Bilimsel
Araştırmaların
Temelleri
Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ebru KILIÇ ÇAKMAK,
Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KARADENİZ, Funda DEMİREL
 Duyusal deneyim
 Başkalarıyla aynı fikirde olma
 Uzman görüşü
 Bilimsel yöntem
 Doğru ve güvenilir bilgi
elde edilmesi için önemli
bir yoldur.
 Sistematik ve herkese açık
veri toplama ve analizi
yoluyla soruları
cevaplamayı içerir.
 Deneysel araştırma
 Korelasyonel araştırma
 Nedensel-karşılaştırma araştırması
 Tarama araştırması
 Etnografik araştırma
 Eylem araştırma
Genel Araştırma Türleri (I)
 Betimleyici araştırmalar
 İlişkisel araştırmalar
 Müdahale araştırmaları
Genel Araştırma Türleri (II)
 Nitel araştırmalar
 Nicel araştırmalar
Sorularınız?
Download

Bilimsel Araştırmaların Temelleri Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ebru KILIÇ