aktywny społecznie
1. Stowarzyszenie"WIR"Wiejska Inicjatywa Rozwoju
KRS 0000251321
Nowe
Miasteczko
lubuskie
-
-
165
Łódź
łódzkie
-
-
165
Łódź
łódzkie
-
-
165
Stargard
Szczeciński
zachodniopomors
kie
-
-
164
Szczecin
zachodniopomors
kie
-
-
164
104
8693
Senior - pomostem zdrowia
1. FUNDACJA INSTYTUT
ROZWOJU NAUK O ZDROWIU I
USŁUG MEDYCZNYCH PRO
LONGA VITA
KRS 0000530444
105
6417
Szkoła Liderek Trzeciego Wieku
1. Klub SEL
KRS 0000441326
Szczecin
zachodniopomors
kie
-
-
163
106
8958
Mam głos
1. Spółdzielnia Socjalna NOVA
KRS 0000531144
Lublin
lubelskie
-
-
163
107
9211
Aktywny Senior
1. Caritas Archidiecezji
Warminskiej
KRS 0000245507
Olsztyn
warmińskomazurskie
-
-
163
1. Parafia Rzymskokatolicka pw
Podwyższenia Krzyża Świętego DEKRET L.
w Warze
1009/85
108
7419
Rada Seniorów Gminy Nozdrzec
Wara
podkarpackie
-
-
162
109
9947
1. Fundacja Partnerstwo Doliny
Nasi seniorzy liderami społeczności Odry
KRS 0000257215
Prochowice
dolnośląskie
-
-
162
110
6554
Sąsiedzi za miedzy ku lepszej
przyszłości
Rogowo
zachodniopomors
kie
-
-
161
1. Fundacja "Quantum Satis"
KRS 0000381349
9
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
Mediatorzy Małopolski Umiejętności mediacyjne i
komunikacyjne jako wsparcie
aktywności społecznej seniorów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
111
8010
112
8223
1. Tarnowskie Towarzystwo
Profilaktyki Społecznej
1. Fundacja Socjometr
Partycypacja seniorów przyszłością Laboratorium Rozwiązań
powiatu jędrzejowskiego
Społecznych
113
8709
„Nie czekaj! Działaj! – Słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
partycypacyjnie zmieniają
Katowice”
1. Klub Jagielloński, Oddział
Śląski Klubu Jagiellońskiego
KRS 0000128315
Kraków
małopolskie
-
-
160
114
6295
Rady Seniorów – wspólnie o
przyszłości
1. Stowarzyszenie "Radomskie
Centrum Przedsiębiorczości"
KRS 0000043361
Radom
mazowieckie
-
-
159
115
6838
Teraz My
1. Fundacja ,,Byle do Wiosny''
KRS 0000472997
Rybnik
śląskie
-
-
159
116
7520
Karpacki Uniwersytet Seniorów
1. Stowarzyszenie
Ekopsychologia
KRS 0000178289
Zakliczyn
małopolskie
-
-
159
117
7535
Seniorzy w Poznańskim Budżecie
Obywatelskim
1. Fundacja Altum
KRS 0000439358
Poznań
wielkopolskie
-
-
159
118
7728
PS - Pozytywny Senior II
1. Fundacja Inicjatyw
Społecznych
KRS 0000252706
Olsztyn
warmińskomazurskie
-
-
159
119
7973
Aktywny senior
1. Zjednoczenie Pabianickie
KRS 0000251324
Pabianice
łódzkie
-
-
159
120
9646
Tworzenie rad seniorów w Powiecie
Oleskim
1. Fundacja Flexi Mind
KRS 0000486043
Dębska Kuźnia
opolskie
-
-
159
121
6287
Aktywna (re) genereacja 60+
1. Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych
KRS 0000101086
Białystok
podlaskie
-
-
158
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
Lider Senior
1. Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych i Obywatelskich
DoKwadratu
158
odrzucona za mało
punktów
122
6813
KRS 0000041767
Tarnów
małopolskie
-
-
161
KRS 0000454280
Pękowice
małopolskie
-
-
161
KRS 0000443371
Lublin
10
lubelskie
-
-
123
9021
Seniorzy dla Siemiatycz
1. STIWEK Fundacja na rzecz
Społeczeństwa, Tolerancji,
Integracji, Wolności, Edukacji,
Kultury
124
9497
Razem
1. Fundacja ECCC
125
6669
KreAKCJA
1. Stowarzyszenie Media Dizajn KRS 0000322230
Szczecin
zachodniopomors
kie
-
-
157
126
7214
Nasze korzenie. Nasze historie
1. Stowarzyszenie KOŁO
INTEGRACJI BIBIC
KRS 0000453610
Bibice
małopolskie
-
-
156
127
7925
1. Stowarzyszenie 61
KRS 0000244561
Warszawa
mazowieckie
-
-
156
128
8071
Senior: wyborca w internecie
KAWIARENKA INACZEJ Legionowski model aktywizacji
seniorów
1. Instytut Rozwoju Sportu i
Edukacji
KRS 0000391653
Warszawa
mazowieckie
-
-
156
129
8993
Seniorzy Decydują - stabilna Rada
Seniorów i Seniorek w Sosnowcu
1. Stowarzyszenie Aktywne
Kobiety
KRS 0000092308
Sosnowiec
śląskie
-
-
156
130
9256
Obywatele 60+ dla wspólnoty
lokalnej
1. Stowarzyszenie "Nasz
Drobin" w Drobinie
KRS 0000366937
Drobin
mazowieckie
-
-
156
131
9792
Akademia Obywateli Trzeciego
Wieku
1. Fundacja Instytut Myśli
Obywatelskiej im. Stańczyka
KRS 0000325617
Kraków
małopolskie
-
-
156
132
9465
OKONECKI SENIOR
1. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
"GRYF
KRS 0000527284
Okonek
wielkopolskie
-
-
155
133
9440
Senior krakowski - aktywny
obywatel
KRS 0000128315
Kraków
małopolskie
-
-
155
134
7456
Senioralnie niech znaczy wspólnie,
ciekawie, aktywnie - edycja II
1. Klub Jagielloński
1. Fundacja Pszczyńska
Organizacja Współpracy,
Ekspresji i Rozwoju
KRS 0000455015
Pszczyna
śląskie
-
-
154
135
7567
Lubelskie Forum Aktywnych
Seniorów
1. FUNDACJA NA RZECZ
SENIORÓW "BONUM VITAE"
KRS 0000449420
Lublin
lubelskie
-
-
154
KRS 0000378655
Warszawa
mazowieckie
-
-
158
KRS 0000329588
Lublin
lubelskie
-
-
158
11
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
136
137
Seniorzy w organizacji! :)
9484
Wspólna przestrzeń - aktywni
seniorzy i seniorzy Pruszcza
Gdańskiego na rzecz poprawy
jakości przestrzeni publicznej
miasta
1. Pomorskie Stowarzyszenie
Aktywni Lokalnie
KRS 0000017921
Nowy Sącz
małopolskie
-
-
152
KRS 0000002681
Ruda Śląska
śląskie
-
-
151
-
-
151
-
-
151
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
150
odrzucona za mało
punktów
150
odrzucona za mało
punktów
KRS 0000521463
KRS 0000527036
Poznań
wielkopolskie
Pruszcz Gdański pomorskie
138
8612
Rak – żyjemy od nowa.
139
7131
"Aktywny i Świadomy Obywatel
Senior"
1. Stowarzyszenie Rudzkie
Konto Pomocy
140
7610
NIC o NAS bez NAS! - Seniorzy 3
1. Stowarzyszenie Wspierania
gmin z Pomorza realizują projekt w Inicjatyw Społecznych Forum
ramach ASOS 2015.
Europa
KRS 0000335532
Grudziądz
kujawskopomorskie
141
8616
Aktywne Wspólnoty - Aktywni
Seniorzy
1. Stowarzyszenie Aktywni
KRS 0000356058
GĄSAWY
RZĄDOWE
mazowieckie
Aktywni seniorzy-aktywna
społeczność
1. Stowarzyszenie Animatorów
Rozwoju „Zmiana”,
Stowarzyszenie Animatorów
Rozwoju „Zmiana”
KRS 0000372063
Razem dla Jedwabna
1. Stowarzyszenie Europejskie
Centrum Wsparcia Społecznego
HELPER
KRS 0000349343
143
153
odrzucona za mało
punktów
7377
1. Nowosądeckie
Stowarzyszenie Amazonek im.
Heleny Włodarczyk
142
153
odrzucona za mało
punktów
1. Fundacja Społeczeństwo
Przyszłości
9286
9557
144
9649
145
9902
Seniorzy sprawiedliwości.
Aktywizacja osób w wieku 60+ do
działań strażniczych w obrębie
wymiaru sprawiedliwości na terenie
Małopolski
1. Fundacja Court Watch Polska KRS 0000353330
1. FUNDACJA ROZWÓJ
AKTYWNY SENIOR AKTYWNA
OBYWATELE EDUKACJA
SENIORKA
FINANSE SPOŁECZEŃSTWO
KRS 0000534318
-
-
-
Wrocław
dolnośląskie
Olsztyn
warmińskomazurskie
Toruń
kujawskopomorskie
-
-
150
Borzysław
zachodniopomors
kie
-
-
150
12
-
-
-
-
-
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
146
5701
"Działamy Razem' - dla seniorów
1. Stowarzyszenie Instytut
Zachodni
147
9321
Szkiełkiem i okiem dojrzałego
badacza
1. Fundacja Amicorum
KRS 0000487271
Prochowice
dolnośląskie
-
-
149
148
9336
Seniorzy mają głos
1. Fundacja Europejski Instytut
Rozwoju Obywatelskiego
KRS 0000377930
Nowy Sącz
małopolskie
-
-
149
149
6122
Powiatowa Platforma Dialogu
Społecznego
1. Stowarzyszenie
"Współistnienie"
KRS 0000210014
Łobez
zachodniopomors
kie
-
-
148
150
7579
Mój wybór - Czas na aktywność
1. Kraśnickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych IMPULS
KRS 0000301087
Kraśnik
lubelskie
-
-
148
151
8385
1. Bartoszycki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
KRS 0000305895
Bartoszyce
warmińskomazurskie
-
-
148
152
8489
Seniorzy Bartoszycom kreuję...decyduję..!
Międzypokoleniowa Akademia
Umiejętności Wszelakich - Borowie
2015
1. Stowrzyszenie Wspierania
Inicjatyw Wiejskich w Borowiu
KRS 0000510574
Borowie
mazowieckie
-
-
148
153
9328
Ćwiczenia z empatii
1. Fundacja 360!
KRS 0000533454
Rybnik
śląskie
-
-
147
154 10014 Energia sąsiedzka
KRS 0000041855
Poznań
wielkopolskie
-
-
149
1. Stowarzyszenie im.
Stanisława Brzozowskiego,
Świetlica KP w Łodzi
KRS 0000242083
Warszawa
mazowieckie
-
-
147
155
8557
S.O.W.A - Seniorzy Organizujący
Wolontariat i Aktywność
1. Fundacja Pomocy Dzieciom
"Bądź Dobroczyńcą"
KRS 0000246671
Opole
opolskie
-
-
147
156
7018
Seniorzy dla Gminy Łańcut
1. Stowarzyszenie "Razem dla
Wsi Łańcuckiej"
KRS 0000420502
Wysoka
podkarpackie
-
-
146
157
7867
Akademia Obywatelska III Wieku
1. Fundacja Aktywny Senior
KRS 0000359001
Wrocław
dolnośląskie
-
-
146
158
9528
KALISCY SENIORZY
1. SŁUPECKA SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA
KRS 0000513046
SŁUPCA
wielkopolskie
-
-
146
13
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
KRS 0000387798
Gdynia
pomorskie
-
-
145
KRS 0000536800
Reńska Wieś
opolskie
-
-
145
Wrocław
dolnośląskie
-
-
145
Sopot
pomorskie
-
-
145
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
144
odrzucona za mało
punktów
143
odrzucona za mało
punktów
159
6022
Głos Seniora- wstawaj i działaj!
1. FUNDACJA ZMIAN
SPOŁECZNYCH „KREATYWNI”
160
6699
Przestrzeń przyjazna seniorom
1. Fundacja Aktywizacja
Integracja Rozwój
161
9373
W centrum wydarzeń. Senior
korespontent.
1. Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta
KRS 0000069581
162
9954
Senior-SPA - Sopocka Przestrzeń
Aktywnych Seniorów
6111
1. Stowarzyszenie Na Drodze
Ekspresji
1. Ogólnopolskie
Stowarzyszenie na Rzecz
Aktywność obywatelska seniorów - Rozwoju Dziennikarstwa
wyrazona na piśmie.
Obywatelskiego
7795
1. Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw
SEMP – SEnior Mistrz Pozarządówki Obywatelskich PISOP
165
8487
Akademia Senioralnej Aktywności
Lokalnej
166
8683
Doświadczony senior - aktywny
obywatel
167
9610
Aktywni seniorzy Jawora
163
164
168
8711
Alzheimer - nie bój się wiedzieć.
169
8783
Seniorzy=Animatorzy i Liderzy
170
9492
Chodzieski Senior
KRS 0000214210
KRS 0000401227
KRS 0000073867
Częstochowa
śląskie
-
Leszno
wielkopolskie
1. Stowarzyszenie KujawskoPomorski Ośrodek Wsparcia
Inicjatyw Pozarządowych TŁOK KRS 0000231265
Toruń
kujawskopomorskie
-
-
143
1. Pracownia Pozarządowa
Koszalin
zachodniopomors
kie
-
-
143
Legnica
dolnośląskie
-
-
143
KRS 0000026352
1. Stowarzyszenie
EUROLEGNICA
KRS 0000182938
1. Stowarzyszenie na rzecz Osób
z chorobą Alzheimera i
Zespołów
Neurodegeneracyjnych
KRS 0000387805
1. Ełckie Stowarzyszenie
Aktywnych "STOPA"
1. TOWARZYSTWO
MIŁOSNIKÓW ZIEMI
CHODZIESKIEJ
-
-
-
Zawiercie
śląskie
-
-
142
KRS 0000233904
Ełk
warmińskomazurskie
-
-
141
KRS 0000111082
CHODZIEŻ
wielkopolskie
-
-
140
14
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
171
6935
172
7317
173
7082
Aktywni Seniorzy
1. Stowarzyszenie Wsparcie
Społeczne "Ja-Ty-My"
KRS 0000174689
SENIORZY POMAGAJĄ POWROTOM
DO TRADYCJI
1. FUNDACJA "VICUS MELIOR" KRS 0000436651
Senior w przestrzeni życia
społecznego - my w gminie, gmina 1. Fundacja Instytut Badań Nad
w nas
Ekonomią Społeczną
KRS 0000529780
Łódź
łódzkie
-
-
139
wieś Grabówko
zachodniopomors
kie
-
-
139
Rąbień AB
łódzkie
-
-
138
174
9853
Każdy ma prawo
1. Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego "OIC Poland" z
siedzibą w Lublinie
175
5863
Rada Seniorów - to jest to !
1. Stowarzyszenie Kobieta na
PLUS
176
7547
1. Fundacja Oparcia
Samostanowienie w każdym wieku Społecznego Aleksandry FOSA
177
7773
Lider 60+
1. Instytut Inicjatyw
Pozarządowych
KRS 0000245554
Warszawa
mazowieckie
-
-
135
178
8102
Aktywni Seniorzy
1. Stowarzyszenie Przyjaciół
Słupska i Regionu
KRS 0000433998
Słupsk
pomorskie
-
-
135
1. Stowarzyszenie Aktywnej
Pomocy Rodzinie
,,ALTERNATYWA'' 2.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Niemysłowice - "Bukowy Las"
KRS 0000276462, Prudnik,
KRS 0000244097 Niemysłowice
opolskie, opolskie
-
-
135
1. Stowarzyszenie Serfenta
KRS 0000263949
śląskie
-
-
134
179
8870
Senioralne Centrum Aktywizacji
Społecznej i Obywatelskiej
180
8576
Tak, UNESCO
KRS 0000020930
Lublin
lubelskie
-
-
137
KRS 0000309003
Ruciane-Nida
warmińskomazurskie
-
-
135
KRS 0000298471
Gdansk
pomorskie
-
-
135
Cieszyn
15
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
181
1. Stowarzyszenie Rodziców i
Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych
"Nadzieja" w
Tłuszczu
5930
Tłuszczański Senior
KRS 0000235607
Tłuszcz
182
6375
"Z wiekiem dojrzewamy do
demokracji " - aktywizacja
obywatelska seniorów z powiatów 1. Jurajsko-Śląskie
będzińskiego i zawierciańskiego
Stowarzyszenie Dom Europejski KRS 0000255370
183
8869
Obywatelski senior
1. Stowarzyszenie ArtystycznoKulturalne Cytawa Power
KRS 0000527723
Wałbrzych
dolnośląskie
-
-
129
Sielec
świętokrzyskie
-
-
128
Częstochowa
mazowieckie
śląskie
Pruszcz Gdański pomorskie
-
-
132
-
-
132
-
-
131
184
8109
Człowiek w starości
1. Wałbrzyskie Stowarzyszenie
Pomocy na Rzecz Rodzin i Osób
z Chorobą Alzheimera
KRS 0000392951
185
5983
Zakochaj się w parku
1. Fundacja Aktywizacji i
Rozwoju Młodzieży FARMa
186
7498
Medycyna naturalna na pomoc
miechowskim seniorom
1. Miechowskie Stowarzyszenie
Silva Rerum, Miechowskie
Stowarzyszenie Silva Rerum
KRS 0000308450
Miechów
małopolskie
-
-
128
187
6509
Senior na czasie
1. Fundacja Ludzie Umiejętności
Kultura
KRS 0000538456
Gorzyce
podkarpackie
-
-
127
188
7048
Senior - aktywny obywatel
Płock
mazowieckie
-
-
127
189
9215
"60 z plusem" - SENIORZY
PRZYSZŁOŚCI
1. Fundacja Innowacji i
Społeczeństwa Obywatelskiego KRS 0000431282
1. STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM IM. ANNY
OLSZEWSKIEJ
KRS 0000003362
SKIERNIEWICE
łódzkie
-
-
125
190
7443
Mamy Radę dla Seniorów
1. Stowarzyszenie
"Równowaga"
Stalowa Wola
podkarpackie
-
-
124
KRS 0000242176
KRS 0000455266
16
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
191
7777
Inspirująca Akademia Seniora
1. Stowarzyszenie Przestrzen
Inicjatyw Społeczno
Kulturalnych PISK
192
7783
Liderzy 60+
1. Stowarzyszenie Przyjaciół
Lubomierza
KRS 0000535528
Brzeziny
łódzkie
-
-
120
KRS 0000346580
Sudół
świętokrzyskie
-
-
122
KRS 0000455779
Lubomierz
dolnośląskie
-
-
120
193
9106
Seniorzy - Budzimy się!!!
1. Brzezińskie Stowarzyszenie
Klub Seniora "MŁODZI
DUCHEM"
194
9346
Promyk dla Seniorów
1. STOWARZYSZENIE
SENIORÓW-PROMYK
KRS 0000292844
Bartniki
mazowieckie
-
-
119
195
7187
Seniorzy na rzecz przestrzeni
publicznej Zaspy
1. Fundacja MIKROAKADEMIA
KRS 0000495167
Gdańsk
pomorskie
-
-
117
196
7803
Wolontariat na rzecz promocji
roweru wśród osób starszych
1. TOWARZYSTWO DLA NATURY
I CZŁOWIEKA
KRS 0000214186
Lublin
lubelskie
-
-
115
197
9612
Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020
Wykaz Osób
1. Dom Zakonny Zgromadzenia Prawnych Kościoła
Świętego Michała Archanioła w Rzymskokatolickie
Stalowej Woli
go
Stalowa Wola
podkarpackie
-
-
114
198
8738
Seniorzy Decydują
1. Stowarzyszenie Pod Nazwą
Klub Seniora – Złota Jesień
KRS 0000190966
Gliwice
śląskie
-
-
113
199
9025
Senioralia 2015
1. Fundacja Inicjatyw Lokalnych
i Akademickich
KRS 0000463513
Mosina
wielkopolskie
-
-
112
200
9499
Senior rządzi, senior radzi zwiększenie partycypacji seniorów
w życiu lokalnych społeczności na
terenie Pólnocnej Wielkopolski.
1. Stowarzyszenie PRO-SENIOR KRS 0000062859
Piła
wielkopolskie
-
-
112
201
7870
Czas na powrót seniorów
1. Sudecka Izba PrzemysłowoHandlowa w Świdnicy
Świdnica
dolnośląskie
-
-
111
KRS 0000096627
17
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
202
7211
Portal Wsparcia dla Seniorów
"Znajdzpomoc.pl"
203
7525
Osiedlowa Rada Seniorów
1. Stowarzyszenie "Partner dla
Przedsiębiorczości"
KRS 0000214696
Gorlice
małopolskie
-
-
105
204
7902
Sieć Gmin Przyjaznych Seniorom
1. Fundacja Park Śląski
KRS 0000439455
Chorzów
śląskie
-
-
104
205
5991
Babcia do wynajęcia
1. Fundacja Dla Ciebie
KRS 0000495981
Rzeszów
podkarpackie
-
-
101
1. Fundacja „Znajdź Pomoc”
KRS 0000414091
Warszawa
mazowieckie
-
-
106
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy PWSZ im. Prof. Stanisława
Tarnowskiego w Tarnobrzegu
2. Tranobrzeskie Forum
KRS 0000293267, Tarnobrzeg,
Rozwoju
KRS 0000485762 Tarnobrzeg
1. Stowarzyszenie Św.Łukasza
Na Rzecz Rozwoju Kultury
Religijnej
KRS 0000299755 Toruń
podkarpackie,
podkarpackie
-
-
101
kujawskopomorskie
-
-
99
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
206
8810
Senior też ma głos.
207
8780
Nowe media dla seniorów
208
7609
1. Oddział Okręgowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów we Wrocławiu,
Oddział Okręgowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
"Senior-rada czyli Senior w Gminie" Inwalidów
KRS 0000109984
Wrocław
dolnośląskie
-
-
98
209
6572
Seniorzy przejmują inicjatywę
1. VIERO Spółdzielnia Socjalna
Łódź
łódzkie
-
-
96
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
8096
Aktywizacja, edukacja osób w
wieku 60 plus jak równiez
wolontariuszy i opiekunów
rodzinnych osób z otępieniem.
1. Fundacja Pomocy Osobom z
Chorobą Alzheimera
95
odrzucona za mało
punktów
Bajki dziadka i babci
1. Integrujące Stowarzyszenie
Jeden Świat im. prof. Zbigniewa
Religi
KRS 0000144665
92
odrzucona za mało
punktów
210
211
9981
KRS 0000472628
KRS 0000005220
Kuznocin
Białystok
18
mazowieckie
podlaskie
-
-
-
-
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
212
7521
Przedsiębiorca Społeczny 60+
1. Fundacja JUMP
KRS 0000486642
Wrocław
dolnośląskie
-
-
90
213
7743
"Inwestujemy w aktywność"
1. Międzyzdrojskie
Stowarzyszenie "RODZINA"
KRS 0000321179
Międzyzdroje
zachodniopomors
kie
-
-
89
214
7584
EPSILON -Edukacja Partycypacji
Społecznej i learning osób 60+
1. Fundacja Gaudete
KRS 0000033357
Katowice
śląskie
-
-
86
215
8664
Aktywni po 60-ce
1. Stowarzyszenie "Q
Przyszłości"
KRS 0000364076
Wałdowo
Szlacheckie
kujawskopomorskie
-
-
84
216
9248
Cztery pory roku
1. STOWARZYSZENIE SALVETE
KRS 0000412070
Zamość
lubelskie
-
-
70
217
9174
Czas miejsce i ludzie - Historyczne
warsztaty multifunkcjonalne dla
seniorów
1. Towarzystwo Przyjaciół
Gdańska
KRS 0000121976
Gdańsk
pomorskie
-
-
45
218
9547
InfoSenior
1. ANTERIS Fundacja Pomocy
Prawnej
KRS 0000477641
Gdynia
pomorskie
-
-
40
odrzucona za mało
punktów
odrzucona za mało
punktów
9620
Wydawanie miesięcznika
FILANTROP NASZYCH CZASÓW
1. Fundacja pomocy osobom
niepełnosprawnym FILANTROP KRS 0000271857
39
odrzucona za mało
punktów
9596
W seniorach siła!
1. Stowarzyszenie Radlińskie
Biuro Porad Obywatelskich
-
odrzucona ze
względów
formalnych
9420
Jaworzyna 60+ czyli wolontariat
osób 60+ jako nowy model
funkcjonowania społeczności
lokalnej w gminie Jaworzyna Śląska 1. Fundacja Spichlerz Kultury
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
219
220
221
222
9539
Mistrzowie Wolontariatu
1. Forum
KRS 0000159526
KRS 0000472192
KRS 0000342309
POZNAŃ
Radlin
Bagieniec
Kraków
19
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
małopolskie
-
-
-
-
-
-
-
-
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Starlandia - moja wymarzona
wspólnota.
1. Towarzystwo Samorządowe
7742
Profesjonalni Radni
1. Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych
7345
Dodaj życia do lat - seniorzy z
inicjatywą
1. Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL
KRS 0000042840
Seniorzy aktywni społecznie
1. Spółdzielnie Socjalna Kuźnia
Smaku
8559
6292
KRS 0000215287
KRS 0000450304
Wrocław
Warszawa
Czasław
dolnośląskie
mazowieckie
małopolskie
6014
Zagłębiowska Akademia Aktywności
Obywatela 60+
1. Fundacja Humanitas
8753
"Senior na lidera- cykl edukacji
cyfrowej i prawnej dla aktywnych
seniorów z Dolnego Śląska"
1. Fundacja Dla Kultury.pl
Akademia Partycypacji Senioralnej
1. Fundacja Centrum
Aktywności Twórczej
KRS 0000320676
Akademia Seniora
1. Lokalna Grupa Działania
"Wspólny Rozwój" 2.
Uczniowski Klub Sportowy
"Pionier"
KRS 0000508025,
Prezydent Miasta
Jastrzębia-Zdroju Jastrzębie-Zdrój,
329
Jastrzębie-Zdrój śląskie, śląskie
KRS 0000369990
KRS 0000386724
Wrocław
wielkopolskie
Seniorzy Mediatorzy
7199
KRS 0000238999
Konin
9239
9412
1. Fundacja Dom Pokoju
KRS 0000031926
Sosnowiec
Wrocław
LASOCICE
20
dolnośląskie
śląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
232
233
234
235
236
237
238
239
240
9093
Widoczni w mediach w każdym
wieku- edukacyjne forum
dojrzałych dziennikarzy
1. Stowarzyszenie "Polskie
Telewizje Lokalne i Regionalne” KRS 0000282505
8173
Niech zobaczy nas świat
1. Fundacja strefaPL
7145
Aktywny senior w społeczności
lokalnej.
1. Stowarzyszenie Ruch Obrony
Rodziny i Jednostki
KRS 0000070049
7955
KRS 0000466115
Leszno
Lublin
60+ to nie wyrok!
1. Fundacja dla Młodych
6490
Pałac Seniora
1. STOWARZYSZENIE VIA REGIA MIEDZYNARODOWY DIALOG
KRS 0000015972
Gronów
9446
Akademia Aktywnego Seniora
ścieżką do Rady Senioralnej na
terenie powiśla dąbrowskiego
1. Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Dąbrowie
Tarnowskiej
KRS 0000109984
Dąbrowa
Tarnowska
7413
1. Polski Komitet Pomocy
CENTRA PARTYCYPACJI SENIORÓW Społecznej Rada Naczelna
1. Bona Fide - Fundacja
Inicjatyw Społecznych
KRS 0000045967
Elbląg
KRS 0000041349
7201
Seniorzy - seniorom
KRS 0000481056
8060
PARTYCYPACYJNA DIAGNOZA
POTRZEB EDUKACYJNYCH I BARIER
W DOSTEPIE DO EDUKACJI
SENIORÓW WIEJSKICH POWIATU
1. Fundacja Działań Społecznych
ZGORZELECKIEGO.
"PARI PASSU"
KRS 0000442912
Sosnowiec
Warszawa
Łódź
Łagów
21
warmińskomazurskie
wielkopolskie
lubelskie
śląskie
dolnośląskie
małopolskie
mazowieckie
łódzkie
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
241
242
243
244
245
246
247
248
8524
Aktywny Senior w Legnicy
1. Fundacja Aktywni-Kreatywni KRS 0000506387
9129
Genarator aktywności
obywatelskiej 60+. W drodze do
Rad Seniora.
1. Fundacja Dialogu
Społecznego, Oddział terenowy
Fundacji Dialogu Społecznego w
Warszawie
KRS 0000457702
6856
ERA Aktywnego Seniora
1. Stowarzyszenie Poleskie we
Włodawie
8591
Program edukacyjno-terapeutyczny
dla osób starszych z uzależnieniami
od leków i/lub alkoholu, ich bliskich 1. POLSKIE TOWARZYSTWO
i rodzin zamieszkujących na terenie PRZECIWDZIAŁANIA
małopolski
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
9261
1. Spółdzielnia Socjalna Zakład
Rzemiosła Twórczego
9313
9580
8829
LAS - Lubuska Akademia Seniora
1. Europejskie Centrum
Seniorzy z wizytą u Chopina w
Artystyczne im. Fryderyka
Sannikach
Chopina w Sannikach
Zwiększanie oddziaływań
Uniwersytetów III Wieku na
postawy obywatelskie przez rozwój
świadomości i umiejętności
strategicznych kierujących nimi
liderów
1. Fundacja WIP
Akademia Aktywnego Seniora
1. "Mona Lisa" Spółdzielnia
Socjalna
KRS 0000009708
KRS 0000533598
KRS 0000512156
Rejestr Instytucji
Kultury 31/08
KRS 0000534179
KRS 0000289569
Legnica
Bielsk
Włodawa
kraków
Zielona Góra
Sanniki
Poznań
Wałbrzych
22
dolnośląskie
mazowieckie
lubelskie
małopolskie
lubuskie
mazowieckie
wielkopolskie
dolnośląskie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
249
250
251
9240
9635
7731
Blogerzy 60+
1. STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW FOLKLORU I
POLSKICH TAŃCÓW
NARODOWYCH "POKOLENIA
KULTURY"
Społeczna Rada Starszych
1. Fundacja Hexapolis
Senior przedsiębiorczy w
środowisku lokalnym
1. Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa,
Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa
Oddział Wojewódzki w
Szczecinie
KRS 0000260231
KRS 0000520231
KRS 0000058908
Warszawa
mazowieckie
Zgorzelec
dolnośląskie
Szczecin
zachodniopomors
kie
23
-
-
-
-
-
-
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
-
odrzucona ze
względów
formalnych
Download

III priorytet - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej