Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği
DERSİN ADI
BÖLÜM
PROGRAM
DÖNEMİ
DERSİN DİLİ
KREDİ
Perfüzyon I
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Perfüzyon Teknikleri Programı
1. Yarıyıl
Türkçe
ZORUNLU DERS
MESLEK DERSİ
SEÇMELİ DERS
X
Anatomi ve Fizyoloji Dersleri
HAFTALIK
OKUL
BİREYSEL ÖĞRENME SÜRESİ
DERS
EĞİTİM
(PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA,
TOPLAM
SAATİ
SÜRESİ
İŞYERİ EĞİTİMİ)
4
56
194
240
AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS)
8
DERSİN AMACI
Temel kardiyovasküler anatomi, patoloji ve cerrahi tekniklerini tanıma ve ayırt edebilme
ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
YETERLİLİKLER
1. Temel kardiyovasküler anatomik yapılarını sıralar ve tanır.
2. Kardiyovasküler embriyolojideki temel gelişim sırasını tanımlar.
3. Mikrosirkülasyonu tanımlar.
4. Temel kardiyovasküler patolojileri sıralar, tanır ve ayırt eder.
5. Temel kardiyovasküler patolojilerin cerrahi tedavi tekniklerini sıralar, tanır ve ayırt
eder.
6. Kalp yetmezliği konusunda temel patolojik süreçleri ve tedavi alternatiflerini sıralar.
7. Erişkin konjenital kalp hastalıklarını tanır sıralar.
8. Erişkin konjenital kalp hastalıklarının tedavilerini sıralar.
DERSİN KATEGORİSİ
ÖN ŞARTLAR
SÜRE
VE
DAĞILIMI
HAFTA
DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI
(MODÜLLER VE HAFTALARA
GÖRE)
EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE
DONANIM
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
ÖĞRETİM ELEMANI
KAYNAKLAR
İŞBİRLİĞİ YAPACAK
KURUM/
KURULUŞLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ORTAM
Derslik
İÇERİK VE KONULAR
Mediasten anatomisi
Kalp anatomisi
Kardiyak damarlar ve ileti sisteminin anatomisi
Büyük damarların anatomisi
Kardiyovasküler embryoloji
Mikrosirkülasyon
Erişkin koroner kalp hastalıkları ve cerrahi tedavisi
Erişkin kapak hastalıkları ve cerrahi tedavisi
Aort Cerrahisinde Perfüzyon Teknikleri
Konjestif kalp yetmezliği
Sağ-sol şantlı konjenital kalp hastalıkları
Siyanotik konjenital kalp hastalıkları
Obstrüktif konjenital kalp hastalıkları
Erişkin konjenital kalp hastalıkları
DONANIM
İŞYERİ
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların
Derslik
kullanma kılavuzları vb.
NOT/
AÇIKLAMA/
DONANIM
YÖNTEM
UYGULANAN YÖNTEM
ARASINAVLAR
X
ÖDEVLER
PROJELER
DÖNEM ÖDEVİ
LABORATUVAR
DİĞER
DÖNEM SONU
X
SINAVI
Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb.
YÜZDE (%)
40
60
Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri
DERS BİLGİSİ FORMU
DERSİN ADI
Kardiyovasküler Farmakoloji
BÖLÜM
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
PROGRAM
Perfüzyon Teknikleri Programı
DÖNEMİ
2. Yarıyıl
DERSİN DİLİ
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
MESLEK DERSİ
ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERS
X
ÖN ŞARTLAR
SÜRE
VE
DAĞILIMI
KREDİ
DERSİN AMACI
ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
YETERLİLİKLER
Anatomi ve Fizyoloji Dersleri
HAFTALIK
DERS
SAATİ
OKUL
EĞİTİM
SÜRESİ
2
28
BİREYSEL
ÖĞRENME
SÜRESİ
(PROJE, ÖDEV,
ARAŞTIRMA,
İŞYERİ
EĞİTİMİ)
122
TOPLAM
150
AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS)
5
Kardiyovasküler işlemlerde kullanılan temel ajanları tanıma, kullanım alanlarını ve etki
mekanizmalarını ayırt edebilme
1.Farmakokitetik ve farmakodinamik konularının temel prensiplerini sıralar.
2. Temel kardiyovasküler farmakolojik ajanları tanır.
3.Temel kardiyovasküler farmakolojik ajanların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini
sıralar.
4. Temel kardiyovasküler farmakolojik ajanların kullanım alanlarını ayırt eder.
5. Kardiyovasküler ilaç kullanımı ile ilişkili patolojik durumları ayırt eder.
İÇERİK VE KONULAR
HAFTA
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI (MODÜLLER
VE HAFTALARA GÖRE)
1.
Farmakodinami ve farmakokinetik
2.
Anestezik ajanlar
3.
Antiaritmikler
4.
İnotrop ve vasopressör ajanlar
5.
Vazodilatörler
6.
Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ajanlar
7.
Antimikrobik ajanlar
8.
Antikoagulanlar
9.
Antifibrinolitikler
10.
Heparine bağlı trombositopeni
11.
Antitrombin 3 eksikliği
12.
Kemoterapi ve immunsüpresyon ajanları
13.
Antidiabetikler
14.
İlaç endüstrisi
EĞİTİM - ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
ORTAM
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
NOT/AÇIKLAMA/
DONANIM
YÖNTEM
UYGULANAN YÖNTEM
YÜZDE (%)
ARASINAVLAR
X
40
Derslik
DONANIM
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların
kullanma kılavuzları vb.
İŞYERİ
Derslik
LABORATUVAR
ÖĞRETİM ELEMANI
DÖNEM SONU
X
SINAVI
Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır
KAYNAKLAR
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb.
60
İŞBİRLİĞİ YAPACAK
KURUM/
KURULUŞLAR
Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri
DERS BİLGİSİ FORMU
DERSİN ADI
Perfüzyon II
BÖLÜM
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
PROGRAM
Perfüzyon Teknikleri Programı
DÖNEMİ
2. yarıyıl
DERSİN DİLİ
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
ÖN ŞARTLAR
SÜRE
VE
DAĞILIMI
KREDİ
DERSİN AMACI
ZORUNLU DERS
MESLEK DERSİ
SEÇMELİ DERS
X
Perfüzyon 1, Anatomi ve Fizyoloji Dersleri
HAFTALIK DERS OKUL EĞİTİM
BİREYSEL ÖĞRENME SÜRESİ
TOPLAM
SAATİ
SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ)
6
84
156
240
AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS)
8
Kardiyopulmoner bypass ile ilişkili temel kavramları tanır, kardiyopulmoner bypass sırasında
uygulanan teknikleri tanır ve ayırt edebilir.
1. Kardiyopulmoner bypass komponentlerini ve uygulama tekniklerini tanır, sıralar.
3.Kardiyopulmoner bypass sırasındaki perfüzyonun yeterliliğini değerlendirir.
3. Myokardiyak koruma tekniklerini ve sistemik hipotermi uygulamalarını tanır, sıralar.
ÖĞRENME ÇIKTILARI
VE YETERLİLİKLER
4. Kan koruma tekniklerini tanır, ayırt eder.
5. Serebral perfüzyon tekniklerini sıralar, ayırt eder.
6. Hasta monitörizasyonunu tanır, temel patolojik süreçleri sıralar.
7.Organ nakli sırasında kullanılan koruma yöntemlerini sıralar, ayırt eder.
8. Hemodiafiltrasyon tekniklerini sıralar ayırt eder.
İÇERİK VE KONULAR
HAFTA
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI
(MODÜLLER VE
HAFTALARA GÖRE)
EĞİTİM - ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
1.
Ekstrakorporeal dolaşımın komponentleri
2.
Kardiyopulmoner bypass teknikleri
3.
Perüzyon
4.
Myokard koruması
5.
Sistemik hipotermi
6.
Kan koruma teknikleri
7.
Perüzyonda özel konular; malin hiperterm, hamilelikte perfüzyon,
8.
Kardiyopulmoner perfüzyonda kriz yönetimi
9.
Asiste venöz drenaj
10.
Selektif serebral perfüzyon
11.
Kardiyopulmoner bypass sırasında monitörizasyon
12.
Transplantasyonda organ koruması
13.
Hemodiafiltrasyon
14.
Kardiyopulmoner bypass endüstrisi
ORTAM
Derslik
YÖNTEM
ARASINAVLAR
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
ÖDEVLER
DÖNEM SONU
SINAVI
Programda en az
yüksek lisans
mezunu öğretim
elemanı olmalıdır
DONANIM
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma
kılavuzları vb.
UYGULANAN YÖNTEM
X
İŞYERİ
Derslik
YÜZDE (%)
40
X
60
ÖĞRETİM ELEMANI
KAYNAKLAR
DERSİN
ADI
Kitaplar, dergiler, internet, DERS
cihazların
kullanma
BİLGİSİ
FORMUkılavuzları vb.
Üniversiteler,
Devlet Fizyoloji
hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri
Kardiyovasküler
BÖLÜM
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
PROGRAM
Perfüzyon Teknikleri Programı
DÖNEMİ
2. yarıyıl
DERSİN DİLİ
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
ZORUNLU DERS
MESLEK DERSİ
SEÇMELİ DERS
X
ÖN ŞARTLAR
SÜRE
VE
DAĞILIMI
KREDİ
Anatomi ve Fizyoloji Dersleri
HAFTALIK
DERS
SAATİ
OKUL
EĞİTİM
SÜRESİ
2
28
BİREYSEL ÖĞRENME
SÜRESİ
(PROJE, ÖDEV,
ARAŞTIRMA, İŞYERİ
EĞİTİMİ)
122
TOPLAM
150
AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS)
5
DERSİN AMACI
Kardiyovasküler fizyoloji, Hemodinami, rena vemyokardiyal fizyoloji prensiplerini tanıma
ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
YETERLİLİKLER
1. Kardiyak fizyolojisindeki süreçleri tanır, ayırt eder.
2. Renal ve solunum fizyolojisindeki süreçleri tanır, ayırt eder.
3. Kardiyovasküler hemodinamik prensipleri ve ilişkili organ işlevlerini tanır.
4.Kardiyopulmoner bypass sisteminin oluşturduğu sistemik inflamatuar yanıtın özelliklerini sıralar.
5. Dolaşım ve perfüzyon destek sistemlerinin hemodinamik ve fizyolojik özekkiklerini tanır, ayırt
eder.
HAFTA
İÇERİK VE KONULAR
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI (MODÜLLER
VE HAFTALARA GÖRE)
EĞİTİM - ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
1.
Kardiyovasküler fizyoloji
2.
Kardiyovasküler hemodinami
3.
Renal fizyoloji
4.
Solunum fizyolojisi
5.
Mekanik ventilasyon
6.
Myokardiyal fizyoloji
7.
Hematoloji
8.
Koagülasyon, antikoagülasyon
9.
Kardiyopulmoner bypass fizyolojisi
10.
Kardiyopulmoner bypass sırasında gelişen immun yanıt
11.
Vaküler greftlerin hemodinamiği
12.
Dolaşım destek cihazlarının hemodinamiği
13.
Yapay kalp hemodinamiği
14.
Biyoteknoloji endüstrisi
ORTAM
Derslik
NOT/AÇIKLAMA/DONANI
M
YÖNTEM
DONANIM
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların
kullanma kılavuzları vb.
İŞYERİ
Derslik
UYGULANAN YÖNTEM
YÜZDE (%)
ARASINAVLAR
X
40
DÖNEM SONU SINAVI
X
60
Programda en az yüksek
lisans mezunu öğretim
elemanı olmalıdır
Kitaplar, dergiler, internet,
cihazların kullanma
kılavuzları vb.
ÖĞRETİM ELEMANI
Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri
KAYNAKLAR
DERSİN ADI
BÖLÜM
PROGRAM
DÖNEMİ
DERSİN DİLİ
DERSİN
KATEGORİSİ
Biyomedikal
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Perfüzyon Teknikleri Programı
2. yarıyıl
Türkçe
ZORUNLU DERS
ÖN ŞARTLAR
MESLEK DERSİ
X
Anatomi ve Fizyoloji Dersleri
SÜRE
HAFTALIK
OKUL
VE
DERS
EĞİTİM
DAĞILIMI
KREDİ
DERSİN AMACI
ÖĞRENME
ÇIKTILARI VE
YETERLİLİKLER
DERSİN İÇERİĞİ
VE DAĞILIMI
(MODÜLLER VE
HAFTALARA
GÖRE)
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMI VE
DONANIM
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
ÖĞRETİM
ELEMANI
KAYNAKLAR
İŞBİRLİĞİ
YAPACAK
SEÇMELİ DERS
BİREYSEL ÖĞRENME
SÜRESİ
(PROJE, ÖDEV,
ARAŞTIRMA, İŞYERİ
EĞİTİMİ)
TOPLAM
SAATİ
SÜRESİ
2
28
92
120
AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS)
4
Kardiyovasküler işlemlerde kullanılan temel cihazlar ile ilgili teknik, lojistik ve güvenlik konularını tanıma,
kullanım alanlarını ve işlevlerini ayırt edebilme
1. Biyomedikal enstrümentasyonun temel prensiplerini tanır
2. Temel biyfiziksel transport mekanizmasını tanır
3. Biyomedikal güvenlik unsurlarını sıralar
4.Biyomedikal görüntüleme teknolojilerimi tanır.
HAFTA
İÇERİK VE KONULAR
1
Biyomedikal cihaz teknolojisi
2
Biyofiziksel transport fenomeni
3
Biyomedikal eletriksel güvenlik
4
Medikal görüntüleme
5
Diagnostik görüntüleme
6
Girişimsel görüntüleme
7
Telemanipülasyon
8
Biyomedikal endüstrisi
9
Biyomedikal endüstrisi
10
Biyomedikal endüstrisi
11
Biyomedikal endüstrisi
12
Biyomedikal endüstrisi
13
Biyomedikal endüstrisi
14
Biyomedikal endüstrisi
ORTAM
DONANIM
İŞYERİ
Derslik
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma
Derslik
kılavuzları vb.
NOT/AÇIKLAMA/
DONANIM
YÖNTEM
UYGULANAN YÖNTEM
YÜZDE (%)
ARASINAVLAR
X
40
ÖDEVLER
PROJELER
DÖNEM ÖDEVİ
LABORATUVAR
DİĞER
DÖNEM SONU SINAVI
X
60
Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb.
Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri
DERS BİLGİSİ FORMU
DERSİN ADI
KURUM/
KURULUŞLAR
Perfüzyon III
BÖLÜM
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
PROGRAM
Perfüzyon Teknikleri Programı
DÖNEMİ
3. yarıyıl
DERSİN DİLİ
Türkçe
DERSİN KATEGORİSİ
MESLEK DERSİ
ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERS
X
ÖN ŞARTLAR
SÜRE
VE
DAĞILIMI
KREDİ
DERSİN AMACI
ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
YETERLİLİKLER
Perfüzyon 1, Anatomi ve Fizyoloji Dersleri
HAFTALIK
DERS
SAATİ
OKUL
EĞİTİM
SÜRESİ
16
224
BİREYSEL
ÖĞRENME
SÜRESİ
(PROJE, ÖDEV,
ARAŞTIRMA,
İŞYERİ
EĞİTİMİ)
196
TOPLAM
AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS)
420
14
Mekanik dolaşım desteği çeşitlerini tanıma ve uygulama, mekanik dolaşım desteği sırasındaki
laboratuar analizlarini yorumlama.
1. Mekanik dolaşım desteği çeşitlerini veuygulama alanlarını tanır, ayırt eder.
2.Mekanik dolaşım destek cihazlarının uygulama aşamasındaki laboratuar takibinin temel
prensiplerini tanır, sıralar.
3.Organ nakli sırasında uygulanan perfüzyon sistemlerini tanımlar, sıralar.
4. Pediatrik kalp cerrahisinde uygulanan perfüzyon sistemlerini tanımlar, sıralar.
5. Minimal invaziv kalp cerrahisi sırasında uygulanan perfüzyon sistemlerini tanımlar, sıralar.
6. ECMO, ECLS, IABP uygular, takip eder.
7. LVAD, RVAD, TAH uygular, takip eder.
8. Mekanik dolaşım sırasında laboratuar parametrelerini takip eder.
9. Organ nakli sırasında kullanılan teknolojileri uygular, takip eder.
10.Pediatrik kalp cerrahisi sırasında perfüzyon uygular, takip eder.
11.Minimal invaziv kalp cerrahisi sırasında perfüzyon uygular takip eder.
12. Kardiyopulmoner bypass ve diğer dolaşım destek uygulamaları sırasında oluşabilecek
sorunları tanır ayır teder.
13. Kardiyopulmoner bypass ve diğer dolaşım destek uygulamaları sırasında oluşabilecek
sorunların çözüm şekillerini sıralar.
14. Pediatrik kardiyopulmoner bypass ve diğer dolaşım destek uygulamaları sırasında
oluşabilecek sorunları ve çözüm şekillerini tanır, ayır teder.
HAFTA
İÇERİK VE KONULAR
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI (MODÜLLER
VE HAFTALARA GÖRE)
1.
ECMO
2.
ECLS
3.
IABP
4.
LVAD, RVAD
5.
TAH
6.
Mekanik destek sırasındaki laboratuar takibi
7.
Mekanik destek sırasındaki laboratuar takibi
8.
Mekanik destek sırasındaki laboratuar takibi
9.
Mekanik destek sırasındaki laboratuar takibi
10.
Kalp ve kalp-akciğer transplantasyonu, Organ transplantasyonlarında
perfüzyon teknolojisinin rolü ve organ koruması
Pediyatrik kardiopulmoner bypass uygulamalarındaki farklılık ve
özellikler
Minimal invaziv kalp cerrahisinde kardiyopulmoner bypass
uygulamaları
Kardiyopulmoner perfüzyonda kriz yönetimi
11.
12.
13.
14.
EĞİTİM - ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
ORTAM
Derslik, Laboratuar
Ventrikül destek cihazları, intraaortik balon pompası, yapay kalp
uygulamaları
DONANIM
İŞYERİ
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların
kullanma kılavuzları vb.
Derslik, Laboratuar
NOT/
AÇIKLAMA/
DONANIM
YÖNTEM
UYGULANAN YÖNTEM
YÜZDE (%)
ARASINAVLAR
X
40
ÖDEVLER
PROJELER
DÖNEM ÖDEVİ
LABORATUVAR
DİĞER
ÖĞRETİM ELEMANI
DÖNEM SONU
X
SINAVI
Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır
60
KAYNAKLAR
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb.
İŞBİRLİĞİ YAPACAK
KURUM/
KURULUŞLAR
Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri
DERSİN ADI
REANİMASYON I
BÖLÜM
TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER
PROGRAM
ANESTEZİ
DÖNEMİ
III. DÖNEM
DERSİN DİLİ
Türkçe
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Ders
Seçmeli Ders
Meslek Dersi
X
ÖN ŞARTLAR
Haftalık
8Ders Saati
SÜRE VE DAĞILIMI
Okul Eğitimi Süresi
Bireysel Öğrenme Süresi
(Proje,
Ödev, Araştırma,
129
İşyeri Eğitimi)
AKTS Kredisi
18+14+7+12+22+22+16=111
Toplam
30X8=240
KREDİ
Ders Kredisi
DERSİN AMACI
8
(1 kredi=25-30 saat)(1modül=1 kredi)
Öğrenciye; Yoğun bakım, reanimasyon ünitelerindeki hastalara uygulayacağı bakımlarla ilgili bilgi ve beceri
kazandırılacaktır.
ÖĞRENME ÇIKTILARI
YETERLİKLER
DERSİN
DAĞILIMI
İÇERİĞİ
(MODÜLLER
HAFTALARA
DAĞILIMI)
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
VE
VE
VE
GÖRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hafta
Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu yapmak
Hasta bakımı yapmak
Vücut bakımı yapmak
Hastanın beslenmesini sağlamak
Mekanik ventilatörü kullanmak
Reanimasyon ünitesinde hasta takibi yapmak
Reanimasyon ünitesinde hasta transferi
Modüller/İçerik/Konular
1
REANİMASYON ÜNİTESİNDE İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK
2
POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ, BASI YARASI
3
KANÜL/KATETER BAKIMI
4
STOMA BAKIMI, ENDOTRAKEAL TÜP BAKIMI
5
AĞIZ BAKIMI
6
SAÇ VE VÜCUT BAKIMI
7
SAÇ VE VÜCUT BAKIMI
8
ENTERAL BESLENME, PARENTERAL BESLENME
9
MEKANİK VENTİLATÖRÜ KULLANMA
10
MEKANİK VENTİLATÖRÜ KULLANMA
11
REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TAKİBİ
12
REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TAKİBİ
13
REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TRANSFERi
Ortam
Derslik, Teknik laboratuar ve reanimasyon
ünitesi
Not/açıklama/öneri:
Yöntem
Donanım
Respiratör cihazı, hasta
besleme malzemeleri, hasta
bakım malzemeleri, İdrar
sondası ve malzemeler,
Kitaplar, ansiklopediler,
dergiler,
bilgisayar
Uygulanan
yöntemvb.
Ara Sınavlar
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
İşyeri
Reanimasyon ünitesi,
Yoğun bakım
Yüzde (%)
40
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
ÖĞRETİM ELEMANI
Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır.
60
KAYNAKLAR
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM/KURULUŞLAR
Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan
öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler, özel kamu kurum ve
kuruluşlardır.
DERSİN ADI
BÖLÜM
PROGRAM
DÖNEMİ
DERSİN DİLİ
DERSİN KATEGORİSİ
ÖN ŞARTLAR
SÜRE
VE
DAĞILIMI
KREDİ
DERSİN AMACI
ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
YETERLİLİKLER
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI (MODÜLLER
VE HAFTALARA GÖRE)
DERS BİLGİSİ FORMU
Perfüzyon IV
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Perfüzyon Teknikleri Programı
4. yarıyıl
Türkçe
ZORUNLU DERS
MESLEK DERSİ
X
Perfüzyon 1, Anatomi ve Fizyoloji Dersleri
HAFTALIK
OKUL
DERS
EĞİTİM
SAATİ
SÜRESİ
SEÇMELİ DERS
BİREYSEL
TOPLAM
ÖĞRENME
SÜRESİ
(PROJE, ÖDEV,
ARAŞTIRMA,
İŞYERİ
EĞİTİMİ)
16
224
196
420
AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS)
14
1. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik,
mekanik dolaşım uygulamasında kalite standartları, mekanik dolaşımda etik konular ve
araştırma- geliştirme.
1. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik
yöntemlerini sıralar.
2. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında kalite
standartlarını tanır, sıralar.
3. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında etik konuları
tanır, sıralar.
4. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında temel araştırma
ve geliştirme konularını tanır
5. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik
yöntemlerini uygular.
6. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında kalite
standartlarını uygular.
7. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında etik konuları
uygular.
8. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik
yöntemlerini uygularken kontrol mekanizmalarını sıralar.
9. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında kalite
standartlarını uygularken kontrol mekanizmalarını sıralar.
10. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında etik konuları
uygularken kontrol mekanizmalarını sıralar.
11. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında güvenlik
yöntemlerini uygularken kontrol mekanizmalarını uygular.
12. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında kalite
standartlarını uygularken kontrol mekanizmalarını uygular.
13. Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği uygulama sırasında etik konuları
uygularken kontrol mekanizmalarını uygular.
14. Kardiyopulmoner bypass uygulama sırasında dikkatli, sabırlı ve titiz çalışır.
HAFTA
İÇERİK VE KONULAR
1.
Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği sırasında
güvenlik
2.
Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği sırasında kalite
standartları
3.
Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği sırasında kalite
kontrol mekanizmaları
4.
Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği sırasında etik
konular
5.
Kardiyopulmoner bypass ve mekanik dolaşım desteği alanındaki
endüstriyel gelişmeler ve Ar-ge
6.
Maket uygulama
7.
Maket uygulama
8.
Maket uygulama
9.
Maket uygulama
10.
Maket uygulama
EĞİTİM - ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
ÖĞRETİM ELEMANI
KAYNAKLAR
İŞBİRLİĞİ YAPACAK
KURUM/
KURULUŞLAR
11.
12.
13.
14.
ORTAM
Derslik, Laboratuar
Maket uygulama
Maket uygulama
Maket uygulama
Maket uygulama
DONANIM
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların
kullanma kılavuzları vb.
İŞYERİ
Derslik, Laboratuar
NOT/
AÇIKLAMA/
DONANIM
YÖNTEM
UYGULANAN YÖNTEM
YÜZDE (%)
ARASINAVLAR
X
40
ÖDEVLER
PROJELER
DÖNEM ÖDEVİ
LABORATUVAR
DİĞER
DÖNEM SONU
X
60
SINAVI
Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır
Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma kılavuzları vb.
Üniversiteler, Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin Kardiyovasküler Cerrahi klinikleri
DERSİN ADI
BÖLÜM
REANİMASYON II
PROGRAM
TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER
ANESTEZİ
DÖNEMİ
IV. DÖNEM
DERSİN DİLİ
Türkçe
Zorunlu Ders
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
Meslek Dersi
X
ÖN ŞARTLAR
SÜRE VE DAĞILIMI
Haftalık Ders
Saati
4
14+8+24+14=60
Ders Kredisi
KREDİ
DERSİN AMACI
ÖĞRENME ÇIKTILARI VE
YETERLİKLER
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI
(MODÜLLER VE
HAFTALARA GÖRE
DAĞILIMI)
1.
2.
3.
4.
Hafta
AKTS Kredisi
1
SOLUNUM YETERSİZLİKLERİ
2
HİPOKSİ
3
4
OKSİJEN TEDAVİSİ
ASPİRASYON PNÖMONİSİ
5
ŞOK, EMBOLİ
6
SEPSİS
7
TRAVMALAR
8
ZEHİRLENME
9
NÖROLOJİK SORUNLAR
10
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
11
KOMA VE BEYİN ÖLÜMÜ
12
BAZI ÖZEL DURUMLAR
13
SEDO-ANALJEZİ
14
KAS GEVŞEMESİ
Donanım
Ortam
Derslik, Teknik laboratuar ve
reanimasyon ünitesi
Not/açıklama/öneri:
Ara Sınavlar
DEĞERLENDİRME
30X4=120
Reanimasyon ünitesinde solunumsal sorunlarda tedavi protokolünü uygulamak
Dolaşımsal sorunlarda tedavi protokolünü uygulamak
Bazı özel durumlarda tedavi protokolünü uygulamak
Reanimasyon ünitesinde sedasyon/analjezi ve kas gevşemesi uygulamak
Modüller/İçerik/Konular
Yöntem
ÖLÇME VE
Toplam
4
(1 kredi=25-30
saat)(1modül=1
Öğrenciye; Yoğun bakım, reanimasyon ünitelerindeki
hastalarda
karşılaşılacakkredi)
sorunlarla
ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
Bireysel Öğrenme Süresi
(Proje, Ödev, Araştırma,
İşyeri 60
Eğitimi)
Okul Eğitimi Süresi
Respiratör cihazı, hasta
besleme malzemeleri, hasta
bakım malzemeleriKitaplar,
ansiklopediler,
dergiler,
Uygulanan
yöntem
bilgisayar vb.
İşyeri
Yoğun bakım,
reanimasyon
Yüzde (%)
40
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
ÖĞRETİM ELEMANI
Programda en az lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır.
KAYNAKLAR
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
60
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞLAR
Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler,
diğer alan öğretmenleri, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan işletmeler,
özel kamu kurum ve kuruluşlardır.
Download

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği